3 feite oor die gebruik van hang in tense (hede, verlede en toekoms)


Die werkwoord “hang'' kan in die drie tye met sy verskillende vorme gebruik word. Hier sal ons bestudeer hoe “hang” sy toepassings in die drie tye kan wys.

Ons kan die onreëlmatige werkwoord gebruik "hang'' in die huidige tyd, verlede tyd en toekomstige tyd saam met hul vier vorme. Ons moet die vereiste vorms toepas om hul aansoek in sinne te gee. Die werkwoord gee ons die betekenisse van naderende, aangaan, reken op, skarnier en selfversekerd.

Kom ons bespreek meer interessante feite oor sy rolle.

 "Hang'' in die teenwoordige tyd.

'n Teenswoordige tyd bied ons handelinge wat hul uitvoering in die huidige tydperk kan vertoon. Nou sal ons die toepassing van "hang'' in die teenwoordige tyd.

Ons gebruik die werkwoord “hang'' om te verwys na die uitsprei oor iets en daar is 'n hol plek wat daaronder bly.

Wanneer kan ons "hang'' in die present gespanne?

Ons moet die term "hang" in die teenwoordige tyd gebruik wanneer dit 'n handeling moet aanbied om iets aan 'n ding te oorhang. Ons kan weer die werkwoord toepas om ons voorneme om tyd op 'n sekere plek deur te bring te wys. Ons gebruik die vorms "hang", "hang” saam met die vereiste hulpwerkwoorde.

Sinstruktuur van “hang” in die huidige tyd-

Vorme van huidige tydSinsvorming en struktuur met “hang” in die teenwoordige tyd
1. Present indefinite tense/ Simple present tensea. (i) Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + hang (grondvorm) + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
(ii) Doen + Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + hang(grondvorm) + voorwerp +? (ondervragende sin)
b. (i) Onderwerp van die derdepersoon enkelvoud getal + hang + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
(ii) Hang + Onderwerp van die derdepersoon enkelvoud getal + (basisvorm) + voorwerp +? +rus (ondervragende sin)       
2. Present continuous tense/ Present progressive tensea. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal + am hangende + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin) Onderwerp van die eerste persoon meervoud getal, tweede persoon enkelvoud/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + is hangende + voorwerp + res van die sin (assertiewe sin)
b. Die onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + is hangende + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + het gehang (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
b. Onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + het + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + het gehang + voorwerp + rus
b. Die onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + het gehang + voorwerp + rus    
Sinstruktuur van "hang'' in die teenwoordige tyd

Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van “hang” in die teenwoordige tyd-

Vorme van huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tenseSanjana hang 'n foto van natuurtonele aan die muur van haar slaapkamer.Hier vorm die werkwoord "hang'' in sy basisvorm met "s'' 'n voorbeeld van die eenvoudige teenwoordige tyd. Ons leer weet dat 'n meisie met die naam Sanjana 'n foto aan die muur van haar slaapkamermuur hang.
2. Present continuous tense/ Present progressive tenseDie vrou hang 'n tou aan die dak om die hemde af te droog.Die voorbeeld verskaf aan ons die vorming van 'n huidige aaneenlopende tyd waarin ons vind dat die aksie van die hang van 'n tou op die huidige oomblik aan die gang is.
3. Hedendaagse volmaakte tydDie owerheid het die misdadiger doodgehang.Ons sien dat die werkwoord “gehang” in sy vorige deelwoordvorm dui op die vorming van handeling wat 'n bietjie gedoen is voordat dit sy betekenis behou het. Die aksie van vonnisoplegging van 'n persoon is hier aangehaal.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tenseMy vriende het papierlanterns aan die takke van die boom gehang.Die werkwoord “hang” in sy funksie help ons om te weet dat dit 'n sin in die huidige volmaakte progressiewe tyd is.
Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van “hang” in die teenwoordige tyd

"Hang'' in die verlede tyd.

'n Verlede tyd word toegepas om die funksies van die werkwoorde in die verlede te verskaf. Nou sal ons die funksie van die term "hang" in die verlede tyd.

Die werkwoord “opgehang'' in die verlede kan vorm in die verlede tyd toegepas word om die aksie voor te stel om iets aan die bokant vas te maak of iets op die muur vas te maak.

Wanneer kan ons “hang” in die verlede tyd gebruik?

Ons pas "gehang" toe in 'n sin in die verlede tyd wanneer ons verwys na iemand wat aan die papier vasgeplak is. Dit word ook gebruik om iemand wat ter dood veroordeel is deur middel van hang te gee. Ons gebruik weer die vorige vorm “gehang” wanneer ons iemand moet aandui om te skors of geskors te word.

Sinstruktuur van “hang” in die verlede tyd-

Vorme van verlede tydReëls van sinsvorming en struktuur met “hang” in die verlede tyd
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda.Onderwerp van alle persone en getalle + opgehang (verlede vorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/ derde persoon enkelvoud getal + was hangende + voorwerp + oorblywende deel van die sin (selfgeldende sin)
b. Die onderwerp van die eerste persoon meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + was hangende + voorwerp + oorblywende deel van die sin (selfgeldende sin)
3. Verlede volmaakte tyda. Die onderwerp van alle persone en getalle + het gehang (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyd/ verlede progressiewe tyda. Die onderwerp van alle persone en getalle + het gehang (teenswoordige deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
Sinstruktuur van "hang'' in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “hang” in die verlede tyd-

Vorme van verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tydMy ma het die pet aan die haak gehang om dit uit te droog.Die 2nd vorm "gehang'' word gebruik om 'n vorige onbepaalde sin te raam om 'n voltooide handeling te noem. Ons kom agter dat my ma my pet aan die haak gehang het om droog te word.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tydTanima het rondgehang en gedink oor wat met haar sou gebeur.Hier verwys die werkwoord in sy huidige deelwoordvorm “hang” na ons 'n aksie wat in die verlede aan die gang was. Ons vind dat Tanima hier en daar rondgeswerf het en gedink het oor wat van haar sou afkom.
3. Verlede volmaakte tydDie man het self die broek aan die almirah gehang voordat sy ma hom kom verbied het om te doen.In hierdie voorbeeld is die werkwoord "gehang" in sy 3rd vorm word gebruik om te wys die aksie om homself op te hang is gepleeg voordat sy familie hom kom red het.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tenseDie vrou het die hemde ’n uur lank aan die heining gehang om dit droog te maak.Dit word gesien dat die werkwoord “hang” toegepas word om die handeling aan te dui om die hemde vir 'n uur lank te sprei om dit op te droog. Op hierdie manier vestig dit die voorbeeld van die verlede volmaakte progressiewe tyd.
Voorbeelde en verduidelikings van “hang” in die verlede tyd

"Hang'' in die toekomende tyd.

Ons gebruik die vorm van die werkwoord wat sy funksie in die toekomende tyd toon. Kom ons gaan deur die aspekte van hoe "hang" sy toepassing het in die toekomstige tyd.

Ons kan beslis die gebruik van "hang" in die toekomende tyd hê om die aksie te vertoon om iets neer te hang wanneer dit los en behoorlik pas, wat dit aantreklik maak.

Wanneer gebruik ons ​​“hang” in die toekomende tyd?

Ons gebruik die werkwoord “hang'' saam met sal/wil om die hang van 'n spieël, prentjie, ens iewers te vertoon. Ons gebruik dit ook om te verwys na dwaal in 'n plek met die term "rondhang".

Sinstruktuur van “hang” in die toekomende tyd-

Vorme van toekomstige tydHoe om 'n sin te vorm met "hang'' in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal hang (basisvorm) + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
b. Onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal hang (basisvorm) + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal hangende + voorwerp + oorblywende deel wees
b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal hang + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
3. Toekomstige volmaakte tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + moet gehang het + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin) B. b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal gehang het + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tensea. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal gehang het + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal gehang het + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
Sinstruktuur van "hang'' in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “hang” in die toekomende tyd-

Vorme van toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tydTanushree sal volgende jaar saam met ons op die koppie kuier.Hier het ons afgekom dat die werkwoord “hang'' gebruik word om te wys dat Tanushree ons sal vergesel om in die heuwelagtige gebiede te kuier.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tydMy suster sal haar skildery op die bord hang vir die kunsuitstalling in die skool.Ons vind dat my suster die skildery op die bord gaan hang.
3. Toekomstige volmaakte tydDie meester sal 'n diensmeisie opgehang het omdat sy iets gekry het sonder haar meester se medewete.Hier leer ons dat die werkwoord “hang” optree om 'n sin te raam waar die handeling in die toekoms voltooi sal word, maw die meester sal die diensmeisie vir haar oortreding opgehang het.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tenseDie kunsmeester sal die foto's van haar studente vir twee uur op die kennisgewingbord gehang het.Ons kom te wete dat die werkwoord "hang" saam met 'n aksie sal toon wat in die toekoms aan die gang is.
Voorbeelde en verduidelikings van “hang” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Dit is onmiskenbare feit dat ons frases met die werkwoord kan maak soos "hang aan 'n draad", "hang daar in", "hang aan jou kop" ens. Ons kan ook frasewerkwoorde vorm soos "kuier" . "hang aan'', "hangover'', "hang met'', "hang onto''," hang terug'', "hang about'', "hang rond met'', ensovoorts. ens.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings