15 feite oor H2SO4 + CuO: wat, hoe om te balanseer en algemene vrae


Koperoksied of koperoksied, Cu(II)O, is 'n swart vaste stof oplosbaar in H2SO4. Laat ons meer weet oor die chemiese reaksie tussen CuO en H2SO4.

CuO is 'n basiese metaaloksied terwyl H2SO4 is 'n korrosiewe sterk suur. CuO is 'n oorgangsmetaaloksied en dus oplosbaar in verdunde sure, soos verdunde swaelsuur.

Kom ons bespreek in hierdie artikel oor die tipe reaksie, gekonjugeerde pare, balanseringsmetode en entalpieverandering.

Wat is die produk van H2SO4 en CuO?

Kopersulfaat is die belangrikste produk wat saam met water verkry word wanneer waterige H2SO4 word by vaste CuO gevoeg.

CuO(s)+ H2SO4 (aq) —-> CuSO4 (aq) + H2O (l)

Watter tipe reaksie is H2SO4 + CuO?

Die reaksie tussen koper(II)oksied en swaelsuur is 'n suur-basis neutraliseringsreaksie, soos H2SO4 is 'n suur en CuO is 'n basis.

Hoe om H2SO4 + CuO?

Die vergelyking tussen H2SO4 + CuO word gebalanseer deur die volgende stappe te gebruik.

 • Die ongebalanseerde vergelyking van die reaksie is –
 • CuO (s) + H2SO4 (aq) → CuSO4 (aq) + H2O (aq)
 • Molgetalle van die onderskeie spesies word aan beide die reaktant- en produkkant bepaal.
ElementeReaktantkant (LHS)Produkkant (RHS)
Cu11
H22
S11
O55
Aantal mol van elke spesie
 • Ons vind dat die molgetalle van elke element in die reaktant- en produkkant gelyk is. Die reaksie is dus selfgebalanseerd.
 • CuO (s) + H2SO4 (aq) → CuSO4 (aq) + H2O (aq)

H2SO4 + CuO titrasie

Iodometriese titrasie word gebruik om die kwalitatiewe analise van Cu te bepaal2+ in enige monsteroplossing, deur die volgende proses te gebruik.

Apparaat

250 ml koniese fles, glasprop, 20 ml pipet, buret en maatfles.

Indicator

Stysel word gebruik as die indikator in die jodometriese titrasie van Cu2+.

Prosedure

 • Pipetteer 20 ml kopersulfaatoplossing (verkry in H2SO4 + CuO reaksie) wat koper (II) bevat in 'n koniese fles toegerus met 'n glasprop.
 • Voeg 'n paar druppels ammoniumhidroksied by totdat die oplossing donkerblou word. Voeg dan 'n paar druppels asynsuur by totdat die oplossing sy donkerblou kleur verloor.
 • Voeg nou 5 ml KI-oplossing by en titreer teen 0.1M natriumtiosulfaat wat in die buret geneem is.
 • Wanneer die oplossing ligbruin word, voeg 5 ml styselaanwyser by en gaan voort met die titrasie.
 • Die eindpunt is die verdwyning van die violet-blou kleur.
 • 2Cu2+ + 2S2O32- + 2I- → 2CuI(s) + S4O62-
 • Daarom moet mol Cu2+ = mol S2O32-
 • Die bedrag van Cu2+ word met behulp van die formule bereken, VCu2+ SCu2+ =VS2O32- SS2O32-

H2SO4 + CuO netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking van H2SO4 + CuO is -

2H+ (aq)+ CuO(s) =  Cu2+(aq) + H2O(l)

Om die netto ioniese vergelyking van 'n chemiese reaksie af te lei, word die volgende stappe gebruik.

 • Skryf die ioniese vorm van elk van die stowwe saam met die toestand waarin hulle bestaan. Koperoksied is 'n onoplosbare vaste stof en dissosieer dus nie in ione nie. Die volledige ioniese vergelyking is -
 • 2H+ (Aq) + SO42-  (Aq) + CuO (S) = Cu2+(Aq) + SO42- (Aq) + H2O (L)
 • Kanselleer die toeskouerione (SO42-), wat aan beide kante van die vergelyking verskyn, om by die netto ioniese vergelyking uit te kom.
 • 2H+ (aq) + CuO(s) = Cu2+(aq) + H2O(l)

H2SO4 + CuO gekonjugeerde pare

 • Die  vervoegde paar van H2SO4 is Hso4-
 • Die gekonjugeerde paar CuO is HCuO+

H2SO4 + CuO intermolekulêre kragte

 • Elektrostatiese aantrekkingskrag (Columbiese krag) is die intermolekulêre krag wat in CuO, tussen die koperioon (Cu2+) en oksiedioon (O2-), aangesien CuO 'n ioniese metaaloksied is.
 • Dipool-dipool, waterstofbinding en Van der Waals dispersiekrag is die kragte wat in H inwerk2SO4, aangesien dit 'n kovalente en polêre molekule is.

H2SO4 + CuO reaksie entalpie

 H2SO4 + CuO reaksie entalpie is -85.9 KJ/mol, en die negatiewe teken dui aan dat hitte tydens hierdie reaksie vrygestel word.

Is H2SO4 + CuO 'n bufferoplossing?

H2SO4 + CuO is nie 'n nie bufferoplossing omdat die reaksiemengsel 'n sterk suur en 'n swak basis bevat.

Is H2SO4 + CuO 'n volledige reaksie?

H2SO4 + CuO is 'n volledige reaksie, aangesien koperoksied volledig in warm verdunde swaelsuur oplos om 'n bloukleurige kopersulfaatoplossing te vorm.

Is H2SO4 + CuO 'n eksotermiese reaksie?

Die reaksie tussen H2SO4 en CuO is hoog eksotermiese, aangesien die verandering in Gibb se vrye energie en entalpie van die reaksie negatief is.

Is H2SO4 + CuO 'n redoksreaksie?

H2SO4 + CuO is nie 'n nie redoks reaksie, aangesien die oksidasiegetal van elke element in die reaksie onveranderd bly.

Is H2SO4 + CuO 'n neerslagreaksie?

Die reaksie H2SO4 + CuO is nie 'n presipitasiereaksie nie aangesien die produk wat gevorm word 'n bloukleurige oplossing van kopersulfaat is wat by verdamping CuSO lewer4 kristalle.

Is H2SO4 + CuO onomkeerbare reaksie?

H2SO4 + CuO is 'n onomkeerbare reaksie as die nuwe stof CuSO4 gevorm is blou van kleur en het verskillende chemiese eienskappe. Dit impliseer dat die verhoging van die temperatuur die reaksie-ewewig in die voorwaartse rigting of na produkvorming sal verskuif.

Is H2SO4 + CuO 'n verplasingsreaksie?

H2SO4 + CuO is a dubbele verplasingsreaksie, aangesien die meer reaktiewe waterstof koper van koperoksied verplaas.

Dubbele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Die reaksie tussen water-onoplosbare koperoksied, Cu(II)O en verdunde swaelsuur lei tot die vorming van 'n oplosbare sout, CuSO4. Dit is blou van kleur as gevolg van die dissosiasie van koper- en sulfaatione in water.

Vishnupriya Tadury

Haai almal. Ek is Vishnupriya T. Ek het 'n Meestersgraad in Chemie en 'n NG Diploma in Gehaltebestuur gevolg. Werk tans as 'n KMO in Chemie, met die doel om my nuuskierigheid en kennis te verryk. Ek sal graag kennis wil deel en met ander kontak maak by my LinkedIn-profiel: www.linkedin.com/in/vishnupriya-tadury-5a826b23b

Onlangse plasings