Fe2S3-struktuur, kenmerke: 5 feite wat jy moet weet


 Fe2S3-struktuur genaamd yster(III)sulfied is een van die 3 belangrike sulfiede wat tot dusver gesintetiseer is. Die strukturele voorstelling en kenmerke daarvan word in hierdie artikel geïllustreer.

Fe2S3-struktuur is 'n ioniese verbinding wat aandui dat daar die oordrag van elektrone is. Yster is 'n oorgangsmetaal en swael is 'n nie-metaal. Om stabiliteit te verkry sal 2 ysteratome hul 3 elektrone verloor wat op hul beurt deur 3 swaelatome aanvaar sal word en sodoende 'n Fe2S3-struktuur vorm. Fe2S3-struktuur is 'n ioniese verbinding en vorm sterk elektrovalente binding.

As Fe2S3-struktuur bespreek word, word dit aangedui deur 'n verskeidenheid name soos Yster(III)sulfied, ystersulfied en seskwisulfied. Fe2S3-struktuur is 'n anorganiese verbinding van soliede swart poeier, maar by versigtige temperatuurblootstelling verval dit in 'n poeieragtige stof van groen kleur. Fe2S3-struktuur soos ander ysterverbindings word nie in die natuur aangetref nie en word sinteties of kunsmatig in laboratoriums en nywerhede berei.

Sintese van Fe2S3-struktuur vind plaas in 'n koel of verkoelde omgewing. Koel yster(III)chloriedoplossing word bygevoeg om natriumsulfiedoplossing te vries wat lei tot die produksie van Fe2S3-struktuur saam met natriumchloried as 'n neweproduk. Nog 'n mees gebruikte metode van vervaardiging is die deurvoer van waterstofsulfiedgas deur waterhoudende yster(III)oksied. Hierdie metode word ontzwaveling van H2S genoem.

Oordrag van elektrone in Fe2S3-struktuur

Uitbrei oor sy eienskappe en gebruike, dan is baie inligting nie beskikbaar oor die Fe2S3-struktuur nie. Dit is 'n kunsmatige element, so dit word gebruik as 'n voorloper vir baie anorganiese reaksies of as 'n bron om swael en yster te verkry. Die verval daarvan lei tot 'n oranje-geel gekleurde poeier aangesien dit 'n lae kookpunt het en by kamertemperatuur ontbind. Afgesien hiervan kan Fe2S3-struktuurstrukture in verskeie metallurgiese prosesse gebruik word. Onlangs het Fe2S3-struktuur die nanotegnologie-industrie betree waar dit ook gebruik word vir die maak van nanokristalle en nanovesels.

Eienskappe van enige verbinding hou verband met sy strukturele vorming. Kom ons bespreek dus die Fe2S3-struktuur en eienskappe wat daarmee verband hou.

Wat is die Fe2S3-struktuur?

Fe2S3-struktuur bestaan ​​uit yster en swael. Yster het atoomnommer 26 met elektroniese konfigurasie [Ar]3d64s2 en behoort aan die familie van oorgangsmetale. Swael aan die ander kant het atoomnommer 16 en elektroniese konfigurasie [Ne]3s23p4 behoort aan die chalkogen-nie-metaalfamilie.

Aangesien daar net 2 atome betrokke is, is dit nie nodig om die sentrale atoom te vind nie. Maar uit Fe en S in die Fe2S3-struktuur het S meer elektronegatiwiteit wat aandui dat die elektronwolk meer in lyn met die kant van swael as yster sal wees.

Om hul oktetstabiliteitsvereiste te voltooi, sal daar skenking en aanvaarding van elektrone in die Fe2S3-struktuur wees. Yster is metaal en die een met die minste elektronegatiwiteit sal sy 3 elektrone aan die meer elektronegatiewe swaelatoom skenk. By hierdie binding 2 is ysteratome en 3 swaelatome betrokke. Dit lei tot die vorming van Fe3+ katioon en S2- anioon.

As gevolg van die verskil van elektronegatiwiteite in Fe en S in Fe2S3-struktuur sal swael die hele elektronwolk daarheen aantrek en lei tot ioniese of elektrovalente binding. 'n Ioniese binding is een van die sterkste bindings. Daarom is Fe2S3-struktuur 'n ioniese of elektrovalente verbinding.

Daar is verskeie kenmerke van 'n verbinding wat afhang van die bindingsaard daarvan en die Fe2S3-struktuur is nie anders nie. Sommige van die mees bespreekte kenmerke is:

  1. Is Fe2S3-struktuur oplosbaar in water?
  2. Is Fe2S3-struktuur ionies of kovalent?
  3. Is Fe2S3-struktuur waterig?
  4. Is Fe2S3-struktuur 'n neerslag?
  5. Is Fe2S3-struktuur 'n sout?

Is Fe2S3-struktuur oplosbaar in water?

Fe2S3-struktuur is matig of weglaatbaar oplosbaar in water. Daar is baie sulfaatverbindings van yster wat oplosbaar is in water, maar die Fe2S3-struktuur is 'n uitsondering weens die lae oplosbaarheidseienskap daarvan. Selfs dit is nie oplosbaar in verwante suursulfate nie. 

Die presiese rede hiervoor is nog nie bekend nie. Maar uit alle ystersulfiedverbindings is dit relatief onstabiel en word dit kunsmatig gevorm. Ook die Ksp-waarde of graad van oplosbaarheid wanneer dit bereken is, is laag. Al hierdie faktore is bewyse van die weglaatbare oplosbaarheidsgedrag daarvan in water.

Is Fe2S3-struktuur ionies of kovalent?

Die Fe2S3 struktuur is ionies. Die basis van sy lewis struktuurvorming is ioniese binding. Soos reeds hierbo genoem, word dit gevorm deur skenking en aanvaarding van elektrone as gevolg van die groot elektronegatiwiteitsverskil tussen die betrokke atome.

Dit lei tot die vorming van katioon en anioon wat as gevolg van sterk elektrovalente bindings naby mekaar kom wat lei tot die anorganiese ioniese verbinding Fe2S3 struktuur.

Fe2S3 struktuur
Ioniese binding in Fe2S3 struktuur

Is Fe2S3-struktuur waterig?

Fe2S3-struktuur is een van die drie ystersulfiedstrukture soos verskeie kere in hierdie artikel genoem. Dit is nie waterig nie en toon ook geen positiewe gedrag in terme van oplosbaarheid in 'n waterige medium nie. Die Fe2S3-struktuur is nie waterig nie.

Dit is 'n anorganiese soliede swart poeieragtige verbinding. By kamertemperatuur verval dit en sy kleur verander na 'n geelgroen verbinding. Dit is ook een van die redes waarom die voorbereiding en vervaardiging daarvan in verkoelde of vriestoestande plaasvind.

Is Fe2S3-struktuur 'n neerslag?

Aangesien die Fe2S3-struktuur weglaatbaar oplosbaar in water is, is die kanse groot dat dit neerslaan. Een van die voorbereidingsmetodes van die Fe2S3-struktuur is a neerslagreaksie.

'n Dubbele verplasingsreaksie tussen Fe(NO3)3 en natriumsulfied lei tot 'n waterige oplossing van natriumnitraat en die neerslae van die Fe2S3-struktuur wat aan die onderkant afsak en na die reaksie geskei kan word.

Presipitasiereaksie van Fe2S3-struktuur

Is Fe2S3-struktuur 'n sout?

Ja, die Fe2S3-struktuur is 'n sout. 'n Sout word gedefinieer as 'n neutrale spesie wat gevorm word deur die reaksie tussen suur en basis. Die suur is gewoonlik afkomstig van 'n nie-metaalfamilie en die basis is afkomstig van die metaalfamilie. Dieselfde is die geval met die Fe2S3-struktuur. 

Om meer presies te wees Fe2S3 struktuur is 'n anorganiese sout of 'n sulfaat sout van verskeie ander swaelsuur tipe verbindings gevorm deur dubbele verplasing. Dit blyk uit die voorbereidingsmetodes van die Fe2S3-struktuur.

Gevolgtrekking

Om hierdie artikel op te som is die Fe2S3-struktuur 'n anorganiese ioniese verbinding wat kunsmatig gesintetiseer is en relatief onstabiel is waar dit onoplosbaarheid in water toon en solied in sy voorkoms is.

Mansi Sharma

Hallo, ek is Mansi Sharma, ek het my meestersgraad in Chemie voltooi. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Ek is 'n vakkundige in chemie. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mansi-sharma22

Onlangse plasings