15 feite oor H2SO4 + KOH: Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae


KOH kan maklik reageer met 'n sterk basis soos H2SO4. Kom ons bespreek die reaksie tussen H2SO4 en KOH.

Kaliumhidroksied is een van die sterkste basisse, want dit is 'n hidroksied van alkalimetaal. Dit kan maklik hidroksiedione in 'n waterige oplossing vrystel, so dit is Arrhenius basis. Warm en gekonsentreerde swaelsuur wanneer gereageer met 'n sterk basis geneutraliseerde KOH deur sout- en watermolekule te vorm.

Kom ons bespreek die meganisme van die reaksie tussen swaelsuur en yster, die reaksie-entalpie, die tipe reaksie, produkvorming, ens. in die volgende deel van die artikel.

1. Wat is die produk van H2SO4 en KOH?

Kaliumsulfaat is 'n hoofproduk wat gevorm word wanneer H2SO4 en KOH word saam met watermolekules gereageer.

Produk van die reaksie tussen
H2SO4 en KOH

2. Watter tipe reaksie is H2SO4 + KOH?

H2SO4 + KOH-reaksie is 'n voorbeeld van a neutraliseringsreaksie en dubbele verplasingsreaksie tesame met redoks- en presipitasiereaksies. Hier neutraliseer suurverbindings alkaliverbindings en vorm sout en water.

3. Hoe om H te balanseer2SO4 + KOH?

H2SO4 + KOH = K2SO4 + H2O reaksie is nog nie gebalanseerd nie. Ons moet die vergelyking op die volgende manier balanseer-

 • Eerstens benoem ons al die reaktante en produkte deur A, B, C en D aangesien daar slegs vier molekules vir hierdie reaksie verkry is en die reaksie so lykAH2SO4 + B KOH = CK2SO4 + DH2O
 • Vergelyk die koëffisiënte vir dieselfde tipe elemente deur hulle te herrangskik.
 • Na die herrangskikking van koëffisiënte van dieselfde elemente volgens hul stoïgiometriese proporsie, kry ons, H= 2A = B = D, S = A = B, O = 4A = B = 4C = D, K = B = 2C.
 • Gebruik die Gaussiese eliminasie en vergelyk al die vergelykings wat ons kry, A = 1, B = 2, C = 1 en D = 2, dus is die oksidasiegetal van Fe +2 aan beide kante.
 •  Die algehele gebalanseerde vergelyking sal wees,

H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2 uur2O

4. H2SO4 + KOH titrasie

Om die hoeveelheid swael of koper te skat, kan ons 'n titrasie tussen KOH en H uitvoer2SO4.

Toestel gebruik

Ons benodig 'n buret, koniese fles, burethouer, volumetriese fles en bekers vir hierdie titrasie.

Titer en titrant

H2SO4 dien as 'n titrant wat in die buret geneem word en die molekule wat ontleed moet word is KOH wat in 'n koniese fles geneem word.

Indicator

Die hele titrasie word in twee mediums gedoen:- eers basiese en dan suur pH so die beste geskikte indikator sal fenolftaleïen wees wat perfekte resultate vir hierdie titrasie by gegewe pH gee.

Prosedure

Die buret is gevul met gestandaardiseerde H2SO4. Fe word in 'n koniese fles geneem saam met onderskeie aanwysers. H2SO4 word druppelsgewys by die koniese fles gevoeg en die fles word voortdurend geskud. Na 'n sekere tyd, wanneer die eindpunt aankom, verander die aanwyser sy kleur en die reaksie is klaar.

Ons herhaal die titrasie verskeie kere vir beter resultate en dan skat ons die hoeveelheid yster sowel as sulfaat volgens die formule V1S=V2S2.

5. H2SO4+ KOH netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking tussen H2SO4 + KOH is soos volg,

2H+ + SO42- + 2K+ + 2OH- = 2K+ + SO42- + H+ +O-

Om die netto ioniese vergelyking af te lei, word die volgende stappe vereis,

 • H2SO4 sal in proton- en sulfaatione geïoniseer word aangesien dit 'n sterk elektroliet is
 • Daarna dissosieer KOH ook in kaliumione en hidroksiedione aangesien dit 'n sterk basis is.
 • Die sout K2SO4 dissosieer ook in K+ en sulfaatione aangesien dit 'n sterk elektroliet is.
 • En laastens word water in H geïoniseer+ en OH-.

6. H2SO4+ KOH gekonjugeerde pare

In die reaksie het H2SO4 + KOH gekonjugeerde pare sal die ooreenstemmende gedeprotoneerde en geprotoneerde vorm van daardie spesifieke spesie wees wat hieronder gelys word-

 • Vervoegde paar H2SO4 = SO42-
 • Gekonjugeerde paar OH- = H2O

7. H2SO4 en KOH intermolekulêre kragte

Die intermolekulêre krag teenwoordig in H2SO4 is die sterk elektrostatiese krag tussen protone en sulfaatione. Daar is ook sterk ioniese interaksie teenwoordig in KOH en vir K2SO4, daar is ioniese interaksie en coulumbiese krag. In water is H-binding teenwoordig.

molekuleWaarnemende
dwing
H2SO4Elektrostatiese,
van der waal se
Dipool
interaksie
KOHSterk elektrostatiese
krag en
ioniese interaksie
K2SO4Columbia-mag,
ioniese interaksie
H2OKovalent,
H-binding
Intermolekulêre magte

8.H2SO4 + KOH reaksie entalpie

H2SO4 + KOH reaksie entalpie is +87.34 KJ/mol wat verkry kan word deur die formule: entalpie van produkte – entalpie van reaktante. Hier is die verandering in entalpie positief.

molekuleentalpie
(KJ/mol)
KOH-423.57
H2SO4-814
K2SO4-1437.8
H2O-68
Entalpie van reaktante
en produkte

9. Is H2SO4 + KOH 'n bufferoplossing?

Die reaksie tussen H2SO4 + KOH gee 'n bufferoplossing van K2SO4 en H2O en hulle kan die pH van die reaksie beheer.

10. Is H2SO4 + KOH 'n volledige reaksie?

Die reaksie tussen H2SO4 + KOH is 'n volledige reaksie omdat dit twee reaktante geneutraliseer het deur een volledige produk K te vorm2SO4 saam met H2O.

11. Is H2SO4 + KOH 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die reaksie van H2SO4 + KOH is endotermies in terme van termodinamika eerste wet. Hierdie reaksie stel meer energie en temperatuur aan die omgewing vry wat help om die reaksie te voltooi, waar δH altyd positief is.

12. Is H2SO4 + KOH 'n redoksreaksie?

H2SO4 + KOH-reaksie is a redoksreaksie want in hierdie reaksie word baie elemente verminder en geoksideer soos wat kalium verminder word en swael geoksideer word.

Redoks Skematiese van die reaksie
tussen H2SO4 en KOH

13. Is H2SO4 + KOH 'n neerslagreaksie

Die reaksie H2SO4 + KOH is nie 'n neerslagreaksie nie, want die vorming van sout K2SO4 is oplosbaar in water en niks word presipiteer nie.

14. Is H2SO4 + KOH omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie tussen H2SO4+ KOH is iromkeerbaar omdat dit een soort suur-basis reaksie is.

15. Is H2SO4 + KOH-verplasingsreaksie?

Die reaksie tussen H2SO4+ KOH is 'n voorbeeld van 'n dubbele verplasingsreaksie omdat in die bogenoemde reaksie K+ verplaas H+ in H2SO4 en H+ verplaas K+ in KOH.

Dubbele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Die reaksie tussen H2SO4 en KOH gee vir ons 'n elektrolitiese sout kaliumsulfaat waar ons die hoeveelheid kalium teenwoordig kan skat. Hierdie reaksie is 'n suur-basis en onomkeerbare reaksie, en ons skat ook die sterkte van die basis of suur.

Lees meer feite oor H2SO4:

H2SO4 + KClO3
H2SO4 + NaH
H2SO4 + KOH
H2SO4 + CH3CH2OH
H2SO4 + Fe(OH)3
H2SO4 + Al(OH)3
H2SO4 + KMnO4
H2SO4 + CH3NH2
H2SO4 + Fe
H2SO4 + HCOONa

Biswarup Chandra Dey

Hi......Ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie van die Sentrale Universiteit van Punjab voltooi. My spesialiteitsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memoriseer nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings