3 Februarie Lewis-struktuur, kenmerke: 5 feite wat jy moet weet

Yster(III)bromied (FeBr3) het redelik stabiele polimeriese struktuur, algemeen bekend as ysterbromied.

Die bruin kleur vaste anorganiese verbinding kan gebruik word as oksidant, verwyder elektron in redoksreaksie of gebruik word as katalisator in bromering waar konsentrasie van FeBr3 dieselfde bly na en voor reaksie, maar dit beïnvloed die reaksietempo.

Hoe om febr3 Lewis-struktuur te teken?

Met die gebruik van die atoomsimbole, toon die FeBr3 Lewis-struktuur die verspreiding van die buitenste wentelbaanelektrone in die vorming van die molekule, as 'n ioniese verbinding vir die elektroniese oorgang word die ladings bo buite die hakie rondom die atoom getoon.

Tel die valenselektrone van die molekule:

In die moderne Periodieke tabel die halogeenatoom Broom is in groep 17 met buitenste dop elektroniese verspreiding in 4s, 4p orbitaal: [Ar] 3d10 4s2 4p5 waar Yster in groep no 8 is en oorgangsmetaal is met onvolledige elektroniese rangskikking in 3d orbitaal; [Ar] 3d6 4s2.

Buitenste wentelbaan-elektrone is meestal losweg begrens deur kernkrag, maar daarbenewens is die d-orbitaal meer diffuus in die natuur, kan dit maklik elektronwolk uitruil. Orbitaal is energeties die meeste gestabiliseer in hul vol gevulde of half gevulde elektroniese konfigurasie.

Dek die Oktet-reël:

Om energeties stabiele molekule (onreaktief) te vorm, moet alle atome volle laaste wentelbaan met agt elektrone hê deur elektrone oor te dra, waarna verwys word as Oktetreël.

Yster dra drie elektrone van 4s en 3d gesamentlik oor, wat oorbly van vyf elektrone in 3d orbitaal, wat 'n stabiliseringskonfigurasie is vir die halfgevulde 3d orbitaal en vorm Yster (III). Die elektrone word deur die vakante 4p-orbitaal aanvaar om aan die stabiliseringsreël te voldoen.

 

3 febr Lewis struktuur
FeBr3 lewis struktuur elektroniese reëling

Bereken die formele lading van die individuele atoom:

Aangesien FeBr3 ioniese molekule is, word die formele lading nie bereken waar ons die elektro-negatiwiteit van individuele atome in ag neem nie, teenoor die kovalente molekule, waar die elektrontrekvermoë van atome ewe veel in ag geneem word.

Skeletvorming van die BrCl Lewis-struktuur:

FeBr3 is 'n tetra-atomiese molekule, waar Yster (Fe) die sentrale atoom is, meer elektropositief as halogeenatoom. Die atoomsimbole word binne hakies geskryf, deur elektronoordrag besit hulle ladings wat buite hakie getoon word.

Is febr3 ionies of kovalent?

Wanneer metaal en nie-metaal elemente van molekule, daar ten volle elektroniese oordrag plaasgevind het van metaal orbitaal na vakante nie-metaal orbitaal ten spyte van elektronwolk deling, produseer ioniese verbinding.

Broom is 'n nie-metaalelement waar yster 'n oorgangsmetaalelement is, wat saamgevoeg word deur elektronwolk van Fe met diffuse 3d-orbitale elektron na 'n leë 4p-orbitaal van halogeenatoom oor te dra, vandaar FeBr3 lewis struktuur is ionies van aard.  

As 'n ioniese molekule kan ons sien dat die smeltpunt van die FeBr3 Lewis-struktuur redelik hoog is, (200 ̊ C) aangesien die teenoorgestelde ladings deur sterk elektrostatiese krag gebind word en gerangskik is in 'n behoorlike herhalingsontwerp in kristallyne struktuur, lei tot 'n hoë roosterenergie.

Is febr3 'n suur of basis?

FeBr3 lewis struktuur bevat Fe atoom wat a oorgangsmetaal met 3d orbitaal, en Fe kombineer met elektro-negatiewe halogeenatoom Br, maak die molekule 'n Lewissuur wat elektron kan aanvaar.

In metaalhalied FeBr3, as gevolg van verskil in elektronwolktrekvermoë, bevat Fe gedeeltelike positiewe lading en omdat dit 'n leë 3d orbitaal het, het dit elektronpaar-aanvaardingsvermoë aangeneem, as gevolg daarvan gebruik as 'n katalisator in aromatiese bromeringsreaksie.

In bromering van Benseen word FeBr3 saam met Br2 gebruik vir sy sterk Lewis-suur aard, dit polariseer die Broommolekule met gedeeltelike ladings en kombineer daarmee deur elektronwolk te aanvaar wat maklik maak vir benseenelektronwolk om nukleofiele aanval te doen.

3 febr Lewis struktuur
elektronoordrag na FeBr3 lewis struktuur

Is febr3 oplosbaar?

FeBr3-oplosbaarheid in enige oplosmiddel word gemeet aan die hoeveelheid konsentrasie wat opgelos kan word totdat die ewewig plaasvind, beteken die konsentrasie van die reaktantverbinding en die produkverbindingsresultaat balans in daardie toestand (soos temp.)

Oplosbaarheid in water:

As 'n polêre oplosmiddel het water (H2O) gedeeltelike ladings daaroor vir verskil van elektro-negatiwiteit tussen atome en kan polêre molekules oplos. As gevolg van groter krag om elektronwolk daarheen te trek, dra suurstof gedeeltelike negatiewe lading.

FeBr3 het Ysteratoom wat (+3) lading daaroor het, aangesien dit twee 4s en een 3d elektrone oordra en drie Broomatome wat elektrone aanvaar sodat dit negatiewe lading (-1) het, dus ladingskeiding is daar en kan gevolglik maklik los in water op soos polêre oplosmiddel.

Oplosbaarheid in eter:

Eter het polêre koolstof- suurstofbinding (suurstof is hoogs elektronegatief as koolstof) aangesien sy molekulêre formule ROR' is waar R en R' twee verskillende alkielgroepe is, so dit het 'n dipoolmoment wat eter 'n polêre oplosmiddel veroorsaak.

FeBr3 is 'n ioniese verbinding, bevat teenoorgestelde gelaaide ione wat met elektrostatiese krag begrens word, en kan dus in polêre oplosmiddel oplos. Maar die polariteit verskil met die lengte van die koolwaterstofketting van eter, aangesien die interaksie tussen eter en FeBr3 afneem wanneer dit verhoog word.

Oplosbaarheid in etanol:

Metanol, etanol of propanol het 'n klein koolwaterstofketting (hidrofobiese deel) met die hidroksielgroep (-OH) wat polêr is vir suurstofatoom met 'n hoë elektro-negatiwiteit (elektrontrekvermoë) het tot gevolg dat dit polêre oplosmiddel word.

So ioniese verbinding soos FeBr3, wat ladingverspreiding het, kan oplosbaar wees in etanol.

Is 3 febr 'n sout?

'n Sout het twee gedeeltes genoem katioon met positiewe lading en anioon met negatiewe lading, die hoeveelheid lading sal gelyk wees sodat die soutmolekule neutraal sal wees sonder enige lading. As hulle die ioniese deel bevat wat met een atoom vorm, word monatoniese sout genoem.

In neutralisasiereaksie word FeBr3 gevorm met teenoorgestelde gelaaide metaalioon yster (III) en nie-metaalbromied ioon, en soos een ysteratoom kombineer met drie bromiione, produseer dit neutrale sout. Aangesien die ioniese dele nie 'n kombinasie van atome is nie, is die sout monatomies.

In die neutraliseringsreaksie van sterk suur (HBr) en swak basis (Fe(OH)3) waar die sterk suur geneutraliseer word en die ioniese verbinding as sout FeBr3 en water vorm.

Synde 'n ioniese verbinding Soute het 'n mate van kristallyne struktuur waar die ione op 'n sekere manier van herhaling gerangskik is, wat ook gesien kan word in die geval van FeBr3 lewis struktuur waar dit in die trigonale R-3 ruimte groep kristalliseer.

Gevolgtrekking:

Met oorgangsmetaal, yster met 'd' orbitale effek eienskappe van FeBr3.

Scroll na bo