FeO-struktuur, kenmerke: 5 feite wat u moet weet


FeO is die chemiese formule vir ysteroksied. Dit het die sinonieme soos yster(ii)oksied of oksoyster. Hier bespreek ons ​​oor die FeO-struktuur, sy kenmerke en 'n paar feite.

FeO (ysterhoudende oksied) of yster (ii) oksied is saamgestel uit twee elemente, naamlik yster en suurstofatome. In FeO-struktuur is die Fe-ioon in +2 oksidasietoestand. Dit is totaal anders as Fe2O3-ioon in struktuur en eienskappe. FeO is 'n mineraalvorm wat bekend staan ​​as Wustiet. Hierdie verbinding is swart van kleur. Dit lyk soos die struktuur van NaCl.

Die simmetrie van die struktuur verander na romboëdraal en die FeO-verbinding word antiferromagneties. Gevolglik is die antiferromagnetiese rangskikking in [1, 1, 1] rigting wat die seleksie van sel noodsaak wat ten minste twee verskillende Fe-atome in hierdie rigting bevat.

Die rhombhohedral gesentreerde seskantige plek of sel is die laagste of kleinste sel wat aan hierdie voorwaarde voldoen. FeO het die rooster in hierdie toestand het parameters a = b = c = 5. 260 en hoeke van α = β = γ = 33. 557. Dus, die ysteratome (Fe) is geleë op breukkoördinate van (0, 0, 0) en (0.5, 0.5, 0.5), en suurstofatoom (O) is geleë op (0.25, 0.25, 0.25) en (0.75, 0.75, 0.75).

FeO struktuur in algemene vorm

Sommige feite oor FeO-struktuur

Die FeO ysterhoudende oksied of yster (ii) oksied word berei deur die yster (ii) oksalaat termiese ontbinding.

FeC2O4 → FeO + CO2 + CO

Wanneer die termiese ontbinding van yster (ii) oksalaat (FeC2O4) gedoen word, kan yster (ii) oksied (FeO) gevorm word met die vrystelling van koolstofdioksied (CO2) en koolstofmonoksied (CO). Die termiese ontbinding reaksie word met inerte toestand gedoen om die vorming van ysteroksied (Fe2O3) te vermy.

Hier is ysteroksied- of yster(ii)oksiedkegels onder die groep nie-stoïgiometriese verbindings, wat veral 'n tekort het aan ystersamestellings van die reeks Fe0.84O tot Fe0.95O. FeO (yster (ii) oksied) het die soortgelyke struktuur soos NaCl (Rots sout). In FeO-kristallyne struktuur is die FeO-kristalle 'n ystertekort en vertoon altyd nie-stoïgiometries.

Daar is 'n paar vakante kationiese terreine en 'n paar terreine bevat Fe3+ ione daarin, maar die kombinasie daarvan maak die struktuur redelik elektries neutraal. Die benaderde formule van FeO is Fe0.95O. FeO-molekule het die struktuur soos rotssout en het ook die digtheid van 5.073 g/cm3.

Wat is FeO-struktuur?

Die FeO-struktuur is soos die rotssout (NaCl)-struktuur. Dit is 'n nie-stoïgiometriese struktuur aangesien daar 'n paar leë plekke of gate in die struktuur is, of sommige van die Fe3+ ione is in die struktuur in die plek van Fe2+ ione teenwoordig. Hier word elke yster (Fe2+) ioon omring deur ses naburige suurstof (O2-) ione of elke suurstof (O2-) ioon word omring deur ses naburige yster (Fe2+) ione, maw andersom.

FeO (yster (ii) oksied) het die kubieke struktuur of gesiggesentreerde kubieke (FCC) rotssoutstruktuur en elke rand van FeO-eenheidsel is 5.0 A0. Daarom is daar vier Fe2+-ione en vier O2-ione is teenwoordig in elke rand van die eenheidsel van die kristalstruktuur. In hierdie struktuur is die ysteratoom oktaëdraal met suurstofatome gekoördineer en op soortgelyke wyse word die suurstofatome oktaëdraal met ysteratome gekoördineer (omgekeerd).

Die struktuur is nie-stoïgiometries aangesien daar die gemak van oksidasie van Fe2 is om Fe3 te word, word versteur deur klein gedeelte Fe2+ ione te vervang met twee 3rd aantal Fe3+ ione wat die tetraëdriese posisie inneem in geslote gepakte rooster van FeO struktuur. In vergelyking met die kristallyne vaste stof, word ysteratome in die gesmelte toestand hoofsaaklik deur vier of vyf suurstofatome gekoördineer. Daar is 'n redelik klein transformasie in die struktuur onder 200 kelvin temperatuur.

feo struktuur
FeO-struktuur FCC (gesentreerde kubieke struktuur)

Is FeO ionies of kovalent?

Ja, FeO is polêre kovalente verbinding. In FeO-struktuur het die ysteratoom 'n elektronegatiwiteit van 1.83 en die suurstofatoom het elektronegatiwiteit van 3.44. Die verskil tussen beide elektronegatiwiteite is 3.44 (O) – 1.83 (Fe) = 1.61. Die aard van binding in FeO is polêr kovalent, dus is die verskil baie naby aan dié van ioniese bindings. So yster (ii) oksied is 'n polêre kovalent verbinding met ioniese karakteriserings.

