Gee nikkel elektrisiteit: 9 belangrike feite


Nikkel(Ni) is 'n silwerwit metaal met atoomgetal 28. Laat weet ons of nikkel elektrisiteit kan deurlaat of nie.

Nikkel gelei elektrisiteit. Nikkel is 'n metaal en soos ander metale het dit ook vrye elektrone op sy oppervlak. Hierdie vrye elektrone beweeg gewoonlik in 'n spesifieke rigting om elektrisiteit in die nikkelatoom te dra.

Wanneer 'n nikkelatoom geïoniseer word, stel dit twee elektrone vry en word Ni²⁺. Hierdie twee vrye elektrone bly teenwoordig in die valensiedop van Ni-atoom en help met stroomgeleiding.

Kom ons fokus op hoe nikkel elektrisiteit gelei, wat is die struktuur en binding daarvan en vele meer verwante vrae in hierdie artikel.

Is nikkel 'n isolator of 'n geleier?

Nikkel is 'n metaal van groep 10 van die periodieke tabel. Kom ons kyk of nikkel isolerende eienskappe het of nie.

nikkel is 'n geleier wat beide stroom en hitte dra, maar nie isolerende eienskappe het nie. Die beweging van vrye elektrone daarin is die rede van sy geleidingseienskappe. Hierdie beweging van elektrone beeld nikkel as 'n geleier uit. Teenstrydig word slegs sterk begrensde elektrone deur die isolators gedra.

gelei nikkel elektrisiteit
Nikkel van Wikipedia

Daarbenewens het daardie nikkel 'n eindige waarde van elektriese geleidingsvermoë wat 'n sleutelfaktor van stroomgeleiding is. Alhoewel die waarde nie baie hoog is nie, is dit voldoende om elektrisiteit te dra.

Hoe gelei nikkel elektrisiteit?

Nikkel is 'n metaal met ferromagnetiese eienskappe. Kom ons fokus op die proses waardeur nikkel elektrisiteit gelei.

Nikkel gelei elektrisiteit deur die beweging van mobiele elektrone. Dit het 2 losgebonde valenselektrone wat ewekansig na een atoom van 'n ander af spring. Wanneer spanning op die Ni-atoom toegepas word, beweeg hierdie elektrone in 'n spesifieke rigting van die negatiewe na die positiewe kant van die toevoer en elektrisiteit gaan deur.

Hoekom gelei nikkel elektrisiteit?

Vloei van 'n klomp elektrone in 'n bepaalde rigting beteken 'n vloei van elektriese stroom in daardie spesifieke rigting. Kom ons fokus op die rede vir stroomgeleiding van Ni.

Nikkel gelei elektrisiteit aangesien dit die vermoë het om elektriese stroom deur te gee as gevolg van die mobiliteit van gedelokaliseerde elektrone wat daarin teenwoordig is. Hierdie elektrone beweeg in 'n vaste rigting deur die effek van toegepaste potensiaal. Hierdie vloei is stroom.

Wat is die elektriese geleidingsvermoë van nikkel?

Die kapasiteit van 'n materiaal om elektriese stroom te dra staan ​​bekend as sy elektriese geleidingsvermoë. Kom ons bespreek die elektriese geleidingsvermoë van nikkel.

Die elektriese geleidingsvermoë van nikkel is 14.3 x 10⁶ Siemens per meter. As gevolg van hierdie hoër waarde van elektriese geleidingsvermoë is nikkel meer geneig om elektrisiteit te gelei.

Is nikkel 'n goeie geleier vir elektrisiteit?

Goeie geleiers van elektrisiteit word gebruik om die kwaliteit te hê om elektriese stroom baie vinnig daardeur te laat beweeg. Kom ons fokus op nikkel om sy huidige dravermoë te verduidelik.

Nikkel is 'n goeie geleier van elektrisiteit. Mobiele elektrone wat in nikkel voorkom is die rede waarom dit 'n goeie geleier is. Daarbenewens is dit 'n metaal met 'n eindige waarde van elektriese geleidingsvermoë wat dit in staat stel om elektrisiteit op sy gemak deur te gee.

Nikkel is 'n ferromagnetiese metaal wat baie maklik by kamertemperatuur gemagnetiseer kan word. As gevolg van hierdie deug is nikkel 'n goeie geleier van hitte.

Struktuur en binding van nikkel

Nikkel is 'n kristallyne soliede metaal. Kom ons bespreek die tipe struktuur en binding wat dit besit.

 • Nikkel word gebruik om 'n kristallyne struktuur te besit. Gesiggesentreerde kubieke (FCC) struktuur is die spesifieke struktuur wat deur nikkel besit word.
 • Nikkelatome word verbind deur metaalbindings of ioniese bindings om 'n gereelde kubiese struktuur te maak.

In die geval van nikkelkristalle is daar een atoom by elke hoek van die kristal en een atoom in die middel van die kristal wat soortgelyk is aan gesiggesentreerde kubieke struktuur. Aangesien nikkel 'n metaal is, is die binding daarvan ioniese binding.

Eienskappe van nikkel

Nikkel word gebruik om sekere eienskappe te besit wat dit 'n kiesbare opsie maak om elektrisiteit te gelei. Die eiendomme is:

 • Digtheid van nikkel is 8.908 gram/cm³.
 • Die smeltpunt en kookpunt van nikkel is 1453 ℃ en 2913 ℃ onderskeidelik.
 • Termiese geleidingsvermoë van nikkel is 90.7 W/mK.
 • Die waarde van lineêre termiese koëffisiënt van nikkel is 13.4 μm/mK.
 • Nikkel is 'n baie harde metaal wat beide smeebaarheid en rekbaarheid eienskappe het.
 • Nikkel het sewe oksidasietoestande: -2,-1,0,+1,+2,+3 en +4.
 • Nikkel is 'n tweewaardige metaal wat beteken dat die valensie van Ni 2 is.
 • Nikkel word baie stadig in verdunde sure opgelos.
 • Nikkel is 'n radioaktiewe metaal.
 • Die elektriese weerstand van nikkel is 7.0 x 10⁻⁸ Ωm.
 • Nikkel besit ferromagnetisme by kamertemperatuur.

Is nikkel 'n goeie geleier van hitte en hoekom?

Die materiale wat die vloei van hitte-energie deur hulle toelaat, staan ​​bekend as goeie geleiers van hitte. Kom ons praat oor die hittegeleiding van nikkel.

Nikkel is 'n goeie geleier van hitte. Die rede is die hoë waarde van termiese geleidingsvermoë. Nikkel het 'n termiese geleidingsvermoë van ongeveer 106 W/mK. Hierdie termiese geleidingsvermoë beeld die kwaliteit van 'n goeie geleier van hitte uit.

Metale met hoë waardes van termiese geleidingsvermoë word gebruik om goeie geleiers van hitte te wees, terwyl metale met lae waardes van termiese geleidingsvermoë gebruik word om slegte geleiers van hitte te wees.

Gelei metale elektrisiteit wanneer dit gesmelt word?

Gesmelte metale is daardie metale wat in vloeibare toestand van vaste toestand verander word met die toename in temperatuur. Kom ons fokus op die stroomgeleiding van gesmelte metale.

Metale gelei elektrisiteit wanneer hulle gesmelt word aangesien hulle hul gewone traliestruktuur verloor as gevolg van die styging in temperatuur. Gevolglik word die vrye elektrone binne hulle meer geneig om te beweeg. Hierdie mobiliteit van elektrone gelei elektrisiteit.

Nikkel word gebruik om hoë elektriese geleidingsvermoë sowel as lae elektriese weerstand te hê. Dit gee dus elektriese stroom in die gesmelte toestand deur. Die waarde van stroom wat in die gesmelte toestand deurgee, is minder as die stroom wat in die vaste toestand van nikkel verbygaan.

Gevolgtrekking

Nikkel is 'n harde metaal met hoë vlakke van elektriese en termiese geleidingsvermoë. Hierdie waardes maak nikkel in staat om stroom te gelei. anders as hierdie nikkel het ferromagnetisme by kamertemperatuur. Al die feite wat verband hou met stroomgeleiding deur nikkel is kortliks in hierdie artikel bespreek.

Ankita Biswas

Hi...ek is Ankita Biswas. Ek het my B.Sc in fisika Honneurs en my M.Sc in Elektronika gedoen. Tans werk ek as 'n Fisika-onderwyser in 'n Hoër Sekondêre Skool. Ek is baie entoesiasties oor die hoë-energie fisika veld. Ek is mal daaroor om ingewikkelde fisika-konsepte in verstaanbare en eenvoudige woorde te skryf. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ankita-biswas-b95785230

Onlangse plasings