15 feite oor H2SO3 + KIO3: Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae

H2SO3 is 'n sterk suur wat maklik kan reageer met die sout van 'n sterk basis soos KIO3. Kom ons kyk na die reaksiemeganisme tussen die H2SO3 en KIO3.

H2SO3 of swaelsuur is 'n anorganiese suur van S en dit is 'n baie sterk suur met 'n pka waarde is 1.81. die suur het een dubbelgebonde suurstof en twee -OH-groepe teenwoordig rondom die sentrale swaelatoom. Terwyl kaliumjodaat 'n sout van sterk suur en sterk basis is met sterk elektrolitiese eienskappe.

Die reaksie tussen H2SO3 en KIO3 vereis nie enige soort katalisator nie, beide is genoeg reaktief vir die opbrengs van die reaksie. Kom ons bespreek die meganisme van die reaksie tussen swaelsuur en kaliumjodaat, die reaksie-entalpie, die tipe reaksie, produkvorming, ens. in die volgende deel van die artikel.

1. Wat is die produk van H2SO3 en KIO3?

Kaliumjodied en swaelsuur word as hoofproduk gevorm wanneer H2SO3 en KIO3 saam gereageer word.

H2SO3 + KIO3 =H2SO4 + KI

2. Watter tipe reaksie is H2SO3 + KIO3?

H2SO3 + KIO3 reaksie is 'n voorbeeld van 'n suurvormingsreaksie en enkelverplasingsreaksie saam met redoks en neerslagreaksies. Hier word suurverbindings in die loop van die reaksie gevorm.

3. Hoe om H te balanseer2SO3 + KIO3?

H2SO3 + KIO=H2SO4 + KI hierdie reaksie is nog nie gebalanseerd nie, ons moet die vergelyking op die volgende manier balanseer-

 • Eerstens benoem ons al die reaktante en produkte deur A, B, C en D aangesien daar vier verskillende molekules is wat vir hierdie reaksie verkry word en die reaksie lyk soos volg:
 • AH2SO4 +B KIO3 = C H2SO4 + D KI
 • Vergelyk die koëffisiënte vir dieselfde tipe elemente deur hulle te herrangskik.
 • Na die herrangskikking van koëffisiënte van dieselfde elemente volgens hul stoïgiometriese proporsie, kry ons,
 • H = 2A = 2C, S = A = C, O = 4A = 3B = 4C, K = B= D, I = B = D,
 • Gebruik die Gaussiese eliminasie en vergelyk al die vergelykings wat ons kry, A = 3, B = 1, C = 3, en D =1,
 • Die algehele gebalanseerde vergelyking sal wees,
 • 3H2SO3 + KIO3 = 3H2SO4 + KI

4. H2SO3 + KIO3 titrasie

Om die hoeveelheid jodied of sterkte van suur te skat, kan ons 'n titrasie tussen KIO uitvoer3 en H2SO3.

Toestel gebruik

Ons benodig 'n buret, koniese fles, burethouer, volumetriese fles en bekers vir hierdie titrasie.

Titer en titrant

H2SOteenoor KIO3, H2SO3 dien as 'n titrant wat in die buret geneem word en die molekule wat ontleed moet word is KIO3 wat in 'n koniese fles geneem word.

Indicator

Die hele titrasie word in 'n suur medium of suur pH gedoen, dus die beste geskikte aanwyser sal wees fenolftaleïen wat perfekte resultate gee vir hierdie titrasie by gegewe pH.

Prosedure

Die buret is gevul met gestandaardiseerde H2SO3. KIO3 word in 'n koniese fles geneem saam met onderskeie aanwysers. H2SO3 word druppelsgewys by die koniese fles gevoeg en die fles word voortdurend geskud. Na 'n sekere tyd, wanneer die eindpunt aankom, verander die aanwyser sy kleur en die reaksie is klaar.

5. H2SO3+ KIO3 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking tussen H2SO3 + KIO3 is as volg,

SO2 + H+ +O- +K+ + IO3- = 2H+ + SO42- +K+ + I-

Om die netto ioniese vergelyking af te lei, word die volgende stappe vereis,

 • H2SO3 sal opgebreek word in swaeldioksied en water en water geïoniseer as proton- en hidroksiedione.
 • Daarna dissosieer KIO3 ook in K+ ioon en IO3- ioon aangesien dit ook 'n sterk elektroliet is
 • In die produkdeel H2SO4 geïoniseer in H+ en SO42-aangesien dit 'n sterk elektroliet en sterk suur is.
 • KI word ook as K geïoniseer+ en ek- aangesien dit 'n sout is.

6. H2SO3+ KIO3 gekonjugeerde pare

In die reaksie het H2SO3 + KIO3 gekonjugeerde pare sal die ooreenstemmende gedeprotoneerde en geprotoneerde vorm van daardie spesifieke spesie wees wat hieronder gelys word-

 • Vervoegde paar H2SO3 = SO32-
 • Gekonjugeerde paar OH- = H2O
 • Vervoeg paar SO42- =H2SO4

7. H2SO3 en KIO3 intermolekulêre kragte

Die intermolekulêre krag teenwoordig in H2SO3 is die sterk elektrostatiese krag tussen protone en sulfietione. In KIO3 daar is elektroniese interaksies en coulumbiese krag aanwesig. Dit is ook 'n elektrostatiese en kovalente krag teenwoordig in H2SO4, ook van der waal se aantrekkingskrag.

molekuleWaarnemende
dwing
H2SO3 /h2SO4Elektrostatiese,
van der waal se
Dipool
interaksie
KIO3Sterk elektrostatiese
krag en
ioniese interaksie,
Coulumbiese krag
KIElektrostatiese krag,
ioniese interaksie,
Intermolekulêre magte

8.H2SO3 + KIO3 reaksie entalpie

H2SO3 + KIO3 reaksie entalpie is -2713.3 KJ/mol wat verkry kan word deur die formule: entalpie van produkte – entalpie van reaktante.

molekuleentalpie
(KJ/mol)
KIO3+34.63
H2SO3+52.89
H2SO4-814
KI-78
Entalpie van reaktante
en produkte

9. Is H2SO3 + KIO3 'n bufferoplossing?

H2SO3 + KIO3 gee 'n bufferoplossing van sterk suur H2SO4 en KI wat die pH van die reaksie kan beheer.

10. Is H2SO3 + KIO3 'n volledige reaksie?

H2SO3 + KIO3 is volledig, want dit gee twee groot een is 'n sterk suur en die ander is ioniese sout.

11. Is H2SO3 + KIO3 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

H2SO3 + KIO3 is eksotermc in terme van termodinamika eerste wet. Hierdie reaksie het meer energie en temperatuur aan die omgewing vrygestel, waar δH altyd negatief is.

12. Is H2SO3 + KIO3 'n redoksreaksie?

H2SO3 + KIO3 reaksie is a redoksreaksie want in hierdie reaksie word swael geoksideer en jodium verminder. Hier H2SO3 dien as 'n reduseermiddel terwyl KIO3 dien as 'n oksideermiddel.

Redoks Skematiese van die
H2SO3 en KIO3 Reaksie

13. Is H2SO3 + KIO3 'n neerslagreaksie

Die reaksie tussen H2SO3 + KIO3 is 'n presipitasiereaksie omdat KI in die oplossing presipiteer teen sekere pH wat verwyder kan word deur seldsame aardmetaal te gebruik.

14. Is H2SO3 + KIO3 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie tussen H2SO3+ KIO3 is onomkeerbaar omdat dit sout en suur geproduseer het. Die ewewig skuif na slegs die regterkant of vorentoe rigtings.

H2SO3 + KIO3 --> H2SO4 + KI

15. Is H2SO3 + KIO3 verplasingsreaksie?

Die reaksie tussen H2SO3+ KIO3 is 'n voorbeeld van 'n enkele verplasingsreaksie. Omdat in die bogenoemde reaksie H+ suurstof van KIO verplaas3.

Enkele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Die reaksie tussen H2SO3 en KIO3 gee vir ons 'n elektrolitiese sout kaliumjodied saam met swaelsuur, waar ons die hoeveelheid jodium kan skat. Hierdie reaksie is 'n suur-basis en onomkeerbare reaksie. Hierdie reaksie word gebruik vir die produksie van swaelsuur.

Scroll na bo