Fluoorelektronkonfigurasie: 7 feite wat u moet weet!

Daar word gevind dat fluorelektronkonfigurasie die rangskikking van elektrone in die atoomorbitale van fluor aandui. Kom ons vind die elektronkonfigurasie van Fluoor hieronder:

Daar word gevind dat fluor die meeste is elektronegatiewe element in die periodieke tabel. Dit behoort aan groep 17 en periode 2. Die atoomgetal van 'n Fluoor-atoom is 9. Die elektroniese rangskikking in dop word gemaak volgens die atoomnommer. Die skulpe is die verteenwoordigers van verskillende energievlakke.

Daar is 'n paar spesifieke reëls wat Aufbau-beginsel is, Pauli se uitbreidingsreël en Hund se reël wat gevolg word om die elektronkonfigurasie van die atome voor te stel. In die geval van Fluoor sal die volgende reël en die diagram van die atoomorbitaal deurgaans in hierdie artikel bespreek word.

Hoe om fluorelektronkonfigurasie te skryf?

In ooreenstemming met die Aufbau-beginsel is die stap-vir-stap proses om elektronkonfigurasie te skryf soos volg:

 • Stap 1: Skulpnommers word in die eerste stap geskryf.
 • Daar is geïdentifiseer dat een fluoratoom 3 elektrone dop het.
 • Die skryfvolgorde van dopnommers sal 1, 2 en 3 wees.
 • Stap 2: In die tweede stap word die orbitale na dopnommers geskryf.
 • Fluooratoom het slegs s- en p-orbitale. Volgens Aufbau beginsel, die manier om orbitale te skryf is 1s, 2s, 2p, 3s, 3p ensovoorts.
 • Stap 3: Volgende moet ons onderskrif met die orbitale naam plaas.
 • Onderskrifte sal verwys na die aantal elektrone in elke orbitaal.
 • In eerste orbitaal wat 1s is, is 2 elektrone teenwoordig in fluooratoom
 • In 2s-orbitaal is 2 elektrone in die atoom teenwoordig.
 • In die volgende orbitaal 2p is 5 elektrone teenwoordig in Fluooratoom
 • Stap 5: Die skryf van die naam van Edelgas is finale stap.
 • Uiteindelik moet die onderskeie edelgas voor die hele elektronkonfigurasie geplaas word
 • Die skryfwerk as Fluoor voltooi deur te skryf [Hy] vir Helium.

Fluoorelektronkonfigurasiediagram

Elektronkonfigurasiediagram van Fluoor impliseer die feit dat twee 's'-orbitale van die atoom gevul is met 'n maksimum kapasiteit van 2 elektrone, maar die p-orbitaal is nie gevul met volledige 6 elektrone nie, dit het slegs 5 elektrone.

Die diagram is soos volg:  

fluoorelektronkonfigurasie
Fluoorelektronkonfigurasiediagram

Fluoorelektronkonfigurasienotasie

Die notasie van Fluoor se elektronkonfigurasie word gevind as

[Hy] 1s2 2s2 2p5  

In die elektronkonfigurasie van Fluoor word die notasie van elektronskulpe gebruik deur algemene getalle soos 1, 2 en 3 ensovoorts. Die orbitale word met alfabette s en p aangedui. Die aantal elektrone wat 9 is, word as onderskrifte in die orbitale verdeel.

fluoorelektronkonfigurasie
Elektronkonfigurasienotasie van Fluoor

Fluoor onverkorte elektronkonfigurasie

Onverkorte elektronkonfigurasie is Fluoor is 1s2 2s2 2p5 wat daarop dui

 • In 1s orbitaal is daar 2 elektrone
 • In 2s orbitaal is daar 2 elektrone
 • In 2p orbitaal is daar net 5 elektrone
Fluoor orbitale

Grondtoestand Fluoorelektronkonfigurasie

Die grondtoestand elektronkonfigurasies van Fluoor is [Hy] 1s2 2s2 2p5.

Opgewekte toestand van Fluoor-elektronkonfigurasie

In opgewonde toestand die elektronkonfigurasie van Fluoor word gevind as [Hy] 1s2 2s2 2p4 3s1. In opgewekte toestand spring die laaste elektron van die 2p-orbitaal na die volgende orbitale wat 3s is.

Grondtoestand Fluoor-orbitaaldiagram

In die orbitaaldiagram van Fluoor kan gesien word dat s orbitaal gevul is met twee elektrone, een is kloksgewys spin en 'n ander in anti-kloksgewys spin. In die p-orbitaal word twee gepaarde elektron en een ongepaarde elektron opgemerk om die diagram te voltooi.

Die diagram word hieronder gegee:

fluoorelektronkonfigurasie
Grondtoestand orbitaaldiagram van Fluooratoom

Gevolgtrekking

Hierdie artikel het die aandag aansienlik gevestig op onvolledige elektronkonfigurasie van fluoratoom waar een ongepaarde elektrone eensaam bly, wen die p-orbitaal. Aufbau-beginsel is gebruik om die elektronrangskikking regdeur die s- en p-orbitale aan te dui deur die atoomgetal van Fluoor aan te dui.

Lees meer oor die volgende konfigurasies:

Mercury Electronic
Plutonium elektron
Americium-elektron
Neptunium elektron
Meitnerium-elektron
Strontium elektron
Kadmium-elektron
Bismut-elektron
Kalifornium-elektron
Samarium elektron
Mendelevium-elektron
Uraanelektron
Molibdeen-elektron
Kobalt elektron
Loodelektron
Stikstof-elektron
Suurstof-elektron
Seaborgium-elektron
Tellurium-elektron
Berillium-elektron
Jodium Elektron
Thulium-elektron
Berkelium-elektron
Indium elektron
Tallium-elektron
Europium-elektron
Praseodymium-elektron
Einsteinium-elektron
Helium elektron
Nikkel elektron
Nobelium-elektron
Sirkonium elektron
Hassium-elektron
Astatine-elektron
Bismut-elektron
Gadolinium-elektron
Titaan-elektron
Hafnium-elektron
Holmium elektron
Iridium-elektron
Dysprosium elektron
Kalsium elektron
Sink elektron
Curium elektron
Tin Elektron
Selenium elektron

Scroll na bo