Gee kalsium elektrisiteit? 7 Feite wat jy moet weet


Kalsium is 'n silwerwit metaal wat sag van aard is en gewild is vir sy verminderende eienskappe. Laat weet ons of kalsium elektrisiteit gelei of nie.

Kalsium gelei elektrisiteit. Die rede waarom kalsium elektrisiteit gelei, is die beskikbaarheid van vrye elektrone in sy atome. Hierdie elektrone word gebruik om in metaalatome teenwoordig te wees en van een atoom na 'n ander te spring wat weer elektrisiteit gelei. Die meganisme van stroomgeleiding is dieselfde vir kalsium.

Daar is ioniese bindings teenwoordig in die atoomstruktuur van kalsium wat die gedelokaliseerde elektrone help om te beweeg. Kom ons gaan deur die feite wat verband hou met hoekom kalsium elektrisiteit gelei, wat die eienskappe daarvan is en nog vele meer vrae soos hierdie.

Hoekom gelei kalsium elektrisiteit?

Geleiding van elektrone verwys na die vloei van 'n klomp ladings (elektrone) in 'n spesifieke rigting. Kom ons gaan deur die rede vir elektrisiteitsgeleiding deur kalsium.

Kalsium gelei elektrisiteit omdat daar twee is valenselektrone teenwoordig in die buitenste baan van 'n kalsiumatoom. Die losgebonde elektrone teenwoordig in die buitenste dop van 'n atoom van 'n metaal is verantwoordelik vir stroomgeleiding deur daardie metaal. In 'n kalsiumatoom laat hierdie twee elektrone elektrisiteit deur.

Kalsium het 'n eindige waarde van elektriese geleidingsvermoë. Dit is nog 'n rede waarom kalsium elektrisiteit in 'n aansienlike hoeveelheid gelei.

Image krediet: Kalsium by Jurii (CC BY 3.0)

Wat is die elektriese geleidingsvermoë van kalsium?

Elke metaal word gebruik om 'n eindige waarde van elektriese geleidingsvermoë te besit. Laat weet ons wat die waarde van elektriese geleidingsvermoë van kalsium is.

Die waarde van elektriese geleidingsvermoë van kalsium in SI-eenheid by kamertemperatuur is 2.9 x 10⁷ Siemens per meter. Hierdie aansienlike waarde van elektriese geleidingsvermoë maak kalsium in staat om elektriese stroom deur te gee.

Eienskappe van kalsium

Kalsium het verskeie fisiese eienskappe sowel as verskeie chemiese eienskappe. Laat ons hulle hieronder sien.

Fisiese eienskappe

  • Kalsium is 'n aardalkalimetaal van groep 2
  • By kamertemperatuur (20 ℃) ​​het dit 'n digtheid van 1.6 g/cm3
  • Die smeltpunt en kookpunt van kalsium is onderskeidelik 840 ℃ en 1484 ℃

Chemiese eienskappe

  • Atoomgetal van kalsium is 20
  • Atoommassa van kalsium is 40.08 gm/mol
  • Volgens pauling het kalsium 'n elektronegatiwiteit van 1.0
  • Die waarde van ioniese radius is 0.99Å

Varieer die geleidingsvermoë van kalsium met temperatuur?

Temperatuur is 'n hooffaktor wat die waardes van elektriese geleidingsvermoë beïnvloed. Kom ons fokus daarop of die geleidingsvermoë van kalsium met temperatuur verskil of nie.

Die elektriese geleidingsvermoë van kalsium wissel met temperatuur. Die waarde van elektriese geleidingsvermoë van kalsium neem toe met afname in temperatuur. Omgekeerd neem die waarde van elektriese geleidingsvermoë van kalsium af met toename in temperatuur. Hierdie meganisme is soortgelyk aan die ander metale.

Wanneer die temperatuur van kalsium natuurlik toeneem, neem die energie van elektrone ook toe. Hierdie verhoogde energie veroorsaak dat die elektrone met mekaar bots, wat op sy beurt die waarde van elektriese geleidingsvermoë verlaag.

Wat is die elektriese weerstand van kalsium?

Die elektriese weerstand van 'n metaal is die meting van hoe dit die vloei van elektriese stroom daardeur kan weerstaan. Laat weet ons die waarde van die elektriese weerstand van Ca.

Die waarde van elektriese weerstand kalsium is 3.36 x 10⁻⁸ Ω.m by 20℃.

Die elektriese weerstand van kalsium wissel met temperatuur. Wanneer temperatuur toeneem, neem die waarde van weerstand toe en wanneer temperatuur daal, verminder die waarde van weerstand.

Hoekom is kalsium 'n swak elektriese geleier as koper?

Swak elektriese geleiers het vroeër minder kapasiteit gehad om elektriese stroom te vloei. Kom ons kyk na hoekom kalsium 'n swak elektriese geleier as koper is.

Kalsium is 'n swak elektriese geleier as koper. Dit is omdat kalsium 'n minder waarde van elektriese geleidingsvermoë het, terwyl koper 'n baie hoë waarde van elektriese geleidingsvermoë van 5.87 x 10⁷ Siemens per meter het.

Hierdie hoër waarde van elektriese geleidingsvermoë help koper om stroom baie vinnig en teen 'n baie hoë tempo te gelei. Ten spyte daarvan dat dit minder valenselektrone het, is kalsium koper 'n goeie geleier van elektrisiteit.

Is kalsiumhidroksied 'n goeie geleier van elektrisiteit?

Kalsiumhidroksied is 'n kleurlose anorganiese verbinding met 'n chemiese formule van Ca(OH)2. Kom ons fokus daarop of kalsiumhidroksied 'n goeie geleier van elektrisiteit is of nie.

Kalsiumhidroksied is slegs 'n goeie geleier van elektrisiteit wanneer dit in die waterige toestand is of in gesmelte vorm is en self ioniseer. Kalsiumhidroksiedoplossing is basies 'n elektrolitiese oplossing waarin die gedissosieerde ione van kalsiumhidroksied die elektroliete is wat elektriese stroom dra.

Gevolgtrekking

In hierdie artikel is 7 belangrike feite wat verband hou met stroomgeleiding deur kalsium bespreek. Die eienskappe van kalsium, of dit in staat is om elektrisiteit te gelei of nie, hoe die geleidingsvermoë daarvan deur temperatuur beïnvloed word, onder watter toestande kalsiumhidroksied elektrisiteit kan gelei, word kortliks daarin beantwoord.

Ankita Biswas

Hi...ek is Ankita Biswas. Ek het my B.Sc in fisika Honneurs en my M.Sc in Elektronika gedoen. Tans werk ek as 'n Fisika-onderwyser in 'n Hoër Sekondêre Skool. Ek is baie entoesiasties oor die hoë-energie fisika veld. Ek is mal daaroor om ingewikkelde fisika-konsepte in verstaanbare en eenvoudige woorde te skryf. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ankita-biswas-b95785230

Onlangse plasings