Ferrichloried(FeCl3)-eienskappe (25 feite wat u moet weet)


Ferrichloried, ook bekend as ystertrichloried, is 'n anorganiese verbinding. Dit is min oplosbaar in water. Kom ons leer 'n paar feite wat verband hou met ferrichloried.

Ferrichloried het veelvuldige farmaseutiese en industriële en laboratoriumtoepassings. Ferrichloried word in nywerhede gesintetiseer deur skrootyster en droë chloor teen 500-700 te laat reageer oC. Dit word in bediening gebruik riool, ets van koper tydens 'n redoksreaksie, maak PCB's, en opsporing van fenoliese verbindings.

In hierdie artikel sal ons verskillende eienskappe van Ferrichloride bespreek soos chemiese klassifikasie, elektroniese konfigurasie, oksidasietoestand en reaksie met suur, basis, oksiede en metale, ens.

FeCl3 IUPAC Naam 

Die IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) naam van FeCl3 is Yster(III)chloried. 

FeCl3 Chemiese Formule

FeCl3 is die chemiese formule van Ferrichloried.

FeCl3 CAS nommer

Die CAS nommer (outentieke numeriese identifiseerder met tot 10 syfers) van FeCl3 is 7705-08-0.

FeCl3 ChemSpider ID

Die ChemSpider ID (ChemSpider is 'n gratis chemiese struktuur databasis) van FeCl3 is 22792.

FeCl3 Chemiese klassifikasie

FeCl3 word geklassifiseer as 'n klas 8 korrosiewe vaste stof. Dit is 'n hoogs reaktiewe materiaal en moet versigtig hanteer word.

FeCl3 Molêre massa

Die molêre massa van watervrye FeCl3 is 162.204 g/mol, terwyl die molêre massa van heksahidraat FeCl3 is 270.295 g/mol.

FeCl3 Kleur

Die kleur van FeCl3 is oranje-tot-bruin-swart verbinding.

FeCl3 viskositeit

Die viskositeit van FeCl3 is 12 cP (40% oplossing).

FeCl3 Molêre digtheid

Die molêre digtheid van FeCl3 is 1.1 g/ml.

FeCl3 Smeltpunt

Die smeltpunt van FeCl3 is 306 °C.

FeCl3 kookpunt

Die kookpunt van FeCl3 is 315 °C.

FeCl3 Toestand by kamertemperatuur

FeCl3 is 'n kristallyne vaste stof by kamertemperatuur.

FeCl3 Ioniese binding

FeCl3 vorm ioniese bindings. Dit beskik oor die kleinste FeCl3 herhalende eenheid binne die ferrichloried kristalroosterstruktuur.

FeCl3 Ioniese radius

Ons kan nie die ioniese radius van FeCl bepaal nie3 aangesien ons slegs die radius van 'n enkele atoom kan bereken. Boonop is die ioniese radius van die ferri-ioon 63 pm.

FeCl3 Elektronkonfigurasies

Die elektroniese konfigurasie verwys na die elektronverspreiding van 'n molekule of 'n atoom in molekulêre of atoomorbitale. Kom ons bespreek die elektroniese konfigurasie van FeCl3.

Die elektroniese konfigurasie van ferri in FeCl3 is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. Daarteenoor is die elektroniese konfigurasie van chloor 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.

FeCl3 Oksidasietoestand

  • Die Fe-atoom in FeCl3 is in 'n +3 oksidasie toestand.
  • Die Cl-atoom het 'n -1 oksidasietoestand in FeCl3.

FeCl3 suur

FeCl3 is suur van aard aangesien dit 'n sout van sterk suur en 'n swak basis is. Die pH-waarde daarvan is minder as 7, en dit is bytend vir die meeste metale en weefsels.

Is FeCl3 reuklose

FeCl3 is nie reukloos nie. Dit het 'n dowwe soutsuurreuk. 

Is FeCl3 paramagneties

Die teenwoordigheid van ongepaarde elektrone dui op die paramagneties kenmerke van 'n element. Kom ons kyk of die FeCl3 bevat 'n ongepaarde elektron.

FeCl3 is paramagneties van aard, omdat dit ongepaarde elektrone in sy buitenste valensiedop bevat, en by die toepassing van enige eksterne magneetveld mekaar aantrek en paramagnetiese kenmerke toon.

FeCl3 Hidreer

Daar is vier hidrate van FeCl3 naamlik- FeCl3.2H2O, FeCl3.2.5H2O, FeCl3.3.5H2O en FeCl3.6H2O. Dit koolhidrate is kragtige ontwateringsmiddels. Die verskillende hidrate van FeCl3 word in die tabel hieronder verduidelik.

TipeMolekulêre formuleStrukturele Formule
DihidreerFeCl3.2H2Otrans-[FeCl2(H2O)4][FeCl4]
naamloseFeCl3.2.5H2Ocis-[FeCl2(H2O)4][FeCl4]·H2O
naamloseFeCl3.3.5H2Ocis-[FeCl2(H2O)4][FeCl4]·3H2O
HeksahidraatFeCl3.6H2Otrans-[FeCl2(H2O)4]Cl·2H2O
FeCl3 Hidreer

FeCl3 Kristalstruktuur

FeCl3 bestaan ​​in 'n kristallyne seskantige, hR24 soliede struktuur.

FeCl3 Polariteit en Geleiding

  • FeCl3 is 'n polêre molekule. Dit vertoon polariteit as gevolg van die dipoolmoment, wat ontstaan ​​uit die hoë elektronegatiwiteitsverskil tussen ferri- en chlooratome, wat FeCl maak3 polêr.
  • FeCl3 is geleidend, wat paraboliese pad volg. Die waarde van geleidingsvermoë wissel met die konsentrasie.

FeCl3 Reaksie met Suur

By lae temperature, FeCl3 reageer met 'n suur om 'n rooi neerslag te vorm.

3CH3COOH + FeCl3 → (CH3COO)3Fe + 3HCl

FeCl3 Reaksie met basis

FeCl3 reageer met 'n basis om 'n swerm ysterhidroksied te vorm, dws Fe(OH)3, ook geskryf as Ferrihidriet, dws FeO(OH), wat gebruik word om die gesuspendeerde onsuiwerhede te verwyder.

3NaOH + FeCl3 → Fe (OH)3 + 3 NaCl

FeCl3 Reaksie met Oksied

FeCl3 reageer met oksiede om ysteroksiede en ooreenstemmende sout te vorm. Byvoorbeeld, FeCl3 reageer met magnesiumoksied om ferrioksiede en ooreenstemmende magnesiumchloried te vorm.

2 FeCl3 + 3MgO → Fe2O3 + 3MgCl2

FeCl3 Reaksie met metaal

FeCl3 reageer met metaal om metaalsout en ysterchloried te vorm. Dit is korrosief vir die meeste metale en word wyd gebruik om te ets in die vertakking van chemiese ets, hoofsaaklik in die ets van vlekvrye staal en staal; maar dit is vaardig om ook koper te ets.

FeCl3 + Cu → CuCl + FeCl2

Gevolgtrekking

FeCl3, ook na verwys as Yster(III)chloried of ysterchloried, is 'n oranje-tot-bruin-swart verbinding. Dit is 'n kristallyne vaste stof by kamertemperatuur en het 'n dowwe soutsuurreuk. Dit is 'n seskantige, paramagnetiese polêre molekule en bestaan ​​in die vorm van vier hidrate.

Onlangse plasings