Gee olie elektrisiteit: 9 belangrike feite


Olie is 'n natuurlike viskose stof wat van plante, diere en minerale verkry word. Kom ons bespreek of olie elektrisiteit gelei of nie.

Olie gelei nie elektrisiteit nie. Ladingdraers wat stroom dra is afwesig in olie. Dit maak olie nie in staat om elektrisiteit te gelei nie. Olie is 'n mengsel van lang koolwaterstofkettings wat nie toelaat dat ioniese verbindings daarin opgelos word nie. Dit belemmer weer die moontlikheid van ionisasie.

Aangesien ionisasie nie in olie plaasvind nie, is daar geen ione daarin teenwoordig nie. Geen ione is soortgelyk aan geen stroomvloei nie. Kom ons kyk in hierdie artikel of olie as 'n isolator of 'n geleier behandel word en watter soorte olie elektrisiteit kan gelei.

Is olie 'n isolator of 'n geleier?

Geleiers laat elektrisiteit daardeur beweeg en isolators is daardie materiale wat die vloei van elektriese stroom weerstaan. Kom ons fokus op olie hieroor.

Olie, 'n nie-polêre chemiese stof, is basies 'n isolator. Slegs onbeweeglike en sterk gebonde elektrone is teenwoordig in olie-atome. Hierdie elektrone beweeg nie van een atoom na 'n ander wat op hul beurt nie elektrisiteit kan dra nie. Dit help olie om soos 'n isolator op te tree.

Behalwe olie laat nie ionisasie van metaalsoute daarin toe nie, wat ook die moontlikheid van stroomgeleiding in olie stop.

Watter tipe olie gelei elektrisiteit?

Geleiding van elektrisiteit deur 'n medium is moontlik wanneer dit die ladingdraers toelaat om daardeur te vloei. Kom ons praat oor olie in hierdie saak.

Groente-olie is 'n soort olie wat stroom daardeur laat vloei. As ioniese soute by groente-olie gevoeg word, sal dit in positiewe en negatiewe elektroliete verdeel word wanneer spanning verskaf word. Hierdie elektroliete sal elektrisiteit dra.

Ten spyte van hoër weerstandswaarde, gelei plantaardige olie elektrisiteit.

Hoe gelei olie elektrisiteit?

Olie is van nature 'n taai en minder digte vloeistof. Kom ons fokus op hoe stroom deur olie gevoer word.

  • Olie gelei elektrisiteit deur soute of onsuiwerhede wat daarin voorkom te ioniseer.
  • Soute of onsuiwerhede is metaalverbindings wat gewoonlik in elektroliete geskei word.
  • As die twee terminale van 'n battery aan die oliemedium gekoppel is, sal hierdie elektroliete volgens die terminale in 'n bepaalde rigting beweeg.

Hoekom gelei olie elektrisiteit?

Olie is 'n suiwer isolator, maar soms dien dit as 'n geleier. Kom ons fokus op die rede daaragter.

Olie gelei elektrisiteit as gevolg van die teenwoordigheid van polêre verbindings daarin. Polêre verbindings ioniseer in die oliemedium en dra stroom. Anders as dit het sommige soorte olies (plantaardige olies, ru-olies, ens.) wel eindige waardes van elektriese geleidingsvermoë wat hulle min geleidend van aard maak.

In die geval van plantaardige olies hang die geleiding van elektriese stroom af van die temperatuur. Wanneer temperatuur toeneem, neem die waarde van elektriese geleidingsvermoë eksponensieel toe.

Hoekom is olies 'n swak elektriese geleier?

Swak elektriese geleiers is daardie stowwe wat nie toelaat dat elektriese stroom deur hulle vloei nie. Kom ons gaan deur of olie elektrisiteit swak gelei of nie.

Olies is swak elektriese geleiers. Die rede is die gebonde elektrone wat in olie voorkom. Daar is geen beweging van hierdie gebonde elektrone in olie nie. In enige geleier word hierdie beweging van elektrone as stroomvloei genoem, maar dit is afwesig in olie.

Anders as die bogenoemde rede is die elektriese geleidingsvermoë van olies baie laag (in die reeks van nano-siemens per meter). Dit is hoekom olie nie in staat is tot stroomgeleiding nie.

Wanneer gelei olie nie elektrisiteit nie en hoekom?

'n Stof gelei nie elektrisiteit wanneer sy isolerende eienskappe meer geneig is as sy geleidende eienskappe nie. Kom ons kyk na olie oor hierdie saak.

Olie gelei nie elektrisiteit wanneer dit perfek suiwer van aard is en geen onsuiwer soute daarby gevoeg word nie. Dit gebeur as gevolg van die nie-polêre aard van die olie en die afwesigheid van beweegbare ladingdraers wat elektriese stroom kan dra.

Gelei olie elektrisiteit wanneer dit in water opgelos word?

Olie is minder geleidend van aard. Kom ons fokus daarop of dit elektrisiteit kan gelei wanneer dit in water opgelos word of nie.

Olie gelei nie elektrisiteit wanneer dit in water opgelos word nie. Die rede is dat suiwer water ook van nature 'n isolator is en dit laat nie stroomvloei toe nie. Afgesien hiervan, as daar teenwoordigheid van basisse,soute in water is, sal slegs olie elektrisiteit gelei wat in water opgelos word.

Elektrisiteitsgeleiding van olie wanneer dit in water opgelos word, hang ook af van faktore soos temperatuur, viskositeit, ens.

Is olie 'n geleier van hitte?

Goeie geleiers van hitte laat hitte-energie baie maklik daardeur vloei. Kom ons fokus daarop of olie hitte-energie kan gelei of nie.

Olies is goeie geleiers van hitte. Olies, veral ru-olies of enjinolies, het wel hoë waardes van termiese geleidingsvermoë. Hittegeleiding van 'n stof word geheel en al deur hul waardes van termiese geleidingsvermoë gesny. As gevolg van die hoër waardes van termiese geleidingsvermoëns gelei olies hitte vinnig.

Gevolgtrekking

Olies het wel isolerende eienskappe, maar soms gelei dit ook elektrisiteit. Al die feite wat verband hou met die stroom- en hittegeleiding van olies word kortliks in hierdie artikel bespreek.

Ankita Biswas

Hi...ek is Ankita Biswas. Ek het my B.Sc in fisika Honneurs en my M.Sc in Elektronika gedoen. Tans werk ek as 'n Fisika-onderwyser in 'n Hoër Sekondêre Skool. Ek is baie entoesiasties oor die hoë-energie fisika veld. Ek is mal daaroor om ingewikkelde fisika-konsepte in verstaanbare en eenvoudige woorde te skryf. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ankita-biswas-b95785230

Onlangse plasings