Het energie massa: hoekom, wanneer, hoe, hoekom nie (13 eenvoudige feite)


Elke massa besit energie of die massa in beweging of in rus is. Maar het energie massa? Kom ons probeer om dit te beantwoord.

As energie massa het, wat is die punt daarvan om oor die energie van die massalose foton te praat, en as jou antwoord nee is, hoekom besit al die deeltjies wat met die spoed van lig beweeg die massa wat gelyk is aan

Het alle energie massa?

Die energie word verwant aan die massa deur die verhouding E=mc2, dus groter die massa hoe meer energie word gestoor.

Hierdie massa word in energie omgeskakel wanneer die deeltjie in beweging is. Die deeltjie wat met die energie beweeg, besit wel massa as die spoed van die deeltjie gelyk is aan die spoed van lig.

Wat is die energie van die voorwerp met 'n massa van 52 kg wat beweeg met betrekking tot die snelheid van lig?

Gegee: m = 52kg

c=3* 108 m / s

Ons het,

E = mc2

=52*(3*108)2

=52* 9* 1016

=468* 1016J

Die energie wat die voorwerp besit is 468* 1016 Joules.

Watter energie het massa?

As die massa en momentum van die materie behoue ​​bly terwyl jy werk doen wat die energie gebruik, het die energie massa.

Die energie sal omgeskakel word in 'n ander vorm van energie, byvoorbeeld, die meganiese energie sal omgeskakel word in die kinetiese energie na termiese energie as gevolg van skuur en wrywing, dan sal die kinetiese en termiese energie die bekragtigde deeltjie uitstraal wat massa besit en bewaar. die totale energie.

Selfs die klankenergie beweeg en produseer die vibrasie-energie langs die pad wat die molekules in die medium heen en weer ossilleer. Hierdie vibrerende molekule wat die klankgolwe het wel massa.

Watter energie het nie massa nie?

As energie direk verband hou met massa, hoe kan dit moontlik wees om energie te hê wat geen massa het nie.

Al die energieë gedra hulle soos 'n massa, aangesien die energie van die massa toeneem, moet die massa ook verhoog word. Die energie wat van ver afstande uitgestraal word, het nie massa nie, want dit verloor die energie deur die straling uit te straal terwyl dit 'n lang afstand aflê.

Wanneer energie nie massa het nie?

Die energie is direk eweredig aan die massa van die materie en die energie word gestoor met elke deeltjie wat dit vorm.

Gevolglik kan die energie omgeskakel word na massa, en massa in energie. Uit die spesiale relatiwiteitsteorie word uitgebeeld dat enige deeltjie wat teen die spoed van lig beweeg met kinetiese en stralingsenergie massaloos moet wees.

Waar energie nie massa het nie?

Uit Einstein se relatiwiteitsvergelyking wat die verband tussen die massa en energie toon, as m=0 dan moet energie nul wees.

Maar dit word opgemerk dat die spoed en die energie van die klein deeltjies soos fotone, neutrone en elektrone, byna teen 'n spoed van lig beweeg wat almal amper die massalose deeltjie is maar wel die energie besit, en daarom kan ons aflei dat dit moontlik om energie te hê sonder 'n massa.

Hoe het energie massa?

As die deeltjie in rus is, is die totale energie wat die deeltjie besit gelyk aan m0c2

Die energie is direk afhanklik van die massa van die deeltjie dus as die energie van die deeltjie meer is, dan sal die energie wat deur die deeltjie gestoor word ook meer wees.

Die massa van 'n voertuig in rus is veronderstel 1 imperiale ton en het chemiese en meganiese energie wat daarmee gestoor word, dit sal kinetiese energie produseer sodra die voertuig begin versnel en nou sal die massa van die voertuig effens verminder word as die massa van die brandstof in die voertuig word in die energie omgeskakel.

Inteendeel, hierdie massa sal by die kinetiese energie van die voertuig gevoeg word en dus sal die totale massa die som van die massa wees, wat lei tot die verkryging van die kinetiese energie ook.

Wat is die massa van die deeltjie wat beweeg met die snelheid van lig met die energie van 300J?

Gegee: E =300J

c=3*108 m / s

Ons het,

Die massa van die deeltjie is

Het lig massa?

Lig is 'n stralende vorm van energie wat deur die massalose deeltjies gedra word omdat die spoed van die deeltjie wat die lig dra gelyk is aan c.

Die totale energie van die deeltjie is die energie van die massa en die momentum van die deeltjie

maar in die geval van lig, m=0, dus is die energie van die lig E=pc

Die ligenergie toon momentum en botsing, en kry al die energie uit sy momentum en beweeg met die groot energie in verhouding tot die momentum.

Het foton massa?

Die foton is 'n klein hoeveelheid lig en toon beide die aard van gedrag as 'n golf en puntdeeltjie.

Die foton beskik oor elektromagnetiese energie en beweeg met die spoed van lig, daarom word voorspel dat die foton massaloos moet wees gebaseer op die spesiale relatiwiteitsteorie.

Hoekom het fotone geen massa nie?

Die foton het energie en momentum maar tog is dit massaloos.

