Francium-elektronkonfigurasie: 7 feite wat u moet weet!


Francium is die groep 1 alkalimetaal in die periodieke tabel met 'n molêre massa van 223 u. Kom ons bestudeer die elektroniese konfigurasie van francium in detail.

Vr is 'n uiters radio-aktiewe alkalimetaal en sy een isotoop het slegs 22 minute halfleeftyd. Dit neem 'n liggaamsgesentreerde kubieke rooster in sy kristalvorm aan en die eerste ionisasie-energie van Fr is baie laag omdat dit stabiliteit verkry na die verwydering van een elektron. Alhoewel dit 'n metaal is, is sy smeltpunt baie laag.

Dit kan gesintetiseer word deur die kernsplyting van die Au met 'n hoë hoeveelheid energie. Nou in hierdie artikel moet ons die elektroniese konfigurasie van Fr bespreek, tesame met die orbitaaldiagram, elektroniese notasie, grond- en opgewekte-toestand elektroniese konfigurasie met behoorlike verduideliking.

1. Hoe om die Francium-elektronkonfigurasie te skryf

Fr is die groep 1 en 7de periode element so dit het 87 elektrone en daardie elektrone moet behoorlik in die elektroniese konfigurasie gerangskik word deur die volgende stappe,

 • Stap 1- Eerstens, skryf ons die dopnommer volgens die beginsel kwantumgetal in toenemende volgorde van hulle om Aufbau se beginsel te gehoorsaam wat die fundamentele stap van elektroniese konfigurasie is.
 • As gevolg van meer as 86 elektrone, is gevind dat Fr 7 elektroniese skulpe het.
 • Stap 2- Daarna moet ons die subdop of orbitaal vir elke beginsel kwantumgetal inkorporeer.
 • s, p, d en f al vier orbitale kan 'n totaal van 87 elektrone vir Fr.
 • Stap 3- ons plaas die onderskeie aantal elektrone in elke dop of orbitaal volgens Hund se reël.
 • Stap 4- Vul nou die ekstra elektrone in elke onderskeie dop volgens Pauling se uitsluitingsbeginsel.

2. Francium elektronkonfigurasiediagram

Fr het 87 elektrone en al die elektrone moet in die onderskeie elektroniese dop geplaas word volgens die bogenoemde drie beginsels,

 • Eerstens sal 1s deur twee elektrone gevul word aangesien dit laer energie het en dit een orbitaal het, en elke orbitaal bestaan ​​uit maksimum twee elektrone met teenoorgestelde spin.
 • Na 1s sal 2s orbitaal gevul word deur twee elektrone volgens energievolgorde
 • Na 2s sal die 2p-orbitaal volgens energie-orde gevul word en dit het drie orbitale sodat dit 'n maksimum van ses elektrone kan ophoop.
 • Na 2p word die 3s-orbitaal gevul met twee elektrone volgens hoër energie as die vorige een.
 • Na 3s sal die 3p-orbitaal met ses elektrone gevul word aangesien dit drie orbitale en meer energie het.
 • Na 3p sal die 4s-orbitaal met twee elektrone gevul word aangesien dit hoër energie het vir 'n hoër beginselkwantumgetal.
 • Na 4s sal die 3d orbitaal gevul wees as gevolg van effektiewe kernlading en afskermingseffek dit het hoër energie as 4s en die d orbitaal het vyf subskulpe sodat dit 'n maksimum van tien elektrone kan ophoop.
 • Na 3d sal die 4p-orbitaal met ses elektrone gevul word.
 • Na 4p word die 5s-orbitaal gevul met twee elektrone volgens energie.
 • Na 5s word die 4d ​​orbitaal gevul met 'n maksimum van tien elektrone aangesien dit meer energie as 5s het.
 • Na 4d word die 5p-orbitaal gevul deur die ses elektrone.
 • Na 5p word die 6s-orbitaal gevul met twee elektrone.
 • Na 6s sal 4f-orbitaal met 'n maksimum van 14 elektrone gevul word aangesien f orbitaal sewe subskulpe bevat en as gevolg van swak siftingseffek het dit meer energie as eersgenoemde.
 • Na 4f sal die 5d-orbitaal met 10 elektrone gevul word.
 • Na 5d sal 6p orbitaal deur die ses elektrone gevul word.
 • En laastens sal 7s orbitaal met een elektron gevul word volgens die beskikbaarheid van die elektron van Fr in die valensieskil.
 • Dus, al die 87 elektrone wat in die diagram ingevul sal word, sal wees –
Francium Elektroniese diagram

3. Francium elektronkonfigurasie notasie

Die elektroniese konfigurasienotasie van Francium word gesimboliseer as –

[Rn] 7s1,

Hierdie notasie bevat 87 elektrone waar Rn 86 elektrone het, so hier gebruik ons ​​edelgaskonfigurasie en die oorblywende ekstra 1 elektron. Ons gebruik die volgende orbitaal wat 7s is, waar 7 die hoofkwantumgetal is en s die orbitaal is.

4. Francium onverkorte elektronkonfigurasie

Die onverkorte elektroniese konfigurasie van Francium is,

1s22s22p63s23p63d104s24p64d10 4f14 5s25p65d106s26p67s1

Die Francium onverkorte elektronkonfigurasie bestaan ​​uit 'n totaal van 87 elektrone wat soos volg gevul word -

 • Twee elektrone is teenwoordig in 1s orbitaal.
 • Twee elektrone in 2s orbitaal.
 • Ses elektrone in 2p orbitaal.
 • Twee elektrone in 3s orbitaal.
 • ses elektrone in 3p orbitaal.
 • Tien elektrone in 3d-orbitaal.
 • Twee elektrone in 4s orbitaal.
 • Ses elektrone in 4p orbitaal.
 • Tien elektrone in 4d-orbitaal.
 • Veertien elektrone in 4f-orbitaal.
 • Twee elektrone in 5s orbitaal.
 • Ses elektrone in 5p orbitaal.
 • Tien elektrone in 5d-orbitaal.
 • Twee elektrone in 6s orbitaal.
 • Ses elektrone in 6p orbitaal.
 • Een elektron in 7s orbitaal.

5. Grondtoestand Francium elektronkonfigurasie

Fr grondtoestand elektroniese konfigurasie is, 1s22s22p63s23p63d104s24p64d10 4f14 5s25p65d106s26p67s1.Wat ook sy onverkorte vorm is waar al die 87 elektrone gepas in behoorlike orbitaal geplaas word volgens onderskeie energie-orde.

Francium Grondstaat
Elektroniese konfigurasie

6. Opgewekte toestand van Francium elektronkonfigurasie

Fr opgewonde toestand elektroniese konfigurasie sal wees, 1s22s22p63s23p63d104s24p64d10 4f14 5s25p65d106s26p57s2. Hier het een elektron van die 6p-orbitaal na die hoër-energie-orbitaal 7s verskuif, en 7s word gevul deur energie te verskaf. Die promosie-energie tussen 6p en 7s is laag as gevolg van die relativistiese effek.

Francium Opgewonde Staat
Elektroniese konfigurasie

7. Grondtoestand Francium-baandiagram

Die Francium grondtoestand orbitaaldiagram is die teenwoordigheid van 87 elektrone per dop rondom die kern volgens kwantumgetal en dit benodig 7 skulpe om daardie 87 elektrone te rangskik en hulle is,

 • K -dop = wat twee elektrone bevat (1s1)
 • L-dop = bevat 8 elektrone (2s22p6)
 • M-dop = wat 18 elektrone (3s23p63d10)
 • N-dop = wat 32 elektrone (4s24p64d104f14)
 • O-dop = wat 18 elektrone (5s25p65d10)
 • P-dop = wat 8 elektrone (6s26p6)
 • Q-dop = wat oorblywende 1 elektron (7s1)
 • Die wentelbaandiagram van Francium sal wees-
Francium Orbitale Diagram

Gevolgtrekking

Francium is die 7s periode element, so dit toon hoër radioaktiwiteit en om hierdie rede kan dit nie in so 'n chemiese reaksie gebruik word nie. Maar dit kan halied en perchloraatagtige onderkongenere vorm. Dit kan in spektroskopie gebruik word om die koppelingskonstante van 'n proton te bepaal.

Lees meer oor Cesium (Cs) Electron Configuration.

Biswarup Chandra Dey

Hi......Ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie van die Sentrale Universiteit van Punjab voltooi. My spesialiteitsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memoriseer nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings