17 Feite oor H2SO4 + NaNO3: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae

Swaelsuur is 'n sterk suur waarna verwys word as die koning van sure. In teenstelling hiermee is natriumnitraat 'n neutrale basis. Kom ons bestudeer hoe H2SO4 en NaNO3 reageer.

H2SO4 + NaNO3 is 'n soutmetatesereaksie. Swaelsuur staan ​​ook bekend as die olie van vitriol. Dit is 'n deursigtige, reuklose, viskose vloeistof. In teenstelling hiermee is natriumnitraat 'n neutrale sout wat gevorm word deur natriumhidroksied en salpetersuur te kombineer. Dit is 'n sleutelbestanddeel van kunsmis.

In hierdie artikel sal ons die tipe, produk en balansering van die H bestudeer2SO4 + NaNO3 reaksie.

Wat is die produk van H2SO4 en NaNO3?

Na2SO4 (Natriumsulfaat) en HNO3 (Salpetersuur) word gevorm op die reaksie van H2SO4 en NaNO3.

H2SO4 + NaNO3 → Na2SO4 + HNO3 

Watter tipe reaksie is H2SO4 + NaNO3

H2SO4 + NaNO3 is 'n dubbele verplasingsreaksie waar die ione van die ioniese verbindings hul plek uitruil om twee nuwe verbindings te vorm.

Hoe om H2SO4 + NaNO3

Die vergelyking word gebalanseer deur gebruik te maak van tref-en-proef metode deur die volgende stappe te gebruik.

H2SO4 + NaNO3 → Na2SO4 + HNO3

 • Eerstens sal ons die reaktante se atome met die produk se atome vergelyk.
ReaktantkantProdukkant
2 Waterstofeenhede van Swaelsuur1 Waterstof atoom eenheid Salpetersuur
1 Sulfaat-eenheid van Swaelsuur1 Sulfaat anioon eenheid Natriumsulfaat
1 Natrium-eenheid van Natriumnitraat2 Natriumatoomeenhede Natriumsulfaat
1 Nitraat-eenheid van natriumnitraat1 Nitraat-eenheid van Salpetersuur
Vergelyking van die atome van die reaktantkant met die produkkant
 • Ons kan sien dat die natrium en waterstof ongebalanseerd is.
 • Dus sal ons die natrium balanseer deur koëffisiënt 2 aan die reaktantkant te plaas.
 • H2SO4 + 2NaNO3 → Na2SO4 + HNO3
 • As die koëffisiënt 2 gestel word, word die aantal nitraatione ook verhoog tot 2 aan die reaktantkant.
 • Dus sal ons dit balanseer deur 2HNO in te sit3.
 • H2SO4 + 2NaNO3 → Na2SO4 + 2HNO3
 • Op die plaas van 2HNO3, is die aantal waterstof ook gebalanseer.
 • Daarom kan ons opsom dat die bogenoemde vergelyking die vereiste gebalanseerde vergelyking is.
 • H2SO4 + 2NaNO3 → Na2SO4 + 2HNO3

H2SO4 + NaNO3 titrasie

H2SO4 + NaNO3 ondergaan nie titrasie aangesien daar geen ekwivalensiepunt is nie.

H2SO4 + NaNO3 Netto Ioniese Vergelyking

Die netto ioniese vergelyking van H2SO4 + NaNO3 is

2H+ + 2NIE3- → 2HNO3.

Om die netto ioniese vergelyking af te lei, sal ons die volgende stappe volg.

 • In die eerste plek sal ons die gebalanseerde vergelyking skryf om die netto ioniese vergelyking te bereken.
 • H2SO4 (aq) + 2NaNO3 (s) → Na2SO4 (aq) + 2HNO3 (Aq)
 • Gevolglik sal die totale ioniese vergelyking vir die bogenoemde vergelyking wees:
 • 2H+ + SO42- + 2 Na+ + 2NIE3- → 2Na+ + SO42- + 2HNO3
 • 2 Na+ en SO42- teenwoordig is in reaktant en produk, sal dus uitgekanselleer word.
 • Gevolglik sou die netto ioniese vergelyking wees:
 • 2H+ + 2NIE3- → 2HNO3

H2SO4 + NaNO3 Vervoegde pare

 • Die gekonjugeerde basis van H2SO4 is sulfaatioon (SO42-).
 • NaNO3 het geen gekonjugeerde paar nie as gevolg van die afwesigheid van protone.

