Gee basisse elektrisiteit? 7 Feite wat jy moet weet


Basisse is alkaliese stowwe en is beter om te proe, met 'n pH groter as 7. Kom ons bespreek of basisse elektrisiteit gelei of nie.

Die basisse gelei elektrisiteit en verhoog selfs die elektriese geleidingsvermoë van die water wanneer dit daarin gemeng word. Basisse word gebruik in batterye, as koolstofdioksied-absorbeerders, verfvervaardiging en as kabelbedekkings en is baie belangrik in metallurgiese industrieë.

Basisse trek die positiewe ione/protone aan en word dus protonontvangers genoem. Ons weet dat metaal elektrisiteit gelei as gevolg van die beweging van die vrye elektrone. Kom ons bespreek verder in hierdie artikel hoe basisse elektrisiteit gelei.

Wanneer gelei basis elektrisiteit?

Stowwe gelei elektrisiteit as gevolg van die snelheid van die ladings/ione in 'n noue lus. Kom ons kyk wanneer presies gelei basis elektrisiteit.

Basis gelei elektrisiteit in vloeistof/oplossing vorm, want wanneer die basis in enige vloeistof gemeng word, kan die hidroksiedione wat geproduseer word vrylik in die oplossing beweeg en sodoende elektrisiteit gelei wanneer die ladings van die positiewe terminaal na die negatiewe terminaal beweeg.

Hoe gelei basis elektrisiteit?

Die saak gelei elektrisiteit as gevolg van die vloei van ladings. Kom ons brei uit oor hoe die basis elektrisiteit gelei.

Die basis gelei elektrisiteit vanaf gedissosieerde hidroksiedioon, wat een negatiewe lading en die katioon van die onderskeie verbinding dra. Dit toon dus aantrekkingskrag na protone wat hul lading neutraliseer en stabiel word. Die teenwoordigheid van lading is verantwoordelik vir die geleiding van elektrisiteit.

Die negatiewe lading van hidroksiedioon is te wyte aan die suurstofatoom wat twee negatiewe ladings gedra het wat een elektron met 'n enkele waterstofioon deel om 'n binding te vorm. Gevolglik is die lading van die hidroksiedioon -1.

Hoekom gelei basisse elektrisiteit in oplossing?

'n Stof word as 'n goeie geleier beskou as die elektriese vloed daardeur gaan. Kom ons bespreek hoekom basisse elektrisiteit slegs in die oplossingsvorm gelei.

Die basisse gelei elektrisiteit in oplossing omdat die atome losweg in vloeistof verpak is in vergelyking met vaste stowwe; dus is elektrone vry om te beweeg. Die negatief gelaaide ione sal na die anioon beweeg, en die positief gelaaide ione sal na die katioon beweeg en sodoende 'n elektriese stroom gelei.

Voorbeeld van basisse wat elektrisiteit gelei

Kom ons noem 'n paar voorbeelde van basisse wat elektrisiteit gelei op dissosierende ione wanneer dit in oplossing gemeng word.

Enkele voorbeelde van basisse wat elektrisiteit gelei word hieronder gelys:-

  • Natriumhidroksied NaOH
  • Kalsiumhidroksied Ca(OH)2
  • Kaliumhidroksied KOH
  • Bariumhidroksied Ba(OH)2
  • Aluminiumhidroksied Al(OH)3
  • Sinkhidroksied Zn(OH)2
  • Ferrihidroksied Fe(OH)3
  • Ysterhoudende hidroksied Fe(OH)2
  • Koperhidroksied Cu(OH)2

Al hierdie basisse kan elektrisiteit gelei wanneer dit in die oplossing gemeng word omdat die basisse gedissosieer sal word in die vorm van hul onderskeie ione wat die ioniese bindings breek wanneer dit in die water opgelos word. Die mobiliteit van die ione/ladings is noodsaaklik om die elektrisiteit te gelei.

Gelei swak basisse elektrisiteit?

Die swak basisse het 'n pH-waarde groter en nader aan 7 en dissosieer minder hidroksiedione. Kom ons bespreek die elektriese geleidingsvermoë van swak basisse in detail.

Die swak basisse is nie goeie geleiers van elektrisiteit nie, want swak basisse reageer bloot met ander stowwe en het 'n lae oplosbaarheid in enige vloeistof. By oplos in vloeistof word baie min ione in die oplossing gedissosieer; dus is die ionisasie van hierdie basisse baie swak.

Die ionisasie word nie heeltemal in swak basisse uitgevoer nie aangesien die ladingvloei beëindig word. Die elektriese vloed deur die vloeistof is minimaal, en skaars die positiewe en negatiewe ione bereik onderskeidelik anioon en katioon; dus elektriese geleiding is onmoontlik.

Gelei sure elektrisiteit beter as basisse?

Die sure en basisse sal elektrisiteit gelei as hulle hidrofiel is. Kom ons verduidelik of die sure of basisse goeie geleiers van elektrisiteit is.

'n Sterk suur gelei elektrisiteit beter as 'n swak basis, en 'n sterk basis gelei elektrisiteit beter as 'n swak suur omdat sterk suur of basis meer ione in die oplossing produseer in vergelyking met swak suur of basis by 'n konstante temperatuur, druk en konsentrasie.

Die elektriese geleidingsvermoë van die sure of basisse hang af van die aantal ione wat in die oplossing gedissosieer word. Die elektriese geleidingsvermoë is direk eweredig aan die ladings/ione teenwoordig in 'n oplossing en hul mobiliteit.

Gevolgtrekking

Ons kan uit die artikel aflei dat die sterk basisse goeie geleiers van elektrisiteit is in vergelyking met die swak basisse. Die elektriese geleiding in basisse hang af van die aantal hidroksiedione wat in die oplossing gedissosieer word tydens vermenging.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings