Verander amplitude met frekwensie: hoekom, hoe en gedetailleerde feite


Die variasie in die frekwensie hang af van die golflengte van die uitstralende golf en die snelheid van die golf, maar verander amplitude met frekwensie?

Die amplitude van die golf hang af van die energie wat met die sisteem geassosieer word en die energie van die golf is direk eweredig aan die frekwensie van die golf, daarom kan ons sê dat die frekwensie omgekeerd verwant is aan die amplitude van die golf.

Hoe verander amplitude met frekwensie?

Die amplitude van die golf hang af van die energie van die golf wat dit dra.

As die energie van die golf groot is dan sal die snelheid meer wees en dus kan die amplitude van die golf korter wees, en as die frekwensie van die golf klein is wat impliseer, die energie wat met die golf geassosieer word minder is, dan is die amplitude van die golf sal groot wees.

Indien die amplitude van die golf afneem dan moet die spoed van die golf logies verhoog word, maar as die energie wat met die golf geassosieer word minder is, dan sal die spoed ook verminder word. Aangesien energie direk verband hou met die frekwensie van die golf wat [latex]E=hf[/latex is, E=hf wat daarmee ooreenstem, as die frekwensie verhoog word, sal die energie meer wees en dus sal die amplitude van die golf styg en as die frekwensie korter is, sal die energie wat op die golf betrekking het minder wees en dus sal die amplitude wat so gegenereer word kleiner wees.

Die amplitude van die golf bly onveranderd as daar 'n verandering in die frekwensie van die ossillerende deeltjie is, dieselfde word in die onderstaande figuur getoon.

Amplitude bly konstant met verskillende frekwensies

Die amplitude van die golf hang af van die energie wat 'n deeltjie besit terwyl dit in 'n golfvorm ossilleer. Vir amplitude om konstant te bly, moet die frekwensie verlaag word as die energie verminder word.

Hoe hou amplitude verband met frekwensie?

Die amplitude van die golf is verwant aan die energie van die golf en die energie is afhanklik van die frekwensie van die golf.

Die amplitude hou verband met die frekwensie deur die verhouding [latex]x=ASin(\omega t+\phi )[/latex] x=ASin(ωt+φ)waar x 'n verplasing van die golf is, ω 'n hoekfrekwensie is, φ 'n faseverskuiwing in radiale is en t 'n tydperiode van 'n golf is.

Die hoeksnelheid is die radiale snelheid en is gelyk aan [latex]\omega =\frac{2\pi }{T}=2\pi f[/latex], ω=2π/T=2πf dus gee die vergelyking hierbo die verband tussen die frekwensie en die amplitude van die golf.

Wat gebeur met amplitude as die frekwensie toeneem?

Die amplitude van die golf gee 'n idee van die energie wat saam met die golf bestaan ​​en die energie is direk verwant aan die frekwensie.

As die frekwensie toeneem, dui dit aan dat die energie van die golf meer is en die ossillasie van die deeltjie op 'n groter afstand sal wees, dus kan die amplitude van die golf groter word as die snelheid van die golf konstant bly.

Die frekwensie word gemeet as die aantal kere wat die gebeurtenis plaasgevind het in 'n eenheidsinterval van tyd en is dus omgekeerd verwant aan die tydperk.

[latex]f=\frac{1}{T}[/latex] f=1/T

Die frekwensie word ook gedefinieer as die verhouding van die snelheid van die golf per golflengte en word gegee as

[latex]f=\frac{v}{\lambda }[/latex] f=v/λ

Waar v 'n snelheid is, f 'n frekwensie is, en [latex]\lambda [/latex] λ 'n golflengte van die golf is.

Die energie van die golf is direk eweredig aan die frekwensie van die golf [latex]E\propto f[/latex]. E∝f

[latex]E=hf[/latex] E=hf

Waar h 'n Plank se konstante is

Basies, as daar 'n variasie in die frekwensie is, sal die snelheid van die golf toeneem of afneem saam met die frekwensie van die golf. As die snelheid onveranderd bly, kan jy die verandering in die amplitude van die golf duidelik meet. Soos die frekwensie toeneem, neem die energie toe en so ook die amplitude van die golf.

Waarom neem amplitude af wanneer frekwensie afneem?

Die amplitude van die golf hang af van die energie wat die deeltjie in die vorm van 'n golf dra.

As die energie van die deeltjie laag is, neem die frekwensie van voorkoms van die deeltjie in die golf af, en die lengte van die kruin of trog waartoe die deeltjie in die golf kan ossilleer word op 'n kleiner afstand gehou as gevolg van minder hoeveelheid energie beskikbaar.

Dit is omdat die frekwensie van die deeltjie verband hou met die energie wat die deeltjie wat in 'n golf beweeg, beset. Die deeltjie met meer energie sal teen 'n hoë spoed beweeg as die energie van die deeltjie verhoog word. Die energie van die deeltjie bepaal ook die afstand wat die deeltjie aflê tydens sy ossillasie. Die hoogte van die golf is die amplitude van die golf en dit is meer as die energie van die deeltjie meer is.

Algemene vrae

Wat beïnvloed die amplitude van golwe?

Die amplitude van die golf is die som van die kruin en trog van die ossillerende pad wat deur die deeltjie gereis word.

Die ossillasie van die deeltjie hang af van die energie wat met die deeltjie geassosieer word om in die vorm van 'n golf te beweeg, hoe groot is die energie wat deur die deeltjie verkry word, hoe meer sal die amplitude van 'n golf wees.

Vertel die amplitude van die golf van die spoed van die golf?

As die frekwensie van die golf meer is, dan is dit duidelik dat die spoed van 'n golf hoog is.

Die amplitude van die golf is groot as die energie van die deeltjie in 'n golf opgeblaas word. Die energie is direk verwant aan die frekwensie en die frekwensie is eweredig aan die spoed van die golf, dus kan ons die spoed van deeltjies in 'n golf vind.

Hoe is die intensiteit van die golf afhanklik van die amplitude van die golf?

Die intensiteit word gemeet as die hoeveelheid energiegolf wat op die eenheidsarea inval.

Die deeltjie in 'n golf dra altyd 'n mate van energie saam. Hoe groter die amplitude van die golf, hoe meer is die energie wat dit vrystel op die area waarop dit inval, terwyl 'n golf met minder amplitude minder energie dra.

Neem die amplitude van 'n golf af as die frekwensie toeneem?

Die afname in die amplitude van 'n golf verteenwoordig die gebrek aan hoeveelheid energie deur die deeltjie wat in 'n golf ossilleer.

As die frekwensie toeneem dan weet ons dat die energie van die deeltjie meer is, maar as die energie nie verander en sodoende die frekwensie verhoog nie, dan is dit relevant dat die amplitude van die golf word verminder om die aantal ossillasies te verhoog.

Hang die amplitude af van die frekwensie van die golf?

Die amplitude is eintlik onafhanklik van die frekwensie van die golf, maar hang af van die energie wat 'n deeltjie dra.

As die frekwensie van die deeltjie in 'n golf nie verander met variasies in die energie van die deeltjie nie, sal die amplitude van die golf beïnvloed word en dienooreenkomstig verander.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings