Dinamiese ewewigstoestande: 5 feite wat u moet weet


Daar is 'n aantal toestande wat gunstig is vir die dinamiese toestand en 'n geringe versteuring in 'n sisteem kan ook die dinamiese ewewigstoestand beïnvloed.

Die dinamiese ewewig is 'n toestand waarin daar veranderinge in die sisteem is, maar terselfdertyd balanseer die omgekeerde reaksies al hierdie faktore wat die sisteem beïnvloed. 'n Dinamiese ewewigstoestande wat die stabiliteit van die stelsel bepaal, is die konsentrasie, temperatuur, spesifieke hittekapasiteit van die stelsel, druk, ens.

Hoeveel toestande van dinamiese ewewig is daar?

Daar is verskeie toestande wat nodig is vir die dinamiese ewewig om te voorkom.

Die kragte wat binne die sisteem inwerk moet sodanig gebalanseer word dat die grootte van die aksie en reaksiekrag gelyk moet wees. In die geval van die chemiese dinamiese ewewig, die tempo van vorming van die produkte en die produkte wat terug reageer om die reaktant terug te produseer, moet gelyk wees.

Om hierdie balans te handhaaf moet die kragte beperk word. Die ander faktore is ook baie noodsaaklik om die dinamiese ewewig van die sisteem te handhaaf. Hierdie faktore sluit in die temperatuur, druk, die tipe stelsel, hitte-energie, emissievermoë, ens.

Wat is die toestande van dinamiese ewewig?

Daar is verskeie toestande wat verantwoordelik is om die dinamiese ewewig van die toestand te verkry, afhangende van die tipe stelsel.

Vir 'n dinamiese toestand om te voorkom, moet die sisteem 'n hegte sisteem wees en geen ander eksterne kragte of massa hoef in wisselwerking te tree met die sisteem vanuit die omgewing nie. Die stelsel is dus kragtig om 'n stabiele toestand te bereik. Die eksterne toestande soos temperatuur, hittetoevoer en druk is noodsaaklik om in ag te neem met betrekking tot die dinamiese ewewigstoestand.

Vir die meganiese dinamiese ewewig moet die kragte wat op die sisteem inwerk gelyk en teenoorgesteld in grootte wees, om die ewewigstoestand van die sisteem te balanseer. In chemiese dinamiese ewewig moet die tempo van vorming van produk en reaktant gelyk wees.

Lys die voorwaardes neer

Daar is verskeie faktore wat verantwoordelik is vir die dinamiese toestand van ewewig. Hier is 'n lys van die voorwaardes wat noodsaaklik is vir die dinamiese ewewig van die stelsel wat ons hier hieronder gaan bespreek:-

1. Die stelsel moet 'n geslote stelsel wees

Die dinamiese ewewig vind slegs in 'n geslote sisteem plaas. Die kragte binne 'n sisteem moet gebalanseer word om die toestand van dinamiese ewewig te verkry.

2. Die voorkoms van 'n omkeerbare proses

Die dinamiese ewewig word slegs bereik as daar die reaksiekragte bestaan ​​om die sisteem om te keer en te balanseer. Die tempo van die voorwaartse reaksie is billik deur 'n ontplooiing van die terugwaartse reaksie.

3. Die tempo van die voorwaartse en terugwaartse reaksie

Die tempo om produkte en reaktante te gee moet gelyk wees. Die tempo van vorming van produkte en die omskakeling van produkte terug na die reaktante moet gelyk wees vir 'n sisteem om in dinamiese ewewig te voorkom.

4. Die gelyke en teenoorgestelde kragte

Die kragte wat in die sisteem inwerk moet gelyk en teenoorgesteld in grootte wees. Dit is ook een van die noodsaaklike voorwaardes vir die dinamiese ewewigstoestand om te voorkom. Die kragte wat uitgeoefen word moet in voorwaartse sowel as terugwaartse rigting wees.

dinamiese ewewigstoestande
'n Boot sal op die water dryf wanneer die krag wat uitgeoefen word as gevolg van die gewig van 'n boot gelyk word aan die dryfkrag wat op 'n boot inwerk, en sodoende 'n dinamiese ewewig bereik;
Image Credit: pixabay

5. Verandering in temperatuur

As die temperatuur van die stelsel toeneem, dan styg die interne hitte van die stelsel ook. Die hitte is noodsaaklik vir die bindings om te breek en die nuwe produkte te vorm. Dus neem die tempo van die voorwaartse en terugwaartse reaksie toe.

6. Verandering in druk

Die druk is direk verwant aan die temperatuur van die stelsel. Hoe hoër die temperatuur, die druk in 'n geslote sisteem moet in eweredigheid verhoog word om die ewewig in die stelsel te handhaaf. Andersins kan 'n sisteem die dinamiese ewewigstoestand van 'n sisteem versteur en daarvan afwyk.

7. Konsentrasie

Die tempo van chemiese reaksie, die interne hitte en die druk hang af van die hoeveelheid van die sisteem. Hoe groter die konsentrasie, hoe meer is die hitte wat benodig word om die interne hitte van die stelsel te versterk en die stelsel te versteur.

8. Digtheid

Die digtheid van die sisteem is meer as die konsentrasie van die deeltjie wat in 'n eenheidsvolume van die materie opgehoop is, hoog is. As die digtheid van die materie meer is, sal die interne druk van die stelsel meer wees.

9. Chemiese komponente

Die tipe chemiese komponente wat in die sisteem voorkom, bepaal die tempo van die chemiese reaksie en die tipe chemiese binding wat die molekules deel. Die energie word benodig om 'n binding te maak en dieselfde hoeveelheid energie word uitgegee wanneer die bindings breek.

10. Spesifieke hittekapasiteit

Die spesifieke hittekapasiteit van die materie bepaal die totale energie wat benodig word om die molekules uitmekaar te breek. Dit is die vermoë van die molekules om die energie binne die bindings te stoor.

Wat is die kenmerke van 'n dinamiese ewewig?

Sommige toestande is baie nodig om 'n stadium te verkry waarin 'n sisteem in 'n dinamiese ewewigstoestand is. Die stelsel moet in 'n hegte stelsel wees. Selfs met 'n klein verandering in die dinamika van die stelsel, sal die dinamiese ewewigseienskappe van die stelsel verskil.

Hier is 'n lys van die kenmerke van 'n dinamiese ewewig:-

  • Die dinamiese ewewig word binne die geslote sisteem bereik. Geen materie kan van die sisteem na die omgewing oorgaan nie, en ook nie 'n materie kan vanuit die omgewing binne die sisteem ingaan nie.
  • Die omgekeerde proses vind plaas in a toestand van dinamiese ewewig.
  • Die grootte van reaksie- en aksiekragte is gelyk.
  • Die reaksietempo is konstant selfs by die dinamiese ewewig, maar dit is ongemerk. Die terugwaartse reaksietempo word ekwivalent aan die tempo van die voorwaartse reaksie, en bring dus die toestand na die dinamiese ewewig.
  • Die eienskappe van die materie soos konsentrasie, pH, kleur, die emissie van die materie is konstant.
  • Die variasies in die volume, chemiese eienskappe, druk, hitte en temperatuur kan die dinamiese ewewig van die toestand verander.
  • Die netto krag binne 'n dinamiese stelsel is nie nul nie.
  • Die dinamiese ewewig is meer seker in die geval van chemikalieë.

Gevolgtrekking

Die dinamiese ewewig is 'n toestand in 'n geslote sisteem en die reaksietempo in die voorwaartse sowel as terugwaartse rigting is gebalanseer. Die konsentrasie en volume van die sisteem is onveranderd by hierdie ewewigstoestand, maar 'n geringe verandering in die eienskappe van die sisteem kan die dinamiese ewewigstoestand van die stelsel beïnvloed.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings