Gee kovalente verbindings elektrisiteit? 7 Feite


Kovalente verbindings deel een of meer pare valenselektrone van een atoom met 'n ander deur kovalente binding. Kom ons bespreek stroomgeleiding is moontlik al dan nie deur die kovalente verbindings.

Kovalente verbindings is nie in staat om elektrisiteit te gelei nie. Die tekort aan mobiele elektrone of ladingsdraers in die kovalente verbindings is die rede daarvoor. Mobiele ladingsdraers word gebruik om elektriese stroom te dra, maar in kovalente verbindings is daar geen ione of elektrone teenwoordig wat elektrisiteit kan dra nie.

Kom ons fokus op hoekom kovalente verbindings nie in staat is om stroom te dra nie, of polêre kovalente verbindings elektrisiteit gelei wanneer dit in water opgelos word en nog vele meer in hierdie artikel.

Waarom gelei kovalente verbindings nie elektrisiteit nie?

Kovalente verbindings het wel heeltemal teenoorgestelde eienskappe van ioniese verbindings. Kom ons kyk na die rede waarom die kovalente verbindings nie elektrisiteit gelei nie.

Kovalente verbindings gelei nie elektrisiteit nie omdat hulle nie gedelokaliseerde elektrone of radikale in het nie. In die kovalente verbindings word valenselektrone van een atoom gedeel deur 'n ander atoom wat elektronpare genereer. Die elektrone bly onbeweeglik en gebind binne die kovalente bindings.

Die onbeweeglike aard van elektrone laat hulle nie toe om elektrisiteit deur te gee nie aangesien elektriese stroom slegs deur die beweegbare valenselektrone gedra word. Anders as dit dra ione of radikale ook stroom, maar hulle is ook afwesig in die kovalente verbindings.

Gelei polêre kovalente verbindings elektrisiteit wanneer dit in water opgelos word?

Polêre kovalente verbindings deel e⁻s van 'n kovalente binding ongelyk as gevolg van hul verskil in elektronegatiwiteite. Kom ons kyk na hierdie verbindings wanneer dit in water opgelos word.

Polêre kovalente verbindings gelei elektrisiteit wanneer dit in sommige gevalle in water opgelos word. As polêre kovalente verbindings positiewe en negatiewe radikale vorm wanneer dit in water opgelos word, word slegs stroom deur hulle gelei. Hierdie radikale vloei in 'n bepaalde rigting en hierdie vloei word as 'n elektriese stroom beskou.

Wanneer NH3 en H2CO3 in water opgelos word, vorm hulle onderskeidelik NH4+ en OH- en H3O+ en HCO3-. Hierdie positiewe en negatiewe radikale word gebruik om elektrisiteit te dra.

Gelei polêre kovalente verbindings elektrisiteit?

Polêre kovalente verbindings bly as vaste stowwe by kamertemperatuur as gevolg van die sterk intermolekulêre aantrekkingskrag. Kom ons fokus daarop of hulle elektrisiteit gelei of nie.

Polêre kovalente verbindings gelei nie elektrisiteit wanneer hulle in vaste toestand is nie. Dit is omdat daar in die vaste vorm of die suiwerste vorm van polêre verbindings geen beweging van vrye elektrone is nie. Die afwesigheid van beweging van vrye elektrone in 'n bepaalde rigting kan nie elektrisiteit gelei nie.

In die vaste fase kan 'n polêre verbinding nie geïoniseer word nie. Daarom is daar 'n gebrek aan ione wat stroom produseer.

Wanneer gelei polêre kovalente verbindings elektrisiteit?

Polêre kovalente verbindings is gewoonlik slegte geleiers van elektrisiteit, maar hulle dra soms stroom. Kom ons bespreek gevalle waar polêre kovalente verbindings stroom gelei.

Polêre kovalente verbindings gelei elektrisiteit wanneer hulle in gesmelte toestand is of wanneer hulle in enige polêre oplosmiddel opgelos word. Die gesmelte toestand of die toestand waarin dit in polêre oplosmiddels opgelos word, help hulle om beweegbare ladingsdraers te produseer wat stroom kan dra.

Hoe gelei polêre kovalente verbindings elektrisiteit wanneer dit in water opgelos word?

Polêre kovalente verbindings word gebruik om geïoniseer te word wanneer dit in water opgelos word. Kom ons gaan deur die proses.

  • Polêre kovalente verbindings wat basiese aard het, word gewoonlik in 'n positiewe radikale deel en 'n negatiewe radikale deel (OH-) verdeel terwyl dit in water opgelos word.
  • Dan vloei hierdie twee tipes radikale in 'n bepaalde rigting en word aan 'n battery gekoppel. Hierdie vloei word as stroom beskou.
  • Polêre kovalente verbindings wat suur van aard is, word geskei in H3O+ (positiewe radikaal) en 'n negatiewe radikale deel. Hierdie twee dele beweeg op hul beurt in 'n vaste rigting en word aan 'n spanningsbron gekoppel en produseer stroom.

Gevolgtrekking

Polêre kovalente verbindings kan of kan nie elektrisiteit gelei nie, is die hoofprioriteit van hierdie artikel. As hulle elektrisiteit kan gelei, wat is dan die spesifieke voorwaardes daarvoor verantwoordelik dat al hierdie konsepte in 'n kort wyse uitgeklaar is.

Ankita Biswas

Hi...ek is Ankita Biswas. Ek het my B.Sc in fisika Honneurs en my M.Sc in Elektronika gedoen. Tans werk ek as 'n Fisika-onderwyser in 'n Hoër Sekondêre Skool. Ek is baie entoesiasties oor die hoë-energie fisika veld. Ek is mal daaroor om ingewikkelde fisika-konsepte in verstaanbare en eenvoudige woorde te skryf. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ankita-biswas-b95785230

Onlangse plasings