Gee koper elektrisiteit: 11 belangrike feite


Geelkoper is 'n geelbruin of goudkleurige legering van twee metale. Kom ons bespreek of dit elektrisiteit gelei.

Brass gelei elektrisiteit aangesien hierdie metaallegering 66% van koper(Cu) in het. Koper word beskou as 'n goeie geleiermetaal van elektrisiteit as gevolg van sy vermoë om elektrone te skenk en groot waarde van elektriese geleidingsvermoë (59.6 x 10⁶ Siemens/meter), die hooffaktor van geleiding van elektrisiteit.

Mobiele elektrone bestaan ​​in koper as gevolg van die teenwoordigheid van twee metale van koper en sink daarin. Die mobiliteit van hierdie elektrone is die rede waarom koper elektrisiteit deurlaat.

Is koper 'n isolator of 'n geleier?

Isolators is net teenoorgestelde in eienskappe van die geleiers. Kom ons fokus op koper hieroor.

Geelkoper is 'n geleier van beide elektrisiteit en hitte, maar dit kan nie as 'n isolator optree nie. Die rede is die mobiliteit van gedelokaliseerde elektrone vind plaas by kamertemperatuur binne koper wat dit as 'n geleier uitbeeld. Isolator dra slegs sterk begrensde onbeweeglike elektrone.

Behalwe dat koper 'n kombinasie van twee metale is: koper en sink wat hoër waardes van elektriese geleidingsvermoë het as isolators wat baie lae elektriese geleidingsvermoë het.

Hoe gelei koper elektrisiteit?

Kom ons fokus op die proses van geleiding van elektrisiteit deur koper.

Geelkoper gelei elektrisiteit. Die mobiliteit van gedelokaliseerde elektrone van een atoom na 'n ander atoom net soos ander metale maak koper in staat om elektrisiteit te gelei. Vloei van elektrone dra elektriese stroom in koper.

Hoekom gelei koper elektrisiteit?

As 'n legering van Cu en Zn, gee koper elektriese stroom deur. Kom ons fokus op die rede daaragter.

Geelkoper gelei elektrisiteit. Die rede is 'n legering van twee metale wat Cu en Zn is, dit kry die eienskap van beweging van mobiele elektrone daarin van nature en hierdie mobiliteit of beweging van vrye elektrone van een atoom na 'n ander genereer elektrisiteit.

Hierdie mobiliteit van elektrone word tot 'n mate beperk deur die teenwoordigheid van sink, 'n minder geleidende metaal wat op sy beurt koper weerstaan ​​om 'n goeie geleier te wees.

Wat is die elektriese geleidingsvermoë van koper?

Elektriese geleidingsvermoë van 'n materiaal is basies sy vermoë om elektriese stroom te dra. Laat weet ons oor die elektriese geleidingsvermoë van koper.

Die elektriese geleidingsvermoë van koper is 15.9 x 10⁶ Siemens per meter. As gevolg van die feit dat koper 'n legering is wat 34% sink bevat en die waarde van elektriese geleidingsvermoë van sink laer is, dws 16.6 x 10⁶ Siemens per meter, is die waarde van elektriese geleidingsvermoë van koper ook laer.

Behalwe hierdie rede verminder sink die mobiliteit van vrye elektrone binne koper wat op sy beurt die waarde van elektriese geleidingsvermoë van koper verlaag.

Is koper 'n goeie geleier van elektrisiteit?

Aangesien koper 'n legering van twee metale is, is dit natuurlik 'n geleier. Kom ons kyk of dit 'n goeie dirigent is of nie.

Geelkoper is nie 'n goeie geleier van elektrisiteit nie aangesien dit 34% Zn bevat wat minder geleidend is en probeer om sy elektriese geleidingsvermoë te verminder. Teenstrydig maak 66% van Cu teenwoordig daarin dat koper elektrisiteit gelei aangesien elektriese geleidingsvermoë van Cu hoër is as dié van Zn.

gelei koper elektrisiteit
Geelkoper van Wikipedia

Die elektriese geleidingsvermoë van koper is ~58.7 x 10⁶ Siemens/m en dié van sink is ~16.6 x 10⁶ Siemens/m.

Hoekom is koper 'n swak elektriese geleier as koper?

Elektriese geleidingsvermoë beeld die kwaliteit van die geleier uit. Kom ons vergelyk koper en koper in terme van elektriese geleiers.

