Verskil tussen 1ste 2de en 3de hoofspanning: probleme, voorbeelde, feite


Hierdie artikel bespreek die verskil tussen 1ste 2de en 3de hoofstres. Ons sal bespreek hoe om groot hoofspanning en geringe hoofspanning te bereken.


Wanneer 'n vlak aan spanning onderwerp word, is daar vlakke waar beide skuifspanning en normale spanning optree en daar is vlakke waar slegs resulterende normale spanning optree. Daardie vlak word as hoofvlak genoem. Ons sal verder daaroor in hierdie artikel bespreek.

Wat is hoofstres?

Hoofspanning is daardie spannings wat op die hoofvlakke inwerk. Dit is die werklike spanning wat op die stelsel inwerk.

Hierdie spannings is normale spannings (dit is nr skuifspanning) op 'n vlak (gedraai deur 'n hoek) Hierdie hoek kan as hoofhoek genoem word. Dit verteenwoordig die oriëntasie van hoofvlak met betrekking tot die oorspronklike as.

Wiskundig kan die belangrikste hoofspanning gegee word as-

En die geringe hoofspanning kan gegee word as-

verskil tussen 1ste 2de en 3de hoofspanning
Beeld: Spanning wat normaal optree
Image krediete: Jorge stolfiIsotropiese stres noavgCC BY-SA 3.0

Wat is verskillende tipes hoofspanning?

Hoofspanning kan in 1 geklassifiseer wordst hoofspanning, 2nd hoofstres en 3rd hoofstres.

Ons sal hierdie spanning hieronder bespreek-

  • Eerste hoofspanning- Hierdie hoofspanning verteenwoordig die waarde van spanning wat normaal op die vlak is (let daarop dat die skuifspanning is nul in hierdie vlak). Dit is die maksimum spanningswaarde (meestal trek). Ons sal meer daaroor in verdere afdelings bespreek.
  • Tweede hoofstres– Soortgelyk aan eerste hoofspanning in eienskappe behalwe vir die feit dat tweede hoofspanning die minimum spanningswaarde is wat meestal saampersend van aard is.
  • Derde hoofstres– Derde hoofspanning is die maksimum drukspanningswaarde wat in die materiaal geïnduseer word voor laai. Dit het die minste waarde van stres onder al drie stelle hoofspannings.

Verskil tussen 1st en 3rd hoofstres

Die verskil tussen 1st en 3rd hoofspanning word in die tabel hieronder gegee-

Eerste hoofstresDerde hoofstres
 Dit is normaal op die oppervlak van die vlak en toon maksimum trekspanning.Dit is normaal op die oppervlak van die vliegtuig en toon die minimum drukspanning.
 Dit gee die maksimum waarde van stres in die sisteem. Dit gee die minimum waarde van stres in die sisteem.
Tabel: Verskil tussen 1ste en 3de hoofspanning

Wat is 1st hoofstres?

Hierdie spanning is normaal op die vlak en hier is die waarde van skuifspanning nul.

Hierdie spesifieke hoofspanning help ons om die maksimum waarde van trekspanning wat in die vlak geïnduseer word, te ken. Kortom, dit is die maksimum spanningswaarde (meestal treksterkte).

Wat is 2nd hoofstres?

2nd hoofspanning is die spanning normaal op die oppervlak van die vlak en die waarde van spanning is intermediêr tot die 1st en 3rd skoolhoof beklemtoon dit is die waarde van 2nd hoofstres lê tussen die waardes van eerste en derde hoofstres.

Wat is 3rd hoofstres?

derde hoofstres is die maksimum waarde van drukspanning in die sisteem. Dit is die minste van al die drie hoofspannings.

Selfs hierdie spanning is ook normaal op die vlak en ook hier is die skuifspanning nul. Let daarop dat al die hoofspannings normaal op die vlak is en die skuifspanning nul in hierdie vlak is.

Belangrikheid van hoofspanning

Die hoofspannings word gebruik om die vloeispanning wat op die materiaal inwerk onder die gegewe lastoestande te bepaal.

Ons kan Von Mises-spanning met behulp van hierdie hoofspannings bereken. Let daarop dat Von Mises-spanning en hoofspanning verskil, ons kan Von Mises-spanning van hoofspanning vind om te bepaal of die materiaal sal misluk of nie. Hoofspannings is die werklike spannings wat op die materiaal inwerk en Von Mises-spanning is die vloeispanning wat gebruik word om te bepaal of die materiaal sal meegee of nie.

 

Hoe om maksimum hoofspanning te bereken?

Maksimum hoofspanning word ook as die eerste hoofspanning genoem. Die formule vir maksimum hoofspanning kan gegee word deur die formule wat hieronder geskryf is- 

Hoe om minimum hoofspanning te bereken?

Minimum hoofspanning word ook as die derde hoofspanning genoem. Die minimum hoofspanning kan gegee word deur die formule hieronder gegee- 

Maksimum hoofstres en minimum hoofstres voorbeeld

Kom ons veronderstel die data vir 'n stelsel van spanninge.

Spanning in x-rigting- 20MPa

Spanning in Y-rigting – 20 Mpa

Skuifspanning- 0 Mpa

Bereken die belangrikste hoofspanning

Vervang waardes in die formule van hoofhoofstres, kry ons

Groot hoofspanning of 1ste hoofspanning = 20 MPa

Abhishek

Hi ....Ek is Abhishek Khambhata, het B. Tech in Meganiese Ingenieurswese gevolg. Deur vier jaar van my ingenieurswese het ek onbemande vliegtuie ontwerp en gevlieg. My sterkpunt is vloeimeganika en termiese ingenieurswese. My vierdejaarprojek was gebaseer op die prestasieverbetering van onbemande vliegtuie wat sonkragtegnologie gebruik. Ek wil graag met eendersdenkende mense kontak maak.

Onlangse plasings