51 kritiese digitale elektroniese MCQ's vir mededingende eksamens


1. Wat is die aantal uitsette van 'n volle optelkring?

1) Twee

2) Drie

3) Vier

4) Een

Oplossing: 2) Drie

Hoe werk 'n volledige opteller? Kyk hier!

2. Wat is die uitdrukking vir die som(me) van 'n halfopteller as die insette A & B is?

1) S = A OF B

2) S = A EN B

3) S = A XNOR B

4) S = A XOF B

Oplossing: 4) A XOR B

3. Wat is die som(S)-uitdrukking van 'n volle opteller as die insette A, B & C is?

1) S = A OF B EN C

2) S = A EN B OF C

3) S = A XNOR B XOF C

4) S = A XOF B XOR C

Oplossing: 4) A XOR B XOR C

4. Wat is die resultaat van die binêre som?

 10101 + 1011

Weet jy hoe om binêre optelling in digitale elektronika uit te voer? Klik om te weet!

1) 1 0 0 0 0

2) 1 0 1 0 1 0

3) 1 0 0 0 0 0

4) 1 1 1 1 0 0

Oplossing: 3) 1 0 0 0 0 0

5. Watter van hierdie volgende logiese hekke gee 'n hoë uitset wanneer beide die insette laag is?

1) NOR-hek

2) NIE hek nie

3) NAND-hek

4) ALLES VAN BOGENOEMDE

Oplossing: 4) ALLES BOGENOEMDE

6. Watter van hierdie volgende sluit nie by 'n ALU (Rekenkundige Logika Eenheid) in nie?

1) Opteller

2) Aftrekker

3) Multiplexer

4) Nie een van die bogenoemde nie

Oplossing: 3) Multiplekser

Hoe werk 'n multiplekser? Vind uit in detail!

7. watter logiese hek self is 'n kombinasiestroombaan?

1) XOR

2) NAND

3) NOR

4) NIE

Oplossing: 1) XOR

8. Uit hoeveel bisse bestaan ​​die som van die volle opteller?

1) Vier stukkies

2) Drie stukkies

3) Twee stukkies

4) Vyf stukkies

Oplossing: 3) Twee stukkies

9. 'n Kombinasiekring bereken die rekenkundige som op 'n parallelle manier. Wat is die naam van die adder?

1) Opeenvolgende opteller

2) Parallelle opteller

3) Serial Adder

4) Beide 1) en 2)

Oplossing: 2) Parallelle Adder

10. Wat is die primêre voorwerp wat vir VLSI-tegnologie benodig word?

1) NOR-hek

2) NAND-hek

3) Beide 1) en 2)

4) Hek-skikking

Oplossing: 4) Hek-skikking.

11. Kies of die onderstaande stelling waar of onwaar is.

Verklaring: 'n Binêre aftrekker kan gemaak word deur 'n binêre opteller te gebruik.

 1. True
 2. Vals

Oplossing: (1). Waar

Hoe binêre optellers binêre aftrekkers kan maak! Klik om te weet!

12. 'n Stroombaan neem enkele insette maar verskaf veelvuldige uitsette. Identifiseer watter stroombaan dit kan wees.

1) Multiplekser

2) Demultiplekser

3) Enkodeerder

4) Almal van hulle

Oplossing: 2) Demultiplekser

13. Wat doen 'n multiplekser?

1) Dit neem veelvuldige insette en bied 'n enkele uitset.

2) Dit neem 'n enkele uitset en bied veelvuldige uitsette.

3) Dit keer die invoer om.

4) Nie een van die bogenoemde nie.

Oplossing: 1) Dit neem veelvuldige insette en bied 'n enkele uitset.

14. 'n Halwe aftrekker verskaf hoeveel uitsette?

1) Een

2) Vier

3) Drie

4) Twee

Oplossing: 4) Twee

15. Merk die gegewe stelling as Waar of onwaar.

Verklaring: 'n Enkodeerder kan as 'n transducer gebruik word. 

 1. True
 2. Vals

Oplossing: (1). Waar

16. Hoe word 'n prioriteit bepaal?

1) Hoe laer die subskripsienommer, hoe hoër is die prioriteit.

2) Hoe hoër die subskripsienommer, hoe laer is die prioriteit.

3) Hoe hoër die subskripsienommer, hoe hoër is die prioriteit.

4) Nie een van die bogenoemde nie.

Oplossing: 3) Hoe hoër die subskripsienommer, hoe hoër die prioriteit.

17. Vind uit wat die resultaat van die BCD-optelling is.

0110 + 0101

1) 10001

2) 11001

3) 1011

4) 1111

Oplossing: 1) 10001

Wat is BCD Adder? Weet hier!

18. Vind die resultaat van die binêre aftrekking uit?

1101 - 1011

Weet jy hoe om binêre aftrekking in digitale elektronika uit te voer? Klik om te weet!

1) 10001

2) 0010

3) 1011

4) 0001

Oplossing: 2) 0010

19. Merk die gegewe stelling as Waar of onwaar.

Verklaring: Die logiese uitdrukking vir beide die volle optellers en volle aftrekkers is dieselfde.

 1. True
 2. Vals

Oplossing: (1). Waar

20. Watter tipe komplementmetode word vir die desimale getallestelsel gebruik?

1) 10's kompliment

2) 8's kompliment

3) 9's kompliment

4) Beide 1) en 3)

Oplossing: 4) Beide 1) en 3)

21. Hoeveel uitgesoekte reëls sal daar wees as die insette van a MUX is 8?

1) Een

2) Vier

3) Drie

4) Vyf

Oplossing: 3) Drie

22. Hoeveel uitgesoekte reëls sal daar wees as die insette van a DEMUX is 4?

1) Een

2) Vyf

3) Drie

4) Twee

Oplossing: 1) Twee

23. Watter tipe operasie is om 'n videogreep op te neem?

1) Vermenigvuldiging

2) De Multiplexing

3) Kodering

4) Dekodering

Oplossing: 3) Enkodering

24. 'n Half-binêre opteller word geïmplementeer deur basiese hekke te gebruik. Hoeveel en hekke sal benodig word?

1) Een

2) Twee

3) Drie

4) Vier

Oplossing: 1) Een

25. Merk die gegewe stelling as Waar of onwaar.

Verklaring: Multiplexers kan nie Boole-funksies implementeer nie.

 1. True
 2. Vals

Oplossing: (2). onwaar

26. Watter stroombaan kan die inkrementbewerking van 'n ALU uitvoer?

1) Opteller

2) Aftrekker

3) Beide 1) en 2)

4) Nie een van hulle nie

Oplossing: 3) Beide 1) en 2)

27. Merk die gegewe stelling as Waar of onwaar.

Verklaring: Tegnologieë soos TDM, FDM, CDMA, ens., gebruik multipleksers en demultipleksers.  

 1. True
 2. Vals

Oplossing: (1). Waar

28. 'n Dekodeerder het 'n uitset van 2n. Hoeveel insette verbruik dit?

1) n

2) 2n

3) 2n – 1

4) n-1

Oplossing: 1) n

29. Vir watter tipe basiese hekke is die nodigste Encoders?

1) OF hekke

2) EN hekke

3) NIE hekke nie

4) Al die bogenoemde

Oplossing: 1) OF-hekke

30. Merk die gegewe stelling as Waar of onwaar.

Verklaring: DTMF is Diode Tyd Multiplexer Frequency. 

 1. True
 2. Vals

Oplossing: (2). Onwaar. DTMF – DUBBELE TOON MEERVOUDIGE FREKWENSIE.

31. Wat is die laagste aantal NEN-hekke wat benodig word vir 'n halwe aftrekkers?

1) Vier

2) Vyf

3) Ses

4) Sewe

Oplossing: 2) Vyf

32. Die dekodeerder het vier invoerlyne. Hoeveel uitsetlyne sal daar wees?

1) Agt

2) Een

3) Vier

4) Sestien

Oplossing: 4) Sestien

33. Merk die gegewe stelling as Waar of onwaar.

Verklaring: 'n Enkodeerder neem veelvuldige data-insette en omskep dit in 'n enkele uitvoer met uitgesoekte lyne. 

 1. True
 2. Vals

Oplossing: (2). onwaar

34. Wat is min-termyn?

1) Produk van som

2) Som van produk

3) Produk van produk

4) Som van die som

Oplossing: 1) Produk van som

35. Vind die toepassing van a MUX.

1) Dit word gebruik in analoog na digitaal omsetters en digitaal na analoog omsetters in digitale elektronika.

2) Dit word gebruik in gelykrigters.

3) Dit word gebruik in filters.

