35 Toekomstige Simple Tense Voorbeelde (Lees dit eers)


 Die aktiwiteite wat in die toekoms sal begin en eindig, staan ​​bekend as die eenvoudige toekomende tyd. Ons sal die eenvoudige toekomende tyd bespreek met 35 voorbeelde vir beter besef.

Enkele voorbeelde van die eenvoudige toekomende tyd word hieronder gegee.

 1. Ons sal die werk voor aand klaarmaak.
 2. Volgende jaar gaan ek Amerika toe.
 3. Ons sal jou mis as jy na 'n ander land verhuis.
 4. Dona sal in die internasionale danskompetisie optree.
 5. Die span sal in die wêreldbeker-kampioenskap wen.
 6. Jy sal nie gelukkig wees as jy jou kinderdae vergeet nie.
 7. My pa sal die koerant lees wanneer hy stasie toe gaan.
 8. Sal jy môre met 'n bus skool toe gaan?
 9. Baie mense sal die wedstryd in die stadion geniet.
 10. Salima sal hard werk om 'n goeie resultaat te kry.
 11. Ons sal môre die 75ste inwydingsdag van ons skool vier.
 12. My ma sal vandag vir ons heerlike disse maak.
 13. Niemand sal die onvergeetlike skooldae vergeet nie.
 14. Sal ek ooit my vriende vergeet?
 15. Sal jy my boek teruggee?
 16. My vriende sal my vergesel om die musiekdrama te geniet.
 17. Alien voltooi die roman hierdie week.
 18. Ons sal huil wanneer dit is om hierdie skool te verlaat.
 19. Sal jy vir my 'n prentjie teken?

Bogenoemde sinne vervul al die kenmerke van die eenvoudige toekomstige tyd. Ons sien dat al die aksies hierbo genoem in die toekoms uitgevoer sal word. Kom ons bespreek nou nog 'n paar feite daaroor.

2. Toekomstige eenvoudige tydstruktuur:

Al die tydvorme het struktuur om sinne te konstrueer. Nou sal ons die regte struktuur van die eenvoudige toekomende tyd ondersoek.

Die eenvoudige toekomende tyd het verskillende strukture vir verskillende sinne. Hier sal ons die strukture ondersoek.

SlStruktuur van die eenvoudige toekomende tydvoorbeeldeverduidelikings
a.Onderwerp+ sal/ sal+ basisvorm van die werkwoord+ voorwerp+ res van die sin (positiewe sin).Almal sal die partytjie geniet.In hierdie sin word 'n aksie genoem wat nog moet plaasvind. Dit is positief in vorm. Die onderwerp word gevolg deur 'wil' en die 1ste vorm van die stamwerkwoord word daarna geplaas.
b.Onderwerp+ sal/sal+ nie+ 1ste vorm van die stamwerkwoord+ voorwerp+ res van die sin (negatiewe sin).Die trein sal nie betyds by die stasie aankom vir gure weer nie.In hierdie sin word die modale werkwoord 'wil' gebruik nadat die onderwerp 'nie' daarna geplaas is om dit 'n ontkennende sin te maak.
c.Sal/sal+ onderwerp+ 1ste vorm van die hoofwerkwoord+ voorwerp +res van die sin (vragende sin).Gaan die studente môre die klas bywoon?In hierdie voorbeeld is die aksie gegee wat in die toekoms sal gebeur. Dit word omraam as 'n ondervragende sin deur die hulpwerkwoord 'sal' voor die onderwerp te gebruik.
Struktuur van die eenvoudige toekomende tyd.

3. Toekomstige eenvoudige tydsformule:

Die regte formule is nodig om enige sin te konstrueer. Hier sal ons die formule van die toekomende tyd verduidelik.

          Die formule is soos volg.

SlDie formule van die eenvoudige toekomstige tydvoorbeeldeVerduidelikingns
1.Onderwerp+ sal/sal+ basisvorm van die stamwerkwoord+ voorwerp+ res van die sin (positiewe sin). Ons sal bly wees om jou by die partytjie te sien. In hierdie sin word die 'om te wees' werkwoord 'sal wees' gebruik om 'n sin in die eenvoudige toekomende tyd te raam.
2.Onderwerp+ sal wees/sal wees+ 1ste vorm van die stamwerkwoord+ voorwerp+ res van die sin.Ek sal die middag mark toe gaan. Hier sien ons die aksie wat genoem word, sal in die toekoms gedoen word.
Die formule van die eenvoudige toekomstige tyd.

4. Wat is toekomstige eenvoudige tyd?

Die aksies wat nog moet gebeur, val in die kategorie van die eenvoudige toekomstige tyd. Hier is die verduideliking.

'n Eenvoudige toekomende tyd is die vorm van 'n werkwoord wat gebruik word om aksies of toestande te wys wat nie nou gebeur nie. Die aksie en resultaat sal in die toekoms gesien word.

Ex- 25. Rittick sal 'n opstel oor omgewingsbesoedeling skryf.

Verduideliking- In hierdie scenario kom ons die verwysing teë na 'n funksie wat in die toekoms sal plaasvind. Die resultaat daarvan sal in die toekoms kom.

5. Waar om fut te gebruikIs jy 'n eenvoudige tyd?

Ons sal verduidelik waar die eenvoudige toekomende tyd gebruik word.

SlpersoonGeen voorbeeld nieWaar word die eenvoudige toekomende tyd gebruik? voorbeelde Verduidelikings
1.eerste26.Die eenvoudige toekomende tyd word gebruik om 'n naturalistiese argument uit te druk.Ek sal nou gaan slaap.Hier word die eenvoudige toekoms gebruik om die besluit van die spreker uit te druk.
2.tweede27Om enige wens uit te spreek, kan ons die eenvoudige toekomende tyd gebruik.Jy sal nie met my saamstem nie.Hier word Die eenvoudige toekoms gebruik om die wens van die spreker uit te druk.
3.derde28Ons kan die eenvoudige toekomstige tyd gebruik as ons enige toekomstige voorval wil voorspel.Hulle sal verseker sukses in die toernooi behaal.Hier kom ons 'n sin teë waar 'n voorspelling gestel is. Dit sal in die toekoms gebeur.
4.eerste29.As ons graag 'n aanbod wil maak, gebruik ons ​​die eenvoudige toekomende tyd.Ek sal jou help met die geld.Hier sien ons dat die spreker se aanbod gewys word.
Waar word die eenvoudige toekomende tyd gebruik?

6. Wanneer om toekomstige eenvoudige tyd te gebruik?

Die eenvoudige toekomende tyd word in sommige gevalle gebruik. Hier sal ons dit bespreek.

Daar is 'n paar gevalle waar ons die eenvoudige toekomende tyd kan gebruik. As ons enige aksie vir die toekoms wil voorstel, gebruik ons ​​die eenvoudige toekomende tyd.

Sl voorbeelde verduidelikings
30.Sal jy môre vroeg kom?Hier verwys die voorbeeld van die eenvoudige toekomende tyd na die vraag. Dus, die hulpwerkwoord 'wil' word voor die onderwerp gebruik
31.Sinthiya sal my nie steur om die koerant te lees nie.Hier sal die werk wat Sinthiya nie sal doen nie in die toekoms uitgevoer word nie. Hierdie voorbeeld sal nie in die toekoms gedoen word nie.
32.Wanneer sal die bus by die depot aankom?Die voorbeeld toon dat die aksie in die toekoms gehou sal word.
33.My pa sal vir my 'n pen koop.In hierdie sin vind ons dat die aksie in die toekoms gedoen sal word. Dit sal in die toekoms klaar wees.
34.Pratima sal nie saam met ons speel nie.Hier spreek die voorbeeld 'n aksie uit wat nie in die toekoms gehou sal word nie. Dit druk 'n negatiewe aspek uit.
35.Rahul sal goeie punte aanteken.Hier sien ons dat die aksie nie begin het nie en dit sal in die toekoms gedoen word.
Wanneer word die eenvoudige toekoms gebruik?

7. Hoe om verlede eenvoudige tyd te gebruik?

Die eenvoudige verlede tyd verteenwoordig voltooide van die verlede. Nou sal ons dit bespreek. Die resultaat daarvan is nie nou teenwoordig nie.

Ons gebruik die eenvoudige verlede tyd om te verwys na die aksies wat in die verre verlede voltooi en voltooi is. Die struktuur daarvan is dieselfde.

SlPlekke om die eenvoudige verlede tyd te gebruik.voorbeeldeverduidelikings
a.Onderwerp+ vorige vorm van die hoofwerkwoord+ voorwerp + die res van die sin (regstellende sin). Ons was gister na Medinipur.In hierdie sin vind ons 'n aktiwiteit wat begin is en in die verlede voltooi is. Die vorige vorm van die hoofwerkwoord word na die onderwerp geplaas.
b.Onderwerp+ het nie/was/was+ nie+ 1ste vorm van die stamwerkwoord+ voorwerp+ res van die sin (negatiewe sin)Hulle het nie vergeet om hul boeke klas toe te bring nie. Hier word gesien dat die voltooide vorige aksie in die negatiewe vorm is. Die hulpwerkwoord 'het' word voor die onderwerp geplaas om dit 'n ontkennende sin te maak.
c. Het/was/was+ onderwerp+ 1ste vorm van die stamwerkwoord+ objek+ res van die sin ( vraende sin) Het die onderwyser die studente geskel?Hier is die aksie wat genoem word nie in die verlede begin en voltooi nie. Aangesien dit 'n vraende sin is, word die hulpwerkwoord 'het' voor die onderwerp gebruik.
Hoe word die eenvoudige verlede tyd gebruik?

Gevolgtrekking

Hierdie artikel handel oor 'n gedetailleerde bespreking oor die eenvoudige toekomende tyd. Dit sal ons baie help wanneer ons enige sin in enige vorm in die eenvoudige toekomende tyd raam.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings