15 feite oor H2SO3 + LiOH: Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae

Swaelsuur kan maklik reageer met 'n sterk basis soos litiumhidroksied onder normale toestande. Kom ons kyk na die reaksiemeganisme tussen H2SO3 en LiOH in hierdie artikel.

LiOH of litiumhidroksied is 'n sterk anorganiese alkalimetaal basis en dit kan maklik hidroksiedione vrystel. H2SO3 is 'n sterk anorganiese suur wat maklik protone by hidrolise kan vrystel. In H2SO3 daar sal een dubbelgebonde O-atoom teenwoordig wees saam met twee hidroksielgroepe wat met swael geheg is.

Aangesien die reaksie tussen 'n sterk suur en 'n sterk basis plaasvind, benodig dit geen katalisator of temperatuur nie. Kom ons bespreek die meganisme van die reaksie tussen swaelsuur en yster, die reaksie-entalpie, die tipe reaksie, produkvorming, ens in die volgende deel van die artikel.

1. Wat is die produk van H2SO3 en LiOH?

Litiumsulfiet word as 'n hoofproduk gevorm wanneer H2SO3 en LiOH word saam gereageer saam met sommige watermolekules wat ook geproduseer word.

H2SO3 + LiOH = Li2SO3 + H2O

2. Watter tipe reaksie is H2SO3 + LiOH?

H2SO3 + LiOH-reaksie is 'n voorbeeld van 'n dubbelverplasingsreaksie saam met redoks- en presipitasiereaksies. Dit is ook 'n suur-basis neutralisasie reaksie.

3. Hoe om H te balanseer2SO3 + LiOH?

H2SO3 + LiOH = Li2SO3 + H2O, ons moet die vergelyking op die volgende manier balanseer,

 • Benoem al die reaktante en produkte volgens die vereiste aantal alfabette.
 • Eerstens het ons al die reaktante en produkte deur A, B, C en D gemerk aangesien daar vier verskillende atome is wat vir hierdie reaksie verkry word en die reaksie lyk soos,
 • AH2SO3 + B LiOH = C Li2SO3 + DH2O
 • Vergelyk al die koëffisiënte vir almal dieselfde tipe elemente deur hulle te herrangskik.
 • Na die herrangskikking van al die koëffisiënte van dieselfde elemente volgens hul stoïgiometriese verhouding kry ons,
 • H = 2A = B = 2D, S = A = C, O = 3A = B = 3C = D, Li = B = C.
 • Gebruik Gaussiese eliminasie om die koëffisiëntwaardes te bepaal
 • Gebruik die Gaussiese eliminasie en vergelyk al die vergelykings wat ons kry, A = 1, B = 2, C = 1 en D = 2.
 • Skryf nou die hele vergelyking in die gebalanseerde vorm
 •  Die algehele gebalanseerde vergelyking sal wees,
 • H2SO3 +2 LiOH = Li2SO3 + 2H2O

4. H2SO3 + LiOH titrasie

Om die suur sowel as 'n basis te standaardiseer kan ons 'n titrasie tussen LiOH en H2SO3

Toestel gebruik

Ons benodig 'n buret, koniese fles, burethouer, volumetriese fles en bekers vir hierdie titrasie.

Titer en titrant

H2SO3 teenoor LiOH, H2SO3 handelinge as 'n titrant wat in die buret geneem word en die molekule wat ontleed moet word, is LiOH geneem in 'n koniese fles.

Indicator

Die hele titrasie word gedoen in suur pH en vir suur-basis reaksie, Fenolftaleïen is die mees geskikte aanwyser wat gebruik kan word.

Prosedure

Die buret was gevul met ongestandaardiseerde H2SO3 en LiOH is in 'n koniese fles geneem saam met die onderskeie aanwyser. H2SO3 word druppelsgewys by die koniese fles gevoeg en die fles het voortdurend geskud. Na 'n sekere tyd wanneer die eindpunt aangekom het, verander LiOH sy kleur.

5. H2SO3+ LiOH netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking tussen H2SO3 + LiOH is soos volg,

H+(aq.) + OH-(aq.) + SO2(g) + Li+(aq.) + OH-(aq.) = 2Li+(aq.) + SO32-(aq.) + H+(aq.) + OH-(aq.)

 • Om die netto ioniese vergelyking af te lei, word die volgende stappe vereis,
 • Eerstens het ons al die moontlike verbindings in hul bestaande toestand, soos waterige of gasvormige vorm, geïoniseer.
 • Daarna het H2SO3 sal in proton- en sulfietione geïoniseer word aangesien dit 'n sterk elektroliet is
 • Daarna word LiOH ook na Li gedissosieer+ ioon en OH- aangesien dit 'n sterk basis is.
 • Daarna het die produk Li2SO3 gedissosieer in Li+ en SO32-.
 • Water word ook na H geïoniseer+ en OH-.
 • SO2 is 'n bestaande gasvorm, dus kan dit nie geïoniseer word nie.

6. H2SO3 + LiOH gekonjugeerde pare

In die reaksie het H2SO3 + LiOH-gekonjugeerde pare sal die ooreenstemmende gedeprotoneerde en geprotoneerde vorm wees van daardie spesifieke spesie wat hieronder gelys word-

 • Vervoegde paar van H2SO3 = SO32-
 • Gekonjugeerde paar OH- = H2O
 • Vervoeg pare SO42- =H2SO4

7. H2SO3 en LiOH intermolekulêre kragte

Die intermolekulêre krag tussen H2SO3 is 'n elektrostatiese, kovalente krag. In litiumhidroksied sal daar ioniese bindings teenwoordig wees saam met elektrostatiese krag.

molekuleWaarnemende
dwing
H2SO3Elektrostatiese,
Kovalent,
Dipool
interaksie
LiOHIonies, metaal,
en
elektrostatiese
Li2SO3Coulombiese krag,
sterk
ioniese interaksie
H2OKovalent,
H-binding
Intermolekulêre magte

8.H2SO3 + LiOH reaksie-entalpie

In die reaksie het H2SO3 + LiOH reaksie entalpie is -83.99 KJ/mol wat verkry kan word deur die formule entalpie van produkte – entalpie van reaktante, en hier is die verandering in entalpie negatief.

molekuleentalpie
(KJ/mol)
LiOH-813
Li2SO3-487.23
H2O-68
H2SO3+52.89
Entalpie van reaktante
en produkte

9. Is H2SO3 + LiOH 'n bufferoplossing?

Die reaksie tussen H2SO3 + LiOH gee 'n bufferoplossing van litiumsulfiet wat sout is maar die pH kan beheer.

10. Is H2SO3 + LiOH 'n volledige reaksie?

H2SO3 + LiOH is die volledige reaksie omdat dit een hoofproduk Li gee2SO3 saam met water. Die reaksie neem 'n rukkie om te voltooi totdat al die reaktante heeltemal gereageer het, die produkte is nie gevorm nie.

11. Is H2SO3 + LiOH 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

H2SO3 + LiOH is eksotermies in terme van termodinamika eerste wet. Dus, die reaksie het meer energie en temperatuur na die omgewing vrygestel, Waar, δH is altyd negatief.

12. Is H2SO3 + LiOH 'n redoksreaksie?

H2SO3 + LiOH is a redoksreaksie want in hierdie reaksie word Li verminder terwyl swael geoksideer word. In hierdie reaksie tree LiOH op as 'n oksideermiddel terwyl H2SO3 dien as 'n reduseermiddel.

Redoks Skematiese van die
H2SO3 en LiOH-reaksie

13. Is H2SO3 + LiOH 'n neerslagreaksie

H2SO3 + LiOH is 'n neerslagreaksie omdat Li2SO3 presipiteer in die oplossing by suur pH en is nie oplosbaar in die reaksiemengsel nie.

14. Is H2SO3 + LiOH omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

H2SO3+ LiOH is 'n onomkeerbare suur-basis reaksie en is altyd 'n neutralisasiereaksie. Hier het chemiese ewewig van die reaksie slegs na die regterkant verskuif.

H2SO3 + 2LiOH —–> Li2SO3 + 2 uur2O

15. Is H2SO3 + LiOH-verplasingsreaksie?

H2SO3+ LiOH is 'n voorbeeld dubbele verplasing reaksie omdat in die bogenoemde reaksie Li+ word verplaas deur H+ in H2SO3 die vorming van ooreenstemmende sulfaat en Li+ katione het ook H verplaas+ en het H gevorm2O.

Dubbele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Bogenoemde reaksie is 'n suur-basis neutralisasie reaksie. So deur hierdie reaksie kan ons die ooreenstemmende suur of basis standaardiseer. In hierdie reaksie het die sout van litiumsulfiet gevorm sodat dit industriële gebruik het.

Scroll na bo