15 feite oor H2SO4 + KClO3: Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae


KClO3 is 'n sout van 'n sterk basis wat kaliumhidroksied genoem word, dus kan dit maklik reageer met 'n sterk suur soos H2SO4. Kom ons kyk na die besonderhede van die reaksie tussen KClO3 en H2SO4.

Op die termiese ontbinding van kaliumchloraat, kry ons suurstofgas. Dit is dus 'n kommersiële reagens vir die voorbereiding van O2. Die oksidasietoestand van kalium in KClO3 is +1, so dit is 'n baie sterk oksideermiddel waar die oksidasietoestand van Cl +5 is. Swaelsuur is ook 'n kragtige oksideermiddel.

Deur die reaksie tussen H2SO4 en KClO3, ons kan die hoeveelheid kalium skat. Kom ons bespreek die meganisme van die reaksie tussen swaelsuur en kaliumchloraat, die reaksie-entalpie, die tipe reaksie, produkvorming, ens. in die volgende deel van die artikel.

1. Wat is die produk van H2SO4 en KClO3?

Kaliumwaterstofsulfaat en perchloorsuur word as hoofprodukte gevorm wanneer H2SO4 en KClO3 saam gereageer word. Daar is ook 'n mate van chloordioksied wat as 'n neweproduk saam met watermolekules gevorm word.

Produk van die reaksie tussen
H2SO4 en KClO3

2. Watter tipe reaksie is H2SO4 + KClO3?

H2SO4 + KClO3 reaksie is 'n voorbeeld van 'n suurvormingsreaksie en dubbelverplasingsreaksie saam met redoks en neerslagreaksies. Hier word suurverbindings in die loop van die reaksie saam met water gevorm.

3. Hoe om H te balanseer2SO4 + KClO3?

H2SO4 + KClO= KHSO4 + HClO4 +ClO2 + H2O reaksie is nog nie gebalanseerd nie, ons moet die vergelyking op die volgende manier balanseer-

 • Eerstens benoem ons al die reaktante en produkte deur A, B, C, D, E en F aangesien daar ses verskillende molekules is wat vir hierdie reaksie verkry word en die reaksie lyk so: AH2SO4 +B KClO= C KHSO4 + D HClO4 + E ClO2 + FH2O
 • Stel die koëffisiënte vir dieselfde tipe elemente gelyk deur hulle te herrangskik.
 • Na die herrangskikking van koëffisiënte van dieselfde elemente volgens hul stoïgiometriese proporsie, kry ons: H = 2A = C = D = 2F, S = A = C, O = 4A = 3B = 4C = 4D = 2E = F, K = B= C, Cl = B = D = E,
 • Gebruik die Gaussiese eliminasie en vergelyk al die vergelykings wat ons kry, A = 3, B = 3, C = 3, D = 1, E = 2, en F =1,
 • Die algehele gebalanseerde vergelyking sal wees,
  • 3 H2SO4 +3 KClO= 3 KHSO4 + HClO4 + 2 ClO2 + H2O

4. H2SO4 + KClO3 titrasie

Om die hoeveelheid kalium of chloor te skat, kan ons 'n titrasie tussen KClO uitvoer3 en H2SO4.

Toestel gebruik

Ons benodig 'n buret, koniese fles, burethouer, volumetriese fles en bekers vir hierdie titrasie.

Titer en titrant

H2SO4 dien as 'n titrant wat in die buret geneem word en die molekule wat ontleed moet word is KClO3 wat in 'n koniese fles geneem word.

Indicator

Die hele titrasie word in 'n suur medium of suur pH gedoen, dus die beste geskik aanwyser sal fenolftaleïen wees wat perfekte resultate gee vir hierdie titrasie by gegewe pH.

Prosedure

Die buret is gevul met gestandaardiseerde H2SO4. KClO3 word in 'n koniese fles geneem saam met onderskeie aanwysers. H2SO4 word druppelsgewys by die koniese fles gevoeg en die fles word voortdurend geskud. Na 'n sekere tyd, wanneer die eindpunt aankom, verander die aanwyser sy kleur en die reaksie is klaar.

Ons herhaal die titrasie verskeie kere vir beter resultate en dan skat ons kalium sowel as chloorhoeveelheid deur die formule V1S=V2S2.

5. H2SO4+ KClO3 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking tussen H2SO4 + KClO3 is as volg,

2H+ + SO42- +K+ +ClO3- =K+ + HSO4- + H+ +ClO4- +ClO2 + H+ +O-

Om die netto ioniese vergelyking af te lei, word die volgende stappe vereis,

 • H2SO4 sal in proton- en sulfaatione geïoniseer word aangesien dit 'n sterk elektroliet is
 • Daarna KClO3 dissosieer ook in K+ ioon en ClO4– ioon aangesien dit ook 'n sterk elektroliet is
 • In die produkdeel, die sout KHSO4 word ook gedissosieer in K+ en HSO4-, en bisulfaat kan ook in H gedissosieer word+ en sulfaatione.
 • Perchloorsuur word ook as H geïoniseer+ en ClO4-.
 • En laastens word water in 'n proton en hidroksiedione gedissosieer.

6. H2SO4+ KClO3 gekonjugeerde pare

In die reaksie het H2SO4 + KClO3 gekonjugeerde pare sal die ooreenstemmende gedeprotoneerde en geprotoneerde vorm van daardie spesifieke spesie wees wat hieronder gelys word-

 • Vervoegde paar H2SO4 = SO42-
 • Gekonjugeerde paar OH- = H2O
 • Gekonjugeerde paar ClO4- = HClO4
 • Vervoegde paar KHSO4 = KSO4-

7. H2SO4 en KClO3 intermolekulêre kragte

Die intermolekulêre krag teenwoordig in H2SO4 is die elektrostatiese krag tussen protone en sulfaatione. In KClO3, daar is elektroniese interaksies en coulumbiese krag teenwoordig.

molekuleWaarnemende
dwing
H2SO4Elektrostatiese,
van der waal se
Dipool
interaksie
KClO3Sterk elektrostatiese
krag en
ioniese interaksie,
Coulumbiese krag
KHSO4Elektrostatiese krag,
ioniese interaksie,
HClO4Kovalent,
H-binding,
van der waal se
interaksie
ClO2Van der Waal se interaksie,
en kovalente krag
H2OH-binding,
ioniese interaksie
Intermolekulêre magte

8.H2SO4 + KClO3 reaksie entalpie

H2SO4 + KClO3 reaksie entalpie is +273.8 KJ/mol wat verkry kan word deur die formule: entalpie van produkte – entalpie van reaktante. Hier is die verandering in entalpie positief.

molekuleentalpie
(KJ/mol)
KClO3-391.2
H2SO4-814
KHSO4-1163.3
H2O-68
HClO413.5
ClO2101.3
Entalpie van reaktante
en produkte

9. Is H2SO4 + KClO3 'n bufferoplossing?

Die reaksie tussen H2SO4 + KClO3 gee 'n bufferoplossing van KHSO4 en HClO4 omdat hulle die pH van die reaksie kan beheer aangesien eersgenoemde basiese sout en laasgenoemde suur is.

10. Is H2SO4 + KClO3 'n volledige reaksie?

Die reaksie tussen H2SO4 + KClO3 is voltooi omdat dit twee hoof- en twee neweprodukte gee.

11. Is H2SO4 + KClO3 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die reaksie van H2SO4 + KClO3 is endotermies in terme van termodinamika eerste wet. Hierdie reaksie absorbeer meer energie en temperatuur uit die omgewing wat help om die reaksie te voltooi, Waar δH altyd positief is.

12. Is H2SO4 + KClO3 'n redoksreaksie?

H2SO4 + KClO3 reaksie is 'n redoksreaksie, want in hierdie reaksie word baie elemente gereduseer en geoksideer soos K verminder word en S en Cl hier geoksideer word.

Redoks Skematiese van die
H2SO4 en KClO3  Reaksie

13. Is H2SO4 + KClO3 'n neerslagreaksie?

Die reaksie tussen H2SO4 + KClO3 is 'n neerslagreaksie omdat KHSO4 presipiteer in die oplossing en is nie oplosbaar in die reaksiemengsel nie.

14. Is H2SO4 + KClO3 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie tussen H2SO4+ KClO3 is onomkeerbaar omdat dit sout, suur en een gasvormige molekule ClO produseer2 wat die entropie van die reaksie kan verhoog en die ewewig kan verskuif na die regterkant slegs vorentoe rigtings.

15. Is H2SO4 + KClO3 verplasingsreaksie?

Die reaksie tussen H2SO4+ KClO3 is 'n voorbeeld van 'n dubbelverplasingsreaksie omdat in die bogenoemde reaksie H+ K verplaas het+ van KClO3 en weer K+ verplaas H+ van H2SO4.

Dubbele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Die reaksie tussen H2SO4 en KClO3 gee vir ons 'n elektrolitiese sout kaliumbisulfaat saam met perchloorsuur, waar ons die hoeveelheid chloor kan skat. Hierdie reaksie is 'n suur-basis en onomkeerbare reaksie. Hierdie reaksie word gebruik vir die produksie van perchloorsuur.

Biswarup Chandra Dey

Hi......Ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie van die Sentrale Universiteit van Punjab voltooi. My spesialiteitsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memoriseer nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings