Glutamiensuurstruktuur, kenmerke: 13 Volledige vinnige feite


In hierdie artikel gaan ons oor glutamiensuurstruktuur en die chemiese aard daarvan.

Glutamiensuur met 'n molekulêre formule van C5H9GEEN4 behoort aan die alfa-aminosuurgroep en speel 'n belangrike rol in die sintese van proteïene binne die liggaam en tree ook op as 'n opwindende neurotransmitters.

Wat is die struktuur van glutamiensuur?

'n Tipiese aminosuur bestaan ​​uit twee chemiese groepe, een is amino (NH2) en die ander is die karboksielsuurgroep (COOH). As glutamiensuur kom onder die kategorie van aminosure. Daarom moet dit aan al die kriteria van aminosure voldoen.

Oor die algemeen is dit aminosure chemiese verbindings wat in die lewende sisteme voorkom en dien as boustene vir die synthesis van proteïene. Nou soos die naam glutamiensuur homself aandui, bevat dit een ekstra suur groep wat aanvaarbaar is vir sy suur eienskap. Die struktuur van glutamiensuur word hieronder gegee:

glutamiensuurstruktuur

glutamiensuurstruktuur (wat een NH2 groep en twee COOH)

Hoe om glutamiensuur lewis struktuur te teken?

Lewis-struktuur of Lewis-kolletjies van komplekse organiese struktuur help om die aantal alleenpare wat deur die atome betrokke by die struktuur gedra word, te voorspel. Kom ons teken die Lewis-kolletjies vir glutamiensuurstruktuur een vir een:

1. Kom ons tel die aantal atome betrokke by die struktuur en skryf die elektroniese konfigurasie van elke atoom neer.

Koolstof (z=6) [Hy] 2s22p2

Waterstof (z= 1) 1s1

Suurstof (z=8) [He] 2s²2p⁴

Stikstof ( z= 7) [Hy] 2s22p3As glutamiensuur is 'n komplekse organiese molekule. Die reël om 'n atoom in die middel te plaas gebaseer op elektronegatiwiteit is dus nie hier van toepassing nie.

2. Rangskik nou al die atome so dat die valensie van elke atoom sal bevredig.

3. Nie-bindende elektrone van die atome wat nie aan binding deelneem nie, word voorgestel deur kolletjies aan die buitekant van die beoogde molekule.

     Lewis kolletjies vir glutamiensuur

                                              

In die regte wêreld bestaan ​​glutamiensuur egter nie as 'n neutrale molekule nie. In plaas daarvan, bestaan ​​alle aminosure in zwitterioon.

Wat is zwitterione?

Zwitter-ione is daardie ione wat beide kationiese en anioniese ladings op dieselfde tyd bevat. Zwitter-ione staan ​​ook bekend as binnesoute. Soos getoon in die onderstaande figuur, word zwitterione gevorm wanneer tautomerisme plaasvind via die beweging van waterstof na die eensame pare van die stikstof van die aminogroep.

 Zwiter-ione formasies in glutamiensuurstruktuur

                                    

Is glutamiensuur polêr of nie-polêr?

Glutamiensuur is polêr van aard. Aangesien 'n groep genoem word om slegs polêr van aard te wees wanneer dit in staat is om óf intra- óf inter-waterstofbinding te vorm. Daarom, volgens die definisie van polêre groepe, is glutamiensuur in staat om waterstofbinding te vorm soos in die gegewe figuur getoon:

Glutamiensuur is betrokke by waterstofbinding met 'n ander aminosuur lisien

Is glutamiensuur 'n aminosuur?

 Aminosure is daardie organiese molekules wat uit twee bestaan kenmerke groepe in hul struktuur; een is die COOH-groep met die NH2-groep en ook 'n bykomende syketting. Soos per die definisie van aminosuur, bevat glutamien beide die COOH-groep en ook NH2 groep. Daarom is glutamiensuur 'n aminosuur.

Is glutamiensuur 'n noodsaaklike aminosuur?

Glutamiensuur kan deur die liggaam self gevorm word en dit val dus onder die nie-noodsaaklike kategorie van aminosure aangesien nie-essensiële aminosure daardie sure is wat deur die liggaamstelsel self gesintetiseer kan word, terwyl essensiële aminosure is daardie sure wat nie deur die liggaamstelsel self gesintetiseer kan word nie.

In die natuur bestaan ​​'n totaal van 20 aminosure, waarvan 8 noodsaaklik is en die ander 12 nie-noodsaaklik is.

Die lys van essensiële en nie-essensiële aminosure word hieronder gegee:

Nie-essensiële aminosureEssensiële aminosure
alanientriptofaan
Arginineisoleusien
AspersieLeusien
AsiensuurLisien
sisteïenmetionien
Glutamienzuurhistidien
Glutaminefenielalanien
Prolinethreonine
Glycinevalien
serien-
Tyrosine-
Lys van essensiële en nie-essensiële aminosure (Wikipedia)

Is glutamiensuur positief of negatief?

In die geval van glutamiensuur, dra dit twee COOH-groepe wat verantwoordelik is vir die negatiewe lading van die entiteit terwyl die NH2 groephou vir die positiewe lading van die struktuur. Aangesien een negatiewe kanselleer met een positiewe en links met een negatiewe COOH-groep. Daarom is dit negatief.

Is glutamiensuur oplosbaar in water?

Water is polêr van aard en dus volgens die reël "soos oplos soos", maw as die verbindings soortgelyke eienskappe gedeel het. Hulle kan maklik in die natuur oplosbaar wees. Soos ons weet is glutamiensuur ook polêr en kan dit dus maklik oplosbaar wees in die watermolekule.

Is glutamiensuur suur basies of neutraal van aard?

Aangesien ons reeds 'n idee het van die zwitterstruktuur van glutamiensuur, dra dit algehele negatiewe lading. Dus, volgens definisie van suur aminosuur, dra dit negatiewe lading by sekere pH. Daarom is glutamiensuur suur van aard.

Om die verskil tussen die suur, basiese en neutrale aminosure beter te verstaan, kom ons gaan deur die volgende definisies.

Suur aminosure: dra 'n negatiewe lading by sekere pH. Byvoorbeeld asparaginsuur en glutamiensuur

Basiese aminosure: wat 'n positiewe lading by sekere pH dra. Byvoorbeeld arginien (Arg), lisien (Lys) en histidien (His).

Neutrale aminosure: wat nóg negatiewe nóg positiewe lading dra, word neutrale aminosure genoem. Byvoorbeeld Glycine (Gly) en alanien (ala).

Is glutamiensuur 'n proteïen?

Soos ons weet is glutamiensuur 'n aminosuur, dus is dit 'n bestanddeel van die proteïen, nie 'n proteïen nie. Daarom is glutamiensuur 'n aminosuur, nie 'n proteïen nie. Daarbenewens hoef die menslike liggaam nie afhanklik te wees van enige eksterne bron van voedsel om dit binne die liggaam te verkry nie.

Om 'n duidelike prentjie te kry, moet 'n mens bewus wees van die basiese verskil tussen 'n aminosuur en proteïene.

Proteïene is daardie komplekse chemiese strukture wat in die menslike sisteem voorkom en deelneem aan daardie belangrike chemiese reaksies binne die liggaam wat noodsaaklik is vir lewe.

Aan die ander kant bestaan ​​proteïene uit honderde of duisende kleiner eenhede wat aminosure genoem word. Gevolglik is aminosure boustene vir die sintese van proteïene.

Is glutamiensuur 'n sterk suur?

In 20 aminosure is twee aminosure suur van aard, naamlik glutamiensuur en asparaginsuur. Glutamiensuur is egter minder suur aangesien dit een bykomende CH2-groep bevat in vergelyking met asparaginsuur. Boonop bestaan ​​die suurkarakter van die glutamiensuur as gevolg van die vorming van sy zwiterione wat dit 'n sterk suur maak, maar minder as die asparaginsuur.

Suurkaraktervergelyking tussen asparaginsuur en glutamiensuur

Is glutamiensuur 'n protonskenker?

Ja, glutamiensuur is 'n protonskenker. Dit is omdat as dit die proton skenk, kan die resulterende negatiewe lading wat gevorm word gedelokaliseer word en stabiliteit by die struktuur voeg. Dit is die rede waarom glutamiensuur minder stabiel is in vergelyking met sy zwitterioonstruktuur.

Is glutamiensuur 'n lipied?

 Lipiede is daardie kategorie chemiese verbindings wat vetsure of hul onderskeie afgeleides is. Hulle is gewoonlik hidrofobies, dit wil sê los nie in water op nie en is slegs oplosbaar in sommige organiese oplosmiddels. Byvoorbeeld wasse, steroïede en natuurlike olies. Aangesien glutamiensuur in water oplosbaar is. Daarom kan dit nie 'n lipied wees nie.

Gevolgtrekking

Om af te sluit, leer ons oor die struktuur van die glutamiensuur, die stappe betrokke by lewis struktuur vir dieselfde, die suur aard daarvan en hoe dit verband hou met die nie-essensiële klas aminosure.

Pomila Sharma

Hallo...Myself is Pomila Sharma. Ek het my meestersgraad in Chemie gedoen met 'n spesialisering in sintetiese organiese chemie. Ek het 4 navorsingsartikels gepubliseer. Ek is baie passievol oor die chemiewêreld. Ek glo dit gaan alles oor chemie, so kom ons ondersoek dit saam. LinkedIn-skakel: https://www.linkedin.com/in/pomila008

Onlangse plasings