Die energie waarmee die foton beweeg is gelyk aan E=pc omdat sy massa nul is soos dit met 'n spoed van lig beweeg en sy momentum behoue ​​bly. Die foton kan nie gestop word nie.

Vir 'n deeltjie wat met massa en momentum beweeg, word die totale energie deur relatiwiteit gegee as

Vir 'n deeltjie in rus, sal momentum nul wees, dws p=0 dan

In relativistiese teorie is die totale energie waarmee die foton beweeg gelyk aan

Deur hierdie vergelyking te herrangskik, kan ons 'n vergelyking vir massa skryf as

Die foton beweeg met 'n spoed van lig dan v=c.

Daar word gevind dat die massa van die foton nul is aangesien die spoed van die foton gelyk is aan c.

Wat is die momentum van die foton met 'n golflengte van 550 nm?

Die energie van die foton wat met 'n golflengte van 550 nm beweeg is

Die energie van die foton sedert sy momentum behoue ​​bly, is

E=pk

Daarom is die momentum van die foton

p=E/c

Deur die term van E in hierdie vergelyking te vervang,

Dit is die vergelyking van die momentum van die foton. Vandaar die invoeging van die waardes

Die momentum van die foton is 1.2*10-27

Kan energie massa verloor?

Die massa gaan nie verlore nie, maar dit word in energie omskep.

Die voorwerp wat in rus is, het die werklike massa 'm' en hierdie massa word in energie omgeskakel en sodoende die totale massa van die voorwerp verminder. As die voorwerp 'n bykomende hoeveelheid energie ontvang, word dit omgeskakel na die massa wat die totale massa van die voorwerp verhoog.

Jy het seker opgemerk terwyl jy op 'n reuzenwiel gery het. Soos die wiel van onder af bo die grond versnel, kry jou liggaam eintlik die potensiële energie wat die bykomende bron van energie is, en dus voel jy die swaar van liggaamsmassa. Die potensiële energie wat verkry word, word in die massa omgeskakel en die totale massa neem meer toe as die werklike.

Maar terwyl dit afwaarts versnel, word hierdie potensiële energie omgeskakel in kinetiese energie en die versnelling is ook in die rigting van gravitasietrek, dus voel jou liggaam lig geweeg. Die massa word omgeskakel in energie terwyl dit na die grond terugkeer en dus word die gewig effens verminder.

Hoe kan energie massa verloor?

Die massa word omgeskakel na die energie soos die massa en energie gekorreleer is en hierdie verband word gegee deur die formule E=mc2

As die energie wat deur die massa verkry word groter is, sal dit teen hoë spoed beweeg en dus sal die massa van die deeltjie groter wees. Soos die deeltjie van ver af beweeg, straal dit die energie uit en verminder dus sy massa.

As hierdie deeltjie in 'n rusposisie kom, sal hierdie energie teruggeskakel word na die potensiële energie. Elke massa van die voorwerp besit 'n mate van energie wat in verskillende vorme van energie omgeskakel kan word of die energie kan stoor. As 'n groot hoeveelheid massa getransformeer word, sal 'n groot hoeveelheid energie deur die materie geproduseer word.

Wanneer kan energie massa verloor?

Die energie word in massa omgeskakel wanneer die deeltjie in beweging is of werk doen deur sy potensiële energie te benut.

Die massa van die deeltjie of 'n voorwerp in beweging het 'n massa gelyk aan

in relativisties, waar m 'n massa van die deeltjie in beweging is en m0 is sy rusmassa.

Wat is die massa van die deeltjie wat met 'n spoed van 0.3c beweeg as die resmassa van die deeltjie

Gegee:

v =0.3c

Ons het,

Daarom kan ons sien dat die massa van die deeltjie effens toegeneem het as die werklike hoeveelheid van

wanneer dit in beweging is.

Waar kan energie massa verloor?

Die energie verloor massa as die massa in energie omgeskakel word en in die proses weggegee word.

Die energie kan die massa verloor in die verbranding van brandstof, in 'n kernreaksie as die kernkrag bindende energie word omgeskakel in termiese energie en uitgestraal in die ontbindingsproses. Selfs die son verloor sy massa deur hitte en lig te produseer wat in die vorm van elektromagnetiese straling uitgestraal word.

Hoe verskil massa van snelheid?

Die massa is onafhanklik van die kinetiese energie van die voorwerp terwyl die snelheid afhanklik is van energie.

Die massa is die hoeveelheid deeltjies wat deur die voorwerp besit word, terwyl die snelheid van die voorwerp die energie bepaal wat deur die voorwerp verkry word.

Kan energie werklik in massa omgeskakel word?

Die energie en massa is interafhanklik, dus as massa in energie omgeskakel kan word, is die energie na massa ook.

Die energie kan na massa omgeskakel word, maar 'n groot hoeveelheid energie word benodig om dit te doen. Jy moes die toename in die massa van die voorwerp gevind het wanneer dit met groot energie en spoed beweeg.

Opsomming

Die energie het 'n massa en dit kan ook massaloos wees. Die energie wat 'n deeltjie besit, is as gevolg van sy massa en momentum. Vir die massalose deeltjie is die energie wat dit verkry uit die momentum en die spoed van sulke deeltjies wat massalose is, beweeg met 'n spoed gelykstaande aan ligdeeltjies.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings