H2CO Lewis-struktuur, Kenmerke: 41 Volledige vinnige feite


In hierdie artikel sal ons bespreek oor die H2CO Lewis-struktuur, kenmerke: 41 volledige feite

Formaldehied (H2CO) is 'n gasvormige organiese verbinding, wat 'n irriterende en skerp reuk het. Dit is teenwoordig in sy waterige vorm wat wit van kleur is.

Hoe om H2CO Lewis-struktuur te teken?

In die H2CO Lewis-struktuur is waterstof (H) en suurstof (O) 'n gas en koolstof (C) is metaal. Dus, die waterstofatoom in die formaldehied (H2CO) het 1 valenselektron, maar die formaldehiedmolekule word deur koolstof gevorm, suurstof en twee waterstofatome. In die H2CO-molekule het die koolstofatoom 4 valenselektrone, waterstof het 1 valenselektron en die suurstofatoom het 6 valenselektrone.

Dus in totaal het H2CO 2+4+6 = 12 valenselektrone. uit die drie atome is koolstof die minste elektronegatiewe atoom (2.55), so terwyl ons Lewis se struktuur van H2CO teken, kan ons koolstof (C) in die middel plaas en twee waterstofatome en een suurstof (O) atoom rondom dit geplaas word. Verbind dan die koolstof (C) en twee waterstofatome met enkelbindings terwyl een suurstof 'n dubbelbinding vorm met sentrale koolstof (C). Ons het tot dusver 12 elektrone gebruik (een binding = twee elektrone).

Daarom deel koolstof sy ses valenselektrone met twee waterstofatome en een suurstofatoom. In vergelyking het die suurstofatoom vier valenselektrone, so vir die voltooiing van hul oktet vorm dit 'n dubbelbinding (1 dubbelbinding = 4 elektrone) met koolstof en het twee alleenpare op homself en vervul hul oktet. Twee waterstowwe het die oorblywende twee elektrone gebruik om hul oktet te voltooi.

H2CO Lewis struktuur resonansie

As gevolg van die simmetriese struktuur van die H2CO molekule, toon dit resonerende strukture ook hierdie molekule bevat 'n dubbelbinding en eensame pare vir delokalisering van elektrone. omdat die resonerende struktuur van molekules in die simmetriese struktuur gevorm word met 'n dubbelbinding of alleenpaar vir die delokalisering van elektrone.

H2CO-molekule toon dus resonerende struktuur deur delokalisering van dubbelbinding wat tussen koolstof en suurstof gevorm word. En ook, eensame paar suurstofatome ondergaan elektrone herrangskikking en vorm verskillende resonerende strukture.

H2CO Lewis struktuur vorm

Formaldehiedmolekule (H2CO) toon trigonale skaafgeometrie omdat dit AX3 tipe molekule het wat koolstofatoom in die middel het wat omring word deur twee waterstowwe en een suurstofatoom met twee alleenpare.  

In die trigonale skaafgeometrie van formaldehied (H2CO) is die sentrale atoom koolstof wat deur 'n enkele CH-binding aan twee waterstofatome geheg is en suurstof is met 'n dubbelbinding geheg.

H2CO Lewis struktuur
Lewisstruktuur van H2CO

H2CO Lewis struktuur formele lading

Die formele lading van al die atome in die formaldehied (H2CO) molekule is nul. Ons het die formele lading van formaldehied (H2CO) bereken deur die onderstaande formule, The Lewis struktureer formele aanklagte van H2CO kan bereken word deur die volgende formule FC = V – N – B/2 Waar V = no. van valenselektrone, N = nee. van nie-bindende elektrone, B = nee. van bindende elektrone 

Die formele lading van die formaldehied (H2CO) Lewis se struktuur

FC van C in H2CO Lewisstruktuur = 4 – 0 – 8/2 = 0 , FC van H in H2CO Lewis struktuur = 1-0-1/2 = 0 , FC van O in H2CO molekule = (6 – 4 – 4/2) = o

H2CO Lewis struktuur hoek

Die formaldehied (H2CO) is trigonale skaafgeometrie met 'n bindingshoek van 120o.

H2CO Lewis struktuur oktet reël

In die Formaldehied (H2CO) molekule vereis koolstof (C) vier elektrone in sy buitenste orbitaal om sy oktet te voltooi. 'n Waterstofatoom het een valenselektron dit kan sy een elektron aan 'n koolstofatoom skenk en 'n CH-binding tussen hulle vorm op hierdie manier koolstof, ook suurstof benodig twee elektrone om hul oktet te voltooi. waterstof- en suurstofatome en koolstofatome deel elektrone en voltooi hul oktet en word stabiel. 

H2CO Lewis-struktuur alleenpare

In formaldehied (H2CO) bevat koolstofatome nie eensame paar elektrone nie. Waterstofatome bevat ook nie alleenpare nie, maar die suurstofatoom het twee alleenpare elektrone.

H2CO valenselektrone

In die H2CO-molekule is valenselektrone teenwoordig in die koolstofatoom = 4, valenselektrone is teenwoordig in twee waterstofatome = 2, en valenselektrone is teenwoordig in die suurstofatoom = 6. Daarom is die totale aantal valenselektrone in die H2CO-molekule 12 (4+2+6=12).

Dus in totaal het H2CO 2+4+6 = 12 valenselektrone. uit die drie atome is koolstof die minste elektronegatiewe atoom (2.55), so terwyl ons Lewis se struktuur van H2CO teken, kan ons koolstof (C) in die middel plaas en twee waterstofatome en een suurstof (O) atoom rondom dit geplaas word.

Lees meer oor Heksanolstruktuur en kenmerke

H2CO hibridisasie

Die formaldehied (H2CO) molekule toon Sp3 hibridisasie die hibridisasie word bepaal volgens die steriese getal van daardie molekule. Die steriese getal van enige molekule word bereken deur bindingspaar elektrone, 'n nie-bindende paar elektrone en eensame paar elektrone by te voeg.

H2CO oplosbaarheid

Formaldehied is polêr van aard en daarom los dit op in polêre oplosmiddels soos water (H2O) en ammoniak (NH3) en is oplosbaar in nie-polêre oplosmiddels. Omdat polêre molekule die vermoë het om slegs in polêre oplosmiddel op te los en nie-polêre molekule oplos slegs in nie-polêre oplosmiddel. Ja H2CO is oplosbaar in water en ander polêre oplosmiddels ook soos NH3

Is H2CO 'n elektroliet ?

Daar word gesê dat die molekule 'n sterk elektroliet is wanneer dit in oplossing is en elektrisiteit gelei. Daar word gesê dat molekule nie-elektroliet is wanneer dit nie elektrisiteit gelei nie. H2CO-oplossing gelei nie elektrisiteit nie, dus is dit nie-elektroliet.

Is H2CO suur of basies?

H2CO molekule is week suur van aard. Omdat die formaldehiedmolekule slegs een proton of H+ ioon kan skenk. Formaldehied dien nie as 'n Arrhenius-suur nie, want dit skenk net een proton.

Is H2CO 'n Arrhenius-suur?

Geen formaldehied (H2CO) is nie 'n Arrhenius-suur nie , want wanneer dit in water oplos, kan dit nie in H+ ioon dissosieer nie .

Is H2CO poliprotiese suur?

Nee, H2CO (formaldehied) is nie 'n poliprotiese suur nie, want dit het slegs een proton of H+ ioon aan 'n ander chemiese molekule geskenk. Dit skenk slegs een proton of H+ ioon wanneer dit in water oplos, dus is dit monoprotiese suur nie poliprotiese suur nie.

Is H2CO polêr of nie-polêr?

Formaldehied (H2CO) word gevorm deur een koolstof, twee waterstowwe en een suurstofatoom te kombineer die elektronegatiwiteit van die koolstofatoom is 2.55 en die van elektronegatiwiteit van die waterstofatoom is 2.20 en dié van suurstof is 3.44 die verskil tussen die elektronegatiwiteit van waterstof en koolstof is 0.35. terwyl dié van elektronegatiwiteit van koolstof en suurstof 0.89 is. As gevolg van baie lae elektronegatiwiteitsverskil is H2CO polêr van aard.

Is H2CO lineêr?

H2CO-molekule is nie lineêr nie, dit is 'n trigonale skaafgeometrie. Omdat dit AX3 hibridisasie toon.

Is H2CO paramagneties of diamagneties?

Formaldehied (H2CO) toon paramagnetiese aard omdat alle atome in die H2CO (Formaldehied) ongepaard bevat, dus word dit weekliks deur die toegepaste magneetveld aangetrek en vorm 'n geïnduseerde magneetveld in die teenoorgestelde rigting Ook, daardie atome, ione of molekule wat alleenpaar elektrone of vakante buitenste orbitaal bevat, het 'n paramagnetiese aard terwyl daardie atoom, ioon of molekule wat alle gepaarde elektrone bevat diamagneties is.

H2CO kookpunt

Die kookpunt van H2CO is -190C.

H2CO bindingshoek

Die bindingshoek in formaldehied (H2CO) is naby 120o, die bandengel tussen HCH is < 120o en OCH is > 120o

Is H2CO diproties?

Diprotiese sure is die sure waarin hulle twee waterstofatome in 'n molekule bevat wat in staat is om in water te dissosieer, beteken dat hulle een proton kan skenk tydens die dissosiasieproses. Daarom is H2CO diproties omdat hierdie molekule twee waterstofatome bevat wat een proton skenk tydens die dissosiasieproses.

Is H2CO ionies of kovalent?

Ioniese bindings is die chemiese bindings wat gevorm word deur die aantrekking tussen teenoorgestelde lading atome, kovalente bindings is die chemiese binding wat gevorm word deur die deel van elektrone. In die geval van die H2CO-molekule word die chemiese bindings gevorm deur die verdeling van elektrone tussen waterstof, koolstof en suurstof, dus is Formaldehied (H2CO) 'n kovalente verbinding.

Is H2CO amfiproties?

Wanneer gesê word dat die molekule amfoteries is wanneer dit beide suur en basies optree, beteken dit dat dit 'n belangrike rol speel in die skenk van elektrone sowel as in die aanvaarding van elektrone. H2CO-molekule tree nie as beide suur en basiese aard op nie, dus is dit nie amfoteriese aard nie.

Is H2CO binêr of drieledig?

'n Binêre verbinding is 'n verbinding waarin die molekule gevorm word deur twee atome waaruit een atoom waterstof is wat met 'n ander atoom kombineer. Ook, 'n drieledige verbinding is 'n verbinding waarin die drie verskillende gekombineer word om 'n molekule te vorm, Daarom, in die geval van H2CO word molekule gevorm deur drie verskillende atome wat waterstof, koolstof en suurstof is. Daarom is hierdie molekule 'n drieledige verbinding.

Is H2CO gebalanseerd?

Ja, H2CO kan 'n gebalanseerde vergelyking vorm wanneer dit met natriumhidroksied reageer, ook wanneer dit met ammoniak reageer sal dit 'n gebalanseerde vergelyking vorm, daar word gesê dat die reaksie gebalanseerd is wanneer beide reaktant en produk 'n gelyke aantal atome het.

2 H2CO + NaOH – HCOONa + CH3OH  

In bogenoemde reaksie reageer formaldehied met natriumhidroksied wat natriumfumaraat en metanol vorm. In hierdie reaksie is die aantal atome gelyk in beide die reaktant en produk, dus is hierdie reaksie gebalanseerd.  

6HCHO + 4NH3 → (CH2)6N4 + 6 uur2O

In bogenoemde reaksie wanneer die formaldehied met ammoniak gereageer word, vorm dit formamied en water hierdie reaksie is ook gebalanseer omdat beide reaktant en produk 'n gelyke aantal atome bevat.

Is H2CO geleidend?

Ja, H2CO is geleidend. Formaldehied word wanneer dit in die water oplos, geïoniseer en vorm ione as HCO- en H+ ione, dus gedra dit as 'n swak elektroliet. Daar word gesê dat die molekule geleidend is wanneer dit in sy ione gedissosieer word deur die molekule in 'n waterige oplossing op te los. H2CO is dus 'n swak elektroliet en gelei elektrisiteit deur sy ione.

Is H2CO gekonjugeerde basis?

Geen H2CO is nie 'n gekonjugeerde basis nie. Maar dit kan 'n gekonjugeerde basis produseer deur sy H+ ioon te skenk. Volgens die Bronsted-Lowry-teorie van suur en basis, wanneer die molekule 'n H skenk+ ioon dan is dit Bronsted-suur en wanneer die molekule 'n H aanvaar+ ioon dan word dit Bronsted-basis genoem.

Waarom kan H2CO 'n gekonjugeerde basis vorm?

Formaldehied (H2CO) wanneer dit in water oplos, dissosieer dit in hidroniumioon (H3O)+) en HOC gekonjugeerde basis deur sy H vry te stel+ ioon of proton.

H2CO+H2O – H3O++ HOC

Is H2CO korrosief?

Ja, formaldehied (H2CO) is korrosief van aard. Dampe van formaldehied is vlambaar wanneer dit aan hitte of vlam blootgestel word, dan word dit 'n ontploffing. Formaldehied (H2CO) kan die oog en vel irriteer. Dit kan ernstige of permanente besering veroorsaak.

Is H2CO gekonsentreer?

Ja, formaldehied (H2CO) is gekonsentreer omdat dit 'n natuurlike organiese aldehied is.

Is H2CO vaste vloeistof of gas?

Formaldehied is in die gasvorm. wanneer dit in 'n waterige oplossing soos water is, tree dit op as 'n organiese vloeistof.

Is H2CO higroskopies?

Ja, formaldehied (H2CO) is higroskopies van aard. Dit is 'n gas wat water uit die omgewing geabsorbeer en 'n formalienoplossing vorm, dus is dit higroskopies van aard. Die molekule wat water uit die omgewing of lug absorbeer, word higroskopies van aard genoem.

Is H2CO waterstofbinding?

In Formaldehied molekule H2C=O. Die suurstofatoom het eensame paar wat 'n ontvanger is, wat 'n waterstofbinding met 'n ander molekule soos water kan vorm. H2C=O —– H2O, Maar formaldehied vorm nie waterstofbinding met 'n ander formaldehiedmolekule nie, want waterstofbinding vereis doner gewoonlik -OH & -NH groep of ontvanger gewoonlik alleenpare, H2CO het alleenpaar as 'n ontvanger maar dit bevat nie doner nie dus neem dit nie deel aan waterstof nie binding met 'n ander formaldehiedmolekule.

Is H2CO-metaal of nie-metaal?

Formaldehied (H2CO) is nie-metaal van aard. Al die atome in die H2CO-molekule is koolstof, waterstof en suurstof, almal is nie-metale, dus is formaldehied 'n nie-metaal. Dit is in gasvorm, dus nie-metaal van aard.

Is H2CO neutraal?

H2CO is 'n neutrale molekule. Die atome teenwoordig in die formaldehiedmolekules het geen gedeeltelike ladings nie, ook bevat dit geen gedeeltelike positiewe of negatiewe lading nie, dus is formaldehied (H2CO) 'n neutrale molekule.

Is H2CO 'n nukleofiel?

Nukleofiele is die spesies wat bindings gevorm word deur elektronpare te skenk. Die molekules of ione met 'n vrye paar elektrone of ten minste een pi-binding dien as 'n nukleofiel, H2CO tree op as 'n nukleofiel omdat dit twee alleenpare op die suurstofatoom het, wat 'n binding kan vorm deur daardie vrye alleenpaar te skenk, dus dien dit as 'n nukleofiel.

Is H2CO organies of anorganies?

Formaldehied (H2CO) is 'n organiese verbinding. Organiese molekules is daardie molekules wat koolstof-waterstof- of koolstof-koolstofbindings bevat. Vandaar dat formaldehied 'n koolstofatoom het, en dit vorm 'n koolstof-waterstofbinding tussen hulle, dus is dit organies van aard.

Is H2CO oksideermiddel?

Oksidasiemiddels kan elektrone van die ander atoom of molekule verkry of aanvaar terwyl reduseermiddels elektronpaar met 'n ander atoom of molekule kan verloor of deel. Formaldehied (H2CO) molekule kan elektronpaar met 'n ander molekule of atoom deel. Dit het ook CHO (aldehied) groep, dus is dit nie 'n oksideermiddel nie.

Is H2CO polyatomies?

Ja, formaldehied (H2CO) is 'n poliatomiese molekule omdat sy struktuur meer as twee atome bevat wat twee waterstowwe is, een koolstof- en een suurstofatoom. dus is H2CO poliatomies van aard.

Is H2CO onstabiel?

 Geen formaldehied (H2CO) is 'n stabiele organiese gasvormige molekule, dit is stabiel by 150oC, en dit polimeriseer wanneer dit tot 'n vloeistof gekondenseer word. ontbind

Is H2CO wisselvallig?

Ja, formaldehied is 'n vlugtige organiese verbinding. omdat formaldehied nie waterstofbinding met die ander molekule vorm nie en daarom is dit hoogs vlugtig van aard.

Is H2CO viskeus?

Suiwer formaldehied is in 'n gasvormige toestand en is dus nie viskeus nie. Terwyl dit in waterige oplossing is, het dit 2.083- 2.835 mPa by 200C.

Gevolgtrekking:

In die bogenoemde artikel kan ons bespreek die Lewisstruktuur van formaldehied (H2CO), en die verskillende kenmerke daarvan in detail. soos hibridisasie, vorm, alleenpaar, valenselektrone, oplosbaarheid, suur of basiese aard, kookpunt, bindingshoek ensovoorts.

Darshana Fendarkar

Hi....ek is Darshana Fendarkar, ek het my Ph.D. van die Universiteit van Nagpur. My spesialiteitsgebied is Anorganiese Chemie. Ek het 'n ervaring as 'n chemikus by Earthcare Pvt. Bpk. Ek het ook 2 jaar ondervinding in onderrig. Tans werk ek saam met Lambdageek as vakkundige. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/dr-darshana-fendarkar-00380540

Onlangse plasings