15 Feite oor H2SO3 + Na: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae

'n Stel produkte definieer die chemiese reaksie van twee verbindings of een verbinding en een element. Kom ons duik in hierdie reaksieprodukte.

Natrium, 'n alkalimetaal met atoomgetal 11 en massagetal van 23, is 'n noodsaaklike element by mense, veral as transmissieione binne die neurale membraan vir die natrium-kalium pomp. In 1807 is dit ontdek deur Humphry Davy.H2SO3 is 'n suiwer sterk suur met pH 5.1.

Hierdie akademiese stuk sal delf na sekere eienskappe van die reaksie tussen die twee verbindings soos reaksie-entalpie en titrasieproses.

Wat is die produk van H2SO3 en Na?

H2SO3 en Na word gereageer om onderskeidelik natriumsulfiet en water te vorm. Die reaksie vind plaas soos volg:

 • H2SO3 + NaNa2SO3 + H2

Watter tipe reaksie is H2SO3 + Na?

Die reaksie van H2SO3 en Na is 'n enkele volledige verplasingsreaksie aangesien twee nuwe produkte verkry word.

Hoe om H2SO3 en Na?

Die stappe om bogenoemde reaksieskema gelyk te stel is soos volg:

 • H2SO3 + NaNa2SO3 + H2
 • Aangesien beide maniere gelyk moet wees in atome, vermenigvuldig ons, nadat ons stoïgiometrie nagegaan het, Na met 2 om gelyk te wees aan die Na-atome.
 • H2SO3 + 2 NaNa2SO3 + H2

H2SO3 + Na Titrasie

Na as 'n metaal kan nie getitreer word nie, maar in enige waterige oplossing kan dit getitreer word as gevolg van verbindingsintese. Die stappe vir hierdie titrasie is:

Apparaat

 • Gegradueerde buret
 • Keelvorminge fles
 • Volumetriese fles
 • Burette staan

Titer en Titrant

 • Na-oplossing word as die titrant gebruik, waarvan die konsentrasie bekend is.
 • H2SO3is die titer waarvan die konsentrasie ontleed moet word.

Indicator

Suur-basis titrasie vereis 'n kleurveranderende aanwyser soos Methyl Orange wat geel word in basiese medium en oranje in suur medium.

Prosedure 

 • Natriummonsters word noukeurig goed in water opgelos om die oksiedvorm te kry en in die gewaste buret gevoeg.
 • 'n Verdunde oplossing van Swaelsuur word in die koniese fles met spesifieke volume aanvaar.
 • 'n Paar druppels Methyl Orange word by die inhoud van die fles gevoeg, wat die pH in toom hou.
 • Die ekwivalensiepunt van die titrasie verskyn wanneer gelyke mol van die reaktante gereageer het, met 'n beduidende kleurverandering in die oplossing.
 • Soos per die titrasie, word die volume van die monster bereken en geskat.
 • VH2SO3 SH2SO3 =VNa+oplossing SNa+oplossing  
Titrasie-opstelling

H2SO3 en Na Net Ioniese Vergelyking

H2SO3 + Na gee die volgende netto ioniese vergelyking:

 • 2H+(aq) +SO32-(aq) + 2Na 2 Na+(aq) +SO32-(aq) + H2(G)
 • H2SO3 dissosieer in waterstof- en sulfietione.
 • Beide Na en H2 moenie gedissosieer word nie.
 • Na2SO3 word gedissosieer in twee natriumione van +1 oksidasietoestand en sulfietione van swaeloksidasie van +4.

H2SO3 en Na Vervoegde Pare

H2SO3 en Na-reaksie het die volgende gekonjugeerde pare, wat met een proton verskil:

 • Die gekonjugeerde basis van H2SO3 = HSO3-

H2SO3 en Na Intermolekulêre Kragte

H2SO3 en Na-reaksie het die volgende intermolekulêre kragte,

 • H2SO3 bestaan ​​uit suur protone wat betrokke is by waterstofbinding.
 • Na as 'n element kan nie polêr genoem word nie, maar dit is ionies wanneer dit met hidroksied gekombineer word as gevolg van groot elektronegatiwiteitsverskille.
 • Na kristalliseer in 'n liggaamsgesentreerde struktuur met beduidende Van der Waals-kragte teenwoordig.
 • As gevolg van een ongepaarde elektron in die buitenste dop, is die kragte wat gevorm word swak, maar die element self is reaktief.

H2SO3 en Na Reaksie Entalpie

H2SO3 en Na-reaksie-entalpiedata is ongeveer -434.8 kJ/mol. Die entalpie-inligting is soos volg:

 • Entalpie van vorming van Na = 0 kJ/mol (kan nie vir 'n element wees nie)
 • Entalpie van vorming van H2SO3 = -655.5 kJ/mol
 • Entalpie van vorming van Na2SO3 = -1090.3 kJ/mol
 • Entalpie van vorming van H2 = 0 kJ / mol
 • Entalpie van reaksie = (-1090.3) – (-655.5) kJ/mol

Is H2SO3 en Na 'n bufferoplossing?

H2SO3 + Na is nie 'n sterk nie bufferoplossing want 'n metaal kan nooit die pH van 'n oplossing reguleer nie. Boonop kan 'n sterk suur soos swaelsuur nooit die rol van 'n buffer speel nie.

Is H2SO3 en Na 'n Volledige Reaksie?

H2SO4 en CH3OH-reaksie is voltooi aangesien produkte heeltemal gevorm word sodra ekwilibrium bereik is.

Is H2SO3 en Na 'n eksotermiese reaksie?

Die H2SO3 en Na-reaksie is eksotermies van aard. H2SO3 en Na stel hitte en energie vry as gevolg van bindingsbreek.

Is H2SO3 en Na 'n Redoksreaksie?

H2SO3 en Na-reaksie is 'n redoksreaksie aangesien daar 'n verandering in oksidasietoestande in die atome is.

 • Na Na+ + e
 • Natrium in elementêre vorm word van nul tot een oksidasietoestand geoksideer.
 • 2H+ + 2e H2
 • H2SO3 dien as 'n oksideermiddel en reduseer waterstofione tot waterstof in 'n nul-oksidasietoestand.

Is H2SO3 en Na 'n Neerslagreaksie?

H2SO3 + Na is nie 'n presipitasiereaksie nie aangesien die produkte eerder in die waterfase bestaan.

Is H2SO3 en Na 'n omkeerbare reaksie?

H2SO3 en Na-reaksie is nie omkeerbaar van aard nie aangesien die produkte by ewewig gevorm is en die toestande van die reaksie nie die uitkoms beïnvloed nie.

Is H2SO3 en Na 'n verplasingsreaksie?

H2SO3 en Na-reaksie is 'n enkele verplasingsreaksie aangesien een stel ione aan die produkkant verwissel word. Die natriummetaal verplaas die waterstof uit die suur en vorm 'n suur sout.

Gevolgtrekking

Natrium is 'n sagte silwer metaal met 'n hoë oplosbaarheid in water. Dit is die sewende volopste element op die planeet en verskillende verbindings van Na het groot toepassings in chemiese industrieë. Die reaksie van suur en metaal moet met omsigtigheid gedoen word aangesien dit baie hitte en energie ontwikkel.

Scroll na bo