Hoekom is FeO ionies?

In FeO molekule is die yster (Fe) en suurstof (O) atome teenwoordig en het 1.61 elektronegatiwiteitsverskil. Hierdie elektronegatiwiteitsverskil is onder die gegewe standaardwaarde 1.71. As gevolg van 'n lae waarde in vergelyking met 1.7 is die FeO-molekule 'n polêre kovalente molekule.

As die elektronegatiwiteitswaarde bo 1.7 is, sal enige verbinding 'n ioniese verbinding wees. Maar steeds is daar 'n oorheersende ioniese karakter in FeO-molekule as gevolg van die teenwoordigheid van twee teenoorgestelde gelaaide ione, dws Fe2+ en O2-.

Hoe is FeO ionies?

Volgens Fuzan-reël bevoordeel die verbinding met groter katioon in grootte en kleiner anioon in grootte die ioniese eienskap terwyl bindingsvorming binne katioon en anioon. FeO is dus nogal meer ionies, maar kan ook kovalente karakter toon.

Oor die algemeen kan ioniese bindings tussen die twee teenoorgestelde gelaaide ione gevorm word, dws positiewe lading en negatief gelaaide ione. Gevolglik word ioniese bindings gevorm deur die elektrostatiese aantrekking binne teenoorgestelde gelaaide ione. Die anioon is wat elektrone bykry en die katioon is wat elektrone skenk.

Is FeO oplosbaar in water?

FeO (yster (ii) oksied) of ysterhoudende oksied is nie oplosbaar in water nie. Die ysteroksiede wat natuurlik voorkom is meestal onoplosbaar in water. FeO ysteroksied is dus ook onoplosbaar in water aangesien dit 'n natuurlike verbinding is. Dit is ook ionies van aard, dus kan dit nie ione in water vorm wanneer dit met water reageer nie.

Waarom is FeO onoplosbaar in water?

FeO is 'n ioniese verbinding aangesien dit uit twee teenoorgestelde gelaaide ione bestaan. FeO-molekule het Fe2+-ioon (katioon) en O2-ioon (anioon). Wanneer FeO (ysteroksied) dus gemeng of met water reageer, kan dit nie ione in water vorm nie. FeO kan dus nie dissosieer of heeltemal nie dissosieer in water nie. Daarom is FeO (yster (ii) oksied) nie oplosbaar of onoplosbaar in water nie.

Hoe is FeO onoplosbaar in water?

Oor die algemeen is yster in elementêre vorm (elementêre yster) oplosbaar in water by normale kamertoestand. Maar volgens die oplosbaarheidsreël is die oksiede van yster nie oplosbaar in water nie. Die oplosbaarheid van ysterbevattende molekules of verbindings neem toe met die laer pH-waarde.

Die oplosbaarheid van ysterverbindings kan verhoog word met laer positiewe ladingverbindings. Aangesien die Fe2+-ioon 'n laer lading as Fe3+-ioon het, is die Fe2+-bevattende verbindings dus redelik oplosbaar as ander verbindings, maar kan nie in water gedissosieer word nie, daarom word hulle as onoplosbare verbindings beskou. Daarom is FeO onoplosbaar in water.

Is FeO 'n vaste stof?

Ja, FeO is 'n soliede verbinding aangesien dit 'n kristallyne rotssoutstruktuur soos NaCl het. Selfs die FeO poeier is 'n swart vaste poeier vorm van verbinding. Die kristalstruktuur van FeO-ioon is nie-stoïgiometries.

Hoekom is FeO solied?

FeO (ysteroksied) is 'n vaste verbinding aangesien dit kristallyne rotssoutstruktuur soos NaCl het. Die kristallyne struktuur van FeO het ook gesiggesentreerde kubieke struktuur (FCC) waarin elke Fe2+-atoom deur naburige O2-ione omring word. Dus is die ione van die struktuur dig in 'n kubus gepak en dit is dus 'n vaste verbinding.

Hoe is FeO solied?

In FeO kristalstruktuur is al die Fe2+ en O2-ione dig verpak in gesiggesentreerde kubieke struktuur. In enige vaste verbinding is die atome of ione dig gepak en het 'n spesifieke vorm. FeO-ioon het dus gesiggesentreerde kubieke vorm en ione is dig verpak. Dit is dus 'n soliede verbinding.

Gevolgtrekking:

FeO staan ​​bekend as ysteroksied of yster(ii)oksied. In FeO-struktuur is die Fe-ioon in +2-oksidasietoestand en O-atoom in -2-oksidasietoestand. Dit is 'n nie-stoïgiometriese struktuur aangesien die FeO struktuur 'n paar leë plekke het of sommige Fe2+ ione word vervang met Fe3+ ione. Die FeO-struktuur is gesiggesentreerde kubieke struktuur. Dit het polêre kovalente binding maar vertoon ioniese karakters. Dit is ionies, onoplosbaar in water en 'n vaste verbinding.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings