Effek van breking op frekwensie: hoe, hoekom nie, gedetailleerde feite


In hierdie artikel sal ons die effek van breking op frekwensie bespreek, hoe word die frekwensie deur breking beïnvloed, met gedetailleerde feite.

Soos 'n golf van een medium na 'n ander voortplant, verander die spoed van 'n golf, en dus wissel die golflengte ook. As gevolg hiervan verander die golf sy voortplantingsrigting wat 'n brekingshoek maak.

Wat is refraksie?

'n Golflengte van lig, klank of enige vibrasies wat deur die medium beweeg, word breking genoem.

By breking verander die rigting van die golf en versprei dit teen 'n brekingshoek, afhangende van die digtheid, temperatuur en drukgradiënt van die medium.

Lees meer oor Tipes Breking: Vergelykende Analise.

Beïnvloed refraksie frekwensie?

'n Golf van 'n sekere amplitude wat voortplant vanaf twee verskillende mediums, die amplitude van golflengte wissel afhangende van die digtheid van die medium waardeur dit beweeg.

As die golf van 'n skaarser na 'n digter medium beweeg, neem die spoed van die golf af en die amplitude van die golflengte verminder ook. Dieselfde word omgekeer wanneer 'n golf van digter na die skaarser medium beweeg.

Die spoed van die golf word deur die vergelyking gegee

Spoed=Frekwensie*Gollengte

v=f*λ

Waar v 'n spoed van 'n golf is

f is 'n frekwensie van die golf

λ is 'n golflengte

Soos die spoed van die golf toeneem of afneem, verhoog of verminder die golflengte ook onderskeidelik, en dus die frekwensie van die golf onveranderd bly.

Oorweeg 'n golf wat van twee verskillende mediums af beweeg. Laat n2>n1, daardie tweede medium is digter as medium 1.

Effek van breking op frekwensie
Variasie in golflengte tydens voortplanting vanaf twee verskillende mediums

Soos die golf voortplant vanaf medium 1 met brekingsindeks n1 tot medium 2 met brekingsindeks n2, neem die spoed van die golf af omdat medium 2 digter as medium 1 is en die amplitude van die golf ook verminder. Weereens, soos die golf terugbeweeg na die vorige medium, dit is van digter na skaarser medium, neem die golflengte en die spoed van die golf terug. In die proses bly die frekwensie van voorkoms van die nodusse van die golf dieselfde.

Lees meer oor Wat is ossillasiefrekwensie: interessante feite en algemene vrae.

Beïnvloed Brekingsindeks Frekwensie?

Die brekingsindeks bepaal die brekingshoek terwyl dit van een medium na 'n ander beweeg.

Die spoed van die golf in die medium hang af van die brekingsindeks van daardie medium, maar die frekwensie van die golf bly onaangeraak deur die brekingsindeks.

Die brekingsindeks van die medium word deur die vergelyking as

n=c/v

Waar n 'n brekingsindeks van die medium is

c is 'n spoed van lig, c=3* 108m / s

v is 'n spoed van lig in medium

As die spoed van die lig afneem terwyl dit vanaf die medium voortplant, impliseer dit dat die brekingsindeks groter as 1 is.

In 'n vakuum bly die spoed van lig dieselfde en daarom is die brekingsindeks van die vakuum een, en 'n ligstraal beweeg 1800 hoek.

As die brekingsindeks van die medium groter as 1 is, verminder die golflengte van die golf; en terwyl jy van digter na skaarser medium beweeg, neem die golflengte toe, maar die frekwensie van die golf bly dieselfde.

Lees meer oor Brekingsindeks.

Word refraksie deur frekwensie beïnvloed?

Die frekwensie van die golf verander nie na breking nie.

Die brekingsindeks van die golf is direk eweredig aan die permittiwiteit van die medium en bepaal hoe vinnig die golf deur die medium kan beweeg. Die permittiwiteit hang af van die frekwensie van golflengte in die medium.

Ons kan praat oor die permittiwiteit van die medium gebaseer op die digtheid wat die snelheid van die golf in die medium aansienlik bepaal. In 'n skaarser medium sal permittiwiteit meer wees omdat die frekwensie van die lig verminder sal word namate die golflengte sal toeneem. Die snelheid van die golf sal toeneem, dus sal die brekingshoek groter wees.

In 'n medium wat minder permittiwiteit het, sal die frekwensie van die golf wat vanaf die medium voortplant meer wees, dus sal die golflengte minder wees, die snelheid van die golf sal afneem en die golf sal teen die kleiner hoek breek. Dit is in die geval van 'n digter medium.

Hoekom beïnvloed breking nie Frekwensie nie?

Die frekwensie van die golf wat vanaf verskillende mediums voortplant, verander nie.

Die energie van die golf word voor en na die breking bewaar, wat impliseer dat die frekwensie van die golf onaangeraak bly.

Die energie wat met die golf geassosieer word, word deur die vergelyking gegee

E=hf=hv/λ

Soos die spoed van die golf toeneem of afneem op grond van die permittiwiteit van die medium, neem die golflengte van die golf ook onderskeidelik toe of af, en daarom bly die frekwensie onaangeraak.

Spoed is direk eweredig aan die golflengte wat in die ruimte voortplant. Terwyl voortplanting vanaf mediums wat verskillende digthede het, verskil die spoed, die amplitude, en dus die golflengte van die golf, maar die aantal golwe wat per tydseenheid voorkom, bly dieselfde selfs na refraksie.

Lees meer oor Kan lig om hoeke buig? Belangrike Gereelde Vrae.

Beïnvloed frekwensie die brekingshoek?

Die brekingshoek hang af van die verandering in die spoed van die golf wat gewissel word terwyl dit van een medium na 'n ander beweeg.

Gebaseer op die digtheid van die medium, wissel die spoed van die golf en lei dit teen 'n bepaalde hoek af tydens breking.

Beskou 'n liggolf wat van lug na glas voortplant, dan word die brekingsindeks van die medium gegee deur Snell se wet as

nlug/nglas=sinθr/sinθi

Die brekingsindeks is dan direk eweredig aan die spoed van die golf in verskillende mediums terwyl dit voortplant

nlug/nglas=v2/v1

vandaar,

v2/v1=sinθr/sinθi

Die brekingshoek hang af van die spoed van lig na breking en die invalshoek hang af van die spoed van die invallende lig.

Aangesien die spoed produk van die golflengte en die frekwensie is, kan ons skryf

v2/v12f1f

Die frekwensie van die lig bly dieselfde na refraksie, dus,

v2/v12f1f

Dit is,

sondeθr/sinθi=v2/v121

Vir 'n konstante golflengte sal die snelheid van die golf toeneem deur die frekwensie van die golf te verhoog, en die golf sal na breking teen 'n groter hoek breek. As die frekwensie minder is, sal die spoed van die golf afgelei word en die brekingshoek kleiner wees.

Lees meer oor Sferiese spieël | Alle belangrike konsepte en 10+ algemene vrae.

Algemene vrae

Varieer die golflengte van die lig in die vakuum?

Die golflengte van die lig stem direk ooreen met die spoed van die lig.

Die spoed van die lig verander nie terwyl dit deur 'n vakuum beweeg nie, dit wil sê v=c, vandaar die brekingsindeks n= c/v = 1. Aangesien v konstant bly, is die golflengte ook konstant.

Beïnvloed die temperatuur die breking van die lig?

Die breking van die lig hang af van die brekingsindeks, die digtheid, die permittiwiteit van die medium en die temperatuur ook.

As die temperatuur styg, daal die digtheid van die medium en sal die spoed van die golf in die medium toeneem. Gevolglik sal die gebreekte straal afgelei word om 'n groter hoek met normaal te maak.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings