H2s Lewis-struktuur, kenmerke: 43 Volledige vinnige feite

H2S is 'n kleurlose gas, dra skerp reuk soos vrot eier, hoofsaaklik gebruik vir die vervaardiging van Swaelsuur, Swael, die skep van plaagdoders wat ook gebruik word in kernkragsentrale.

Die artikel beskryf die H2S lewis struktuur met ander eienskappe wat dit het wat beskryf kan word uit die verbastering van die struktuur en die 'd' orbitaal wat Swael dra.

Hoe om H2s Lewis-struktuur te teken?

Met die atoomsimbole van Swael (S) en Waterstof (H), toon die H2S-lewisstruktuur die elektroneverspreiding van die buitenste wentelbaan, wat rondom die spesifieke atoom versprei en elektronwolk met buuratoom in GeCl4-molekule deel.

Tel die totale valenselektrone:

In die moderne Periodieke tabel die Swavatoom is in groep 16 met elektroniese verspreiding in 3s en 3p orbitaal, dit is [Ne] 3s2 3p4 en waterstofatoom bevat slegs een elektron sy buitenste orbitaal as 'n groep 1 element, so altesaam agt losgebonde valenselektrone is daar om te vorm Kovalente binding.

Teken die skelet van H2S lewis-struktuur:

Aangesien waterstofatoom nie met meer as een atoom kan koördineer nie, word Swael sentrale atoom en twee waterstofatome word aan die teenoorgestelde kante geskryf. Hierdie H2S lewis-struktuur volg die Oktet-reël met elektrondeling en het ook nul formele lading.

h2s lewis struktuur
H2S lewis struktuur

H2s lewis struktuur resonansie

H2S lewis struktuur kan nie resonerende struktuur vorm nie aangesien die ligand geen 'd' orbitaal het vir delokalisering van elektrone nie en ook ligand atoom het geen ongedeelde elektron wat kan delokaliseer na die vakante 3d orbitaal van sentrale atoom Swael.

Ten spyte daarvan dat die 3d-vakante orbitaal as 'n 3 isrd periode element kanoniese struktuur kan nie vorm nie aangesien die enigste elektron van waterstofatoom reeds betrokke is by die kovalente binding.  

H2s Lewis struktuur vorm

Volgens VBT-teorie is molekulêre geometrie en vorm twee effens verskillende dinge as die sentrale atoom ongedeelde elektrone het, wat duidelik verstaan ​​kan word deur die verbastering van orbitaal van die sentrale atoom van 'n kovalente molekule.

Van die vermenging van orbitaal van die Swavatoom in die H2S lewis struktuur genereer hibriede orbitaal wat sp3 is, moet die geometrie van die molekule tetraëdriese tipe wees soos vir die AX2E2 waar X staan ​​vir Waterstof atoom en E vir elektron alleenpaar.

Maar vir die steriese afstoting tussen eensame pare in die struktuur wat Swael dra, maak die geometrie versteur van sy oorspronklike vorm en die hoek tussen die bindingsorbitale afneem, vorm 'n gebuigde 'V'-agtige vorm.

h2s lewis struktuur
H2S lewis suur struktuur vorm

H2s lewis struktuur formele aanklag

Formele lading van H2S lewis struktuur is nul, bereken om stabiliteit van die kanoniese vorm te kontroleer met behulp van totale buitenste dop elektron, bindingselektronwolk en ongedeelde elektron en met die veronderstelling dat die bindingselektron eweredig versprei is.

In die molekule het slegs Swavatoom vier elektrone wat nie aan binding deelneem nie, so formele lading vir die sentrale atoom Swael is = {6- 4- (4/2)} = 0 en sonder enige nie-bindende elektronformele lading vir elke Waterstof atoom is = {1- 0- (2/2)} = 0.

Aangesien beide die samestellende atoom nul formele lading het, het hierdie spesifieke kanoniese vorm van H2S ook nul formele lading wat die struktuur energeties stabiel een maak.

H2s Lewis struktuur hoek

In die H2S lewis-struktuur vorm die intermengende 3s, 3p-orbitaal sp3-gehibridiseerde orbitaal, dus moet die kovalente bindingshoek 109.5̊ wees, maar dit word verlaag tot 92.1̊ deur die steriese afstoting tussen digte twee nie-bindende elektronpaar 'S'.

Vir die vermindering van die bindingshoek (hoek tussen die oorvleuelende bindingsorbitaal), neem die hoek tussen die twee nie-bindende elektronpare toe om die elektronkolstruktuur te stabiliseer teen die afstoting van digte eensame elektronpare.

Die hoek tussen die bindende elektronpaar en nie-bindende elektronpaar word ook verklein om die nuwe 'V'-agtige gebuigde struktuur aan te pas.

H2s lewis struktuur oktet reël

Laaste gevulde baan, spesifieke energiegolffunksie moet agt elektrone hê om die stabiliteitsenergie van die spesifieke kanoniese vorm te bevredig, bekend as Oktetreël wat natuurlik in onaktiewe inerte gasmolekules gesien kan word.

Uit die periodieke tabel kan ons sê Swael benodig nog twee elektrone om die 3p-orbitaal te bedek waar waterstof net een elektron nodig het om sy konfigurasie soos Helium te stabiliseer, dus deel albei elektronwolk en bedek hul laaste gevulde skulpe.

H2s lewis struktuur alleenpare

Eensame paar is daardie valenselektronpaar met hoër elektroniese konsentrasie wat nie aan die bindingsvorming deelneem nie en steriese afstoting met bindingselektronwolk veroorsaak en die geometrie van 'n molekule versteur.

Uit die hibridisering sien ons die Swael het twee elektrone in 3s en nog twee in 3p wat nie deelneem aan bindingsvorming met waterstof nie, wat as eensame pare oor Swavatoom bly waar die een elektron van waterstof by binding betrokke is, dus geen eensame paar oor waterstof.

H2s valenselektrone

Die laaste gevulde dop wat elektrone bevat, is valenselektrone wat ver van die kern af is wat so losweg deur kernaantrekkingskrag gebind is en as 'd' orbitaal daar is, word hulle meer energeties beskikbaar vir opwekking in die chemiese reaksie.

Om 'n 'p'-blokelement van groep 16 in 3 te weesrd Periode, Swael bevat twee elektrone in 3s en vier in 3p, terwyl elk van die twee waterstofatome een elektron in hul 1s-orbitaal het, dus is altesaam agt los begrensde elektrone energiek beskikbaar vir binding.

H2s hibridisasie

Hibridisering is die konsep waar nie ekwivalente atoomorbitale vermeng om dieselfde energie hibriede orbitaal te gee nie, die konsep word gebruik vir sentrale atoom van kovalente molekule om die beter orbitale oorvleueling in die molekule te verstaan.

As 'n 'p' blokatoom het die sentrale atoom Swael ses buitenste dop elektrone in 3s en 3p, die orbitale vermeng, skep 'n nuwe hibriede orbitaal 'sp3' met 'n nuwe vorm en energie as die vorige, wat 25% 's' karakter dra en 75% 'p' karakter en oorvleuel met H2 1s orbitaal.

Uit hierdie hibridisering kan ons sê dat die kovalente aard groter is in die molekule aangesien dit meer 'p' karakter bevat en elektro-negatiwiteit van Swael is ook nie veel nie want hoe groter die hibriede orbitaal die 'S' karakter dra, groter is sy elektro-negatiewe natuur word.

H2s oplosbaarheid

Oplosbaarheid van H2S in oplosmiddel word bepaal deur die konsentrasie van H2s by die ewewig van die reaksie, as 'n kovalente verbinding van swak dipool-dipool interaksie is dit gas by kamertemperatuur wat lae oplosbaarheid in water maak.

Dit kan niks maak nie intermolekulêre waterstofbinding, ook die rede vir geringe oplosbaarheid wees.

Is H2s oplosbaar in water?

H2S-oplosbaarheid in water is 4 g/dm by 20̊ C so dit is effens oplosbaar in water wat beskryf kan word deur die dipoolmoment teenwoordig in die molekule.

Ten spyte van nie-polêre binding vir lae verskil in elektro-negatiwiteit H2S lewis struktuur is polêr vir die teenwoordigheid van die dipoolmoment wat deltaladingskeiding veroorsaak en gevolglik H2S effens oplosbaar in polêre oplosmiddel soos H2O.

Is H2s 'n elektroliet?

Elektroliete is die verbinding wat gewoonlik gemaak word deur metaal en nie-metaal of halfgeleier aangesien hulle ten volle in oplossing kan geïoniseer om die elektroniese lading te dra, maak hulle goeie elektroliete.

Aangesien beide Swael en Waterstof nie-metaal is nie, sodat hulle nie ten volle geoksideer kan word nie, dus nie 'n goof elektroliet kan wees nie, dissosieer dit net effens in water.

Is H2s suur of basies?

H2S tree op as 'n bronsted suur soos dit vorm (HS-) deur 'n waterstofioon (H+) te skenk wanneer dit effens oplosbaar is in water, dus is dit 'n swak suur van aard deur een proton te skenk, 'n ander proton wat vrystel, is 'n baie energie vereis proses.

Met pKa 7.0 kan dit 'n blou lakmoespapier in rooi kleur verander deur die vorming van bisulfied (HS-) dui die suur aard daarvan aan aangesien (SH-) gestabiliseer kan word vir die lywige grootte van die Swael wat die (H+) ioonvrystellingsproses versnel .

Is h2s 'n sterk suur?

'n Suur wat heeltemal dissosieer in sy komponente ione staan ​​bekend as sterk suur, maar na een protonskenking vorm H2S (HS-) ioon en die dissosiasiekonstante vir 2nd stap van die reaksie is te klein, maak dit 'n swak suur.

Is H2s polêr of nie-polêr?

In die H2S lewis-struktuur is die elektro-negatiwiteit van 'S' 2.58 en dié van 'H' is 2.20 op die basis van Pauling-skaal, maak die bindingselektronwolktrekvermoë verskil met 0.38, wat stilweg minder is, lei tot 'n nie-polêre binding, maar skep 'n mate van ladingskeiding wat as delta aangedui word (δ).

Die deltaladingskeiding skep 'n dipoolmoment met sekere rigting in die struktuur. Die struktuur bevat ook alleenpare wat ook 'n vektorrigting van polariteit het en in die geheel vir gebuigde struktuur kan beide nie uitkanselleer nie en H2S word 'n polêre molekule.

polariteit van H2S lewis struktuur

Is H2s 'n Lewissuur of -basis?

H2S lewis struktuur bevat swaelatoom wat vakante 3d orbitaal het om elektronpaar van skenker te aanvaar om as Lewissuur op te tree en ook die struktuur bevat nie-bindende elektronpare kan nukleofiele aanval doen om as Lewis basis op te tree.

In water aanvaar dit elektron in sy vakante 3d orbitaal om hidroniumioon (H3O+) te vorm, word 'n Lewissuur (aanvaar elektronpaar van skenker).

In die teenwoordigheid van sterk suur soos H2SO4 skenk dit elektron om nuwe SH-binding te vorm, lei tot H3S+-vorming wat die Lewisbasis-karakter van H2S-lewisstruktuur aandui (kan elektronpaar na aanvaarder oordra).

Is H2s lineêr?

H2S kan nie lineêr wees nie alhoewel dit 'n lineêre HSH-konfigurasie kan vorm maar dit is verwronge aangesien Sentrale atoom Swael nie-bindende twee elektrone in 3s en twee in 3p bevat wat steriese afstoting veroorsaak en volgens VSEPR teorie veroorsaak gebuigde vorm.

Volgens hierdie teorie konsentreer alleenpare net oor oueratoom, met meer elektroniese digtheid veroorsaak dit groter afstoting tussen alleenpaar as alleenpaar-bindingpaar en die bindingshoek afneem, veroorsaak gebuigde molekule.

Is H2s paramagneties of diamagneties?

Die magnetiese eienskap van H2S lewis struktuur kan verklaar word deur die elektroniese rangskikking van die sentrale atoom Swael, na binding met Waterstof 1s elektron is daar geen ongepaarde elektron oorblyfsels in die sp3 orbitaal van 'S'.

Aangesien al die elektrone gepaard is sodat die elektrone met teenoorgestelde spin mekaar se magnetiese veld kanselleer, word H2S lewis struktuur diamagneties in die natuur, maar vir paramagnetiese sal daar ten minste een ongepaarde elektron wees.

H2s kookpunt

Kookpunt is afhanklik van die omgewingsdruk, in 'n konstante druk waarteen temperatuur die dampdruk van vloeistof en atmosferiese druk van die omgewing van vloeistof in ewewig kom wat kookpunt van daardie temp genoem word.

Die meetkookpunt van H2S lewis struktuur is (-60̊ C), die lae waarde is as gevolg van die kovalente aard van die molekule so die aantrekkingskrag tussen die atome is minder as ioniese verbindings, lei tot maklike bindingsbreek, ook is daar geen waterstof binding.

H2s bindingshoek

Die hoek tussen kovalente binding wat gevorm word deur gehybridiseerde orbitale oorvleueling, is 92.1 wat gemeet word afhangende van hibridisasie van buitenste orbitaal van sentrale atoom, Swael het vier sulke elektrone wat nie aan binding deelneem nie.

In die H2S-lewis-struktuur vorm die 4s- en 4p-orbitaal van Swavatoom-vermengings sp3-gehibridiseerde orbitaal, dus moet die bindingshoek 109.5̊ wees, maar dit word verlaag deur die steriese afstoting tussen nie-bindende elektronpaar van 'S' aangesien hulle meer het elektroniese digtheid.

Is h2s korrosief?

H2S is korrosief van aard, maar dit alleen met water kan nie veel skade aanrig nie. H2S kan met water reageer en (H+)-ioon as 'n swak suur gee, dus die bron van (H+)-ione en dien as 'n katalisator in die absorpsie van (H+)-ioon op staal veroorsaak krake in staal.

In die reaksie word Sulfied gevorm sodat die korrosie verkleuring van die koper of silwer kan veroorsaak aangesien dit 'n dun swart bedekking kan vorm, in geval van silwer produseer dit Silwersulfied (swart).

Het H2S geleidingsvermoë?

H2S lewis struktuur metaalgeleiertipe word wat elektrisiteit bo 'n druk van 90 giga-pascal kan oordra, as dit afgekoel word en die temperatuur onder die kritieke temperatuur stel, toon die hoëdruktoestand van H2S supergeleidingsvermoë.

Is h2s gekleur?

H2S is 'n kleurlose gasverbinding, maar vanweë sy reduseermiddel-aard kan die kleur met 'n lang tyd verander word.

Normaalweg toon die verbinding met oorgangsmetaalelement wat 'd'-orbitaal bevat kleur, aangesien daar elektroniese oorgang deelgeneem kan word en die kleur wat dit toon is die komplementêre kleur wat verband hou met die energie wat vrygestel word in die elektronemissieproses.

Is h2s reukloos?

H2S het 'n spesifieke vrot eier tipe reuk waar verbindings met Swael 'n skerp reuk het, maar net dit het 'n spesifieke kenmerkende reuk, ruik wat nie skadelik vir die mens is nie, maar 'n mate van ongemak in die gesondheid veroorsaak.

Is h2s in staat tot dipool dipool interaksies?

Dipoolmoment van 'n kovalente binding het grootte met 'n spesifieke vektorrigting wat 'n ladingskeiding tussen delta positief en delta negatief veroorsaak wat in die H2S gesien kan word lewis struktuur, vir die elektro negatiwiteitsverskil van atome.

Wanneer twee molekules van H2S mekaar nader, vind dipool-dipool interaksie plaas tussen die delta positiewe waterstofatoom van een molekule en delta negatiewe Swael van 'n ander molekule wat 'n swak interaksie is, maar sterker as Londen interaksie.

Is h2s permanente dipool?

Die dipoolmoment wat in die H2S Lewis-struktuur geproduseer word, is permanent aangesien dit gebaseer is op die verskil van die elektrontrekvermoë van sy samestellende atome, nie deur geïnduseerde effek van die omgewing nie.

As die dipoolmoment van die molekule geproduseer word deur die induksie-effek van die omgewing, kan dit genormaliseer word deur die omgewing te beheer, maar hier in H2S lewis-struktuur is die dipoolmoment permanent met waarde van 0.97 D.

Is h2s elektrontekort?

Hidride van Swael het nie elektrontekorte nie aangesien sentrale atoom Swael uit groep 16 behoort wat behoorlike kovalente binding met waterstofatome maak deur die elektronwolk te deel, volgens die Oktet-reël behoorlik.

Oor die algemeen produseer groep 13-elemente die kovalente hidriedverbindings waar die sentrale atoom se buitenste dop nie met agt elektrone gevul is nie, sodat hulle elektrontekorte molekules word.

Is h2s oksideermiddel?

H2S kan nie as 'n oksideermiddel aangesien (-2) die oksidasietoestand van H2S lewis-struktuur is en H2S nie 'n laer oksidasietoestand kan produseer deur elektron van 'n skenker-atoom te aanvaar nie.

Die Swavatoom van ander molekule wat (+) oksidasietoestand in 'n molekule het en die oksidasietoestand kan verlaag deur elektron van skenker te aanvaar, kan as 'n oksideermiddel soos H2SO4 optree waar die oksidasietoestand van Swael (+6) is.

Is h2s ten volle geoksideer?

Ten volle geoksideer beteken hier die vrystelling van (H+) ioon in die hoogste hoeveelheid, maar as 'n swak suur een H2S Lewis-struktuur kan nie twee van sy waterstofatome vryelik vrystel nie (hoë 2nd dissosiasiekonstante) alhoewel dit 'n diprotiese suur is.

Dit dissosieer effens in water om (SH-) as 'n gekonjugeerde basis as (H+) ioon te gee, dus word H2S lewis-struktuur nie altyd ten volle geoksideer nie.

Is h2s reduseermiddel?

Vir 'd' orbitaal Swavatoom van H2S kan molekule verskillende oksidasietoestande toon en kan molekules met verskillende koördinasienommers vorm waar dit in H2S (-2) oksidasietoestande het.

Hierdie Oksidasietoestand (hipotetiese lading van 'n atoom in 'n molekule) van Swael is die laagste onder alle ander Oksidasietoestande, so dit kan nie meer verlaag word nie, sodat H2S as 'n reduseermiddel aangesien dit elektronpaar in redoksreaksie kan skenk.

Vorm h2s waterstofbindings?

Ten spyte daarvan dat dit dipool-dipool interaksie het, kan daar nie waterstofbinding tussen die H2S lewis strukture gevorm word nie, wat slegs gesien kan word as molekules met 'n hoë elektro negatiwiteit atoom soos 'F', 'O' of 'N' geheg met enige elektro- positiewe atoom.

Swael is taamlik minder elektronegatief (2.58) met betrekking tot hierdie elektro-negatiewe atome so HX-binding (X=S) sal nie soveel polêr wees dat die Swael dipoolmoment na waterstofatoom van 'n ander H2S-molekule kan induseer en enige waterstof kan vorm nie binding.

Is h2s swaarder as lug?

H2S is effens swaarder as lug aangesien dit 1.19 keer digter as lug is, so ons kan vind dat H2S-gas in die laagliggende spasies vir die eiendom versamel.

Is h2s london dispersie?

As 'n hetero-atomiese molekule, met 'n elektro-negatiewe verskil tussen die samestellende atoom, het die H2S-lewis-struktuur 'n permanente dipoolmoment in die kovalente binding van die molekule, so daar is dipool-dipool interaksie teenwoordig.

Vir nie-polêre simmetriese molekules waar geen dipoolmoment is nie, kan daar die Londense verspreidingsmag tussen die molekules wat die swakste aantrekkingskrag is, veroorsaak tydelike dipoolmoment in molekules wat nie vir polêre asimmetriese H2S is nie.

Is h2s monoproties diproties of triproties?

H2S is 'n diprotiese suur aangesien dit twee waterstofione (H+) in die oplossing kan vrystel deur die 2nd dissosiasiekonstante is twee laag wat die 2 maaknd stap stadig.

In die 1st stap van reaksie (H+) word vrygestel met (HS-) waar van nog een (H+) ioon vrygestel kan word met presipitasie van (S2-) ioon, waar die 1st dissosiasiekonstante is relatief hoër.

Is h2s meer suur as h2o?

H2S is suurder as water (H2O) wat deur twee volgende redes verklaar kan word, een is die grootte van Swael wat 'd' orbitaal het om elektronpaar te aanvaar en ander rede is dat die sterkte van OH-binding groter is as SH-bindingssterkte.

Om 'n groep 16-lid in periode 3 te wees, maak Swaelmolekule meer lywig as Suurstof wat in periode 2 is, maak die gekonjugeerde basis (SH-) meer stabiel as (OH-), ook 'S' het die diffuse 'd' orbitaal wat kan dra nukleofiele aanval en vrystelling (H+) ioon in oplosmiddel.

In XH (X= O/S) speel bindingsbreek die dissosiasie-energie van binding 'n belangrike rol wat laer is in geval van H2S as H2O aangesien die elektro-negatiwiteit van suurstof groter is om bindingselektronwolk vinnig na homself te trek en kan vrystel waterstofioon.

Maar vir hoër elektro-negatiwiteit maak die suurstof van water (H2O) intermolekulêre binding met waterstofatoom van een molekule tot suurstofatoom van 'n ander molekule wat baie sterk is, vereis meer energie om te dissosieer, gevolg H2S sterker suur as H2O. 

Is h2s meer suur as hbr?

Nee, H2S is minder suur (pKa = 7) as HBr (pKa = (-9)) wat verklaar kan word deur elektro-negatiwiteitsverskil tussen Broom (Br) wat 2.96 is en Swael (S) wat 2.58 is.

Met groter elektro-negatiwiteit van 'n atoom kan dit die bindingselektronwolk makliker na homself toe trek sodat daar 'n verskuiwing in elektronwolkdigtheid sal wees, wat maklik is vir bindingsdissosiasie wat nie te veel energie benodig het nie.

Elektronegatiewe halogeenatoom Broom kan die Br-H elektronwolk groter trek as in geval van Swael in SH-binding en ook Broom is nie so elektro-negatief soos Oxyhen nie so die intermolekulêre waterstofbinding is nie so sterk soos H2O maak HBr sterker suur as H2S nie.

Is h2s metaal of nie-metaal?

Uit die Periodieke tabel ons weet H2S lewis struktuur bevat nie metaalelemente soos Swael en Waterstof vorm onderskeidelik groep 16 en groep 1, wat lei tot die vorming van nie-metaalmolekules met kombinasie tussen hulle.

As nie-metaalmolekule is die kookpunt van H2S baie laag, selfs dit is in gasvorm by kamertemperatuur aangesien daar geen sterk elektrostatiese aantrekkingskrag tussen atome van die molekule is nie, ten spyte daarvan dat hulle swak dipool-dipool interaksie tussen molekules het.

Is h2s positief of negatief?

Om aan die oktetreël te voldoen, deel die atome van H2S-lewis-struktuur hul valens-elektronwolk, maak die molekule kovalent van aard sodat dit neutraal van aard is sonder enige positiewe of negatiewe lading.

Maar aangesien Swael en Waterstof 'n mate van verskil in elektro-negatiwiteit het (vermoë om die elektronpaar te trek), ontstaan ​​dipoolmomente in die kovalente binding wat 0.97 D is, hiervoor vind 'n effens gedeeltelike ladingskeiding plaas in die molekule wat 'S' is ( δ+) en 'H' (δ-).

Is h2s piramidaal?

Soos per die Hibridisering van die sentrale Swavatoom wat twee nie-bindende elektrone beset maak die geometrie versteur en vorm gebuigde 'V' soos nie piramidaal nie, wat gesien kan word in AX3E tipe molekule met een alleenpaar.

Die geometrie van hierdie tipe molekule moet viervlakkig wees, maar die bindingskelet lyk soos piramidaal aangesien die alleenpaar oor een bindingsrigting in die tetraëdriese geometrie beskik.

Is h2s simmetries of asimmetries?

H2S is 'n asimmetriese molekule waarvoor ons kan sien dat die dipoolmomente nie mekaar en die H2S uitkanselleer nie lewis struktuur het in die algemeen 'n netto dipoolmoment wat polariteit van die molekule veroorsaak ten spyte daarvan dat dit nie-polêre bindings het.

As dit 'n simmetriese molekule was, kan die vektorrigtings van dipoolmoment mekaar uitkanselleer en H2S word nie-polêr van aard wat nie moontlik is nie die elektronpare wat Swael het wat nie deelneem aan binding met waterstofatome nie.

Is h2s wisselvallig?

H2S is baie vlugtig as Swael se boonste periodieke element Suurstofhidried (water, H2O), selfs H2S lewis struktuur is in gasvorm in normale kamertemperatuur, maar water is in vloeibare vorm in kamertemperatuur.

Hierdie verskynsel kan beskryf word deur die elektro-negatiwiteit van sentrale atoom en waterstofbindingsvorming as gevolg daarvan. Aangesien daar geen moontlikheid is vir H2S-lewis-struktuur om waterstofbinding te vorm nie, kan hulle maklik geaktiveer word en in gasvorm bly.

As intermolekulêre waterstofbinding daar sal wees, is die molekules styf met mekaar gebind en om dit in gasvorm oor te dra, sal hoë temperatuur vereis word wat hoë kookpunt veroorsaak.

Gevolgtrekking:

Omdat dit 'n kovalente en effens polêre molekule is, toon dit sy eienskappe soms anders aangesien die sentrale atoom van H2S Lewis-struktuur die vakante 3d-orbitaal het wat maklik elektronpare van skenker-atoom kan aanvaar.

Scroll na bo