Hassium-elektronkonfigurasie: 7 feite wat u moet weet!

Hassium behoort aan groep 8 en 7th periode van die periodieke tabel. Dit is 'n chemiese element. Hassium word voorgestel deur die simbool Hs. Die atoomgetal van hassium is 108.

Die elektroniese konfigurasie vir hassium is 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2 3d10  4p6  5s2 4d10  5p6  6s2 4f14  5d10 6p6  7s2 5f14  6d6. Hassium word geklassifiseer as 'n oorgangsmetaal, Hassium is 'n vaste stof by kamertemperatuur. Hassium is 'n radioaktiewe element.

Die mees stabiele isotope van hassium het halfleeftye van ongeveer tien sekondes. Dit het 'n eenvoudige seskantige struktuur. Kom ons sien meer oor die konfigurasiefeite in hierdie artikel.

Hoe om hassium-elektronkonfigurasie te skryf?

 • Die elektroniese konfigurasie vir hassium is
 • 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2 3d10  4p6  5s2 4d10  5p6  6s2 4f14  5d10 6p6  7s2 5f14  6d6
 • Volgens Aufbau se beginsel, orbitale is gevul met elektrone in die volgorde van hul toenemende energie. Vulling van orbitale begin vanaf 1s omdat dit die laagste energie van al die beskikbare orbitale het.
 • Energie-orbitale moet eers gevul word soos per Hund se reël.
 • Die spin van elektrone in 'n bepaalde orbitaal word bepaal deur gebruik te maak van Pauli se uitsluitingsbeginsel.
 • Die voorstelling van 'n elektron kan met 'n subskripsie gedoen word. Byvoorbeeld, 3d5; hier verteenwoordig 5 aantal elektrone in d-orbitaal.

Hassium elektronkonfigurasiediagram

Hs het 108 elektrone en al die elektrone moet in die onderskeie elektroniese dop geplaas word volgens die bogenoemde drie beginsels,

 • Eerstens sal 1s deur twee elektrone gevul word aangesien dit laer energie het en dit een orbitaal het, en elke orbitaal bestaan ​​uit maksimum twee elektrone met teenoorgestelde spin en dan sal 2s orbitaal gevul word deur twee elektrone volgens energie orde, daarna sal 2p orbitaal gevul word volgens energie orde en dit het drie orbitale sodat dit 'n maksimum van ses elektrone kan ophoop.
 • Na 2p word die 3s-orbitaal gevul met twee elektrone volgens hoër energie as die vorige een en dan sal 3p-orbitaal met ses elektrone gevul word aangesien dit drie orbitale en meer energie het.
 • Na 3p sal die 4s-orbitaal met twee elektrone gevul word aangesien dit hoër energie het vir 'n hoër beginselkwantumgetal en dan sal 3d orbitaal gevul word as gevolg van effektiewe kernlading en afskermingseffek dit het hoër energie as 4s en die 3d orbitaal het vyf subskulpe sodat dit 'n maksimum van tien elektrone kan opgaar.
 • Na 3d sal die 4p-orbitaal met ses elektrone gevul word en dan word 5s orbitaal gevul deur twee elektrone volgens energie. Na 4p en 5s word die 4d ​​orbitaal gevul met 'n maksimum van tien elektrone aangesien dit meer energie as 5s het en dan word 5p orbitaal gevul deur die ses elektrone.
 • Na 4d en 5p word die 6s-orbitaal gevul met twee elektrone en dan sal 4f orbitaal gevul word met 'n maksimum van 14 elektrone aangesien f orbitaal sewe subskulpe bevat en as gevolg van swak siftingseffek het dit meer energie as eersgenoemde. Na 6s en 4f sal die 5d-orbitaal met 10 elektrone gevul word en dan sal 6p orbitaal gevul word deur die ses elektrone.
 • Na 5d en 6p word die 7s-orbitaal gevul met twee elektrone en dan sal 5f orbitaal gevul word met 'n maksimum van 14 elektrone aangesien f orbitaal sewe subskulpe bevat en as gevolg van swak siftingseffek het dit meer energie as eersgenoemde en laastens word die 6d-orbitaal gevul deur die oorblywende ses elektron.
 • Dus, al die 108 elektrone wat in die diagram ingevul sal word, sal wees –
Hassium elektroniese konfigurasiediagram

Hassium elektronkonfigurasie notasie

Die Hs elektroniese konfigurasienotasie word uitgebeeld as -

Hs: [Rn] 5f14 6d6 7s2

Die Hs elektroniese konfigurasienotasie bestaan ​​uit 'n totaal van 108 elektrone waarvan 86 elektrone uit die Radongaskonfigurasie, veertien elektrone in 5f, ses elektrone in 6d en twee elektrone in 7s.

Hassium onverkorte elektronkonfigurasie

Die elektroniese konfigurasie vir Hs word uitgebeeld as –

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s23d10 4p6 5s24d10 5p6 6s24f14 5d10 6p6  7s2 5f14 6d6 

Grondtoestand hassium elektronkonfigurasie

Grondtoestand elektronkonfigurasie van Hs is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s23d10 4p6 5s24d10  5p6 6s24f14 5d10  6p6  7s2 5f14 6d6 

Opgewonde toestand van hassium-elektronkonfigurasie

Die opgewonde Staat van die Hassium Elektroniese Konfigurasie is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s23d10  4p6 5s24d10  5p6 6s24f14 5d10  6p6  7s2 5f14 6d5  7p1.

Opgewonde toestand van Hassium elektroniese konfigurasie

Grondtoestand hassium baandiagram

Hassiumatome het 108 elektrone en die elektroniese dopstruktuur is [2, 8, 18, 32, 32, 14, 2] met Atoomtermsimbool (Kwantumgetalle) 5D4.

Grondstaat Hassium Orbitale Diagram

Gevolgtrekking

Die elektroniese konfigurasie van Hassium word saam met alle ander feite verduidelik. Tans word Hassium(Hs) slegs in navorsing gebruik. Dit het geen bekende biologiese rol nie. Volgens die posisie van hassium in die periodieke tabel van die elemente, het dit (verwagte) chemiese eienskappe soortgelyk aan dié van osmium.

Scroll na bo