23 Gehalogeneerde Koolwaterstof Voorbeelde: Feite wat jy behoort te weet!

Gehalogeneerde koolwaterstowwe is dié wat 'n halogeen. In hierdie artikel sal ons verskeie voorbeelde van gehalogeneerde koolwaterstowwe bespreek op grond van hul tipes.

 • Chloormetaan
 • chloroform
 • Jodopropaan
 • Broompenteen
 • halotaan
 • Chloorbenzeen
 • Dichlorobenseen
 • Bromobenseen
 • Bensiel
 • bromied
 • Chloortolueen
 • Polichloor
 • naftaleen
 • Chloorfluoreen
 • Chloorfenantreen
 • Chloroantraseen
 • 5 – Chloorstyreen
 • chloor afgehandel
 • 2,4-Dichlorofenoksi-asynsuur
 • Trichlorofenoksiasynsuur
 • DDT
 • Gebromeerde polisikliese aromatiese koolwaterstowwe
 • chloorfeniramien

Gehalogeneerde koolwaterstowwe is dié waarin ten minste een binding tussen die waterstof- en koolstofatome vervang word deur enige halogeenatoom soos F, Cl, Br, I, ens. Ons sal verskeie voorbeelde van gehalogeneerde koolwaterstowwe verder bespreek.

Tipes gehalogeneerde koolwaterstof

Gehalogeneerde koolwaterstowwe word geklassifiseer volgens die verskeidenheid halogene wat bindings met koolwaterstowwe deel en die struktuur wat hulle vorm. Kom ons kyk na die tipes gehalogeneerde koolwaterstowwe.

 • alifatiese Gehalogeneerde koolwaterstowwe - Dit is kettingstrukture van CH-.
 • aromatiese Gehalogeneerde koolwaterstowwe - Dit is ringgestruktureerde CH-.
 • Poliaromatiese Gehalogeneerde koolwaterstowwe - Dit is die veelvuldige groepe aromatiese CH-.
 • Alisiklies Gehalogeneerde koolwaterstowwe - Dit is alifatiese koolwaterstowwe verbind met sikliese CH-.
 • Heterosilies Gehalogeneerde koolwaterstowwe - Dit het ten minste een halogeen wat 'n ringstruktuur vorm.

Eienskappe van gehalogeneerde koolwaterstof

Daar is verskillende eienskappe van gehalogeneerde koolwaterstowwe in vergelyking met ander koolwaterstowwe. Kom ons oordink die eienskappe van gehalogeneerde koolwaterstof.

 • Die intermolekulêre binding hang af van die Van der Waals interaksies.
 • Gehalogeneerde koolwaterstowwe is nie-polêre, hidrofobiese, nie-vlambare verbindings.
 • Die kookpunt van gehalogeneerde koolwaterstowwe is effens hoog.
 • Gehalogeneerde koolwaterstowwe kan enige koolwaterstof oplos en los nie in polêre verbindings op nie.

Voorbeelde van alifatiese gehalogeneerde koolwaterstowwe

Die alifatiese gehalogeneerde koolwaterstowwe is kettingstrukture van CH- met ten minste een halogeen in die struktuur. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van alifatiese gehalogeneerde koolwaterstowwe.

 • Chloormetaan - Een waterstofatoom in metaan word vervang deur chloor wat 'n enkelbinding met C deel.
 • Chloroform - Dit word wyd gebruik as 'n insekdoder in sampioenplantasies met drie atome van Cl.
 • Jodopropaan – Die waterstof word deur 'n jodiumatoom vervang en word gebruik vir die alkilering van pirrool.
 • Broompenteen - Dit is 'n ketting van vyf koolstofstowwe met die byvoeging van broom.
 • Halothane - Dit is 'n koolwaterstofalkaan met molekules van CL, Br en F.

Voorbeelde van aromatiese gehalogeneerde koolwaterstowwe

Die aromatiese gehalogeneerde koolwaterstowwe is dié met die halogeen wat een waterstofatoom vervang wat gebind is met koolstof in 'n sikliese struktuur. Kom ons lys voorbeelde van dieselfde.

 • Chloorbenseen - Dit is 'n benseenstruktuur met chloor wat in plaagdoders gebruik word.
 • Dichlorobenseen - Dit is benseen met twee Cl-atome wat in deodorant gebruik word.
 • Broombenseen - Dit is 'n kristalliserende oplosmiddel wat as motorolie gebruik word.
 • Bensielbromied - Dit is 'n organiese verbinding wat bestaan ​​uit bromied wat vir sintese gebruik word.
 • Chlorotolueen - Dit is 'n isomere verbinding met 'n chlooratoom.

Voorbeelde van polyaromatiese gehalogeneerde koolwaterstowwe

Poliaromatiese gehalogeneerde koolwaterstowwe het twee of meer aromatiese koolwaterstofringe met ten minste een halogeen in die struktuur. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van dieselfde.

 • Polichloor-naftaleen - Dit is 'n naftaleen wat gebind is met chlooratome wat in elektronika gebruik word.
 • Chloor-Fluoreen - Dit het twee seskantige en een vyfhoekige struktuur met Cl-atoom.
 • Chloorfenantreen - Dit het een atoom chloor met drie ringe benseen.
 • Chloroantraseen - Dit is 'n geelkleurige gehalogeneerde koolwaterstof met die teenwoordigheid van chloor.
 • 5 – Chloorstyreen – Dit het vier ringe benseen met chloor.
Image Credit: chloroform by Yamakiri (CC-BY-3.0)

Voorbeelde van Alisikliese gehalogeneerde koolwaterstowwe

Die alisikliese gehalogeneerde koolwaterstowwe het sikliese sowel as kettingstrukture van atoombinding met ten minste een halogeen in die verbinding. Kom ons lys 'n paar voorbeelde van dieselfde.

 • Chlordaan - Dit is 'n witkleurige organiese plaagdoder wat uit chloor bestaan.
 • 2,4-Dichlorofenoksiasynsuur – Dit is die onkruiddoder wat gebruik word om van onkruid in die tuin ontslae te raak.
 • Trichlorofenoksiasynsuur - Dit is ook 'n onkruiddoder wat in tuinmaak gebruik word.

Voorbeelde van heterosikliese gehalogeneerde koolwaterstowwe

Heterosikliese gehalogeneerde koolwaterstowwe het 'n heterosikliese struktuur met 'n reeks sikliese strukture. Kom ons sien 'n paar voorbeelde van heterosikliese gehalogeneerde koolwaterstowwe hieronder.

 • DDT - Dit is 'n insekdoder hidrofobiese stof met chlooratome.
 • Gebromeerde polisikliese aromatiese koolwaterstowwe - Dit is 'n kankerverwekkende verbinding.
 • Chloorfeniramien - Dit antihistamien gehalogeneerde koolwaterstof met stikstof saam met chloor.

Gevolgtrekking

Ons kan uit hierdie artikel aflei dat daar verskeie voorbeelde is van gehalogeneerde koolwaterstowwe gebaseer op die tipe struktuur van die verbinding en bindingsvorming. Die gehalogeneerde koolwaterstowwe word in vyf tipes geklassifiseer en hulle is alifaties, aromaties, poli-aromaties, alisiklies en heterosilies.

Scroll na bo