3 feite oor die gebruik van gebeur in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Tyde word geregverdig deur hul tye van funksies. Nou sal daar 'n bespreking wees oor die funksies van die woord "gebeur" in verskillende tye.

Ons kan die woord "gebeur'' in alle vorme van die drie tye om enige handeling wat plaasvind te wys. Die term verskaf aan ons die betekenisse van gebeur, verskyn, ontstaan, verskyn, kom af, vind of kom toevallig tot stand.

Laat ons nou 'n paar interessante verwante feite leer ken oor die toepassing van "gebeur" in die huidige tyd, verlede tyd en toekomstige tyd.

 "Gebeer" in die huidige tyd.

'n Teenswoordige tyd bestaan ​​uit die werkwoord wat verwys na vertoon wees, hê of enige werk doen. Kom ons verduidelik hoe "gebeur" optree in die teenwoordige tyd.

Ons pas die woord “gebeur” toe om iets te vertoon wat tot stand kom of vir die werklikheid sigbaar word.

Wanneer kan ons gebruik "gebeur'' in die huidige tyd?

Die werkwoord "gebeur" word in die teenwoordige tyd gebruik wanneer ons die handeling moet noem wat plaasvind of gesien word in verloop van gebeure of per toeval. Ons gebruik gebeur of gebeur om sinne in die teenwoordige tyd te raam.

Sinstruktuur met die woord “gebeur” in die teenwoordige tyd-

Tipe huidige tydSinsvorming met “gebeur” in die teenwoordige tyd
1. Present indefinite tense/ Simple present tensea. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + gebeur + voorwerp + rus (assertiewe sin)
b. Onderwerp van die derdepersoon enkelvoud getal + gebeur + voorwerp + rus (selfgeldende sin)     
2. Present continuous tense/ Present progressive tenseDie onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal + is gebeur + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin) Onderwerp van die eerste persoon meervoud getal, tweede persoon enkelvoud/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + gebeur + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin) Die onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + gebeur + voorwerp + rus (assertiewe sin)
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + het gebeur (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
b. Onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + het gebeur (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + het gebeur + voorwerp + rus 
b. Die onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + het gebeur + voorwerp + rus    
Sinstruktuur met die woord “gebeur” in die teenwoordige tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “gebeur” in die huidige tyd-

Vorme van huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tenseOns woon toevallig ook in hierdie dorpie, so moenie die rommel hier strooi nie.Hier word die stamvorm “gebeur” gebruik vir die regverdiging van die gebruik daarvan in die eenvoudige teenwoordige tyd. Ons vind dat ons baie kwaad is oor die situasie en dat ons beslis in hierdie plek sal woon.
2. Present continuous tense/ Present progressive tenseWat gebeur nou op die verhoog terwyl 'n groot aantal mense daar bymekaarkom?Die werkwoord "gebeur" in die huidige deelwoordvorm word toegepas om die funksie daarvan in 'n voortdurende handeling te regverdig. Ons vind hier dat 'n vraag gevra word wat op die verhoog voor die groot skare gaan plaasvind?
3. Hedendaagse volmaakte tydDie botsing tussen twee vriende het pas gebeur en dit trek die aandag van die skoolhoof.Die werkwoord “het gebeur” wys sy funksie in die huidige volmaakte tyd waar ons sien dat die botsing tussen twee vriende nou net plaasgevind het, maar die aksie is voltooi met die resultaat wat oorbly.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tenseDie chaos vind al twee ure in ons klub plaas.Die werkwoord "gebeur" is toegepas om 'n handeling aan te dui wat plaasvind wat vir 'n geruime tyd aan die gang is.
Voorbeelde en verduidelikings van “gebeur” in die teenwoordige tyd

"Beur" in die verlede tyd.

Enige aksie wat voorheen heeltemal voltooi is, behoort tot die kategorie van verlede tyd.

Die werkwoord “gebeur” word gebruik in die verlede tyd om die gebeure te vertoon wat nie vooraf beplan is of wat gedink is om gedoen te word nie.

Wanneer gebruik ons ​​"gebeur" in die verlede tyd?

Die werkwoord “gebeur” word in die verlede tyd gebruik wanneer ons moet verwys na die handelinge wat voorheen onseker plaasgevind het. Die gebeure is nie tevore gedink vir die uitvoering daarvan nie.

Sinstruktuur van “gebeur” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydHoe om 'n sin te vorm met "gebeur" in die verlede tyd
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Die onderwerp van alle persone en getalle + het gebeur (verlede vorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin).
b. Het + onderwerp van alle persone en getalle + gebeur + gebeur + voorwerp + res van die sin (ondervragingsin)?
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. (I) Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/ derde persoon enkelvoud getal + was besig om te gebeur + voorwerp + oorblywende deel van die sin (selfgeldende sin)
(ii) Was + onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/ derde persoon enkelvoud getal +gebeur+voorwerp + res van die sin (ondervragingsin)?

b. (I) Die onderwerp van die eerste persoon meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + was besig om te gebeur + voorwerp + oorblywende deel van die sin (assertiewe sin)
(ii) Was + onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/ derde persoon enkelvoud getal +gebeur+voorwerp + res van die sin (ondervragingsin)?
3. Verlede volmaakte tydDie onderwerp van alle persone en getalle + het gebeur (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyd/ verlede progressiewe tydDie onderwerp van alle persone en getalle + het gebeur (teenswoordige deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
Sinstruktuur van “gebeur” in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “gebeur” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tydSourashree het toevallig haar ou vriend by die boekebeurs ontmoet en was baie bly.Hier wys die gebruik van “gebeur” dat 'n meisie skielik haar vriend by die boekebeurs ontmoet het.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tydDit het gelyk of hulle onbewus was van wat met hulle by die piekniek gebeur het.Ons kom agter dat hulle nie die aksie leer ken het wat vir hulle plaasvind nie.
3. Verlede volmaakte tydDie akteur het toevallig op die verhoog gekom voordat die gehoor dit kon besef.In hierdie scenario word gevind dat die werkwoord "gebeur het" in sy 3rd vorm omraam 'n aksie wat vroeër gedoen is voordat die mense dit kon verstaan.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tenseWat het laas vir 'n uur in jou huis gebeur?Die werkwoord "gebeur" in die huidige deelwoordvorm omraam 'n handeling wat 'n geruime tyd aaneenlopend was. Dit verwys na ons in die vraagformaat.
Voorbeelde en verduidelikings van "gebeur" in die verlede tyd

"Gebeer" in die toekomende tyd.

'n Toekomstige tyd is die vorm van die werkwoord waarmee ons die aksies uitdruk wat in die toekoms sal plaasvind. Kom ons kyk hoe die werkwoord “volg” sy funksie in die toekomstige tyd.

Ons gebruik die woord "gebeur" in die toekomende tyd om die aksie wat iemand of iets tref, op 'n onsekere manier aan te toon, veral wanneer dit nie beplan is nie.

Wanneer gebruik ons ​​"gebeur" in die toekomende tyd?

Die gewone werkwoord "gebeur" saam met sal/wil word in die toekomende tyd gebruik wanneer ons moet verwys na 'n handeling wat toevallig sal plaasvind. Ons pas die term ook toe wanneer ons 'n toekomstige aksie moet noem wat sonder 'n plan sal begin of verander.

Sinstruktuur van “gebeur” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydHoe om 'n sin te vorm met "gebeur" in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal gebeur + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)

b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde enkelvoud of meervoud getal + sal gebeur + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal gebeur + voorwerp + oorblywende deel
b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal plaasvind + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
3. Huidige Toekomstige volmaakte tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal gebeur het + voorwerp + oorblywende deel
b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal gebeur het + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
4. Present Future perfect continuous tense/ Toekomstige volmaakte progressiewe tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal gebeur het + voorwerp + oorblywende deel (assertiewe sin)
b. Onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal gebeur het + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
Sinstruktuur van “gebeur” in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “gebeur” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tydHierdie bespreking sal nie weer in die volgende klasse plaasvind nie.Die werkwoord "gebeur" saam met wil word toegepas om te verwys na 'n handeling wat in die toekoms plaasvind.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tydDie dansdrama sal teen die volgende week in die ouditorium van ons skool plaasvind.Hier is die werkwoord “gebeur” in die gebruik om te wys dat die drama in die toekoms in die stadion van ons skool gaan afspeel.
3. Toekomstige volmaakte tydMy vriende sal toevallig die volgende Vrydag by die huwelikseremonie bymekaargekom het.Ons sien die werkwoord "gebeur" is in die aansoek om 'n aksie te wys waarin die bymekaarkom van die vriende in 'n huwelikseremonie sal plaasvind.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tenseOns Engelse klas sal die hele oggend aan die gang wees.Die werkwoord “gebeur” word gebruik om die voorkoms van die Engelse klas op 'n deurlopende wyse aan te toon. Die gebruik daarvan het die regte voorbeeld van die toekomstige volmaakte progressiewe tyd geregverdig.
Voorbeelde en verduidelikings van “gebeur” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Ten slotte som ons op dat ons die werkwoord as 'n selfstandige naamwoord kan gebruik in die vorm "gebeur" of "happenings". Die idioom word geraam soos "soos dit so gebeur", en frases soos "soos dit gebeur", "wat ook al gebeur", of "gebeur om iets te doen. Ons kan die frasewerkwoorde raam soos "gebeur op'', en "gebeur met'', "gebeur saam'', ensovoorts.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings