15 feite oor H2SO4 + Al2(SO3)3: Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae

Aluminiumsulfiet (Al2(NA3)3) is 'n minerale suur wat kan reageer met 'n sterk suur, soos Swaelsuur (H2SO4). Kom ons leer nou hoe H2SO4 en Al2(NA3)3 reageer.

Al2(NA3)3 is 'n ioniese verbinding waarin die tri-positiewe aluminium atoom(Al3+) toon ioniese interaksie met die elektronegatiewe suurstofatome van die sulfietgroep (SO33-). Na die2(NA3)3 is 'n elektron-tekort molekule. As gevolg van sy gebrek aan elektrone, is dit uiters reaktief en reageer dit geredelik met sterk suur H2SO4.

Kom ons bespreek in die volgende afdeling van die artikel die reaksiemeganisme, die reaksie-entalpie, die tipe reaksie, ens. van H2SO4 en Al2(NA3)3,.

1. Wat is die produk van H2SO4 en Al2(NA3)3?

Aluminiumsulfaat (Al2(NA4)3), water (H.2O) en swaeldioksied (SO2) gas word gevorm wanneer H2SO4 en Al2(NA3)3 kombineer.

H2 SO4+ Al2(NA3)3 -> Al2(NA4)3 + SO2 + H2O

2. Watter tipe reaksie is H2SO4 en Al2(NA3)3?

H2SO4+ Al2(NA3)3 reaksie is a enkele verplasingsreaksie en hidrolise reaksie.

3. Hoe om H te balanseer2SO4 en Al2(NA3)3?

H2SO4 + Al2(NA3)3  = Al2(NA4)3 + SO2  + H2O reaksievergelyking kan op die volgende maniere gebalanseer word.

 • Aangesien die reaksie vyf verskillende molekules produseer, spesifiseer ons eers A, B, C, D en E koëffisiënt tot reaktant en produkte.
 • AH2SO4 + + B Al2(NA3)3  = C Al2(NA4)3 + D SO2  + EH2O
 • Herrangskik die koëffisiënte vir elemente van dieselfde tipe om hulle gelyk te maak.
 • Wanneer die koëffisiënte van dieselfde elemente herrangskik word volgens hul stoïgiometriese proporsie, kry ons,
 • H = 2A = 2E, S = A+ 3B = 3C + 1D, O = 4A + 9B = 12C + 2D+ 1E, Al = 2B = 2C
 • Deur die Gaussiese eliminasie te gebruik, vergelyk ons ​​die vergelykings,
 • Dus, A = 3, B = 1, C = 1, D = 3 en E = 3.
 • Die totale vergelyking vir balans sal wees,
 • 3 H2SO4 + + Al2(NA3)3  = Al2(NA4)3 + 3 SO2  + 3H2O

4.H2SO4 + Al2(NA3)3 titrasie

Titreer die suursterkte met H2SO4 + Al2(NA3)3.

Toerusting gebruik

 • sout en peper
 • Keelvorminge fles
 • Burethouer
 • Volumetriese fles
 • bekers

Titer en Titrant

Al2(NA3)3 is die titer, en H2SO4 dien as 'n titrant

Indicator

Metieloranje is die beste aanwyser aangesien dit akkurate resultate vir hierdie titrasie by die suur pH verskaf.

Prosedure

 • Standaard H2SO4 word binne die buret geplaas. Al2(NA3)3 en die metieloranje-aanwyser word in 'n koniese fles geplaas.
 • Die koniese fles word voortdurend geskud soos H2SO4 word druppelsgewys ingevoer.
 • Wanneer die eindpunt na 'n voorafbepaalde tyd bereik word, verander die aanwyser van kleur, en die reaksie is klaar.
 • Vir beter resultate, herhaal ons die titrasie verskeie kere.
 • Deur die formule V te gebruik1S1=V2S2, skat ons die hoeveelheid sulfiet teenwoordig.

5. H2SO4 + Al2(NA3)3 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking vir H2SO4 + Al2(NA3)3 is soos volg:

H+(aq) + SO42-(aq) + Al3+(aq) + SO32-(aq) = Al3+(aq) + SO42-(aq) + H+(l) + OH-(l) +SO2(G)

 • Omdat H2SO4 'n kragtige elektroliet is, sal dit in H ioniseer+ en SO42- as 'n teenioon.
 • Al2(NA3)3 'n sterk elektroliet is, sal dit dissosieer in Al3+ en SO32- ione.
 • Omdat Al2(NA4)3 is 'n kragtige elektroliet, word dit in Al geïoniseer3+ en SO4-2.
 • H2O word geïoniseer in 'n H+ en OH- ione in 'n vloeibare toestand.
 • As gevolg van sy gasvorm, SO2 dissosieer nie.

6. H2SO4 + Al2(NA3)3 gekonjugeerde pare

H2SO4 + Al2(NA3)3 gekonjugeerde pare stem ooreen met die geprotoneerde en gedeprotoneerde vorms van die volgende spesies:

 • Vervoegde pare H2SO4 = HSO4-
 • Vervoegde paar H2O = OH-

7. H2SO4 en Al2(NA3)3 intermolekulêre kragte

Die intermolekulêre kragte tussen H2SO4 en Al2(NA3)3 is soos volg:

 • H2SO4 vertoon elektrostatiese, van der waals besienswaardigheid en dipool-dipool interaksie.
 • Al2(NA4)3 vertoon elektrostatiese, van der waals besienswaardigheid en ioniese kragte.

8.H2SO4 + Al2(NA3)3 reaksie entalpie

H2SO4 + Al2(NA3)3 reaksie entalpie is -1066.2 KJ/mol wat verkry kan word deur die formule:

 • Entalpie van reaksie = entalpie van produkte – entalpie van reaktante.
molekuleAantal moesiesEntalpie van vorming
(KJ/mol)
H2SO43-814
Al2(NA3)31-1676
Al(SO4)31-3440
SO23-284.5
H2O3-296.6
Entalpie waardes
 • Dus, die entalpie van reaksie= [{-3440+ (3*(-284.5))+ (3*(-296.9)}- {(3*(-814)) + (-1676)}] KJ/mol= -1066.2 KJ/mndl

9. Is H2SO4 + Al2(NA3)3 'n bufferoplossing?

H2SO4 + Al2(NA3)3 reageer om 'n Al te produseer2(NA4)3 en H2O bufferoplossing, wat die reaksie se pH kan reguleer.

Bufferwerking van aluminiumsulfaat en wateroplossing

10. Is H2SO4 + Al2(NA3)3 'n volledige reaksie?

H2SO4 +Al2(NA3)3 is 'n volledige reaksie omdat dit twee primêre produkte produseer—'n sterk elektroliet en 'n ander wat 'n watermolekule en 'n gasmolekule insluit.

11. Is H2SO4 + Al2(NA3)3 'n eksotermiese reaksie?

H2SO4 + Al2(NA3)3 is 'n eksotermiese reaksie omdat dit die temperatuur verhoog en energie in die omgewing vrystel.

12. Is H2SO4 + Al2(NA3)3 'n redoksreaksie?

H2SO4 + Al2(NA3)3 reaksie is nie a redoksreaksie omdat swaelatome +6 en +4 oksidasietoestande onderskeidelik aan beide reaktant- en produkkante handhaaf.  

13. Is H2SO4 + Al2(NA3)3 'n neerslagreaksie?

H2SO4 + Al2(NA3)3 is nie 'n neerslagreaksie nie, want Al2(NA4)3 wat in hierdie reaksie geproduseer word, is 'n sterk elektroliet en is wateroplosbaar. SO2 is 'n gas en H2O is self 'n vloeistof.

14. Is H2SO4 + Al2(NA3)3 onomkeerbare reaksie?

H2SO4+ Al2(NA3)3 is 'n onomkeerbare as gevolg van die vorming van 'n sterk elektroliet en 'n gasvormige molekule. Gevolglik beweeg die ewewig slegs in die vorentoe rigting.

15. Is H2SO4 + Al2(NA3)3 verplasingsreaksie?

H2SO4+ Al2(NA3)3 is 'n enkele verplasingsreaksie. Al3+vervang H+ om Al te vorm2(NA4)3 van H2SO4.

Enkele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Die reaksie tussen H2SO4 en Al2(NA3)3 is kommersieel baie belangrik om aluminiumsulfaat te vervaardig, 'n noodsaaklike element vir afvalwaterbehandeling. Die algehele reaksie is hoogs eksotermies, so behoorlike laboratoriumbeskerming word sterk aanbeveel.

Scroll na bo