H2SO4 en NaNO3 Intermolekulêre magte

 • H2SO4 bevat waterstofbinding, elektrostatiese krag, van der Waals-krag en dipool-dipool intermolekulêre krag van aantrekkingskrag.
 • NaNO3 bevat elektrostatiese krag en Van der Waals intermolekulêre aantrekkingskrag.

Is H2SO4 + NaNO3 'n bufferoplossing

H2SO4 + NaNO3 is nie 'n bufferoplossing, aangesien dit 'n sterk suuroplossing en 'n neutrale sout is.

Is H2SO4 + NaNO3 'n Volledige reaksie

H2SO4 + NaNO3 is 'n volledige reaksie aangesien geen reaktant aan die einde van reaksie oorbly nie.

H2SO4 + 2NaNO3 → Na2SO4 + 2HNO3

Is H2SO4 + NaNO3 'n Endotermiese reaksie

H2SO4 + NaNO3 is 'n endotermiese reaksie, aangesien hitte tydens die reaksie verskaf word en die waarde van delta G meer as nul is (positief).

Is H2SO4 + NaNO3 'n Redoksreaksie

H2SO4 + NaNO3 is nie 'n redoks reaksie aangesien die verbinding nie oksidasie of reduksie ondergaan nie.

Is H2SO4 + NaNO3 'n Neerslagreaksie

H2SO4 + NaNO3 is nie 'n neerslagreaksie, aangesien geen onoplosbare residu gevorm word nie.

Is H2SO4 + NaNO3 Omkeerbare reaksie

H2SO4 + NaNO3 is 'n omkeerbare reaksie aangesien ons produkte uit die reaktant kan kry.

Is H2SO4 + NaNO3 Verplasingsreaksie

H2SO4 + NaNO3 is 'n verplasingsreaksie aangesien die sulfaat-ioon die nitraation van natriumnitraat verplaas om natriumsulfaat te vorm. En die waterstofioon vervang die natriumioon van natriumnitraat om salpetersuur te vorm.

H2SO4 + 2NaNO3 → Na2SO4 + 2HNO3

Hoe om NaNO te balanseer3 + Cu + H2SO4 = NEE + CuSO4 + Na2SO4 + H2O

Die vergelyking word gebalanseer deur die volgende stappe deur die tref-en-proef-metode te gebruik.

NaNO3 + Cu + H2SO4 = NEE + CuSO4 + Na2SO4 + H2O

 • Eerstens sal ons die reaktante se atome met die produk se atome vergelyk.
ReaktantkantProdukkant
1 Natrium-eenheid van Natriumnitraat1 Natrium-eenheid van Natriumnitraat
1 Stikstof-eenheid van natriumnitraat1 Stikstofeenheid van stikstofoksied
3 Suurstofeenhede van natriumnitraat2 Suurstofeenhede van stikstofoksied en water
1 Koper eenheid 1 Koper eenheid
2 Waterstofeenhede van Swaelsuur2 Waterstofeenhede van Swaelsuur
1 Sulfaat-eenheid van Swaelsuur2 Sulfaat-eenhede van natriumsulfaat en kopersulfaat
Vergelyking van die atome van die reaktantkant met die produkkant
 • Nou sal ons die koëffisiënte so stel dat die atome van reaktante gelyk is aan die atome van die produkte.
 • Die gebalanseerde vergelyking is dus:
 • 2 NaNO3 + 3 Cu + 4H2SO4 = 2NO + 3CuSO4 + Na2SO4 + 4 uur2O

Hoe om NaNO te balanseer2 +K2Cr2O7 + H2SO4 = NaNO3 + Kr2(NA4)3 +K2SO4 + H2O

Die vergelyking word gebalanseer deur die volgende stappe deur die tref-en-proef-metode te gebruik.

NaNO2 +K2Cr2O7 + H2SO4 = NaNO3 + Kr2(NA4)3 +K2SO4 + H2O

 • In die eerste plek sal ons die atome van reaktante-atome vergelyk met die atome van die produk.
ReaktantkantProdukkant
1 Natrium-eenheid van Natriumnitriet1 Natrium-eenheid van Natriumnitraat
1 Stikstof-eenheid van natriumnitriet1 Stikstof-eenheid van natriumnitraat
9 Suurstofeenhede van natriumnitriet en kaliumdichromaat4 Suurstofeenhede van natriumnitraat en water
2 Kaliumeenhede van Kaliumdichromaat2 Kaliumeenhede van Kaliumsulfaat
2 Chroom-eenhede van Kaliumdichromaat2 Chroom-eenhede van Chroomsulfaat
2 Waterstofeenhede van Swaelsuur2 Waterstofeenhede van Water
1 Sulfaat-eenheid van Swaelsuur4 Sulfaat-eenhede van Chroomsulfaat en Kaliumsulfaat
Vergelyking van die atome van die reaktantkant met die produkkant
 • Nou sal ons die koëffisiënte merk sodat die atome van reaktante gelykstaande is aan die atome van die produkte.
 • Die gebalanseerde vergelyking is dus:
 • NaNO2 + 3K2Cr2O7 + 4 uur2SO4 = 3NaNO3 + Kr2(NA4)3 +K2SO4 + 4 uur2O

Hoe om NaNO te balanseer3 + KI + H2SO4 = Ek2 + NEE + K2SO4 + Na2SO4 + H2O

Die vergelyking word gebalanseer deur die volgende stappe deur die tref-en-proef-metode te gebruik.

NaNO3 + KI + H2SO4 = Ek2 + NEE + K2SO4 + Na2SO4 + H2O

 • Om die vergelyking te balanseer, sal ons die reagensatoom met die produkatoom gelykstel.
ReaktantkantProdukkant
1 Natrium-eenheid van Natriumnitraat2 Natrium-eenhede van Natriumsulfaat
1 Stikstof-eenheid van natriumnitraat1 Stikstofeenheid van stikstofoksied
3 Suurstofeenhede van natriumnitraat2 Suurstofeenhede van stikstofoksied en water
1 Kalium-eenheid van Kaliumjodied2 Kaliumeenhede van Kaliumsulfaat
1 Jodied-eenheid van Kaliumjodied2 Jodium-eenhede van Jodide
2 Waterstofeenhede van Swaelsuur2 Waterstofeenhede van Water
1 Sulfaat-eenheid van Swaelsuur2 Sulfaat-eenhede van Kaliumsulfaat en Natriumsulfaat
Vergelyking van die atome van die reaktantkant met die produkkant
 • Nou sal ons die koëffisiënte so stel dat die atome van die reaktante gelyk is aan die produk atome.
 • Die gebalanseerde vergelyking is dus:
 • 2 NaNO3 + 6KI + 4H2SO4 = 3I2 + 2NO + 3K2SO4 + Na2SO4 + 4 uur2O

Hoe om NaNO te balanseer3 + KMnO4 + H2SO4 = NEE2 +K2SO4 + Na2SO4 + MnSO4 + H2O

Die vergelyking word gebalanseer deur die volgende stappe deur die tref-en-proef-metode te gebruik.

NaNO3 + KMnO4 + H2SO4 = NEE2 +K2SO4 + Na2SO4 + MnSO4 + H2O

 • Om die vergelyking te balanseer, sal ons die reagensatoom met die produkatoom gelykstel.
ReaktantkantProdukkant
1 Natrium-eenheid van Natriumnitraat2 Natrium-eenhede van Natriumsulfaat
1 Stikstof-eenheid van natriumnitraat1 Stikstofeenheid van stikstofdioksied
7 Suurstofeenhede van natriumnitraat en kaliumpermanganaat3 Suurstofeenhede van stikstofdioksied en water
1 Kalium-eenheid Kaliumpermanganaat2 Kalium-eenhede Kaliumsulfaat
1 Mangaan-eenheid van Kaliumpermanganaat1 Mangaan-eenheid van Mangaansulfaat
2 Waterstofeenhede van Swaelsuur2 Waterstofeenhede van Water
1 Sulfaat-eenheid van Swaelsuur3 Sulfaat-eenhede van Kaliumsulfaat, Mangaansulfaat en Natriumsulfaat
Vergelyking van die atome van die reaktantkant met die produkkant
 • Nou sal ons die koëffisiënte so stel dat die atome van die reaktante gelykstaande is aan die produk atome.
 • Die gebalanseerde vergelyking is dus:
 • 10 NaNO3 + 2KMnO4 + 8 uur2SO4 = 15NEE2 +K2SO4 + 5 Na2SO4 + 2MnSO4 + 8 uur2O

Gevolgtrekking

Swaelsuur reageer met natriumnitraat om a sout metatese reaksie wat natriumsulfaat en salpetersuur lewer. Dit is 'n omkeerbare reaksie; geen oksidasie of reduksie vind tydens die reaksie plaas nie, dit wil sê dit is nie 'n redoksreaksie nie.

Lees meer feite oor H2SO4:

H2SO4 + KClO3
H2SO4 + NaH
H2SO4 + NaOCl
H2SO4 + K2S
H2SO4 + MnO2
H2SO4 + HCOOH
H2SO4 + Mn2O7
H2SO4 + Mg
H2SO4 + Na2CO3
H2SO4 + Sr(NO3)2
H2SO4 + MnS
H2SO4 + NaHSO3
H2SO4 + CaCO3
H2SO4 + CH3COONa
H2SO4 + Sn
H2SO4 + Al2O3
H2SO4 + SO3
H2SO4 + H2O
H2SO4 + Fe2S3
H2SO4 + NH4OH
HCl + H2SO4
H2SO4 + FeCl2
H2SO4 + ZnCl2
H2SO4 + Al2(SO3)3
H2SO4 + KOH
H2SO4 + CH3CH2OH
H2SO4 + Li2O
H2SO4 + K2Cr2O7
H2SO4 + NaOH
H2SO4+ Ag
H2SO4 + Mn3O4
H2SO4 + NaH2PO4
H2SO4 + Sr
H2SO4 + Zn
H2SO4-HG2(NO3)2
H2SO4 + Pb(NO3)2
H2SO4 + Na
H2SO4 + Ag2S
H2SO4 + BaCO3
H2SO4 + PbCO3
H2SO4 + Sr(OH)2
H2SO4 +Mg3N2
H2SO4 + LiOH
H2SO4 + Cl2
H2SO4 + AlCl3
H2SO4 + AlPO4
H2SO4 + Li2SO3
H2SO4 + Fe(OH)3
H2SO4 + Al(OH)3
H2SO4 + NaI
H2SO4 + K2CO3
H2SO4 + NaNO3
H2SO4 + CuO
H2SO4 + Fe2O3
H2SO4 + AgNO3
H2SO4 + Al
H2SO4 + K2SO4
H2SO4-HGO
H2SO4 + MnCO3
H2SO4 + K2SO3
H2SO4 + PbCl2
H2SO4 + P4O10
H2SO4 + NaHCO3
H2SO4 + O3
H2SO4 + Ca(OH)2
H2SO4 + Be(OH)2
H2SO4 + BaSO3
H2SO4 + Fe3O4
H2SO4 + Zn(OH)2
H2SO4 + KI
H2SO4 + KMnO4
H2SO4 + CH3NH2
H2SO4 + CH3COOH
H2SO4 + Pb
H2SO4 + CH3OH
H2SO4 + Fe2(CO3)3
H2SO4 + Li2CO3
H2SO4 + MgO
H2SO4 + Na2O
H2SO4 + F2
H2SO4 + Zn(NO3)2
H2SO4 + Ca
H2SO4 + K2O
H2SO4 + Mg(OH)2
H2SO4+NaF
H2SO4 + Sb2S3
H2SO4 + NH4NO3
H2SO4 + AlBr3
H2SO4 + CsOH
H2SO4 + KBr
H2SO4 + Na2HPO4
H2SO4 + Na2S2O3
H2SO4 + BeO
H2SO4 + Fe
H2SO4 + HCOONa
H2SO4 + Cu
H2SO4 + PbS
H2SO4 + P2O5
H2SO4 + CuCO3
H2SO4 + Li
H2SO4 + K2CrO4
H2SO4 + NaCl
H2SO4 + Ag2O
H2SO4 + Mg2Si
H2SO4 + Mn(OH)2
H2SO4+ NACLO2
H2SO4 + K
H2SO4 + CaCl2
H2SO4 + Li2S
H2SO4 + H2O2
H2SO4 + CuS
H2SO4 + Li3PO4
H2SO4 + Be
H2SO4 + Na2S
H2SO4 + Fe3O4
H2SO4 + As2S3
Scroll na bo