15 Feite oor H2SO3 + KMnO4: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae

KMnO4 is 'n sterk oksideermiddel sodat dit maklik met H kan reageer2SO3 onder normale omstandighede. Kom ons kyk na die meganisme agter die reaksie tussen H2SO3 en KMnO4.

Kaliumpermanganaat is 'n pers kleur vaste molekule en maak 'n oplossing vir die gebruik van hierdie reagens. As gevolg van sy eienskappe en kleurverandering met pH, dien dit as 'n self-aanwyser in enige tipe titrasie. Swaelsuur is 'n sterk reduseermiddel en dit kan ander elemente verminder en selfoksidasie ondergaan.

Die reaksie tussen H2SO3 en KMnO4 vereis geen katalisator nie omdat KMnO4 tree hier op as 'n self-katalisator. Kom ons bespreek die meganisme van die reaksie tussen swaelsuur en yster, die reaksie-entalpie, die tipe reaksie, produkvorming, ens in die volgende deel van die artikel.

1. Wat is die produk van H2SO3 en KMnO4?

H2SO3 en KMnO4 word saam gereageer om Mangaansulfaat en Kaliumsulfaat te gee saam met 'n paar watermolekules en swaelsuur.

H2SO3 + KMnO4 = MnSO4 +K2SO4 + H2SO4 + H2O

2. Watter tipe reaksie is H2SO3 + KMnO4?

H2SO3 + KMnO4 reaksie is 'n voorbeeld van 'n dubbele verplasingsreaksie saam met redoks- en presipitasiereaksies. Dit is ook 'n suurproduksiereaksie saam met 'n hidrolisereaksie.

3. Hoe om H te balanseer2SO3 + KMnO4?

H2SO3 + KMnO4 reaksie moet op die volgende manier gebalanseer word,

 • Benoem al die reaktante en produkte volgens die vereiste aantal alfabette
 • Eerstens het ons al die reaktante en produkte gemerk deur A, B, C, D, E en F aangesien daar ses verskillende atome vir hierdie reaksie verkry is en die reaksie lyk soos
 • AH2SO3 + B KMnO4 = C MnSO4 + DK2SO4 + EH2SO4 + FH2O
 • Vergelyk al die koëffisiënte vir almal dieselfde tipe elemente deur hulle te herrangskik.
 • Na die herrangskikking van al die koëffisiënte van dieselfde elemente volgens hul stoïgiometriese verhouding kry ons,
 • H = 2A = 2E = 2F, S = A = C = D = E, O = 3A = 4B = 4C = 4D = 4E = F, Mn = B = C, K = B = 2D.
 • Gebruik Gaussiese eliminasie om die koëffisiëntwaardes te bepaal
 • Gebruik die Gaussiese eliminasie en vergelyk al die vergelykings wat ons kry, A = 5, B = 2, C = 2, D = 1, E = 2, en F= 3,
 • Skryf nou die hele vergelyking in die gebalanseerde vorm
 •  Die algehele gebalanseerde vergelyking sal wees,
 • 5 H2SO3 + 2 KMnO4 = 3 MnSO4 +K2SO4 + 2H2SO4 + 3H2O

4. H2SO3 + KMnO4 titrasie

Om die hoeveelheid kalium of mangaan te skat, kan ons 'n titrasie tussen KMnO uitvoer4 en H2SO3.

Toestel gebruik

Ons benodig 'n buret, koniese fles, burethouer, volumetriese fles en bekers vir hierdie titrasie.

Titer en titrant

H2SO3 teenoor KMnO4, H2SO3 handelinge as 'n titrant wat in die buret geneem word en die molekule wat ontleed moet word, is KMnO4 geneem in 'n koniese fles.

Indicator

Die hele titrasie word gedoen in suur pH as die konsentrasie van H2SO3 hoog is en vir hierdie reaksie, KMnO4 dien as 'n selfaanwyser omdat dit 'n gekleurde oplossing is en in verskillende pH verander.

Prosedure

Die buret is gevul met gestandaardiseerde H2SO3 en KMnO4 is in 'n koniese fles saam met die onderskeie aanwyser geneem. H2SO3 word druppelsgewys by die koniese fles gevoeg en die fles het voortdurend geskud. Na 'n sekere tyd wanneer die eindpunt aangekom het KMnO4 verander sy kleur.

5. H2SO3+ KMnO4 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking tussen H2SO3 + KMnO4 is as volg,

H+(aq.) + OH-(aq.) + SO2(g) + K+(aq.) + MnO4-(aq.) = Mn2+(aq.) + SO42-(aq.) + K+(aq.) + H+(aq.) + OH-(aq.)

 • Om die netto ioniese vergelyking af te lei, word die volgende stappe vereis,
 • Eerstens het ons al die moontlike verbindings in hul bestaande toestand geïoniseer.
 • Daarna het H2SO3 sal in proton- en sulfietione geïoniseer word aangesien dit 'n sterk elektroliet is
 • Daarna het KMnO4 ook gedissosieer met K+ ioon en MnO4-.
 • Daarna het die produk MnSO4 ook gedissosieer na Mn2+ wat is d5 stabiele konfigurasie en ooreenstemmende SO42-.
 • Water word ook na H geïoniseer+ en OH-.
 • SO2 is 'n bestaande gasvorm, dus kan dit nie geïoniseer word nie.

6. H2SO3+ KMnO4 gekonjugeerde pare

H2SO3 + KMnO4 reaksie het die volgende gekonjugeerde pare,

 • Vervoegde paar van H2SO3 = SO32-
 • Gekonjugeerde paar OH- = H2O
 • Vervoeg pare SO42- =H2SO4

7. H2SO3 en KMnO4 intermolekulêre kragte

H2SO3 + KMnO4 reaksie het die volgende intermolekulêre kragte,

 • Die intermolekulêre krag tussen H2SO3 is 'n elektrostatiese, kovalente krag.
 • Vir die KMnO4 dit is ioniese interaksie en vir MnSO4 En K2SO4 die ioniese interaksie is saam met die coulombiese krag.
 • H-binding is teenwoordig in water en van der waal se krag en London dispersie krag is teenwoordig in SO2. 
molekuleWaarnemende
dwing
H2SO3 /h2SO4Elektrostatiese,
Kovalent,
Dipool
interaksie
KMnO4Ionies, metaal en
elektrostatiese
K2SO4 / MnSO4Coulombiese krag, sterk
ioniese interaksie
H2OKovalent,
H-binding
SO2Van der Waal se mag,
Londense mag
Intermolekulêre magte

8.H2SO3 + KMnO4 reaksie entalpie

In H2SO3 + KMnO4 reaksie entalpie is -6112.25 KJ/mol wat verkry kan word deur die formule entalpie van produkte – entalpie van reaktante, en hier is die verandering in entalpie negatief.

molekuleentalpie
(KJ/mol)
KMnO4-813
H2SO4-814
MnSO4-1130
K2SO4-1437.8
H2O-68
H2SO3+52.89
Entalpie van reaktante
en produkte

9. Is H2SO3 + KMnO4 'n bufferoplossing?

H2SO3 + KMnO4 reaksie gee 'n bufferoplossing van K2SO4 en H2SO4 en hulle kan die pH van die oplossing beheer. Omdat laasgenoemde suur is, kan dit die pH beheer nadat 'n basis bygevoeg is.

10. Is H2SO3 + KMnO4 'n volledige reaksie?

H2SO3 + KMnO4 reaksie is die volledige reaksie omdat dit drie volledige produkte MnSO gee4, K2SO4, en H2SO4 saam met watermolekules. Die reaksie neem 'n rukkie om te voltooi totdat al die reaktante heeltemal gereageer het, die produkte is nie gevorm nie.

11. Is H2SO3 + KMnO4 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die reaksie H2SO3 + KMnO4 is eksotermiese in terme van termodinamika eerste wet. Dus, die reaksie het meer energie en temperatuur aan die omgewing vrygestel, so ons moet versigtiger wees, Waar, δH is altyd negatief.

12. Is H2SO3 + KMnO4 'n redoksreaksie?

Die reaksie tussen H2SO3 + KMnO4 is 'n redoksreaksie want in hierdie reaksie word Mn verminder terwyl swael geoksideer word. In hierdie reaksie het KMnO4 dien as 'n oksideermiddel terwyl H2SO3 dien as 'n reduseermiddel.

Redoks Skematiese van die
H2SO3 en KMnO4 Reaksie

13. Is H2SO3 + KMnO4 'n neerslagreaksie

Die reaksie H2SO3 + KMnO4 is 'n neerslagreaksie omdat K2SO4 en MnSO4 presipiteer in die oplossing by suur pH en is nie oplosbaar in die reaksiemengsel nie.

14. Is H2SO3 + KMnO4 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie tussen H2SO3+ KMnO4 is omkeerbaar omdat ons SO kry2 gas wanneer H2SO3 gedissosieer. Wanneer gas tydens die reaksie gevorm word, neem die entropie van die reaksie toe en die ewewig van die reaksie skuif ook na die linkerkant.

5 H2SO3 + 2 KMnO4↔3 MnSO4 +K2SO4 + 2H2SO4 + 3H2O

H2SO3 =H2O + SO2

15. Is H2SO3 + KMnO4 verplasingsreaksie?

Die reaksie tussen H2SO3+ KMnO4 is 'n voorbeeld dubbele verplasing reaksie omdat in die bogenoemde reaksie Mn en K deur H verplaas word+ in H2SO3 ooreenstemmende sulfaat gevorm en beide katione het ook H verplaas+ en het H gevorm2SO4.

Dubbele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

In die reaksie tussen KMnO4 en H2SO3 gee ons swaelsuur as een van die belangrikste produkte sodat dit in die industrie gebruik kan word vir die vervaardiging van suur. Hierdie reaksie het ook twee ioniese soute geproduseer, so dit is belangriker reaksie in industrie sowel as chemie. Aangesien dit eksotermies is en 'n groot hoeveelheid energie geproduseer sal word tydens die reaksie, moet ons die veiligheid handhaaf.

Scroll na bo