Miersuur eienskappe (25 feite wat jy moet weet)

Miersuur naam is geneem van die Latynse woord Formica wat "mier" beteken. Dit kan geskryf word as HOOCH. Kom ons bespreek 'n paar belangrike feite oor mieresuur in hierdie artikel.

Miersuur is sterker as ander sure. Dit is oplosbaar in water. In dampfase vorm dit sikliese dimeer wat deur waterstofbinding verbind word. 'n Mier is 'n natuurlike bron van mieresuur.

In die industrie word metanol gebruik vir die vervaardiging van mieresuur. Kom ons gaan deur verskeie eienskappe van mieresuur soos IUPAC-naam, Chemiese formule, CAS-nommer en meer sulke parameters in die volgende hoofartikel.

Miersuur IUPAC naam

 IUPAC se naam van mieresuur is Metanoësuur. Dit staan ​​ook bekend as formielsuur. Aangesien 'n enkele koolstofatoom teenwoordig is, word dit sistematies metanoësuur genoem.

Miersuur chemiese formule

Die mieresuur chemiese formule is HCOOH. Soos in die formule geskryf, bevat dit 'n enkele karboksielgroep.

Miersuur CAS-nommer

CAS-getal van mieresuur word as 64-18-6 voorspel.

Miersuur Chem Spider ID

ChemSpider ID vir mieresuur is 109712.

Miersuur chemiese klassifikasie

 • Miersuur bevat 'n karboksielgroep (-COOH), wat onder die karboksielsuurgroep kom.
 • Miersuur chemiese klassifikasie word gedoen na gelang van die struktuur van 'n verbinding.
 • Die struktuur van mieresuur word hieronder gegee.
Struktuur van mieresuur

Miersuur molêre massa

Die molêre massa van Miersuur word voorspel as 46.03g/mol. 

Molêre massa = C (12.0107) +2*H (2*1.00784) +2*O (2*15.999) = 46.09 g/mol

Miersuur kleur

Miersuur word waargeneem as 'n kleurlose rokende vloeistof.

Miersuur viskositeit

Miersuur toon verskillende waardes van viskositeit by verskillende temperature. Dit sal hieronder duidelik wees.

temperatuurviskositeit
100C2.2469
200C1.7844
400C1.2190
1000C0.5492
Variasie in viskositeit met temperatuur

Miersuur molêre digtheid

Molêre digtheid in 95% (W/W) mieresuur is 1.22g/ml by 250C. Dit dui aan die gewig van 1 ml mieresuur is 1.22 gram by 250C.

Miersuur smeltpunt

Die smeltpunt van mieresuur is 8.40C.

Miersuur kookpunt

Die kookpunt van mieresuur is 100.80C

Miersuur toestand by kamertemperatuur

Miersuur word by kamertemperatuur in vloeistof aangetref.

Miersuur kovalente binding

Miersuur bevat koolstofatoom, wat alle kovalente bindings vorm. In mieresuur is enkelbinding tussen koolstof- en waterstofatome teenwoordig, tussen koolstof en suurstof is dubbelbinding teenwoordig, en in die koolstof- en hidroksielgroep is 'n enkelbinding teenwoordig. 

Miersuur elektronkonfigurasies

'n Elektron is rondom die kern in 'n orbitaal gerangskik, dit word elektronkonfigurasie genoem. Daar is vier tipes orbitale s,p,d en f. Kom ons kyk na die elektroniese konfigurasie van mieresuur.

Die elektronkonfigurasie van die koolstof-, waterstof- en suurstofatome in mieresuur is hieronder.

 • Koolstof - 1 s2 2s2 2p2
 • Waterstof - 1 s2
 • Suurstof - 1 s2 2s2 2p  

Die mieresuur-oksidasietoestand 

Die oksidasietoestand in die geval van mieresuur word waargeneem as +2. 

Miersuur suur/alkalies

Soos die naam aandui, is mieresuur suur. Die suurwaarde (pKa) van mieresuur is 3.75. Maar dit is 'n swak suur wat gedeeltelik dissosieer in 'n waterige oplossing.

Is mieresuur reukloos?

Miersuur toon 'n skerp, deurdringende reuk.

Is mieresuur paramagneties? 

Die teenwoordigheid van ongepaarde elektrone dui op paramagnetiese eienskappe, terwyl gepaarde elektrone aandui diamagnetisme. Kom ons voorspel mieresuur is paramagneties of diamagneties.

Miersuur toon 'n diamagnetiese eienskap. Miersuur bevat 18 elektrone in die valensiedop. 

Valenselektron = 4 (C) + 1*2 (H) +6*2 (O)= 18 elektron

Miersuur hidreer 

Miersuur reageer met water om trihidraat HC(OH) te gee3), wat suur is.

Miersuur kristalstruktuur 

Die kristalstruktuur van mieresuur word as ortorombies voorspel. Die enkel-kristal X-straaldiffraksie tegniek bepaal die kristalstruktuur van mieresuur. 

Miersuur polariteit en geleidingsvermoë

 • Die polariteit van mieresuur is 6.0. 
 • Miersuur is polêr aangesien suurstof aan die een kant 'n negatiewe lading het en aan die ander kant het koolstof 'n positiewe lading.
 • In water dissosieer mieresuur in twee ione, een is H+ en die ander is COOH-. Hierdie ione gelei elektrisiteit.
 • Miersuur is swak suur so 'n klein hoeveelheid ione word gevorm.
 • Die onderstaande struktuur toon die polariteit van mieresuur.
struktuur van mieresuur saai polariteit

                                           

Miersuurreaksie met suur

Wanneer dit met gekonsentreerde swaelsuur (H2SO4), gee mieresuur die produk van water en koolstofmonoksied. Hierdie reaksie word 'n Dehidrasiereaksie genoem.

HCO2H ⟶ H2O+CO

Miersuurreaksie met basis

Ammoniak is 'n swak basis. Wanneer mieresuur met ammoniak reageer, gee dit ammoniumformiaat, 'n sout. Hier vind 'n uitruiling van waterstofione van suur na basis plaas. 

 • HCOOH ⟶ HCOO- + H+
 • NH3 + H ⟶ NH4+
 • HCOOH + NH3 ⟶ HCOONH4

Miersuurreaksie met oksied

Mieresuur verminder Ag2O tot metaalsilwer. Miersuur verminder Fehling-oplossing tot koperoksied, 'n rooi kleur neerslag.

 • HCOOH + Ag2O ⟶ 2Ag +Co2 +H2O
 • HCOOH + 2CuO ⟶ Cu2O + H2O + Co2

Miersuurreaksie met metaal

Miersuur reageer met metaal soos natrium om natriumformiaat, 'n sout, te gee. In hierdie reaksie het waterstofgas ontwikkel. Miersuur ondergaan ontbinding op die oppervlak van 'n oorgangsmetaal soos Ag, Cu, Pd, Pt en Rh. Dit lei tot dehidrogenering.

 • 2HCOOH + 2Na ⟶ HCOONa + H2
 • HCOOH ⟶ Co2 + H2

Gevolgtrekking

Miersuur het antibakteriese eienskappe, word dus in die landboubedryf gebruik. Aangesien dit voorkom dat gewasse deur plae aangeval word, word dit as 'n plaagdoder gebruik. Dit word gebruik in die leer- en rubbervervaardigingsproses.  

Lees meer volgende eiendomme

Aluminiumhidriede
Aluminium Chemiese Eienskappe
Magnesiumhidried (MgH2)
Fosfortrijodied (PI3)
Boor Chemiese
Stikstofdioksied (NO2)
Fosfortrichloried (PCl3)
Swaeltrioksied (SO3)
Koolstoftetrafluoried (CF4)
Propaansuur (CH3CH2COOH)
Bariumhidroksied(Ba(OH)2)
Silikon Chemiese Eienskappe

Scroll na bo