Formaldehied Lewis-struktuur: Tekening en gedetailleerde verduidelikings


Formaldehied Lewis-struktuur kan 'n goeie bespreking wees om kennis te verskaf oor die tekenproses van Lewis-struktuur van die verbindings. Hierdie artikel sal beskryf word met gedetailleerde motivering van die struktuur.

Formaldehied is 'n organiese verbinding wat slegs koolstof-, suurstof- en waterstofmolekules bevat. Die chemiese formule van formaldehied is HCHO (CH2O). Die Lewis-struktuur van die verbinding is slegs verantwoordelik vir die identifisering van die deelname van elektrone in die maak van die molekulêre struktuur.

Fenolformaldehied is 'n voorbeeld van verbinding, wat die chemiese eienskappe van formaldehied toon. Daarom beskrywing van die Lewis-puntstruktuur van daardie verbinding sal ook relevant wees om 'n beter idee oor formaldehied te kry.

Die Lewisstrukture word geteken en word hieronder beskryf:

Formaldehied Lewis-struktuur

Teken die Lewis-kolstruktuur van Formaldehied is belangrike faktore om die interne reëlings van die verkiesings in die verbindings voor te stel. Aangesien daar drie verskillende atome is wat deelneem om formaldehied te maak, die Lewisstruktuur van die verbinding is nogal 'n interessante een in chemie.

Die Lewis-puntstruktuur van formaldehied verteenwoordig die totale aantal valans verkiesing teenwoordig in die maatskappy. Nadat die valanselektrone op die regte plekke geplaas is en beskryf is, is die deling van die elektrone met mekaar die hoofdoel van hierdie afdeling om te illustreer.

Stappe van teken

Aanvanklik is dit belangrik om die aantal deelnemende elemente te identifiseer in die vorming van hierdie verbinding. Daar is een koolstof-, twee waterstof- en een suurstofatome wat deelneem aan die vorming van formaldehied.

Die totale aantal valanselektrone in koolstofatoom is vier, in suurstof is ses en in waterstofatoom is een. Aangesien twee waterstofatome in formaldehied teenwoordig is, is die totale aantal waterstof 2*1 = 2.

Daarom, die totale aantal valanselektrone teenwoordig in formaldehied is (4+6+2) = 12. Die kolletjies in die prentjie verteenwoordig die elektrone in die verbinding.

Nou is dit belangrik om die atoom te identifiseer wat die middelste posisie in die verbinding sal inneem. Normaalweg word die minste elektronegatiewe atoom in die middel van Lewis-diagram geplaas. Waterstof besit nie twee elektrone nie, wat die minste hoeveelheid elektron in atoom moet wees vir die sentrale posisie in Lewis-diagram, daarom is dit duidelik dat waterstof nie die sentrale posisie kan inneem nie.

Aan die ander kant, die hoeveelhede elektronegatiwiteit van suurstof en koolstofatome is onderskeidelik 3.44 en 2.55. Aangesien koolstof die minste elektronegatiewe atoom in die groep van die atome in formaldehied is, neem dit die sentrale posisie in.

Die laaste stap van die Lewis-struktuur te teken van die verbinding is om die atome met bindings te verbind. Nou hang die bindingstipes af van die aantal elektrone wat deur die elemente gedeel word. Aangesien twee waterstofatome en koolstof twee enkele elektrone deel dus; koolstof maak twee enkelbindings met twee verskillende waterstofatome.

formaldehied Lewis struktuur
Formaldehied Lewis struktuur van Wikipedia

Die drang van elektron in suurstof is twee en nadat twee valanselektrone gedeel is, is daar twee oorblywende valanselektrone teenwoordig in koolstof. Daardie paar elektrone word gedeel met die suurstofelektronpaar. Hulle deel twee paar elektrone en kratte dubbelkovalente bindings.

Lewis-struktuur van formaldehied hou twee alleenpare sowel as twee enkelkovalente bindings en een dubbelkovalente binding. Dit sal betekenisvol wees om die formele ladings van die individuele atome in formaldehied te identifiseer vir 'n beter idee. Die formele ladings van elke element is nul.

Lewis-puntstruktuur van fenolformaldehied

Die chemiese reaksie tussen fenol en formaldehied gee die produk as polimeerhars, wat fenolformaldehiedhars of fenolformaldehiedpolimeer genoem word.

Die hoofdoel van hierdie studie is om te fokus op die Lewisstruktuur van die verbinding. Aangesien die verbinding dus 'n benseenring het, word die struktuur redelik ingewikkeld.

Soos die beskrywing van Lewisstruktuur is hierbo gegee. Nou is dit nodig om die te verstaan Lewisstruktuur van fenol. Fenol bevat 'n benseenring met 'n alkoholiese groep in sy eerste koolstof in plaas van enkelwaterstof.

Die totale aantal valanselektrone in fenol is (6*4) + (6*1) + 2 = 32 aangesien hier ses koolstofatome, ses waterstofatome en een suurstof in elektrondeelproses plaasvind.

Struktuur van fenol uit Wikipedia

Die bindings tussen die koolstofstowwe is dubbelbindings. Al die bindings word as kovalente bindings beskou. In fenol kan die dubbelbindings tussen koolstofatome egter gevind word aangesien hulle twee elektrone met mekaar deel. Die binding van koolstof met die suurstof van alkoholiese groep is hier enkelvoudig aangesien suurstof 'n ander elektron met waterstof deel en twee alleenpare hou.

Hierdie fenol en formaldehied reageer met mekaar in die teenwoordigheid van suur of basis en gee fenol formaldehied hars uit.

Kwelvrae (FAQs)

Vraag 1: Wat is die eenvoudigste aldehiedverbinding in chemie?

Antwoord: Formaldehied is die eenvoudigste aldehied in chemie. Wanneer die koolstof in aldehiedgroep slegs een waterstofatoom bevat in plaas van enige komplekse verbinding, word dit Formaldehied genoem.

Vraag 2: Wat sê die Lewis-struktuur van formaldehied oor die verbinding?

Beantwoord die Lewisstruktuur van formaldehied dui bloot die molekulêre rangskikking of elektroniese aandeel in formaldehied aan.

Vraag 3: Word formaldehied in die menslike liggaam aangetref?

Antwoord: Elke mens produseer elke dag 1.5 ons formaldehied deur metabolisme proses.

Vraag 4: Wat is die produk van die reaksie tussen fenol en formaldehied?

Antwoord: Fenolformaldehiedhars word gevorm na reaksie tussen fenol en formaldehied. Andersins, in die teenwoordigheid van suur of basis, gee die reaksie Orto- of Para-bensielalkoholverbindings uit.

Vraag 5: Is formaldehied giftig? Hoe beïnvloed dit die menslike liggaam?

Antwoord: Formaldehied is giftig vir mense. Dit kan irritasie in oë, neus of enige sensitiewe area van die menslike liggaam veroorsaak as dit direk in aanraking kom. Dit kan DNA intern in die liggaam beskadig.

Sarnali Mukherjee

Hi.....ek is Sarnali Mukherjee, 'n gegradueerde van die Universiteit van Calcutta. Ek hou daarvan om te onderrig en kennis oor chemie te deel. Ek het sedert 'n jaar gelede geleidelik belangstelling in artikelskryf gekry. Ek sal graag in die toekoms meer kennis oor my onderwerp wil opdoen. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sarnali-mukherjee-921b59231

Onlangse plasings