23 Future Perfect Simple Tense Voorbeelde (lees eers dit)


Soms gebruik ons ​​die toekomstige perfekte eenvoudige tyd om 'n gebeurtenis of 'n aktiwiteit te beskryf wat op 'n spesifieke tyd in die toekoms voltooi sal word. Voorbeelde van toekomstige volmaakte enkelvoudige tyd is soos volg.

'Future Perfect Simple Tense'-vorm help ons om 'n toekomstige aktiwiteit of 'n toekomstige gebeurtenis te voorspel wat op 'n spesifieke tydstip in die toekoms voltooi sal worde.

 1. Renu sal voor die middagete 'n heerlike maaltyd gekook het.
 2.  Sal die bergtoer hulle beïndruk het voordat hulle besluit om 'n see te besoek?
 3.  Hulle sal die huis vir die verjaarsdagpartytjie versier het voordat ek hulle enige opdrag gee.
 4.  Jy kan Pijush om 8:XNUMX kom ontmoet. Pijush sal teen daardie tyd hier aangekom het.
 5. Die Storm sal die hele dorp gewoed het voor enige voorsorgmaatreëls van die munisipale korporasie.
 6.  Die olifant sal nie hierdie wond oorleef het totdat die boswagters gekom het nie.
 7.  Ek sal hierdie boek klaar gelees het voordat die biblioteek dit vra om terug te gee.
 8.  Hulle sal na die stasie vertrek het voordat jy vir hulle kom groet.
 9.  Sal jou huis voor die reënseisoen voltooi wees?
 10.  Sal die kinders gaan slaap het voor ek vir hulle 'n paar geskenke kom gee?
 11. Renu en Sandip sal op 9 hul vyf jaar van getroude lewe voltooi hetth Oktober volgende jaar.
 12.  Ek sal die pos nagegaan het teen die tyd dat jy aankom.

Verduideliking -

'Future Perfect Simple Tense' is die gespanne vorm van al die bogenoemde sinne, aangesien ons kan sien dat 'n spesifieke toekomstige tydsbeperking in elke voorbeeld gegee is om die handeling of gebeurtenis van daardie spesifieke sin te voltooi.

Wat is toekomstige volmaakte eenvoudige tyd?

Toekomstige perfekte eenvoudige tyd kan maklik die chronologie van gebeure merk. Hier gaan ons kyk na die konsep van 'Future Perfect Simple Tense'.

'Future Perfect Simple Tense' is 'n spesifieke toekomstige tydvorm wat ons help om die voltooiing van enige aktiwiteit of 'n gebeurtenis voor 'n spesifieke tydstip in die toekoms te wys.

Voorbeeld 13 – Teen die tyd dat jy jou middagete voltooi, sal ek my studie voltooi het.

Verduideliking -

Die voorbeeld is in 'Future Perfect Simple Tense' omdat die klousule 'Teen die tyd dat jy jou middagete voltooi' 'n spesifieke tydstip in die toekoms aandui.

Waar om toekomstige volmaakte eenvoudige tyd te gebruik?

Elke tipe toekomstige tydvorm het sy onderskeie gebruike. Kom ons kyk na waar ons toekomstige volmaakte eenvoudige tyd kan gebruik.

Ons kan 'Future Perfect Simple Tense' gebruik in situasies waar ons die bereiking van enige toekomstige gebeurtenis of aktiwiteit voor 'n bepaalde tyd in die toekoms moet wys.

Voorbeeld 14 – Pijush sal sy Biologie praktiese boek voor Maandag ingedien het.

Verduideliking -

Die voorbeeld is in 'Future Perfect Simple Tense' omdat die klousule 'voor Maandag' die 'tydperk' van die aktiwiteit 'indiening van Biologie praktiese boek' aandui.

Wanneer om toekomstige volmaakte eenvoudige tyd te gebruik?

Toekomstige volmaakte eenvoudige tyd kan maklik die chronologiese volgorde van toekomstige gebeure en aktiwiteite identifiseer. Nou gaan ons kyk hoe toekomstige volmaakte eenvoudige tyd werk.

'Future Perfect Simple Tense' moet gebruik word om 'n aktiwiteit of 'n gebeurtenis te wys wat beslis op 'n bepaalde tyd in die toekoms voltooi gaan word.

Voorbeeld 15 – Renu sal 'n maaltyd vir die gesin gekook het voor die middagete.

Verduideliking -

Die voorbeeld is in 'Future Perfect Simple Tense' omdat die klousule 'voor die middagete' die 'tydlimiet' van die aktiwiteit 'maaltyd kook' aandui.

Waarom om toekomstige volmaakte eenvoudige tyd te gebruik?

Verskeie tydsvorme help ons om 'n bepaalde tydperk te wys wanneer 'n aktiwiteit of insident gaan plaasvind. Toekomstige volmaakte eenvoudige tyd het sy eie reëls om die tydperk te wys.

