Gee bismut elektrisiteit? 5 feite wat jy moet weet


Bismut is 'n swak radioaktiewe element met atoomnommer 83. Hierdie artikel handel oor die elektriese geleidingsvermoë van bismut in detail.

Bismut gelei elektrisiteit omdat dit metaal is, maar dit is elektries geleiding is baie swak aangesien dit 'n stabiele elektroniese konfigurasie het met drie elektrone in die 6p-orbitaal. Dit laat dus bloot die elektriese stroom daaroor vloei aangesien baie min elektriese vloede deur sy materie beweeg.

Bismut word gebruik in elektriese versmeltings, brandblussers en detektors. Die verbindings van bismut word in farmaseutiese produkte gebruik. Ons sal verder die elektriese geleidingsvermoë van bismut, die rede agter sy swak geleidingsvermoë, en of dit 'n goeie geleier van hitte is, in detail bespreek.

Hoe gelei bismut elektrisiteit?

Die materie gelei elektrisiteit as die elektriese vloede daardeur kan gaan. Kom ons bespreek in detail of bismut elektrisiteit gelei of nie.

Bismut gelei elektrisiteit as gevolg van die behendigheid van sy vyf elektrone in die valensieskil. Baie min bismutelektrone neem deel aan die geleiding van elektrisiteit aangesien hulle in 'n stabiele toestand is, en enorme energie word benodig om die neutron-elektron-interaksie te oorkom wat die elektriese vloed om daardeur te gaan.

Elektriese Geleiding van Bismut

Die elektriese geleidingsvermoë van bismut hang af van die totale beskikbaarheid van ladings wat aan geleiding deelneem. Kom ons bespreek die elektriese geleidingsvermoë van bismut.

Die elektriese geleidingsvermoë van bismut is 7.75 × 105 S/m. Dit is omgekeerd gelyk aan sy elektriese weerstand (1290 nΏ.m). Die elektriese geleidingsvermoë van bismut word gevind deur gebruik te maak van 'n formule σ = 1/ρ, waar σ die elektriese geleiding van bismut is en ρ die weerstand. Die weerstand neem af met die lengte.

Hoekom is bismut 'n swak geleier vir elektrisiteit?

Goeie geleiers is dié wat 'n hoë beskikbaarheid van vrye elektrone het. Kom ons verstaan ​​die rede agter die swak geleidingsvermoë van bismut.

Bismut is 'n swak geleier van elektrisiteit omdat baie min elektrone deelneem aan die elektriese geleidingsvermoë van elektrisiteit aangesien die valensorbitaal van bismut stabiel is. Die valensorbitaal van bismut is die 6s wat gevul is, en die 6p-orbitaal is half gevul maar stabiel.

Lei bismut hitte?

Die geleiers van hitte laat die hitte toe om deur die materie van die een kant na die ander oor te dra. Kom ons bespreek of bismut hitte gelei of nie.

Bismut gelei hitte en is die swakste geleier van hitte onder al die metale, maar dit is nie 'n isolator nie. Bismut laat nie heeltemal die hitte vloed deur die metaal te gaan. Dit gelei hitte omdat dit 'n metaal is. Die hitte word teen 'n baie lae tempo deur die bismut oorgedra.

Wat is die termiese geleidingsvermoë van bismut?

Termiese geleidingsvermoë is 'n eienskap van metaal om die vloei van hitte daardeur te gelei. Kom ons praat in detail oor die termiese geleidingsvermoë van bismut.

Die hitte geleiding van bismut is 8 W/mK Dit bepaal die totale hitte-energie wat per molekule bismut verkry word. Die termiese geleidingsvermoë van bismut kan verkry word deur die totale hittevloed te meet. Dit word gevind deur die uitdrukking k = Qd/A∆T, waar k termiese geleidingsvermoë is, en Q hitte-energie is.

Hoekom is die geleidingsvermoë van kalium meer as dié van bismut?

Die geleidingsvermoë van metaal hang af van die aantal beskikbare ladings wat die stroomvloei gelei. Kom ons verstaan ​​hoekom die geleidingsvermoë van kalium meer is as bismut.

Die elektriese geleidingsvermoë van kalium is meer as die bismut omdat kalium 'n enkele elektron in 4s orbitaal het wat maklik gedissosieer kan word. Bismut het geen vrye elektron nie, en hoë energie word benodig om die elektron te ontwrig. Die elektriese geleidingsvermoë van kalium is dus baie hoog in vergelyking met bismut.

Gevolgtrekking

Bismut is 'n swak geleier van hitte en elektrisiteit aangesien al die orbitaal van bismut in 'n mees stabiele toestand is, en dus word 'n groot hoeveelheid energie benodig om die bindings te breek en die elektrone in 'n vrye toestand te stel. Baie min elektriese vloede gaan deur die bismut, en dus is die elektriese geleidingsvermoë van bismut minder.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings