Kom glikolise in die sitoplasma voor? 5 Feite


Glikolise is 'n definitiewe pad wat die afbreek van die glukosemolekules verseker. Kom ons kyk of dit binne sitoplasma voorkom of nie.

Glikolise vind plaas binne die groot organel sitoplasma, wat 'n belangrike proses is in die opwekking van die energie-eenhede om die selle te ondersteun, wat adenosientrifosfaat (ATP) is..

Kom ons kyk na die besonderhede van die maniere waarop die proses van glikolise in sitoplasma plaasvind, tesame met die rede en oorsaak van die voorkoms daarvan in sitoplasma.

Hoe vind glikolise in sitoplasma plaas? 

Elke sellulêre proses binne sitoplasma het definitiewe opeenvolgende aktiwiteite. Kom ons kyk hoe glikolise binne sitoplasma plaasvind. 

Daar is 'n tien-stap proses om die glikolise proses binne sitoplasma vas te stel, wat soos volg is: 

Stap 1:

 • 'n Byvoeging van die fosfaatgroep vind plaas by glukose met behulp van die ensiem genaamd heksokinase in die sitoplasma van die sel. 
 • Hierdie groep fosfaat word oorgedra van ATP na glukose wat help met die vorming van glukose-6-fosfaat. 

Stap 2: 

 • Die verbinding Glukose-6-fosfaat word dan geisomeer om fruktose,6-fosfaat te vorm met behulp van die ensiem genaamd fosfoglukomutase.

Stap 3:

 • Nog 'n ATP-molekule word gebruik in die oordrag van 'n fosfaatgroep na fruktose 6-fosfaat om in fruktose 1,6-bisfosfaat om te skakel deur die ensiem genaamd fosfofruktokinase te gebruik.

Stap 4:

 • Die omskakeling van fruktose 1,6-bisfosfaat vind plaas na gliseraldehied 3-fosfaat en dihidroksiesetoonfosfaat deur die gebruik van die ensiem aldolase.

Stap 5:

 • Die dihidroksiesetoonfosfaat word dan in gliseraldehied 3-fosfaat omgeskakel. 

Stap 6:

 • Hierdie stap bestaan ​​uit twee reaksies. Een daarvan is waar gliseraldehied-3-fosfaatdehidrogenase die oordrag van een waterstofmolekule van gliseraldehiedfosfaat na nikotinamied adenien dinukleotied (NAD) om die uitkoms NADH en H+ te vorm.
 • Nog een is waar een fosfaat by gliseraldehiedfosfaat gevoeg word deur Gliseraldehied 3-fosfaat dehidrogenase om 1,3-bisfosfogliseraat te vorm.

Stap 7:

 • Fosfaat word van 1,3-bisfosfogliseraat met die ondersteuning van fosfogliserokinase na ADP oorgedra om ATP te vorm. Dus, die eindprodukte wat verkry word, is twee molekules fosfogliseraat saam sowel as ATP.

Stap 8:

 • Die fosfaat wat van die twee molekules van fosfogliseraatmolekules versamel word, word na die tweede koolstof hervestig om twee molekules 2-fosfogliseraat te vorm deur die ensiem fosfogliseromutase te gebruik.

Stap 9: 

 • 'n Watermolekule word van 2-fosfogliseraat verwyder deur enolase as die ensiem te gebruik om fosfoenolpiruvaat te vorm.

Stap 10: 

 • 'n Fosfaat word van fosfoenolpiruvaat na ADP oorgedra om 'n piruvaat saam met ATP te vorm met die ondersteuning van piruvaatkinase. Twee molekules piruvaat bykomend met ATP word as die uitkomste gegenereer.
vind glikolise in die sitoplasma plaas
Stappe van Glikolise van Wikimedia

Waarom vind glikolise in sitoplasma plaas?

Elke proses in die sel het 'n definitiewe uitkoms. Kom ons kyk hoekom glikolise binne sitoplasma plaasvind. 

Die prosesglikolise vind binne sitoplasma plaas om glukosemolekules te breek deur die proses om in twee gefosforileerde 3-koolstofverbindings te splits. Dit word dan geoksideer om piruvaat en twee molekules ATP te vorm om as die energiebron in die liggaam te ondersteun. 

Vind glikolise altyd in sitoplasma plaas?

Glikolise is 'n belangrike proses om glukose binne die selle af te breek. Kom ons kyk of glikolise altyd binne sitoplasma plaasvind of nie. 

Daar is geïdentifiseer dat glikolise altyd binne die sitoplasma van alle soorte selle, beide prokarioties en eukarioties voorkom, ten einde gedeeltelik oksideer glukose om te help met die vorming van die twee molekules pirodruivensuur. 

In die menslike selle word die pirodruivensuur wat in die proses van glikolise geproduseer word, verder in die Krebs-siklus gebruik om die volledige proses van oksidasie om energie op te wek te fasiliteer. 

Wanneer vind glikolise nie in sitoplasma plaas nie?

Onder sekere omstandighede is sommige sellulêre prosesse geneig om nie plaas te vind nie. Kom ons kyk wanneer glikolise nie in sitoplasma plaasvind nie. 

In die geval van uitsonderings soos geen vervoer van ATP's binne die selle, of onvoldoende beskikbaarheid van die ensiem piruvaatkinase kan lei tot 'n afwesigheid van glikolise in sitoplasma, anders kom dit altyd binne sitoplasma in al die selle van die eukariote voor..

Waar vind glikolise in eukariotiese selle plaas?

Daar is min sellulêre prosesse wat geneig is om nie in eukariotiese selle te voorkom nie, maar in prokariotiese selle voorkom en omgekeerd. Kom ons kyk in die geval van glikolise. 

Die proses van glikolise vind plaas in die sitoplasma van beide prokariotiese en eukariotiese selle om die energieproduksie te ondersteun deur glukose te kataboliseer om pirodruivensuur te vorm. Die uitkoms word dan na die Krebs-siklus oorgedra vir volledige oksidasie vir energieproduksie. 

Gevolgtrekking 

Daar kan dus opgemerk word dat glikolise slegs binne die sitoplasma van die selle plaasvind, in beide die tipes, prokariote en eukariote.

Sayantani Misra

Hallo, ek is Sayantani Mishra, 'n wetenskapentoesias wat probeer om die pas van wetenskaplike ontwikkelings te hanteer met 'n meestersgraad in Biotegnologie. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/sayantani-misra-a54a83200

Onlangse plasings