Voorbeeld van chemiese verandering wat omkeerbaar is: gedetailleerde ontleding


'n Reaksie waarin die omskakeling van reaktante na produkte en omgekeerd saam plaasvind, staan ​​bekend as 'n omkeerbare reaksie.

Hoofsaaklik chemiese verandering is onomkeerbaar, maar verskeie chemiese reaksies is omkeerbaar. Een so 'n maklikste voorbeeld van chemiese verandering wat omkeerbaar is, is die Haber-proses.

In hierdie segment sal ons leer oor verskeie voorbeelde van chemiese verandering wat omkeerbaar is.

Inhoudsopgawe

Die reaksie tussen kopersulfaat en water

Kopersulfaat bestaan ​​in verskillende kleure met en sonder die teenwoordigheid van water; hier sal ons die voorbeeld neem van blou kopersulfaat, wat gehidreer is en dus die kleur blou uitstraal. Wanneer die waterhoudende kopersulfaat en water geskei word, word kopersulfaat watervry, wat eenvoudig sonder water beteken. Dit gebeur met behulp van verhitting.

Die kristalroosteroppervlak van bloukopersulfaat word omring deur watermolekules, hierdie watermolekules word as damp verdryf wanneer dit verhit word, en kopersulfaat verander in 'n wit vaste stof.

Kom ons kyk na die chemiese reaksie vir dieselfde:

Voorbeeld van chemiese verandering wat omkeerbaar is

Pentahidraat en watervrye koper(II)sulfaat

Image Credit: Wikipedia

Hierdie reaksie tussen kopersulfaat en water is 'n uitstekende voorbeeld van chemiese verandering wat omkeerbaar is.

Die reaksie tussen bismut oksichloried en soutsuur

BiOCl – bekend as Bismut (III) Oksichloried word opgelos in gekonsentreerde Soutsuur, wat Bismut (III) Trichloried (BiCl) lewer3) en water.

Die reaksie word gegee as:

Wanneer BiOCl op HCl opgelos word, word 'n helder oplossing gevorm, wat beteken dat die reaksie na die regterkant voortgaan. Wanneer water in hierdie oplossing gegooi word, word 'n wit neerslag geskep, wat beteken dat die reaksie terug na die linkerkant voorafgaan en BiOCl word opgelewer. Wanneer gekonsentreerde HCl by hierdie oplossing gevoeg word, sal die reaksie na die regterkant voortgaan en BiCl produseer3.

Hierdie proses kan verskeie kere herhaal word totdat ekwilibrium bereik is. Dit is 'n konsentrasie gebaseer voorbeeld van chemiese verandering wat omkeerbaar is.

Die reaksie tussen koolstof en water om waterstof te vervaardig

Om waterstof in suiwer vorm te verkry, word water in gasvorm of eerder stoom, wat uit waterstof bestaan, met koolstof laat reageer.

Daar is verskeie maniere om waterstof van 'n mengsel van H te skei2 en CO, beide in gasvorm.

Om 'n paar te beskryf, kan 'n mens hierdie mengsel by temperature rondom -200°C verhit. By hierdie temperatuur sal koolstofmonoksied vloeibaar gemaak word en kan dit maklik van waterstof geskei word.

Nog 'n metode kan wees om hierdie mengsel in die teenwoordigheid van yster te verhit. Koolstofmonoksied sal met yster reageer en roes vorm, wat dit dus maklik maak om waterstof af te dra.

Lees meer oor Is chemiese verandering omkeerbaar

Vorming van sink uit sinkoksied

Koolstofmonoksied word gemaak om met sinkoksied te reageer. In hierdie reaksie sal Koolstofmonoksied as 'n reduseermiddel optree, wat beteken dat dit suurstof van die daaropvolgende reaktant sal verminder. As gevolg hiervan kry ons sink in vaste vorm en koolstofdioksied in gasvorm, wat dit makliker maak om sink te onttrek.

Metaal sink
Metaal sink
Image Credit: Wikipedia

Nota: - Die prent hierbo verskaf net vir verwysing en beteken nie noodwendig dat sink so sal lyk wanneer dit onttrek word nie.

Lees meer oor Sinkoksied

Die mengsel van gasvormige waterstof en verdampte jodium

Om hoë suiwer monsters van waterstofjodied te verkry, word 'n mengsel van waterstof en jodium, beide in gasvorm, verhit teen hoë temperature rondom 443°C in 'n geslote houer vir 2-3 uur. As gevolg hiervan verkry ons waterstofjodied. Wanneer die mengsel weer verhit word na die vorming van waterstofjodied, op dieselfde wyse, ontbind dit terug na gasvormige waterstof en gasvormige jodium.

Die reaksie vir dieselfde word gegee as:

Aanvanklik dissosieer twee jodiumatome en word aan die kant van twee waterstofatome geheg, en die binding lyk ietwat so: I—H—H—I, maar soos ons weet dat waterstof net een valensie het om sy buitenste dop te vervul, dit sal dadelik die binding met 'n ander waterstof breek en binding met jodium vorm om waterstofjodied te word. Hierdie proses vind plaas in 'n fraksie van mikrosekondes, en dit is moeilik om die intermediêre proses vas te vang.

Vorming van swaweltrioksied uit swaweldioksied

Swael word in die atmosfeer, in rotse, in plante en ontelbare ander plekke aangetref. Suurstof – soos ons almal weet, is teenwoordig in die omgewing, hoofsaaklik in die lug wat ons inasem. Die reaksie van swael met suurstof vind dus natuurlik plaas. Wanneer suurstof 'n binding met 'n ander element vorm, word gesê dat daardie element geoksideer word, en daarom word die proses oksidasie genoem.

Wanneer swael dus geoksideer word, word dit swaweldioksied. By verdere oksidasie lei dit tot swaweltrioksied.

Die voorwaartse reaksie vereis hitte om verder te verwerk, en dus is dit eksotermies. Wanneer hitte verskaf word, reageer swaeldioksied met suurstof om swaweltrioksied te vorm. Nou, wanneer die finale produk vir verkoeling gehou word, sal swaeltrioksied in sy oorspronklike reaktante ontbind. En dus is die omgekeerde reaksie endotermies, aangesien dit die ekstra hitte uit die mengsel uitstraal.

Die reaksie vir hierdie proses word gegee as:

Swaweldioksied (2SO2)+ Suurstof (O2) –> Swaeltrioksied (2SO3)

Lees meer oor Swaeltrioksied

Nota: - Al die reaksies wat in hierdie artikel genoem word, word óf in nywerhede óf in navorsingslaboratoriums onder deskundige toesig uitgevoer en dus word die lesers aangeraai om nie sonder die deskundige op te tree nie.

Daar is talle ander voorbeeld van chemiese verandering wat omkeerbaar is, maar die omkeerbare chemiese verandering is moeilik om in gereelde lewe waargeneem te word, anders as die onomkeerbare chemiese verandering.

Durva Dave

Ek is Durva Dave, het my nagraadse studie in Fisika voltooi. Fisika fassineer my baie en ek hou daarvan om die 'Hoekom' en 'Hoe' te weet van alles wat in ons heelal ontvou. Ek probeer om my blogs in eenvoudige dog effektiewe taal te skryf sodat dit makliker is vir die leser om te verstaan ​​en onthou. Ek hoop met my nuuskierigheid kan ek die lesers verskaf wat hulle soek deur my blogs. Kom ons koppel deur LinkedIn.

Onlangse plasings