Geelkoper is 'n swak elektriese geleier as koper. Die rede is dat koper 'n legering van koper en sink is en sink 'n minder geleidende metaal as koper probeer om die elektriese geleidingsvermoë van koper te verminder.

Anders as dit is die elektriese geleidingsvermoë van koper 58.7 x 10⁶ Siemens/m wat hoër is as koper. Dit maak koper 'n swak dirigent.

Struktuur en binding van koper

Geelkoper het 'n kristallyne struktuur wat gepaard gaan met metaalbinding. Kom ons bespreek die tipes struktuur en binding wat dit het.

Die struktuur van koper is in die natuur gekristalliseer. Die spesifieke kristalstruktuur wat deur koper besit word, is Face Centered Cubic (FCC) struktuur en die tipe binding wat dit besit, is metaalbinding.

Gesig gesentreer kubieke struktuur van Wikipedia

Om soortgelyk aan FCC-koperkristalle te wees, het een atoom op elke hoek van sy kubieke struktuur en een atoom in die middel. Aangesien dit 'n legering van Cu en Zn is, is die binding daarvan metaalbinding.

Eienskappe van koper

Koper het wel sekere eienskappe wat dit 'n gunstige keuse maak om elektrisiteit te gelei. Kom ons bespreek die eienskappe daarvan.

 • Die digtheid van koper is 8.73 gm/cm³
 • Die kookpunt van koper is ongeveer 1100 ℃
 • Die smeltpunt van koper is 927 ℃ - 930 ℃
 • Elektriese geleidingsvermoë van koper is 15.9 x 10⁶ siemens per meter
 • Termiese geleidingsvermoë van koper is 146.87 W/mK
 • Elektriese weerstand van koper is ongeveer 0.6 – 0.9 x 10⁻⁷ Ωm by 20℃
 • Dit is hoogs smeebaar van aard
 • Minder wrywing word gebruik om deur koper uitgestal te word
 • As gevolg van sy akoestiese eienskappe is dit bruikbaar in musiekinstrumente
 • Dit besit nie ferromagnetiese eienskappe nie
 • Dit kan korrosie weerstaan ​​deur enige materiaal te beïnvloed

Gebruike van koper as geleier

Behalwe vir die akoestiese gebruike, het dit 'n paar ander gebruike as geleier. Kom ons kyk na hierdie gebruike.

 • Geelkoper kan gebruik word om drade te maak aangesien dit beide elektrisiteitsgeleidingseienskappe sowel as korrosiebestande eienskappe besit.
 • Die teenwoordigheid van sink gee koper 'n robuuste struktuur. As gevolg van sy hardheid is dit meer duursaam en dit is die rede waarom dit drade kan maak wat in elektriese verbindings gebruik word.
 • Elektriese proppe en voetstukke gebruik ook koper.

Is koper 'n goeie geleier van hitte en hoekom?

Goeie hitte geleiers het die vermoë om hitte vinnig oor te dra. Kom ons fokus op koper hieroor.

Geelkoper is 'n goeie geleier van hitte as gevolg van sy hoë termiese geleidingsvermoë van 146.87 W/mK en termiese geleidingsvermoë is die sleutelfaktor om te besluit of 'n materiaal elektrisiteit kan gelei of nie. Behalwe dat dit 'n mengsel van Cu en Zn is, laat dit hitte maklik deur.

Termiese geleidingsvermoë van koper toon nie 'n definitiewe verandering met verandering in temperatuur nie. Soms neem dit toe met die toename in temperatuur en soms neem dit saam.

Gevolgtrekking

Die saak of koper elektrisiteit kan gelei of nie, is in hierdie artikel bespreek. Behalwe dit is nog 'n paar vrae soos is dit 'n geleier of nie, gelei dit hitte of nie, hoe en hoekom dit elektrisiteit gelei, ook hier bespreek. Die struktuur, tipe binding, eienskappe en gebruike word ook gedek.

Ankita Biswas

Hi...ek is Ankita Biswas. Ek het my B.Sc in fisika Honneurs en my M.Sc in Elektronika gedoen. Tans werk ek as 'n Fisika-onderwyser in 'n Hoër Sekondêre Skool. Ek is baie entoesiasties oor die hoë-energie fisika veld. Ek is mal daaroor om ingewikkelde fisika-konsepte in verstaanbare en eenvoudige woorde te skryf. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ankita-biswas-b95785230

Onlangse plasings