Effek van golflengte op breking:


In hierdie artikel sal ons die effek van golflengte op breking bespreek, hoe beïnvloed die breking van die golwe deur die golflengte met gedetailleerde feite.

Die golflengte bepaal die spoed van die voortplantende golf in die medium. Afhangende van die spoed van die golf en die brekingsindeks van die medium, buig dit in die medium en word gebreek.

Beïnvloed golflengte refraksie?

Die golflengte van die voortplantende golf is direk gekorreleer met die snelheid van die lig of 'n deeltjie wat in 'n golf beweeg.

Die invallende golf op die medium met 'n brekingsindeks 'n1' wat teen 'n spoed 'v' en golflengte λ beweeg, sal breek volgens die variasies van die golflengte terwyl dit voortplant in die medium van 'n brekingsindeks 'n2".

Die brekingsindeks van die medium word deur die vergelyking met die spoed van die lig verwant

n=c/v

Waar n 'n brekingsindeks van die medium is

C is 'n spoed van lig, c=3*108m / s

En v is die snelheid van die lig by breking

As die golflengte van die bundel deeltjies toeneem, dan verminder die frekwensie, en daarvan die energie van die deeltjies. Dit is duidelik dat die golflengte van die lig by breking nie verander nie, dit wil sê die golflengte van die lig voor en na die breking van dieselfde lig is dieselfde.

Maar die spoed van die voortplanting van die golf hang af van die golflengte van die lig. Die verband tussen die spoed en die golflengte van die lig word geformuleer as

f=v/λ

Waar f 'n frekwensie van lig is

V is 'n snelheid en

λ is 'n golflengte van die lig

Die energie van die deeltjie is direk eweredig aan die frekwensie van die ossillerende deeltjie, en word gegee deur die vergelyking,

E=hf

Waar 'h' 'n Planck se konstante is, h=6.626*10-34Js

Hoe langer die golflengte, hoe minder sal die energie wees wat met die deeltjie geassosieer word, en dus sal die spoed van die deeltjie minder wees. Die deeltjie wat met 'n kleiner golflengte beweeg, sal hoër energie hê wat betrekking het op die deeltjie en sal dus met hoër snelhede beweeg.

Lees meer oor Effek van breking op golflengte: hoe, hoekom, gedetailleerde feite.

Voorbeeld: 'n Foton met energie 0.58 MeV val in op die medium met brekingsindeks 1.33. Vind die golflengte van die invallende fotone.

Gegee: n = 1.33

E=0.58MeV=0.58*106* 1.6 * 10-19= 0.93 * 10-13joule

h=6.626*10-34 Js

Die energie van die foton is gelyk aan

E=hf

Gevolglik is die frekwensie van die foton

f=E/h

= 0.93 * 10-13/ 6.626 * 10-34

= 0.14 * 1021

= 140 * 1018

=140EHz

Die frekwensie van die foton is 140EHz.

Die brekingsindeks van die medium is die verhouding van verandering in die spoed van lig.

n=c/v

Dus, die snelheid van die lig is

v=c/n

= 3 * 108/ 1.33

= 2.25 * 108m / s

Die spoed van die foton is 2.25*108m / s

Daarom is die golflengte van die foton

v=fλ

λ=v/f

= 2.25 * 108/ 140 * 1018

= 0.0161 * 10-10

= 1.61 * 10-12=1.61nm

Gevolglik is die golflengte van die foton in die medium van brekingsindeks 1.33 1.16 pm.

Lees meer oor Effek van breking op frekwensie: hoe, hoekom nie, gedetailleerde feite.

Hoe beïnvloed golflengte refraksie?

Die voortplanting van die golf in enige medium word gedefinieer deur die lengte van die golf, sy tydsperiode en die frekwensie van die deeltjie in 'n golf.

Alhoewel die golflengte nie drasties verander tydens breking nie, berus die spoed van die deeltjie op die golflengte. As die golflengte meer is, sal die spoed minder wees; en die spoed verkry deur die deeltjie is hoog as die golflengte baie minder is.

As die lig van die groter golflengte inval, sal die gebreekte strale van deeltjies minder energie besit, en dus sal die spoed van lig verminder word en teen kleiner hoeke breek.

effek van golflengte op breking
Breking van die lig

As die bundel van die deeltjie met 'n kleiner golflengte inval, sal die deeltjie hoër energie besit, en dus by breking sal die bundel van die deeltjie 'n voldoende spoed hê om teen 'n sekere spoed te beweeg en teen groter hoeke te breek.

Lees meer oor Tipes Breking: Vergelykende Analise.

Hoe beïnvloed golflengte die brekingshoek?

Die golflengte van die lig beïnvloed die spoed en die frekwensie van die golf.

As die golflengte groter is, dan sal die spoed van die lig kleiner wees en die lig sal teen 'n kleiner hoek weerkaats; en as die golflengte klein is, sal die lig teen die groter hoek reflekteer.

Beskou 'n ligte inval van die medium 1 van brekingsindeks 'n1' op die oppervlak van die voorwerp met 'n brekingsindeks 'n2'. Die brekingsindeks is die verhouding van verandering in die spoed van lig terwyl dit van medium 1 na medium 2 voortplant.

n12=v2/v1

Waar n12 is die verhouding van die brekingsindeks van die medium 1 tot medium 2,

v1 is 'n spoed van lig in medium 1

v2 is 'n spoed van lig in medium 2

Die snelheid van die lig word deur die verband met die golflengte verwant

v=fλ

Op 'n konstante frekwensie van lig, as λ1 en λ2 is die golflengte van die lig wat onderskeidelik van medium 1 na medium 2 beweeg, dan is die brekingsindeks van die medium verwant aan die golflengte as,

n2/n121

Deur Snell se wet,

n1sonde θi =n2 Sonde θr

n1/n2=sin θi/sonde θr

Dus, met betrekking tot die bogenoemde vergelyking,

λ21 =sin θi/sonde θr

sonde θr2λ1/sonde θi

θr= Sonde-1 λ2λ1/sonde θi

Die brekingshoek hang af van die variasies in die golflengte van die lig en die invalshoek van die straal volgens die bogenoemde vergelyking.

Lees meer oor Refraksie.

Algemene vrae

Wat is die brekingshoek as die ligstraal van 'n golflengte van 450nm inval op die medium van brekingsindeks 1.33 teen 'n hoek van 45 grade?

Gegee: n1=1

n2= 1.33

λ1 = 450nm

Ons weet dit,

n1/n221

1/1.33=λ2/ 450nm

λ2=450nm/1.33

λ2= 338.34nm

Gevolglik verminder die golflengte van die lig in die medium tot 338.34.

Die brekingshoek van die lig is

θr= Sonde-1 λ2λ1/sonde θi

θr= Sonde-1 338.34*450/sonde 45

θr= Sonde-1 338.34*450/ (1/√2)

θr=Sonde (-1)/ (0.53)

θr= 35.56

Die lig breek teen 'n hoek van 35.56 grade.

Hoe verander die spoed van die golf by breking?

Soos die lig die digter medium binnedring, neem die spoed van die golf af.

Die frekwensie van die lig neem af wanneer dit die digter mediums binnegaan en dus verminder die energie die vermindering van die spoed van lig.

Hang die brekingshoek af van die spoed van die lig?

As die golflengte van die deeltjie klein is, dan besit die deeltjie hoë spoed.

Hoe groter die spoed van die golf, sal die lig teen 'n groter brekingshoek buig.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings