Vloei vs druk: hoekom, wanneer, gedetailleerde feite


In hierdie artikel gaan ons die onderwerp van Flow vs Pressure ondersoek met 'n fokus op hoe dit in die verskillende velde gewerk word en hul toepassings in die verskillende industriële gebiede.

 FlowDruk
  DefinisieVloei kan beskryf word as die meting vir enige toestel dat lug op enige tydstip vanaf daardie toestel vrygestel word wat in terme van volume gegee word.  Druk kan beskryf word as die meting vir enige toestel wat op enige tydstip wat vir 'n area gegee word die krag toegepas word om die werkverrigting van die kompressor te bepaal wat in staat is om te presteer in 'n onderskeidende gedeelte van die werk.
eenheidDie eenheid van die Flow is kubieke voet per minuut (cfm).kubieke meter per sekonde (cms), gallon per sekonde (gps), gallon per minuut (gpm).In SI-stelsel word die druk gemeet, die eenhede is Newton per vierkante meter, Newton per vierkante millimeter, Meganewton per vierkante meter, kilo Newton per vierkante meter. Maar soms meet vyand hoe groter hoe groter druk of staaf gebruik word. Die ander eenheid waaraan ook gewoond is meet die druk is Pascal.
AansoekDie toepassing van die meting van vloei in die verskillende waterbronne soos die beheer van die waterhulpbronstelsel, ontwerp en vele ander.Die toepassing van die druk is verhoed dat sink die basis van die konstruksie van die gebou of damme en vele ander.
Dimensie     Die dimensie van die vloei vir vloeistof is, M0L3T-1.Die afmeting van die druk is, ML-1T-2.
Afwyking van ander hoeveelhedeQ =vAp =V/A
TipesDie tipes vloei is
1.Laminêre vloei
2.Onstuimige vloei
Laminêre vloei weer in drie kategorieë verdeel, 1. Eenrigting laminêre vloei
2. Pulserende laminêre vloei 3. Ossillerend laminêre vloei  Die tipes van druk is,
1.Atmosferiese druk
2.Absolute druk
3.Metdruk
vloei vs druk
Flow
Beeldkrediet – Snaakse bok
vloei vs druk
Druk
Beeldkrediet – Wikipedia

Vloei vs druk grafiek:

Die verband tussen die vloei en die druk is direk eweredig.

Vloei:

Die betekenis van die vloei is wanneer 'n vloeibare stof deurgaan in 'n beweging op 'n spesifieke tyd by die gegewe deursnee-area van die sisteem.

Die vloeitempo kan gedefinieer word as die massa van die vloeistof wat per eenheidsoppervlakte vloei teen 'n standaard temperatuur en druk.

In 'n oop sisteem word deur die proses die massa van die vloeibare stof een area na 'n ander area in 'n vasgestelde tyd teen 'n standaarddruk beweeg.

Druk grafiek:

Die drukgrafiek lyk eintlik soos 'n hiperbool.

Om eers 'n drukgrafiek te teken, moet ons die drukveranderlike horisontaal saam met die x-as teken. Daarna beteken vertikaal saam met die y-as dat ons die volume-veranderlike plot. Dan moet die waarde van die druk wat ons uit die eksperimente kry, in die grafiek gewys word.

Druk grafiek
Druk grafiek,
Image krediet - Wikimedia Commons

Vloei vs druk formule:

Hier sal ons die onderwerp oor vloei vs. druk formule bespreek.

Vloeitempo-vergelyking:

Die formule van die vloeitempo is, Volumetriese vloeitempo = vloeisnelheid van die vloeistof * deursnit area

Wiskundig kan dit uitgedruk word as,

Q = vA

waar,

Q= Volumetriese vloei tempo van die vloeistof

V = Snelheid van die vloeistof

A = Dwarssnitoppervlakte

Vanuit die bogenoemde vergelyking kan ons maklik verband hou met die verband is die volumetriese vloeitempo is direk eweredig aan die snelheid en die dwarssnitoppervlak. Die eenheid van die vloeitempo is kubieke meter per sekonde.

Lees meer oor Massavloeitempo: die belangrike verhoudings en algemene vrae

Druk:

Druk kan beskryf word as die netto krag wat loodreg toegepas word in 'n spesifieke gegewe area op 'n standaard tyd.

Drukvergelyking:

Die formule van die druk kan geskryf word as, Druk = Krag / Dwarssnitoppervlakte

Wiskundig kan dit uitgedruk word as,

waar,

P=V/A

P = Druk

F= Netto krag

A = Dwarssnitoppervlakte Die eenheid van die druk is Pascal.

Lees meer oor Meterdruk: sy belangrike eienskappe met 30 algemene vrae

Vloeitempo en drukverwantskap:

Vloei:

Die verband tussen die vloei en die druk is direk eweredig. As die druk by 'n standaardtemperatuur toeneem, neem die vloei ook toe en as die druk afneem, neem die vloei ook af.

Drukverhouding:

Slegs vir 'n ideale gas wat vaste massa en standaard temperatuur het, is slegs die drukverwantskap van toepassing. Hierdie onderwerp kan maklik beskryf word uit die Boyle se wet. Hierdie wet is gestig deur Robert Boyle in 1662.

Boyle se wet: Die Boyle se wet bepaal dat in 'n vaste massa vir 'n ideale gas die absolute druk omgekeerd eweredig is aan die ideale gasvolume.

Wiskundig kan dit uitgedruk word as,

ρ ∝ 1/v

pv = Konstante … vgl (1)

Waar, p = Druk

v = Volume

Die meer effektiewe vorm van die vergelyking (1) is,

p1v1 = bl2v2 = bl3v3 = ………..= Konstant

Die agtervoegsels wat in die formule hierbo gebruik word, word die verskillende toestande aangedui.

Vloei vs druk sneller:

Die term sneller word gekoppel aan die ander fisiese hoeveelhede, dit is onderskeidelik beweging, druk, impedansie, vloei en volume.Sneller beteken die sein wat die inspirasie gewys word.

Vloei sneller:

In die meganiese ventilasie vloei sneller is die een van die mees gewilde metode. Vloei-sneller werk hoofsaaklik in die vooroordeelvloei.

Vloei-sneller laat die pasiënt wat teenwoordig is in die meganiese ventilasie toe om vyandelike asemhaling te begin.

Druk sneller:

In die meganiese ventilasie is die vloeisneller ontwerp as die proses waar die lugwegdruk afneem, dus die druksneller verskyn. Die druksneller verhoog die asemhaling van die pasiënt.

In die meganiese ventilatorstelsel word die daling van die lugwegdruk met behulp van die inspiratoriese poging opgespoor.

Hidrouliese vloei vs druk:

Hidrouliese vloei:

In die pypstelsel die hidrouliese vloei een van die belangrike faktore. In die gebied van die ingenieurswese word die ingenieurs die hidrouliese vloei gebruik om die volumetriese vloed te bepaal en ook hoeveel krag benodig moet word om 'n vloeistof te pomp.

In 'n bepaalde tydperk vloei vloeibare stof in 'n spesifieke gegewe area, word Hidrouliese vloei genoem.

Hidrouliese vloei staan ​​ook bekend as vloeitempo. Die eenheid van die vloeitempo is kubieke meter per sekonde.

druk:

Druk kan uitgedruk word s atmosferiese druk.

Die druk wat beskikbaar is in die atmosfeer van die aarde se radius staan ​​bekend as atmosferiese druk.

Sentrifugale pompvloei vs druk:

Sentrifugale pomp vloei:

In 'n sentrifugale pomp kan daar hoofsaaklik drie tipes vloei teenwoordig wees. Die tipes vloei is: Vinnige vloei, aksiale vloei en gemengde vloei. Hierdie pomp staan ​​ook bekend as Turbinepomp.

Sentrifugale pomp kan gedefinieer word as die 'n meganiese toestel waardeur die vloeistof deur die waaier (aangedrewe motor) gaan. In die sentrifugale pomp word die vloeistof sy energie oorgedra na rotasie-energie deur die waaier.

druk:

In SI-eenheid is daar baie gedeeltelike eenhede teenwoordig om die druk uit te druk, hoofsaaklik Pascal word gebruik om die druk te meet. Pascal is verwant aan die ander gedeeltelike eenhede word hieronder gegee,

1 Pa = 1 N/ vierkante meter en

1 kPa = 1 KN/vierkante meter

Wanneer die loodregte krag op 'n spesifieke gegewe oppervlak toegepas word, word druk genoem.

Vloeitempo vs druk in pyp:

Vloei:

Vloei word gemeet deur die digitale vloeimeterinstrument. Die algemene tipe vloeimeter wat in die industriële gebied gebruik word, word hieronder gegee,

  • anemometer
  • Elektromagnetiese
  • Ultrasoniese
  • Vloeistof dinamiese
  • Massavloei meter
  • Positiewe verplasing vloei meter
  • Tipe obstruksie
  • Inferensieel

Druk in pyp:

In die pypstelsel vloei die vloeibare stof op 'n sekere tydperk deur die pyp. Om hierdie rede kan ons die eienskap van die fisiese liggame maklik herken. Hierdie fisiese eienskappe is digtheid en dinamies viskositeit. Hierdeur kan ons maklik die kinematiese viskositeit.

Wanneer die vloeistof in 'n sekere tydperk deur 'n pyp vloei teen 'n eenheidstyd, kom druk op hierdie manier voor, hierdie toestand word druk in die pyp genoem.

Ons sal eers besluit watter materiaal in die pyp vir die pypstelsel gebruik moet word. Dan kan ons skat hoeveel lengte (L) van die pyp ons in hierdie proses gaan gebruik uit die uitleg van die konstruksie. Van hier af kon ons maklik die grofheid van die pyp vind. In die pypstelsel word die vloeistof gepomp wat korrosie veroorsaak in die materiaal wat op die pyp voorkom. Nou in die hele proses verskyn drie parameters.

Die parameters onderskeidelik is kopverlies, drukval en massa vloeitempo. Van die faktor van druk in pyp kan die koste van die stelsel verminder en help om die proses op 'n perfekte manier te vloei. As enige twee parameters van daar af gegee word, kan ons die derde een so maklik vind.

1. As die kopverlies en drukval gegee word dan vind ons volumetriese vloeitempo of massa vloeitempo.

2. Nou as massavloeitempo en druk druppel gegee word, in hierdie geval kan ons maklik kopverlies bepaal.

3. En by die laaste geval massa vloeitempo en kopverlies gegee, dan kan drukval ook bepaal word.

Vloei vs drukval:

Nou sal ons oor die onderwerp van vloei vs. drukval bespreek.

Vloei:

'n Drukgradiënt is 'n baie belangrike faktor vir 'n vloeistof om te vloei. As die drukgradiënt hoog is na 'n sisteem dan is die vloei van 'n vloeistof ook hoog, en as die drukgradiënt laag is na 'n sisteem dan is die vloei van 'n vloeistof ook laag.

Vloei kan gedefinieer word as die, in 'n sekere tyd die hoeveelheid vloeistof is verby.

Drukval:

In pypstelsels is die drukval 'n baie belangrike faktor. Met hierdie drukvalfaktor kry die eksaminator van die ingenieursveld baie voordele. Hulle ontwerp die pypstelsel met hierdie drukval wat hulle help om die deursnee van die pyp, spesifikasies van die pyp, watter klep gebruik moet word en vele ander te bepaal.

Drukval kan afgelei word as die verskil tussen die totale druk met twee punte wat 'n vloeistof as 'n netwerk dra.

Drukval of kopverlies het 'n verband met die Fanning wrywing faktor f is,

Op 'n alternatiewe manier kan die drukval geskryf word as,

Vloei vs. druk verhouding:

In hierdie afdeling sal ons die onderwerp van Vloei vs. Drukverwantskap kortliks opsom. Vloei en druk is albei die sleutelfaktor vir die meting van saamgeperste lugstelsel, wat ons help om die grootte van die kompressor wat in die stelsel gebruik word en te verstaan. ook word die krag op die stelsel toegepas met die hoeveelheid vloeitempo en lugvolume.

Vloei:

Wanneer ongebalanseerde krag in 'n oop sisteem op 'n voorwerp toegepas word, word die beweging gegenereer, wat die vloei genoem word.

Drukverhouding:

Vir 'n bepaalde gegewe massa in 'n ideale gas is absolute druk direk eweredig aan die absolute temperatuur.

Indrani Banerjee

Hi..Ek is Indrani Banerjee. Ek het my baccalaureusgraad in meganiese ingenieurswese voltooi. Ek is 'n entoesiastiese mens en ek is 'n persoon wat positief is oor elke aspek van die lewe. Ek lees graag Boeke en luister na musiek. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/indrani-banerjee-2487b4214

Onlangse plasings