Doupunt en druk: gedetailleerde feite


Die terme doupunt en druk hou verband met mekaar aangesien albei grootliks die humiditeit van die natuur beïnvloed.

Ons is bekend met die term druk, gedefinieer as die hoeveelheid loodregte krag wat per oppervlakte-eenheid uitgeoefen word. Terselfdertyd hou die doupunt verband met die temperatuur en druk wat met waterdamp geassosieer word. In hierdie pos sal ons 'n kort nota gee oor doupunt en druk in verskeie aspekte.

Eerstens, laat ons die definisie van doupunt leer. Dit kan gedefinieer word as "die temperatuur waarteen lug met die waterdamp afgekoel word teen konstante lugdruk en waterinhoud om versadiging te verkry sodat waterdruppels (of algemeen bekend as dou) op die vaste oppervlak geskep word." Dit is die algemene definisie van doupunt. By die doupunt kondenseer die vog in die lug stadig om die druppels te vorm.

Hoe om doupunt van verskillende druk te vind?

Die doupunt en druk is onderling verwant. Die douwaarde van die doupunt verskil vir verskillende temperature. Beide doupunt en druk word geassosieer met relatiewe humiditeit; ons kan doupunte van verskillende temperature vind.

Die druk wat met die doupunt geassosieer word, is beide dampdruk en atmosferiese druk. 'n Klein variasie in die parsiële druk verander die dampdruk om die humiditeit te beïnvloed, en dus varieer doupunt.

Vir beter begrip, oorweeg die voorbeeld van water. Die dampdruk van die water is ongeveer 31.8 torr by 30°C. Maar die gedeeltelike druk van water sal nul wees sodat daar geen doupunt sal wees nie. Wanneer die water sy vorm van gas na 'n vloeistof verander, sal kondensasie plaasvind, wat wyd help om die gedeeltelike druk; wanneer die water van vloeistof na gas verdamp, neem die temperatuur toe met die styging in die dampdruk.

Die humiditeit is te wyte aan beide die proses van kondensasie en verdamping. As die tempo van verdamping minder is as die kondensasie, sal daar geen versadiging wees wat die vliegtuig neem nie; as die verdampingstempo gelyk is aan die kondensasietempo, sal daar volledige relatiewe humiditeit wees, dit wil sê 100% relatiewe humiditeit. Die doupunt is die temperatuur waarteen volledige relatiewe humiditeit bereik word.

Dus, om die doupunt van verskillende druk te vind, moet ons eerstens weet of versadiging plaasgevind het of nie. Vind dan die relatiewe humiditeit deur die formule te gebruik;

RH=P/Vp*100%

Ons kan maklik die doupunt uitvind.

doupunt en druk
Beeld wat doupunt en druk beskryf

Hoe beïnvloed druk die doupunt?

Die doupunt en druk hang van mekaar af. Die effek van druk op die doupunt hang af van watter druk die doupunt beïnvloed.

  • Die atmosferiese druk het nie veel invloed op die doupunt nie. As die relatiewe humiditeit en lugtemperatuur dieselfde bly, dan sal die doupunt dieselfde wees, of die atmosferiese druk hoog of laag is.
  • Gestel as die lug saamgepers word, dan verhoog die dampdruk van watermolekules in die lug, wat bedoel is om die doupunt te verhoog.

Bogenoemde stelling beteken oor die algemeen dat by hoër barometriese druk, daar meer kanse is dat die waterdampe gedruk en nou saamgebind word sodat kondensasie verhoog sal word om meer dou te vorm, en dus die doupunt verhoog.

Doupuntberekeningsformule

Die doupunt kan bereken word deur die gegewe formule hieronder te gebruik;

Td=T-(100-RH) / 5

Waar; Td is die doupunt, T is die waargenome temperatuur, en RH is die relatiewe humiditeit.

Die formule kan die relatiewe humiditeit gee in terme van druk is

RH=P/Vp*100%

Anders as dit, kan die relatiewe humiditeit ook gegee word deur die Clausius-Clapeyron benaderingsvergelyking as

RH=E/Es* 100%

Die doupuntformule hierbo is die vereenvoudigde benadering vir die berekening. Die oorspronklike uitdrukking vir doupunt word gegee deur

Td=cγ(T,RH)/b-γ(T,RH)

Waar; T is waargeneem lugtemperatuur en RH is die relatiewe humiditeit

γ(T,RH)=In(RH/100)+bT/c+T

Waar; b en c is die konstantes wissel van 17-18 en 237-257 onderskeidelik, afhangende van die lugtemperatuur en relatiewe humiditeit.

Belangrikheid van doupunt en druk

  • Die doupunt speel 'n belangrike rol in die proses van droog.
  • Die Doupunt sal groter wees as die lug meer vog bevat.
  • Doupunt word gemeet deur 'n instrument genoem "higrometer."
  • Vlieëniers gebruik die data van doupunt gereeld vir behoorlike en veilige lugvaart om bereken die versierseltoestand, vorming van mis en wolk.

Algemene vrae

Wat word bedoel met relatiewe humiditeit?

Relatiewe humiditeit beskryf die hoeveelheid voginhoud in die atmosfeer. Die mengsel van lug en water beskryf die waterinhoud in atmosferiese lug.

Meer presies, relatiewe humiditeit is die maksimum hoeveelheid vog wat die atmosfeer by 'n gegewe temperatuur en druk hou.

Hoekom word die doupunt gemeet deur die lugdruk konstant te hou?

Die doupunt is die term wat grootliks deur die dampdruk eerder as die lugdruk beïnvloed word, en 'n klein variasie in die lugdruk kan grootliks die dampdruk beïnvloed.

Die dampdruk is niks anders as die produk van totale lugdruk en molfraksie van die waterdamp nie. Die molfraksie is die hoeveelheid wat dieselfde bly al is daar verhitting of afkoeling totdat daar 'n verandering in die atmosferiese druk is. As lugdruk nie konstant gehou word nie, sal daar 'n drastiese verandering in dampdruk wees, en verdamping van watermolekules sal plaasvind; dus sal verkoeling en kondenseer moeilik wees.

Kan ons die doupunt waarneem en wanneer dit die hoogste is?

Ja, die douvorming op die grond gedurende die winter wat ons almal waargeneem het, is niks anders as die doupunt nie.

Ons kan die doupunt waarneem wanneer daar relatief hoë humiditeit sal wees en waar waterdamp by 'n gegewe temperatuur in die lug kan kondenseer. Die doupunt in die atmosfeer is die hoogste in die oggendtyd omdat die lugtemperatuur relatief koel en vogtig is.

Waterpuntdruppels - Gratis foto op Pixabay
Image krediete: Pixabay

Beïnvloed 'n temperatuurverandering die doupunt?

Daar is 'n wanopvatting dat die doupunt word grootliks deur 'n verandering in temperatuur beïnvloed. Maar in werklikheid het die temperatuurverandering niks met die doupunt te doen nie.

Doupunt hang grootliks af van die relatiewe humiditeit en druk om altyd onder die lugtemperatuur te bly. Die doupunt is altyd onafhanklik van die omgewingstemperatuur. Die toename of afname in die temperatuur sal nie die kondensasie van waterdamp beïnvloed nie, en dus bly doupunt onaangeraak deur die verandering in temperatuur. Maar van die kursus temperatuur affekteer grootliks die relatiewe humiditeit.

Klik ook asseblief om te weet oor Doupunt En Mis or Doupunt En Versadigingspunt.

Keerthi Murthi

Ek is Keerthi K Murthy, ek het nagraadse studie in Fisika voltooi, met die spesialisasie in die veld van vastestoffisika. Ek beskou fisika nog altyd as 'n fundamentele vak wat aan ons daaglikse lewe gekoppel is. As 'n wetenskapstudent geniet ek dit om nuwe dinge in fisika te verken. As skrywer is my doel om die lesers op die vereenvoudigde wyse deur my artikels te bereik. Bereik my – keerthikmurthy24@gmail.com

Onlangse plasings