15 feite oor H2SO4 + KBr: wat, hoe om te balanseer en algemene vrae

H2SO4 (Swaelsuur) is die sterk suur en KBr (Kaliumbromied) is 'n wit kristallyne poeier. Laat weet ons 'n paar feite oor die H2SO4 + KBr.

Swaelsuur staan ​​ook bekend as olie van vitriol. Dit is kleurlose, reuklose viskose vloeistof. Kaliumbromied saamgestel uit die elemente Kalium en Broom. Dit is 'n ioniese sout dien ook as bromiione.

In hierdie artikel sal ons die reaksie tussen Swaelsuur en Kaliumbromied, balansering van vergelyking, tipe reaksie en netto ioniese vergelyking van die reaksie bespreek.

Wat is die produk van H2SO4 en KBr

Kaliumbisulfaat (KHSO4), broom (Br2), swaeldioksied (SO2) en water (H2O) word geproduseer in die reaksie tussen Swaelsuur en kaliumbromied.

3H2SO4 + 2KBr = 2KHSO4 + Br2 + SO2 + 2 uur2O

Watter tipe reaksie is H2SO4 + KBr

H2SO4 + KBr is 'n redoksreaksie.

Hoe om H2SO4 + KBr

Die reaksie word gebalanseer deur die volgende stappe te gebruik:

H2SO4 + KBr = KHSO4 + Br2 + SO2 + H2O

 • Die aantal atome teenwoordig aan beide kante word getel wat dieselfde moet wees.
ReaktantkantProdukkant
2-Waterstofatoom3-Waterstofatoom
4-suurstof atoom7-suurstof atoom
1-Swavel atoom2-Swavel atoom
1-Broomatoom2-Broomatoom
1-Kaliumatoom1-Kaliumatoom
Tabel wat die aantal atome aan die reaktantkant en produkkant voorstel
 • Die aantal suurstofatome van beide kante van die reaksie word gebalanseer deur koëffisiënt 3 by die Swaelsuurmolekule aan die reaktantkant by te voeg.
 • 3H2SO4 + KBr = KHSO4 + Br2 + SO2 + H2O
 • Die aantal waterstofatome van beide kante van die reaksie word gebalanseer deur koëffisiënt 2 by die Watermolekule aan produkkant by te voeg.
 • 3H2SO4 + KBr = KHSO4 + Br2 + SO2 + 2 uur2O
 • Die aantal Suphur-atome van beide kante van die reaksie word gebalanseer deur koëffisiënt 2 by die Kaliumbisulfaatmolekule aan produkkant by te voeg.
 • 3H2SO4 + KBr = 2KHSO4 + Br2 + SO2 + 2 uur2O
 • Die aantal broomatome van beide kante van die reaksie word gebalanseer deur koëffisiënt 2 by die Kaliumbromiedmolekule aan die reaktantkant by te voeg.
 • 3H2SO4 + 2KBr = 2KHSO4 + Br2 + SO2 + 2 uur2O
 • So die gebalanseerde chemiese reaksie is:
 • 3H2SO4 + 2KBr = 2KHSO4 + Br2 + SO2 + 2 uur2O

H2SO4 + KBr Titrasie

H2SO4 + KBr ondergaan nie titrasie nie, want daar is geen ekwivalensie punt.

H2SO4 + KBr netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking van die reaksie H2SO4 + KBr is

6H+ + SO42- = 2H+ + SO2 + 2 uur2O

Die netto ioniese vergelyking word afgelei deur die stappe hieronder genoem

 • Die gebalanseerde vergelyking met fases vir H2SO4 + Fe3O4
 • 3H2SO4(aq) + 2KBr(aq) = 2KHSO4(aq) + Br2(aq) + SO2(g) + 2H2O(l)
 • Dan die vergelyking geskryf in splitsing van verbindings
 • 6H++3SO42- + 2K+ + 2 Br- = 2K+ + 2 uur+ + 2 SO42- + 2 Br- + SO2 + 2 uur2O
 • Die netto ioniese vergelyking is soos volg deur die toeskouerione te verwyder (ione wat dieselfde is aan reaktant- en produkkante)
 • 6H+ + SO42- = 2H+ + SO2 + 2 uur2O

H2SO4 + KBr vervoegde pare

Die toegevoegde pare H2SO4 + KBr is soos volg:

 • Die gekonjugeerde basis van H2SO4 is SO42-
 • Die gekonjugeerde basis van KBr is Br-

H2SO4 en KBr Intermolekulêre kragte

Intermolekulêre kragte teenwoordig in H2SO4 + KBr is soos volg:

 • Hidogeenbinding, dipool-dipool interaksie en Van der Waals dispersie is die intermolekulêre kragte in H2SO4.
 • Kaliumbromied is ionies aan mekaar gebind.

H2SO4 + KBr reaksie entalpie

Die reaksie-entalpie van H2SO4 + KBr is -362.07 KJ/mol.

SaamgesteldeMolesEntalpie van formasie, ΔH0f (KJ/mol)
H2SO43-814
KBr2-180.08
KHSO42-1163.3
Br2130.91
SO21-296.9
H2O2-285.82
Binding entalpie waardes
 • Die standaard entalpie van 'n reaksie word bereken deur die formule te gebruik:
 • ΔH0f (reaksie) = ΣΔH0f (produk) – ΣΔH0f (reaktante)
 • Dus, Entalpie verandering =[2*(-1163.3) + 1*(30.91) + 1*(-296.9) + 2*(-285.82)] – [3*(-814.0) + 2*(-180.08)] = [(-3164.23) – (2802.16)]
 • = -362.07 KJ/mol

Is H2SO4 + KBr 'n bufferoplossing

H2SO4 + KBr-reaksie sal nie a vorm nie bufferoplossing want swaelsuur is 'n sterk suur en daar kan slegs 'n swak suur of basis in bufferoplossing teenwoordig wees.

Is H2SO4 + KBr 'n volledige reaksie

H2SO4 + KBr is 'n volledige reaksie en die produkte soos Kaliumwaterstofsulfaat, broom, swaeldioksied en water word gevorm na voltooiing van die reaksie.

Is H2SO4 + KBr 'n eksotermiese of endotermiese reaksie

H2SO4 + KBr is 'n eksotermiese reaksie omdat dit negatiewe entalpie toon -362.07 KJ/mol.

Is H2SO4 + KBr 'n redoksreaksie

 H2SO4 + KBr is 'n redoks reaksie as gevolg van verandering in oksidasietoestand van swael- en broomione aan reaktant- en produkkant soos hieronder getoon.

3H2S6+O4 + 2KBr1- = 2KHSO4 + Br20 + S.4+O2 + 2 uur2O

Is H2SO4 + KBr 'n neerslagreaksie

H2SO4 + KBr-reaksie is nie 'n presipitasiereaksie nie, want geen neerslag word tydens die reaksie gevorm nie.

Is H2SO4 + KBr 'n omkeerbare of onomkeerbare reaksie

H2SO4 + KBr is 'n onomkeerbare reaksie omdat die produkte kaliumbisulfaat, broom, swaeldioksied en water gevorm word, wat nie reageer om reaktante onder dieselfde toestand terug te gee nie.

Is H2SO4 + KBr 'n verplasingsreaksie

H2SO4 + KBr is 'n enkele verplasing reaksie, waarin sulfaat-ioon van H verplaas word2SO4 molekule om Kaliumwaterstofsulfaat te vorm.

3H2SO4 + 2KBr = 2KHSO4 + Br2 + SO2 + 2 uur2O

Hoe om KBrO te balanseer3 + KBr +H2SO4 =K2SO4 + Br2 + H2O

Die reaksie word gebalanseer deur die volgende stappe te gebruik.

KBrO3 + KBr + H2SO4 =K2SO4 + Br2 + H2O

 • Die aantal atome teenwoordig aan beide kante word getel wat dieselfde moet wees.
ReaktantkantProdukkant
2-Waterstofatoom2-Waterstofatoom
7-suurstof atoom5-suurstof atoom
1-Swavel atoom1-Swavel atoom
2-Broomatoom2-Broomatoom
2-Kaliumatoom2-Kaliumatoom
Tabel wat die aantal atome aan die reaktantkant en produkkant voorstel
 • Die aantal suurstofatome van beide kante van die reaksiebalans deur koëffisiënt 3 by te voeg tot die Swaelsuurmolekule aan die reaktantkant en Dikaliumsulfaat aan die produkkant.
 • KBrO3 + KBr + 3H2SO4 = 3K2SO4 + Br2 + H2O
 • Die aantal waterstofatome van beide kante van die reaksiebalans deur koëffisiënt 3 by die watermolekule aan produkkant by te voeg.
 • KBrO3 + KBr + 3H2SO4 = 3K2SO4 + Br2 + 3 uur2O
 • Die aantal broomatome van beide kante van die reaksie balanseer deur koëffisiënt 5 by die kaliumbromiedmolekule aan die reaktantkant en 3 by die bromiedmolekule aan produkkant by te voeg.
 • KBrO3 + 5KBr + 3H2SO4 = 3K2SO4 + 3 Br2 + 3 uur2O
 • So die gebalanseerde chemiese reaksie is:
 • KBrO3 + 5KBr + 3H2SO4 = 3K2SO4 + 3 Br2 + 3 uur2O

Gevolgtrekking

Wanneer Swaelsuur met Kaliumbromied gereageer het, het dit Kaliumbisulfaat, broom, swaeldioksied en water geproduseer. Dit is 'n enkele verplasingsreaksie, ook die redoksreaksie. Dit vind negatiewe reaksie-entalpie dus is dit eksotermiese reaksie.

Scroll na bo