29 Voorbeeld van wet van bewaring van massa: gedetailleerde verduidelikings


Wet op Bewaring van Massa sê dat "Die massa kan nooit geskep of vernietig word nie, maar dit kan slegs in 'n ander vorm getransformeer word."

In hierdie artikel gaan ons die verskillende voorbeelde van wette van behoud van massa bespreek met gedetailleerde verduidelikings wat hier soos volg gelys word:-

Meng twee komponente

Wanneer jy water by melk voeg, verloor jy nóg water nóg melk. Om twee of meer komponente saam te meng, verander nie die werklike massa van die komponente nie. Die totale massa wat bygevoeg word bly dieselfde by vermenging.

Gebreekte glas

Oorweeg 'n glas wat per ongeluk uit die hand geval het en in stukke breek.

Gebreekte glas;
Image Credit: Pixabay

As jy die massa van al die glasstukke weeg dan sal jy vind dat die massa van die glasstukke dieselfde is as dié van die glas voor dit gebreek het. Die massa van die glas verskil nie al breek dit nie.

Boor van hout

Boor beteken om 'n gat in 'n houtplank te maak om dit vas te spyker. Soos 'n boor deur die houtplank gaan, maak dit sy weg deur 'n deel van die hout in die vorm van 'n poeier te verwyder terwyl hy met behulp van manlike tipe skroewe boor.

voorbeeld van wet van behoud van massa
Boor 'n hout;
Image Credit: Pixabay

Gevolglik verander die massa van die hout nie, wat 'n som is van die houtplank en die houtpoeier wat gevorm word tydens die boor daarvan.

Lees meer oor 30+ Voorbeeld van traagheid van beweging: gedetailleerde verduidelikings.

Verdamping van water

Die water word verdamp wanneer die temperatuur van die volume van die water meer is as in vergelyking met die omringende temperatuur.

Water Verdamping;
Image Credit: Pixabay

Die massa van die water verander nie selfs na die verdamping nie, dit word slegs in die vorm van dampe in die lug getransformeer.

kamfer

Wanneer die kanfer verbrand word, word die vaste toestand van kanfer direk in gas omgeskakel. Hierdie proses word sublimasie genoem. Die massa van die kanfer in vaste toestand en in gasvorm bly ook onveranderd.

kers

Jy het seker opgemerk dat wanneer jy die kers aansteek, die was van die kers gesmelt word as gevolg van die hitte wat aan die was verskaf word en wat krag gee vir 'n vuur om te brand. Parallel loop die gesmelte was by die kers af grond toe.

Brandende Kers; Beeldkrediet: Pixabay

Lees meer oor Hoe om massa uit krag en afstand te bereken: verskeie benaderings en probleemvoorbeelde.

smelt

Dit is 'n proses om die vaste toestand van 'n stof in 'n vloeibare toestand te verander. Gestel jy smelt 'n soliede kubus van grootte 5×5×5, dan sal jy 'n volume van 125 cm hê3 net. Die volume van die stof sal nie verander nie, selfs nadat dit gesmelt is.

Kookwater

In kookwater word die molekule van die water van die hitte-energie voorsien, en die molekules op die boonste laag van die water verhoog om hierdie energie te neem. Dan styg hierdie deeltjies op in die vorm van waterdamp wat stoom van water maak.

Stoom wat op die deksel van die houer versamel word; Beeldkrediet: Pixabay

Hier, hoewel die massa van die water wat in die houer oorbly, afneem, word die massa in 'n proses bewaar. 'n Deel van die volume water wat in die lug verdamp word, vorm die oorblywende massa van die water.

kristallisasie

Dit is 'n proses van vorming van goed gedefinieerde vaste strukture uit gesmelte of vloeibare stowwe. Die massa teenwoordig in die gesmelte vorm word slegs gekristalliseer en vorm 'n soliede kristal wat vlakke en vlakke van stowwe en minerale definieer. Nie een van die massa gaan in hierdie proses verlore nie.

Chemiese reaksies

Die totale aantal atome bly dieselfde selfs na die chemiese reaksie. Die massa van die reaktant voor die reaksie plaasvind en na die reaksie is die massa van die produkte gelyk.

Lees meer oor Hoe om normaalkrag met massa te vind: Verskeie benaderings en probleemvoorbeelde.

fotosintese

Die plant neem koolstofdioksied en water om hul kos voor te berei in die teenwoordigheid van sonlig en produseer glukose en suurstof. As jy die massa van die reaktansie 6CO bereken2 en 6H2O jy kry dit dieselfde as die som van die massa van die produkte C6H12O6 en 6O2.

Voorwerp in Centripetal Force

Die krag wat inwerk op die voorwerp wat in die sentripetale beweging sirkuleer is gelyk aan mv2/r. Die massa van die voorwerp word bewaar terwyl dit in die sentripetale krag beweeg.

Akrobaat wat met hoelahoepels optree; Beeldkrediet: Pixabay

Lees meer oor Hoe om massa uit gravitasiekrag te bereken: verskeie benaderings en probleemvoorbeelde.

Verlenging van voorwerp

Wanneer die voorwerp uitgerek word, word die spanningskrag in die voorwerp opgewek, waardeur die voorwerp verleng word. Daar is geen verlies in die massa van die voorwerp selfs na die verlenging nie.

Kompressie

Kompressie is die teenoorgestelde van spanningskrag, waar die krag gelyk en in teenoorgestelde rigtings na mekaar toegepas word. Slegs die digtheid van die voorwerp vertraag terwyl die massa dieselfde bly. Die vorm en grootte van die voorwerp neem af wanneer dit saamgepers word, wat die digtheid verhoog soos die volume verminder, wat die massa konstant hou.

Weerkaatsing van Lig

Lig is 'n elektromagnetiese golf wat 'n energiefoton uitmaak. By inval word die energie van die foton op die deeltjie op die oppervlak van die voorwerp vrygestel. Hierdie energie word deur die deeltjie op die oppervlak aangegryp en die foton word teruggekaats. Daar is slegs die oordrag van die energie van die foton maar die massa van die foton verander nie, dit word bewaar.

Verbrande hout

By die brand van 'n houtplank word die hitte-energie opgewek en die rookmis word uitgegee wat die oorblyfsels van as gee. Die massa van die houtplank voor is gelyk aan die som van die as en rook.

Kampvuur As; Beeldkrediet: Pixabay

Die toestand van die voorwerp verander net van een vorm na 'n ander, maar die massa van die reaktant en die produk bly dieselfde.

Lees meer oor Hoe om massa te vind sonder versnelling: verskeie benaderings en probleemvoorbeelde.

kondensasie

Kondensasie is 'n proses van die kombinasie van twee of meer molekules om water te vorm. In die winterseisoen verdamp die waterdampe in die atmosfeer en vorm mistige weer. Hierdie waterdamp het genoeg potensiële energie wat daarmee geassosieer word. Dit styg by hoogte tot sy potensiaal energie word verminder. Hierdie waterdruppels kondenseer dan in die wolk.

Briesie

Wind is 'n gevolg van die temperatuurverskil van die lug in twee verskillende areas. Die lug van die hoë temperatuur-gebied migreer in die koue area, en die lug van die koue-temperatuur-gebied gaan die warm gebiede binne, vandaar die migrasie van die lugmolekules lei tot die briesie. Die temperatuur van die lugmolekules wissel terwyl die massa van die molekules dieselfde bly.

Skroewe aan die draai

Die skroewe van die hommeltuig, windpomp, plafonwaaiers, ens. draai as gevolg van die rotor en motor wat aan die as geheg is. Die massa van die skroewe verskil nie terwyl dit roteer nie. Die beweging van die skroewe kan deur 'n sentripetale krag gedefinieer word.

Plafonwaaier; Beeldkrediet: Pixabay

Alhoewel die spoed van die skroewe afhang van die massa en lengte van die skroewe, word die massa van die skroewe bewaar.

Lees meer oor Hoe om massa met versnelling en krag te vind: verskeie benaderings en probleemvoorbeelde.

Magma van vulkaanuitbarsting

Die digtheid van die oppervlak onder die aardkors op elke diepte neem teen die grond toe namate die druk opgebou word as gevolg van die oplegging van elke laag bo-op. Dit verhoog die druk en dus die temperatuur wat verantwoordelik is vir die smelt van elemente en minerale.

As gevolg hiervan is die magma in gesmelte vorm en styg dit bo die oppervlak van die Aarde om in 'n ewewigstoestand te kom. Die massa van die magma onder en bokant die oppervlak verander nie, net die druk- en temperatuurverskil kom.

Deeltjies in bestraling

Die voorwerp ontvang die energie van die invallende fotone wat op die oppervlaktes van die voorwerp wat aan bestraling blootgestel is, val. Wanneer die interne hitte wat deur die voorwerp gegenereer word 'n epiese punt bereik, word hierdie energie dan in die vorm van golwe en teen lae frekwensies van die oppervlaktes van die voorwerp bestraal. Die massa van die voorwerp en die invallende en gereflekteerde fotone word tydens bestraling bewaar.

Om 'n snaar te tokkel

Wanneer 'n snaar van 'n kitaar getokkel word, word die vibrasiegolwe in die snaar geskep, waardeur die snaar vibreer en 'n klank genereer. Die massa van die tou word tydens die vibrasies bewaar.

Vibrerende snare van 'n kitaar; Beeldkrediet: Pixabay

Lees meer oor 17+ Voorbeeld van kinetiese tot klankenergie: gedetailleerde verduidelikings.

Vibrasies wat in die voorwerp geskep word

Die vibrasies word in die voorwerp opgestel wanneer die molekules in die voorwerp versteur word deur die aanwending van eksterne energie. Die vibrasie veroorsaak die heen en weer beweging van die molekules wat die voorwerp vorm. Die massa van die voorwerp verander nie as gevolg van die vibrasies nie, daarom kan ons sê dat die massa van die voorwerp behoue ​​bly.

Slinky klim by die trappe af

Die energie wat noodsaaklik is vir 'n slinky om die toestand af te klim, is die omskakeling van die kinetiese energie na die potensiële energie en andersom.

Slinky; Beeldkrediet: Pixabay

Die potensiële energie van die slinky word omgeskakel in die kinetiese energie wat nodig is vir 'n slinky om af te tree, en weer hierdie kinetiese energie om te skakel na potensiaal energie.

Persoon wat op swaaie sit

Die swaai ossilleer in 'n gedempte harmoniese beweging wanneer 'n persoon op die swaai sit.

Merry-go-round; Beeldkrediet: Pixabay

Die spanningskrag werk oor die lengte van die ketting of tou wat aan die swaai vas is, saam met die meganiese energie van die swaai. Terwyl die massa van die persoon sowel as die swaai konstant bly.

Persoon wat in Gravitron staan

Jy sal die gravitron in die pretparke vind, waar die persoon gemaak word om oor die mure van die gravitron te staan ​​en die gravitron beweeg word in 'n sirkelbeweging wat sy spoed elke keer verhoog tot die sentrifugale krag wat op die persoon se liggaam inwerk, word hoog genoeg om die sentripetale krag te kanselleer om te verhoed dat die persoon in die middel van die gravitron val. Dit hou die persoon se liggaam vas aan die mure van die gravitron selfs nadat die muur onder die voete van die persoon verwyder is.

Object Rose at Heights

Die gravitasiepotensiële energie van die voorwerp neem toe wanneer dit op 'n hoogte bokant die grond gestyg word. Alhoewel die potensiële energie van die voorwerp toeneem, word die massa van die voorwerp deurgaans bewaar.

Warmlugballon; Beeldkrediet: Pixabay

Lees meer oor Hoe om versnelling met krag en massa te bereken: volledige benaderings en feite.

Voorwerp wat van hoogtes val

Oorweeg 'n mango wat van die boom val. Die potensiële energie wat met die mango geassosieer word, is hoog wanneer dit op die boom voorkom. Soos dit losgemaak het van die boom, hierdie potensiële energie word omgeskakel na kinetiese energie en die mango val nie grond toe nie. Die massa van die mango word bewaar, net die energie word van een vorm na 'n ander omgeskakel.

neerslag

As jy grond in die glas water meng en die gewig van die volume meet; en later na 'n rukkie meet jy weer die gewig van die volume een keer wanneer al die grond teen die oppervlak van die glas neerslaan, sal jy agterkom dat die gewig nie verander nie en dit is duidelik. Gevolglik volg die neerslag ook die wet van behoud van massa.

Verbranding van steenkool

Wanneer die steenkool verbrand word, word die suurstof op die brandende steenkool gereageer om koolstofdioksied te vorm. Gevolglik kombineer die massa van die reaktante wat koolstof en suurstof is om 'n produk te gee as koolstofdioksied wat die massa van die reaktante bewaar.

Lees meer oor Hoe om massa uit gewig te bereken: verskeie benaderings en probleemvoorbeelde.

Algemene vrae

Kan massa in die vorm van energie omgeskakel word?

Die energie wat met die voorwerp geassosieer word, is direk afhanklik van sy massa.

Die massa word van een vorm van energie na 'n ander getransformeer terwyl jy werk doen. Maar die massa bly dieselfde voor en nadat die werk gedoen is.

Hoe word massa in die eksotermiese prosesse bewaar?

Wanneer die hitte gegenereer word as gevolg van die breek en vorming van die bindings in 'n chemiese reaksieproses word gesê dat dit 'n eksotermiese reaksie is.

Die reaktant reageer om produkte te gee wat die hoeveelheid energie in die vorm van hitte vrystel. Die massa van die reaktant en die produkte bly dieselfde en daarom word gesê dat die massa in die eksotermiese proses bewaar word.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings