Hassium Chemiese Eienskappe (19 feite wat jy moet weet)


Hassium chemiese eienskappe word uitgebrei deur die implikasie van sekere feite oor die element wat gebruik word periodieke tabel. Kom ons verduidelik in detail oor hassium.

Die chemiese eienskappe van hassium is daardie eienskappe wat die bestaan ​​van hierdie element in die periodieke tabel chemies beïnvloed. Net soos ander elemente, hou hassium ook 'n paar haalbare chemiese eienskappe daarin, wat belangrik is om oor te bestudeer.

Kom ons bespreek die chemiese eienskappe van hassium soos smeltpunt, kookpunt, elektronegatiwiteit, ionisasie-energie en baie ander verwante onderwerpe in hierdie artikel.

Hassium simbool

Simbole is elegant en uniek vir elke element sodat dit maklik in chemiese reaksie aangedui kan word. Kom ons vind die simbool van Hassium.

Die simbool van Hassium is Hs. 'H' en 'S' word intens uitgespreek terwyl Hassium gesê word, daarom word Hs as sy simbool gebruik.

Hassium groep in periodieke tabel

Groepe dui op die kolomme in die periodieke tabel. Van bo na onder van die rye word elemente in 'n stygende volgorde van grootte gerangskik. Kom ons identifiseer in watter groep Hs geplaas word.

Hassium is plek by Groep 8.  

Hassium periode in periodieke tabel

Periodes is die voorstelling van rye in die periodieke tabel. Kom ons vind in watter tydperk Hassium bestaan.

Hassium is in Periode 7 in die tabel gehou.

Hassiumblok in periodieke tabel

Blokke in die periodieke tabel is die notasies van orbitale houe deur die atome. Kom ons vind die blok Hassium.

Hassium behoort tot die d-blok van die periodieke tabel. Dit is die sesde element van 6d-reeks.

Hassium atoomgetal

Atoomgetal verwys na die aantal protone en elektrone wat in 'n atoom teenwoordig is. Die atoomgetal van Hassium word hieronder gegee. 

Die atoomgetal van Hassium is 108. Dit beteken dat dit altesaam 108 protone in die middel van die atoom het.

hassium chemiese eienskappe
Hassium atoomgetal

Hassium atoomgewig

Atoomgewig kan gedefinieer word as die totale gewig of massa van 'n atoom. Atoommassa en gewig is relatiewe terme. Kom ons vind die atoomgewig van Hassium.

Die atoomgewig of atoommassa van Hassium is 269 u.

Hassium atoomdigtheid

Atoomdigtheid is die atoomkenmerke, wat die aantal atome aandui wat bestaan ​​in per cm3. Kom ons bespreek die atoomdigtheid van Hs hier.

Die atoomdigtheid van Hassium is 27–29 g/cm3

Hassium Van der Waals radius

Van der Waals radius is die denkbeeldige voorstelling van die naaste afstand van die harde sfeer van Hassium vanaf 'n ander atoom. Kom ons identifiseer hierdie radius van Hassium.  

Van der Waals radius van Hassium is 200nm.

Hassium isotope

isotope verwys na die atome van een spesifieke element, wat net deur die aantal neutrone van mekaar verskil. Kom ons identifiseer die aantal isotope van Hassium hier.

Hassium het byna 12 bekende isotope van 263Hs aan 277Hs. 277Hs is die mees stabiele isotoop van Hassium. 

Hassium elektroniese dop

Elektronskil verwys na die dop waarin die atome hul elektrone hou. Dit is die pad van elektrone om die nukleone. Kom ons vind die aantal elektrondop in Hs.

Een Hassium-atoom het altesaam 7 elektroniese skulpe. Die aantal elektrone in die skulpe is 2, 8, 18, 32, 32, 14 en 2.

Hassium-energie van eerste ionisasie

Eerste ionisasie-energie is die boonste energievlak van atome wat een elektron uitskakel. Kom ons vind die eerste ionisasie-energie van Hs.

Die eerste ionisasie-energie van Hassium is 730 kJ/mol.

Hassium-energie van tweede ionisasie

Tweede ionisasie-energie verwys na die hoeveelheid energie wat benodig word om die tweede laaste valenselektron van elektroniese dop te verminder. Tweede IE vir Hs word hieronder gegee.

Die tweede ionisasie-energie van Hassium is 1760 kJ/mol.

Hassium-energie van derde ionisasie

Derde ionisasie-energie van elemente word benodig om die derde laaste elektron van die valensiedop te verlaat. Kom ons kyk na die derde ionisasie-energie van Hassium.

Die hoeveelheid derde ionisasie-energie van Hassium is 2830 kJ/mol.

Hassium-oksidasietoestande

Oksidasietoestande dui die aantal elektrone aan wat deur die atome van 'n spesifieke element verlore kan gaan. Die oksidasiegetalle of toestande van Hs word hieronder gegee.

Die mees stabiele oksidasietoestand van Hassium is +8. Ander voorspelde oksidasietoestande is +2, +3, +4 en +6.

Hassium elektronkonfigurasies

Elektroniese konfigurasie van periodieke element is voorstelling van elektroniese rangskikking in die orbitale van 'n atoom. Kom ons vind hierdie chemiese feit vir Hassium hieronder.

Die elektroniese konfigurasie van Hassium is [Rn] 5f146d67s2. Redon is die onderskeie edelgas wat in dieselfde tydperk van Hassium in die tabel bestaan. Die genoemde elektroniese konfigurasie word aangebied deur die toepassing van Aufbau-beginsel.

Hassium CAS-nommer

CAS-nommer van Hassium word gebruik as 'n kode vir toegang tot data en inligting oor die element. Kom ons vind die CAS-nommer van Hassium hieronder.

Die CAS-identiteitsnommer van Hassium is 54037-57-9.

Hassium chemiese klassifikasie

Chemiese klassifikasie van elemente vind uniekheid onder die elemente, wat hulle van ander elemente in die periodieke tabel verskil. Kom ons klassifiseer Hassium hieronder chemies.

Hassium is hoogs radioaktiewe element en baie onstabiele een. Daar is gevind dat die mees stabiele isotoop van Hassium halfleeftyd van 10 sekondes het.

Hassium toestand by kamertemperatuur

Periodieke elemente bestaan ​​in drie verskillende toestande, dit is solied, vloeibaar en gasvormig. Hierdie afdeling sal die toestand van Hassium by kamertemperatuur identifiseer.

Hassium word as 'n vaste element by kamertemperatuur aangetref.

Is Hassium paramagneties?

Paramagnetiese element het 'n neiging om swak gemagnetiseer te word in die teenwoordigheid van magnetiese veld in die rigting van daardie veld. Kom ons vind uit of Hassium sulke neiging het of nie.

Hassium is nie 'n paramagnetiese element nie. Dit kan opgemerk word dat die laaste wentelbaan van Hassium atoom is gevul met gepaarde elektrone, wat nie voldoen aan die kriteria om paramagneties te wees nie.

Gevolgtrekking

Hassium is geïdentifiseer as een van die mees radioaktiewe d-blok elemente in die periodieke tabel. Aangesien dit d-orbitaal het, word dit by d-blok geplaas. Die isotope van Hassium het nie lengte half-0liofe nie. Die hoogste halfleeftyd van een van die isotope van Hassium is 1.1 minuut. Hierdie faktore onderskei die element van ander periodieke elemente.

Sarnali Mukherjee

Hi.....ek is Sarnali Mukherjee, 'n gegradueerde van die Universiteit van Calcutta. Ek hou daarvan om te onderrig en kennis oor chemie te deel. Ek het sedert 'n jaar gelede geleidelik belangstelling in artikelskryf gekry. Ek sal graag in die toekoms meer kennis oor my onderwerp wil opdoen. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sarnali-mukherjee-921b59231

Onlangse plasings