Dichlorometaan(CCl2H2)-eienskappe (25 feite wat u moet weet)


Dichlorometaan of metileenchloried (algemeen bekend as DCM) is vlugtig en word algemeen as 'n oplosmiddel gebruik. Kom ons ondersoek 'n paar feite oor dichloormetaan in hierdie artikel kortliks.

Dichlorometaan word berei deur die reaksie van chloormetaan (CH3Cl) met chloor wat lei tot die produksie van chloormetaan, dichloormetaan, waterstofchloried wat 'n neweproduk is en chloroformgas by 'n temperatuur van 400–500 °C. Later, Die metode wat gebruik word vir hul skeiding is distillasie.

Dit het 'n groot vermoë om 'n groot aantal organiese verbindings op te los, wat dit dus 'n baie nuttige oplosmiddel maak. Verder in die artikel sal ons die fisiochemiese eienskappe, soos kookpunt en oksidasietoestand van dichloormetaan, bespreek.

Dichloromethane IUPAC naam

Die IUPAC naam van CCl2H2 is dichloormetaan.

Dichlorometaan Chemiese Formule

Die chemiese formule van dichloormetaan is CCl2H2.

chemiese formule van CCl2H2

Dichlorometaan CAS-nommer

Die MAS-nommer (outentieke numeriese identifiseerder wat tot 10 syfers kan bevat) van dichloormetaan is 75-09-2.

Dichloromethane ChemSpider ID

Die ChemSpider ID (Chemspider is 'n gratis chemiese struktuur databasis) vir Dichloromethane is 6104.

Dichlorometaan Chemiese Klassifikasie

Dichlorometaan word chemies geklassifiseer as 'n organochloorverbinding.

Dichlorometaan molêre massa

Die molêre massa (massa van een mol van 'n stof) van dichloormetaan is 84.93 g/mol.

Dichlorometaan kleur

Dichlorometaan verskyn as 'n kleurlose vloeistof.

Dichlorometaan viskositeit

Die viskositeit van dichloormetaan is 0.437 mPa.

Dichlorometaan molêre digtheid

Die molêre digtheid van dichloormetaan is 1.3266 g/cm3.

Dichlorometaan smeltpunt

Die smeltpunt van dichloormetaan is -96.7 °C of -142.06 °F. Dit impliseer dat dit baie lae intermolekulêre kragte het.

Dichlorometaan kookpunt

Die kookpunt van dichloormetaan is 39.6 °C of 103.3 °F. Die rede waarom dichloormetaan 'n lae kookpunt het, is dat dit 'n nie-vlambare stof is oplosmiddel.

Dichlorometaan toestand by kamertemperatuur

By kamertemperatuur is dichloormetaan 'n vloeistof. Dit is nie mengbaar met water nie, maar dit is oplosbaar in die meeste van die organiese oplosmiddels soos etanol, eter, fenole, aldehiede en ketone.

Dichlorometaan kovalente radius

Dichlorometaan het nie 'n kovalente radius nie, aangesien dit nie-reaktief van aard is.

Dichlorometaan kovalente binding

Dichlorometaan toon kovalente binding aangesien die middelatoom Koolstof gehibridiseer word, met hibridisasie sp3, en die molekule vorm al vier bindings in 'n verbinding.

Dichlorometaan elektronkonfigurasies

Elektroniese konfigurasies wys hoe die verspreiding van elektrone in die orbitale plaasvind. Kom ons bespreek dit verder in 'n bietjie detail aangesien ons nie die elektroniese konfigurasie van 'n kompleks kan voorspel nie.

  • Die elektroniese konfigurasie van Carbon word geskryf as [He]2s22p2.
  • Vir Waterstof elektroniese konfigurasie is 1s1.
  • Die elektroniese konfigurasie van Chloor is [Ne]3s23p5.

Dichlorometaan oksidasie toestand

Die oksidasietoestand van dichloormetaan is 0, want die oksidasietoestand van waterstof is altyd +1, en vir halogene, dit wil sê, chloor is -1.

Dichlorometaan suurheid

Dichlorometaan is 'n lewis suur en Dichlorometaan aanvaar elektrone baie maklik en maak dit dus 'n Lewissuur.

Is dichloormetaan reukloos

Dichlorometaan het 'n soet chloroform-agtige reuk.

Is dichloormetaan paramagneties

Daar word gesê dat 'n verbinding paramagneties is wanneer sy elektrone nie heeltemal gepaard is nie. Kom ons vind of Dichlorometaan paramagneties is of nie.
Dichlorometaan is diamagneties in die natuur aangesien alle elektrone heeltemal gepaard is.

Dichlorometaan hidreer

Dichlorometaan is matig oplosbaar in water.

Dichlorometaan kristalstruktuur

In sy kristalvorm het dichloormetaan 'n tetraëdriese struktuur.

Dichlorometaan polariteit en geleidingsvermoë

  • Dichlorometaan is polêr van aard vanweë sy geometrie wat tetraëdries is, en ook kanselleer individuele bindingsdipole mekaar nie. Nog 'n belangrike verduideliking hieragter is die onderskeid in elektronegatiwiteit van koolstof-, chloor- en waterstofatome.
  • Die termiese geleidingsvermoë van dichloormetaan is 0.1392 W/m/K

Dichlorometaan reaksie met suur

Dichlorometaan reageer nie met enige suur nie. Trouens, dit is hoogs onreaktief van aard.

Dichlorometaan reaksie met basis

Dichlorometaan reageer nie met basisse nie as gevolg van sy inerte aard. Dichlorometaan, saam met piridienderivate, word in reaksies gebruik as gevolg van die feit dat Dichlorometaan baie veelsydig is as 'n oplosmiddel.

Dichlorometaan reaksie met oksied

Geen reaksie vind plaas nie, want dit is hoogs stabiel.

Dichlorometaan reaksie met metaal

Dichlorometaan reageer nie met metale nie as gevolg van sy inerte aard.

Gevolgtrekking

Dichlorometaan is 'n nie-vlambare vloeistof wat wyd gebruik word as 'n oplosmiddel as gevolg van sy veelsydige aard as 'n oplosmiddel. Voedseltegnologie en farmaseutiese maatskappye is die belangrikste velde waar dichloormetaan gebruik word, wat dit dus baie nuttig maak. Dit het 'n tetraëdriese geometrie en is polêr van aard.

Deepali Arora

Hi....ek is Deepali Arora en werk tans as 'n vakkundige in chemie. Ek het voortaan my graduering en nagraadse studie in onderskeidelik lewenswetenskappe en chemie voltooi. Ek is hoogs nuuskierig wat leer- en eksperimentele aspekte betref. Ek sien daarna uit om my loopbaan in dieselfde veld te versterk. Ek is goed met probleemoplossing en het 'n goeie kritiese denke en analitiese benadering. Koppel my via LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/deepali-arora-571707202

Onlangse plasings