4) Nie een van die bogenoemde is korrek nie.

Oplossing: 1) Dit word gebruik in analoog na digitaal omsetters en digitaal na analoog omsetters in digitale elektronika.

36. Merk die gegewe stelling as Waar of onwaar.

Verklaring: 'n Operasie in Flip Flop is vinniger as 'n bewerking in die multiplekser.

 1. True
 2. Vals

Oplossing: (2). onwaar

37. Watter IC werk as 'n multiplekser?

1) 74HA198

2) 74HC150

3) 74CH199

4) 74HC157

Oplossing: 4) 74HC157

38. Watter IC werk as 'n demultiplekser?

1) 74HC83

2) 74HC38

3) 74CH19

4) 74HC15

Oplossing: 1) 74HC83

39. Watter IC werk as Encoder?

1) HT85A

2) HT87B

3) HT12E

4) HT74F

Oplossing: 3) HT12E

40. Wat is die laagste nr. van OF-hek benodig vir die gegewe uitdrukking?

Y = A'B + B'A

1) 1

2) 2

3) 4

4) 5

Oplossing: 1) 1

41. Wat is die laagste nr. van EN-hek benodig vir die gegewe uitdrukking?

Y = A'B + B'A

1) 1

2) 2

3) 4

4) 5

Oplossing: 2) 2

42. Wat is die laagste nr. van NAND-hekke nodig om 'n omskakelaar te maak?

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

Oplossing: 1) 1

43. Wat is die laagste nr. van NOR-hekke benodig om 'n OF-hek te maak?

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

Oplossing: 2) 2

44. Watter hekke staan ​​bekend as universele hekke in digitale elektronika?

1) OF en EN

2) NIE en XOR

3) NOR en NAND

4) Almal van hulle

Oplossing: 3) NOR en NAND

45. 'n Waarheidstabel word hieronder gegee waar A en B die verskafde insette is, en vanaf Y word die uitset geneem. Identifiseer die logiese hek.

Digitale elektroniese MCQ-tabel – 1

1) XOR

2) NAND

3) XNOR

4) NOR

Oplossing: 3) XNOR

46. 'n Waarheidstabel word hieronder gegee waar A en B die verskafde insette is, en vanaf Y word die uitset geneem, vir 'n digitale elektroniese stroombaan. Identifiseer die logiese hek.

Digitale elektroniese MCQ-tabel – 2

1) XOR

2) NAND

3) XNOR

4) NOR

Oplossing: 4) NOR

47. Vind die vreemde een uit die digitale elektroniese stroombaan.

1) MULTIPLEKSER

2) PLAKKIES

3) REGISTERS

4) TELLERS

Oplossing: 1) MULTIPLEKSER

48. Wat is die laagste nr. van NIE hek nodig vir die gegewe uitdrukking?

Y = A'B + B'C + AC

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

Oplossing: 1) 1

49. Vind die vreemde een uit.

1) DEMULTIPLEXERS

2) KODEERDERS

3) HALFADDERS

4) VOLLE AFTREKKERS

Oplossing: 1) DEMULTIPLEXERS

50. 'n Waarheidstabel word hieronder gegee waar A en B die verskafde insette is, en vanaf Y word die uitset geneem, vir 'n digitale elektronika stroombaan. Identifiseer die kombinasiestroombaan.

ABY
LOWLOWLOW
LOWHIGHHIGH
HIGHLOWHIGH
LOWLOWLOW
Digitale elektroniese MCQ-tabel – 3

1) AFTREKKER

2) MULTIPLEKSER

3) OPTELLER

4) Beide 1) en 3)

Oplossing: 4) Beide 1) en 3)

Digitale elektroniese MCQ
Gevolgtrekking: Hiermee is ons klaar met die kritieke Digital Electronics MCQ's en Om meer te wete te kom oor digitale elektroniese artikels en vraagantwoorde kliek hier

Sudipta Roy

Ek is 'n elektroniese entoesias en tans toegewy aan die veld van elektronika en kommunikasie. Ek het 'n groot belangstelling daarin om moderne tegnologieë soos KI en Masjienleer te verken. My geskrifte is daaraan gewy om akkurate en bygewerkte data aan alle leerders te verskaf. Om iemand te help om kennis op te doen, gee my groot plesier. Kom ons koppel deur LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/sr-sudipta/

Onlangse plasings