Toekomstige perfek eenvoudige tyd kan gebruik word om 'n aktiwiteit of 'n insident te wys wat steeds nie gebeur het nie, maar op 'n spesifieke tydstip in die toekoms gaan gebeur. 

Voorbeeld 16 – Sandip sal 'n koek gebak het voor die verjaardagviering van sy broer.

Verduideliking -

Die voorbeeld is in 'Future Perfect Simple Tense' omdat die klousule 'voor die verjaardagviering' die 'tydperk' van die aktiwiteit 'koekbak' aandui.

Hoe om toekomstige volmaakte eenvoudige tyd te gebruik?

Toekomstige volmaakte eenvoudige gespanne gebruike kan nie tot een aspek beperk word nie. Kom ons kyk na die gebruike van toekomstige volmaakte eenvoudige tyd.

 1. Future Perfect Simple Tense kan gebruik word om 'Regstellende Sinne' te raam. Future Perfect Simple Tense kan gebruik word om 'negatiewe sinne' te raam.
 2. Future Perfect Simple Tense kan gebruik word om 'Ondervragende sinne' te raam.
Soort sinvoorbeeld
Regstellende Toekoms Perfekte Eenvoudige Tyd -Voorbeeld 17 – Die mark sal voor vyfuur geopen het.
Negatiewe Toekoms Perfekte Eenvoudige TydVoorbeeld 18 – Die mark sal nie voor vyfuur oopgemaak het nie.
Ondervragende toekoms perfekte eenvoudige tyd –Voorbeeld 19 – Sal die mark voor vyfuur oopgemaak het?
Drie Examples of Future Perfect Simple Tense

Verduideliking -

Al die bogenoemde voorbeelde is in 'Future Perfect Simple Tense' omdat dit ''n spesifieke tyd' in die toekoms aandui.

Toekomstige perfekte eenvoudige tydstruktuur –

Mens moet 'n spesifieke tydstruktuur volg terwyl jy sinne in 'n spesifieke tyd vorm. Strukture van toekomstige volmaakte eenvoudige tyd is hieronder gegee.

Soort sinstruktuur
'Bevestigende toekoms perfekte eenvoudige tyd' - Onderwerp + sal/sal + + vorige deelwoordvorm + oorblywende woorde hê wat gebruik moet word om 'n tyd te spesifiseer
'Negatiewe toekoms perfekte eenvoudige tyd' - Onderwerp + sal/sal + nie + hê + vorige deelwoordvorm + oorblywende woorde wat gebruik moet word om tyd te spesifiseer
'Ondervragende Future Perfect Simple Tense' – Sal/Sal + Onderwerp + het + verlede deelwoordvorm van werkwoord + oorblywende woorde wat gebruik moet word om tyd te spesifiseer
Toekomstige perfekte eenvoudige gespanne struktuur

Voorbeeld 20 – Sal jy jou Engelse huiswerk gedoen het voor die volgende Engelse klas?

Verduideliking -

Hier kan ons die struktuur van 'n 'Interrogative Future Perfect Simple Tense' sien. Die klousule 'voor die volgende Engelse klas' merk die 'tydperk in hierdie voorbeeld.

Toekomstige perfekte eenvoudige tydformule -

Die formule van toekomstige volmaakte enkelvoudige tyd moet die woord 'het' insluit. Kom ons kyk na ander woorde in die formule van toekomstige volmaakte eenvoudige tyd.

Die toekomstige perfekte eenvoudige tydformule kan in drie tipes verdeel word.

Tipevoorbeeld
Onderwerp + sal/sal + + vorige deelwoordvorm + Voorwerp+ Puntteken hêVoorbeeld 21 – Sy sal nie haar gunstelingprentjie voor die laaste dag van haar prentuitstalling verkoop het nie.
Onderwerp + sal/sal + nie + hê + verlede deelwoordvorm + Voorwerp+ PuntpuntVoorbeeld 22 – Sy sal nie haar gunsteling prent verkoop het voor die laaste dag van haar prentuitstalling nie.
Sal/Sal + Onderwerp + hê + verlede deelwoordvorm van werkwoord + voorwerp + VraagtekenVoorbeeld 23 – Sal sy haar gunsteling prent verkoop het voor die laaste dag van haar prentuitstalling?
Toekomstige perfekte eenvoudige gespanne formule

Verduideliking -

Hier is die Future volmaakte enkeltydsin omraam deur die derde formule te gebruik waar die klousule 'voor die laaste dag van haar prentuitstalling' die tydsbeperking van die aktiwiteit 'prentverkoop' aandui.

Afsluiting -

Ons moet daarop let dat 'spesifikasie van tyd' in die toekoms verpligtend is terwyl 'Future Perfect Simple Tense' gebruik word.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings