15 Feite oor H2SO4 + Fe(OH)3: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae


Die reaksie tussen H2SO4 en Fe(OH)3 volg 'n anorganiese meganisme waar laasgenoemde 'n swak basis eerder elektroliet is. Kom ons kyk na die reaksie van H2SO4 en Fe(OH)3 in detail.

Ferrihidroksied is die swak basis waar yster teenwoordig is by die +3 oksidasietoestand. Dit kan dus met 'n sterk suur soos swaelsuur reageer en ooreenstemmende sout en water vorm. Daar is ook 'n gehidreerde deel teenwoordig in die ysteroksied, so wanneer dit met swaelsuur reageer, absorbeer die suur die water.

Deur die reaksie tussen Fe(OH)3 en H2SO4, kan ons die hoeveelheid yster in die onderskeie monster skat. Kom ons bespreek die meganisme van die reaksie tussen swaelsuur en yster, die reaksie-entalpie, die tipe reaksie, produkvorming, ens. in die volgende deel van die artikel.

1. Wat is die produk van H2SO4 en Fe(OH)3?

Ferrisulfaat is 'n hoofproduk wat gevorm word wanneer H2SO4 en Fe(OH)3 word saam met watermolekules gereageer. Fe is teenwoordig in 'n hoër posisie as waterstof in die elektrochemiese reeks sodat die ooreenstemmende sulfaat gevorm word.

Produk van die reaksie tussen
H2SO4 en Fe(OH)3

2. Watter tipe reaksie is H2SO4 + Fe(OH)3?

H2SO4 + Fe(OH)3 reaksie is 'n voorbeeld van 'n neutraliseringsreaksie en enkelverplasingsreaksie saam met redoks- en presipitasiereaksies. Hier neutraliseer suurverbindings alkaliese verbindings swak en vorm sout en water.

3. Hoe om H te balanseer2SO4 + Fe(OH)3?

H2SO4 + Fe(OH)3 = Fe2(NA4)3 + H2O hierdie reaksie is nog nie gebalanseerd nie, ons moet die vergelyking op die volgende manier balanseer-

  • Eerstens benoem ons al die reaktante en produkte deur A, B, C en D aangesien daar slegs vier molekules vir hierdie reaksie verkry is en die reaksie lyk soos: AH2SO4 + B Fe(OH)3  = C Fe2(NA4)3 + DH2O
  • Vergelyk die koëffisiënte vir dieselfde tipe elemente deur hulle te herrangskik.
  • Na die herrangskikking van koëffisiënte van dieselfde elemente volgens hul stoïgiometriese proporsie, kry ons, H = 2A = 2D, S = A = 3C, O = 4A = 3C = 12C = 2D, Fe = B = 2C.
  • Gebruik die Gaussiese eliminasie en vergelyk al die vergelykings wat ons kry, A = 3, B = 2, C = 1 en D = 6, dus is die oksidasiegetal van Fe +2 aan beide kante.
  •  Die algehele gebalanseerde vergelyking sal wees,

3H2SO4 + 2Fe (OH)3 = Fe2(NA4)3 + 6 uur2O

4. H2SO4 + Fe(OH)3 titrasie

Om die hoeveelheid swael of koper te skat kan ons 'n titrasie tussen uitvoer Fe (OH)3 en H2SO4.

Toestel gebruik

Ons benodig 'n buret, koniese fles, burethouer, volumetriese fles en bekers vir hierdie titrasie.

Titer en titrant

H2SO4 teenoor Fe(OH)3, H2SO4 dien as 'n titrant wat in die buret geneem word en die molekule wat ontleed moet word is Fe wat in 'n koniese fles geneem word.

Indicator

Die hele titrasie word in 'n suur medium of suur pH gedoen, dus die beste geskikte indikator sal fenolftaleïen wees wat perfekte resultate vir hierdie titrasie by gegewe pH gee.

Prosedure

Die buret is gevul met gestandaardiseerde H2SO4. Fe word in 'n koniese fles geneem saam met onderskeie aanwysers. H2SO4 word druppelsgewys by die koniese fles gevoeg en die fles word voortdurend geskud. Na 'n sekere tyd, wanneer die eindpunt arriveer, verander aanwyser sy kleur en die reaksie is klaar.

Ons herhaal die titrasie verskeie kere vir beter resultate en dan skat ons die hoeveelheid yster sowel as sulfaat volgens die formule V1S=V2S2.

5. H2SO4+ Fe(OH)3 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking tussen H2SO4 + Fe (OH)3 is as volg,

2H+ + SO42- + Fe3+ + 3OH- = 2 Fe3+ + 3 SO42- + H+ +O-

Om die netto ioniese vergelyking af te lei, word die volgende stappe vereis,

  • H2SO4 sal in proton- en sulfaatione geïoniseer word aangesien dit 'n sterk elektroliet is
  • Daarna Fe(OH)3 dissosieer ook in ferri-ione en hidroksiedione aangesien dit ook 'n swak elektroliet is
  • En laastens word water in H geïoniseer+ en OH- deur dissosiasie.

6. H2SO4+ Fe(OH)3 gekonjugeerde pare

In die reaksie het H2SO4 + Fe (OH)3 gekonjugeerde pare sal die ooreenstemmende gedeprotoneerde en geprotoneerde vorm van daardie spesifieke spesie wees wat hieronder gelys word-

  • Vervoegde paar van H2SO4 = SO42-
  • Gekonjugeerde paar OH- = H2O

7. H2SO4 en Fe(OH)3 intermolekulêre kragte

Die intermolekulêre krag teenwoordig in H2SO4 is die sterk elektrostatiese krag tussen protone en sulfaatione. Ook as gevolg van polariteit is sommige Van der Waal se aantrekkingskrag teenwoordig, maar in die geval van H2, kovalente krag, sowel as dipoolinteraksie teenwoordig is, en vir FeSO4 slegs kovalente krag is teenwoordig.

molekuleWaarnemende
dwing
H2SO4Elektrostatiese,
van der waal se
Dipool
interaksie
Fe (OH)3Sterk elektrostatiese
krag en
ioniese interaksie
Fe2(NA4)3Columbia-mag,
ioniese interaksie,
metaalbinding
H2OKovalent,
H-binding
Intermolekulêre magte

8.H2SO4 + Fe(OH)3 reaksie entalpie

H2SO4 + Fe reaksie entalpie is -1353 KJ/mol wat verkry kan word deur die formule: entalpie van produkte – entalpie van reaktante. Hier is die verandering in entalpie positief.

molekuleentalpie
(KJ/mol)
Fe (OH)3-824
H2SO4-814
Fe2(NA4)3-2583
H2O-68
Entalpie van reaktante
en produkte

9. Is H2SO4 + Fe(OH)3 'n bufferoplossing?

Die reaksie tussen H2SO4 + Fe (OH)3 gee 'n bufferoplossing van Fe2(NA4)3 en H2O en hulle kan die pH van die reaksie beheer.

10. Is H2SO4 + Fe(OH)3 'n volledige reaksie?

Die reaksie tussen H2SO4 + Fe is 'n volledige reaksie omdat dit een volledige produk gee Fe2(NA4)3 saam met H2O.

11. Is H2SO4 + Fe(OH)3  'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die reaksie van H2SO4 + Fe (OH)3 is eksotermies in terme van termodinamika eerste wet. Hierdie reaksie stel meer energie en temperatuur aan die omgewing vry wat help om die reaksie te voltooi, Waar δH altyd negatief is.

12. Is H2SO4 + Fe(OH)3  'n redoksreaksie?

H2SO4 + Fe(OH)3 reaksie is a redoksreaksie want in hierdie reaksie word baie elemente gereduseer en geoksideer soos wat yster verminder word en swael geoksideer word.

Redoks Skematiese van die
H2SO4 en Fe-reaksie

13. Is H2SO4 + Fe(OH)3  'n neerslagreaksie

Die reaksie H2SO4 + Fe (OH)3 is 'n neerslagreaksie omdat Fe2(NA4)3  presipiteer in die oplossing en is nie oplosbaar in die reaksiemengsel nie.

14. Is H2SO4 + Fe(OH)3 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie tussen H2SO4+ Fe(OH)3 is omkeerbaar omdat dit een soort suur-basis reaksie is. Waar die geproduseerde sout met water kan reageer en met die reaksie in die terugwaartse rigting kan voortgaan. Waar die ewewig in die voorwaartse rigting verskuif word.

Omkeerbare reaksierigting

15. Is H2SO4 + Fe(OH)3  verplasingsreaksie?

Die reaksie tussen H2SO4+ Fe(OH)3 is 'n voorbeeld van dubbelverplasingsreaksie want in die bogenoemde reaksie Fe3+ verplaas H+ in H2SO4 en H+ verplaas Fe3+ in Fe(OH)3.

Dubbele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Die reaksie tussen H2SO4 en Fe(OH)3 gee ons 'n elektrolitiese sout ystersulfaat waar ons die hoeveelheid yster teenwoordig kan skat. Hierdie reaksie is suur-basis en omkeerbare reaksie, dus kan dit weer die suur en basis vorm wat ekonomies vriendelik is.

Biswarup Chandra Dey

Hi......Ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie van die Sentrale Universiteit van Punjab voltooi. My spesialiteitsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memoriseer nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings