Fillet Weld: Wat, simbool, diagram, proses, masjien, sterkte en verskeie feite


Fillet Weld is 'n deurlopende sweislas wat gebruik word om twee metaalstukke wat 'n hoek maak, in die meeste gevalle 'n 90 grade hoek met mekaar te verbind.

Die Fillet-sweislasse kan driehoekige, konkawe, konvekse of plat vorm kry as gevolg van die invloed van die sweistegniek. Mees algemeen gebruikte sweistipe in vervaardigingsnywerhede wat 'n wye reeks (byna 70-80%) van lasse gedek het wat deur boogsweismetode voorberei is.

Nie-samesmeltingsprosesse soos soldering en soldering word ook vir filetsweislas gebruik.

Filletsweislasse word gesien as T-verbindings waar twee metaalstukke met mekaar verbind word wat 'n regte hoek maak en ook gesien as skootverbindings waar een stuk metaal die ander stuk metaal oorvleuel.

Wat is 'n Fillet Weld?

'n Fillet-sweislas verg minder randvoorbereiding en het 'n byna driehoekige deursnit.

Fillet Weld is baie koste-effektief sowel as 'n eenvoudige hegmetode, daarom een ​​van die mees gebruikte sweistipes in die vervaardigingsbedryf. Die verskillende boogsweisprosesse soos metaalboog, wolframboog, afgeskermde metaalboog, ens. word gebruik om 'n filetsweis te kry.

Fillette ;Beeldkrediet: Wikipedia

Fillet Weld voorbeeld

In die sweisbedryf word filetsweislas die meeste vir verskillende doeleindes gebruik.

Oor die algemeen verkies sweisers hoeksweislasse wanneer hulle flense aan pype wil koppel, dwarssnitte van infrastruktuur wil sweis en boute wil vervang, aangesien dit nie sterk genoeg is nie en 'n groot kans het om af te slyt.

Fillet Weld voeg

Fillet Weld Joint vind plaas wanneer twee metaaloppervlakke of ander vorms loodreg of teen 'n hoek aan mekaar verbind of gesweis word.

T-las, skootlas, hoeklas kom almal onder filletsweislas. Filletsweislasse kry die voorkoms van 'n driehoek, en afhangende van die sweiser se tegniek en verskillende parameters, kan hulle konkawe, plat of konvekse oppervlak hê.

Die simbole gee ook dimensies van die sweislas op verskillende maniere soos beenlengte, lengte van die sweislas, spasies tussen die sweislasse. Die sterkte van die sweislas word ook genoem deur 'n letter- en 'n syferkombinasie net soos E60 te gebruik.

Fillet Weld simbole

Die basiese simbool vir Fillet Weld is in die vorm van 'n driehoek wat bestaan ​​uit 'n verwysingslyn en 'n pyl en 'n stert.

Die driehoek lê óf onder óf bokant die verwysingslyn, die pylkop wys altyd na die sweisplek. Die stert is 'n opsionele element van die simbool wat die in formasies met betrekking tot die sweislas gee.

In ISO 2553 word 'n stelsel een aaneenlopende en een stippellyn wat parallel aan mekaar geplaas is, as verwysingslyn gebruik. As 'n simbool uit 'n enkele verwysingslyn met 'n driehoek bokant die lyn bestaan, dui dit aan dat die sweislas aan die teenoorgestelde kant van die pyl gaan wees.

As 'n las uit twee filette bestaan, word 'n pyl met twee driehoeke bo en onder die verwysingslyn vir aanduiding gebruik. Vir 'n deurlopende sweislas om die las, dan word 'n klein sirkel om die aansluitingspunt van die verwysingslyn geplaas en die pyl wat na die las wys.

Om die estetika van die sweislas te beskryf, is verskillende simbole daar. Vir 'n konkaafvormige sweislas word 'n eenvoudige kurwe wat weg wys van die skuinssy van die filetdriehoek en vir 'n konvekse sweislas 'n kromme na skuinssy gebruik vir voorstelling.

Fillet Weld Parts

Algemeen gebruikte voegontwerpe vir Fillet Welds is T-las, Skootlas en Hoeklas, in elk van die gewrigte is die twee oppervlaktes in 'n regte hoek met mekaar.

Die verskillende dele van 'n filetlas kan met behulp van 'n figuur hieronder verduidelik word:

Filet sweis
Verskillende dele van 'n Filet Joint; Beeldkrediet: Wikipedia

Die dele van 'n Fillet-sweislas kan in die bostaande figuur gesien word: Been, Wortel, Gesig, Toon en Keel. Die lengte (5) verteenwoordig die keeldikte, afstand tussen die middelpunt van die gesigoppervlak van die filet tot die wortel van die filetvoeg.

Keeldikte moet gelyk wees aan die dikte van die metaalstuk wat gesweis moet word. Deur keellengte te gebruik, kan ons die sterkte bereken wat deur 'n filetverbinding weerstaan ​​kan word.

Die beenlengte(1) verteenwoordig die twee kante van die driehoekige filet. Om die grootte van 'n sweislas te spesifiseer, word beenlengte van die filet gebruik. Gesig(3) gee die buitenste voorkoms van die sweislas, wortel(2) verteenwoordig die diepste penetrasiedeel.

Hoe om filletsweisgrootte te meet?

In 'n tegniese tekening kan die simbool vir Fillet uit sweisafmetings bestaan.

Ons kan die sweisgrootte verskillend definieer soos die lengte van die sweislas, grootte van die bene, die meting van die gaping tussen die sweislasse.

In 'n simbool word die grootte van die been in die linkerkant geplaas, vir 'n filetverbinding met ongelyke beengrootte moet ons beide die afmetings soos 1″ x 1.3″ noem. Aan die ander kant vir 'n sweislas met gelyke beengroottes, is enkele dimensie genoeg vir voorstelling.

In die regterkant van die filetdriehoek noem ons die lengte van die sweislas. In die geval van 'n dubbelfilet word die groottes afsonderlik vir beide kante van die voeg genoem. As die filetsweis nie aaneenlopend is nie, word die lengte en steek tussen die middelpunt van intermitterende filette regs van die simbool genoem.

Fillet Weld Grootte Formule

Berekening van minimum en maksimum Fillet sweisgrootte is nodig om die maksimum spanning wat op 'n sweislas inwerk, te verduur.

Ons verkies altyd 'n optimum waarde vir 'n sweislas, 'n akkurate berekening om 'n korrekte filletsweisgrootte te kry is nodig. As 'n ontwerper vir 'n sweisgrootte bo die optimum waarde gaan, voeg dit nie krag by die sweislas nie, maar 'n toename in sweismetaal, mankrag en koste word waargeneem.

Om die beenlengte van 'n filetsweis te bepaal, moet ons altyd onthou dat minimum beengrootte 3/4de van die plaatdikte moet wees en vir ongelyke plaatdikte oorweeg die dunner een.

Minimum filetsweisgrootte= 3/4de, t= filetdikte, met inagneming van beide kant-gesweisde filletlas met volle lengte-filetsweis. Vir slegs een kant moet Filet beenlengte verdubbel word.

Effektiewe lengte van filetsweis

Terreinaanpasbaarheid en gemak van vervaardiging is die voordele wat maak dat 'n filetlas die een laat vaar. Een lid oorvleuel die ander dus vereis minder akkuraatheid tydens passing.

Om die effektiewe lengte van die filet te bereken, moet ons twee keer die filetgrootte van die totale lengte van die filetsweislas aftrek.

Effektiewe lengte van filet, leff = l – 2 . Z

leff moet 'n minimum waarde van vier keer die sweisgrootte hê, leff > 4. Z

Die lengte van 'n sweislas wat in 'n diagram getoon word, word beskou as effektiewe lengte van die sweislas en 2 . Z is die ekstra lengte wat deur die sweismasjien verskaf word.

Keeldikte van filletsweis

Die dwarssnit van 'n hoeksweislas kan deur 'n reghoekige driehoek voorgestel word en die loodregte afstand van die skuinssy vanaf die snypunt van bene staan ​​as keeldikte bekend.

Die stap-vir-stap metode om keeldikte te bereken word hieronder genoem:

Dwarsdeursnee-aansig van 'n Fillet Weld

In die bostaande figuur, vir driehoek ABC, Z= beengrootte of grootte van die sweislas

BD= keeldikte=t

Lengte van sweislas=l

Die minimum area van die keel word verkry by die keel BD, wat deur produk van t en Z gegee word.

Nou t= van kos 450 Of 0.707 Z

Minimum area van die sweis- of keelarea

A= keeldikte X lengte van sweislas=0.707 Z l

As σt is toelaatbare trekspanning vir die sweismetaal dan die treksterkte van die las vir enkelfilet

P=Keeloppervlakte x toelaatbare treksterkte=

Die voeg met dubbelfilet,

Fillet Weld ontwerp

Alhoewel filletverbindings baie algemeen is, moet verskillende aspekte oorweeg word voordat so 'n sweislas vervaardig word.

Die keeldikte en beengrootte moet altyd binne 'n spesifieke reeks wees vir 'n perfekte filetsweis.

Dit is bietjie moeilik om die korrekte sweisgrootte te bereik met die handhawing van die vereiste beenlengte en keeldikte. Oor die algemeen laat ontwerpers 'n veiligheidsfaktor toe wanneer die grootte bereken word, daarom is die sweisgrootte wat in 'n vervaardigingstekening genoem word, oor die algemeen groter as die vereiste ontwerpgrootte

Verskillende ontwerpe van filetverbindings

Filletsweislasse kan deur twee terme bepaal word, Z= sweisgrootte of beengrootte en t= keelgrootte.

Keel is die minimum deursnee van die sweislas wat op 45 geleë is0 na die beengrootte.

Nou t= van kos 450 Of 0.707 Z

Die grootte van 'n sweislas word gespesifiseer deur sy beengrootte (Z).

'n Parallelle Fillet Weld is onderworpe aan skuifbreuk by die keelgedeelte,

Die sterkte van 'n enkele filetsweis is

Waar l = lengte van die volledige sweislas

= maksimum toelaatbare skuifspanning

P = las wat op die plate inwerk.

Dwarsfiletsweis

Filletgewrigte is van twee tipes: dwarsgewrig en parallelvoeg. Die hoofdoel van die ontwerp van 'n Transversale Fillet Joint is om die treksterkte te weerstaan.

In Transversale Fillet-sweislas is die rigting van sweislas loodreg op die rigting van die krag wat op die las inwerk en in parallellas is die rigting van sweislas parallel met die rigting van die krag wat op die las inwerk. Dwarsweislas kan onderverdeel word in enkel- en dubbeldwarslaslas.

'n Enkele dwarslas kan uit die vorm van die rand skeeftrek wat een nie gesweis is nie, dit is die grootste nadeel van 'n enkele dwarshaas. In dwarshaaslas word die las as trekkrag beskou omdat die las loodreg op die sweislas is.

Drakrag of sterkte van die sweislas is σt = V/A waar

σt= treksterkte van die sweislas

F= Dwing die sweislas kan hanteer

A=die effektiewe area van die sweislas

Die effektiewe in ag geneem word dat beide die bene gelyk is, sal die teoretiese keel wees van kos 450

Of 0.707 Z

Vir alle filet lasse kan oppervlakte bereken word deur die keel van die sweislas te vermenigvuldig met lengte van been(z) van die sweislas.

As σt is die toelaatbare trekspanning van die sweismateriaal, dan is die treksterkte van die enkel transversale filetsweislas

P= keelarea x toelaatbare trekspanning

P = 0. 707Z . l . σt

Vir dubbele dwarshaaslas

P = 2 x 0. 707Z . l . σt

Fillet weld vs Buttweld

Die verskille tussen fillet- en stuiksweislasse word hieronder genoem:

filletButt
Geskik vir outomatiese sweissituasies.Weens groefvoorbereiding voor sweiswerk word outomatiese prosesse nie toegepas nie.
Verlaat in die sweisbedryf weens geen behoefte aan uitgebreide gesamentlike voorbereiding.Soms vermy as gevolg van verpligte randvoorbereiding.
Vereis hoër hitte-toevoer as die stomplas vir dieselfde dikte van metaalplaatVereis minder hitte-toevoer as filetlas vir dieselfde metaaldikte.
Fillet vs Stuksweis

Fillet Weld Grootte Formule

Vervorming is 'n algemene afwyking wat verband hou met gelaste gewrigte, hoofredes van vervorming is termiese uitsetting en sametrekking van sweismateriaal en basismateriaal tydens sweiswerk.

Simmetriese sweislas verminder vervorming, maar aanpassing van simmetriese sweislas is in elke geval nie moontlik nie. Oorsweiswerk veroorsaak ook vervorming.

In Europese lande noem die tegniese tekeninge vir 'n filetgewrig die keelgrootte en in die VK word oor die algemeen beengrootte genoem. Vir 'n filetsweislas met gelyke beenlengtes is die deursnee-driehoek 'n reghoekige driehoek met hoeke van 45 grade in elke hoek.

Die verband tussen keelgrootte en beengrootte word hieronder genoem:

As\tau die toelaatbare skuifspanning van die sweismateriaal is, dan is skuifsterkte van die enkelparallelle filetsweislas

 P= keeloppervlak x toelaatbare skuifspanning=

Vir dubbelparallelle filetsweis

Die treksterkte-berekeningsformules vir transversale filetsweis word hierbo genoem (opskrif transversale filetsweis).

Oor die algemeen moet filette ontwerp word om skuifspanning te weerstaan. Vir 'n filetlas met gelyke bene is die keeldikte 0.707 keer die beengrootte wat 'n sweisarea gelykstaande aan die keelafmeting keer die lengte van die sweislas gee.

Hoe om 'n sweisfiletmeter te gebruik?

Die twee hoofgebruike van 'n Fillet Weld Gauge is om die beenlengte te meet en om die keeldikte na te gaan.

Die lees van 'n filetmeter is redelik eenvoudig en baie duidelik sonder enige kompleksiteit. Elke punt van die meter meet beide beenlengte en keeldikte. Die konvekse sye bereken die beenlengte en die sye met uitsteeksels in die middel van 'n Welding Fillet Gauge bereken die keeldikte.

Afhangende van die tipe filetvoeg, moet ons die kant van die maat bepaal wat gebruik word om te meet. Oormatige konveksiteit moet altyd vermy word aangesien die hoë konveksiteit van 'n las die spanningsverhogings bydra en lei tot krake en sweismislukkings.

In die geval van 'n konkawe sweislas, word die sweisgrootte gemeet deur die kant van die sweismaat te gebruik waar die middelste oortjie aan die sweisvlak moet raak. Die dikte van die diepste penetrasiedeel is moeilik om te meet aangesien dit in die hitte-geaffekteerde sone is en moeilik om die omvang daarvan presies te definieer.

Gevolgtrekking:

Om ons pos af te sluit, kan ons sê dat 'n grondige kennis van filetsweisontwerp nodig is vir 'n Ingenieur. 'n Gepaste sweissweissimbool is nodig om die sweisgrootte voor te stel. In die Verenigde Koninkryk word die beenlengte deur 'Z' in EN ISO 2553 gespesifiseer en die nommer gee die sweisgrootte in millimeter.

Sangeeta Das

Ek is Sangeeta Das. Ek het my Meestersgraad in Meganiese Ingenieurswese voltooi met spesialisering in IC-enjin en motors. Ek het ongeveer tien jaar ondervinding wat die industrie en akademie insluit. My belangstellingsgebied sluit IC-enjins, aërodinamika en vloeistofmeganika in. Jy kan my bereik by https://www.linkedin.com/in/sangeeta-das-57233a203/

Onlangse plasings